Test:

Dzieło o Werterze Goethe napisał w ciągu:
a) miesiąca
b) dwóch miesięcy
c) pół roku
d) trzech tygodni
Rozwiązanie

Wątek samobójstwa Goethe zaczerpnął z:
a) antyku
b) biografii poety niemieckiego
c) literatury
d) życia
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” były ulubioną powieścią:
a) Aleksandra I
b) Napoleona Bonaparte
c) Hitlera
d) Wilhelma II
Rozwiązanie

„Cierpienia młodego Wertera” ukazały się anonimowo w 1774 roku w:
a) Dreźnie
b) Berlinie
c) Frankfurcie
d) Lipsku
Rozwiązanie

Werter przetłumaczył:
a) poezje Horacego
b) dramat Sofoklesa
c) poemat Homera
d) pieśni Osjana
Rozwiązanie

Strój werterowski to:
a) czerwony frak z niebieską kamizelką
b) niebieski frak z żółtą kamizelką
c) żółty frak z czerwoną kamizelką
d) żółty frak z niebieską kamizelką
Rozwiązanie

S., komisarz samotnie wychowuje:
a) troje dzieci
b) czworo dzieci
c) sześcioro dzieci
d) dziewięcioro dzieci
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) wiary w harmonijny świat
b) racjonalizmu i intelektualizmu
c) uczuć i intuicji
d) sztywnych kanonów klasycyzmu
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo dwa dni przed Wigilią w roku:
a) 1774
b) 1772
c) 1778
d) 1787
Rozwiązanie

Werter obchodzi urodziny w:
a) kwietniu
b) październiku
c) maju
d) sierpniu
Rozwiązanie


Akcja utworu rozgrywa się:
a) w Niemczech
b) we Włoszech
c) we Francji
d) w Anglii
Rozwiązanie

Weltschmerz to:
a) ból świata
b) ból istnienia
c) ból cierpienia
d) ból niemocy
Rozwiązanie

Szczególne uwielbienie przyrody, podkreślające związek człowieka ze światem natury, w okresie „burzy i naporu” to:
a) reneizm
b) youngizm
c) roussoizm
d) osjanizm
Rozwiązanie

Albert reprezentuje:
a) pesymistyczne podeście do świata
b) racjonalistyczne podeście do świata
c) romantyczne podeście do świata
d) naturalistyczne podeście do świata
Rozwiązanie

Proboszcz z St. opowiada Lotcie i Werterowi historię dwóch:
a) dębów
b) sosen
c) orzechów
d) brzóz
Rozwiązanie

Albert traktuje Wertera jak:
a) przyjaciela
b) nieudacznika
c) wroga
d) dziecko szczęścia
Rozwiązanie

Po złożeniu dymisji Werter postanawia skorzystać z:
a) barona
b) ciotki
c) posła
d) księcia
Rozwiązanie

Parobek był człowiekiem, zasługującym na współczucie, ponieważ kierował się:
a) „bólem istnienia”
b) zazdrością i miłością
c) pożądaniem i melancholią
d) gniewem i miłością
Rozwiązanie

Na ostatnie spotkanie przed wyjazdem Werter idzie do Lotty i Alberta:
a) w marcu
b) w listopadzie
c) we wrześniu
d) w październiku
Rozwiązanie

Werter popełnia samobójstwo:
a) nad ranem
b) w południe
c) o godzinie dwudziestej
d) o północy
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
b) zainteresowaniem epoką średniowiecza
c) motywem wypraw krzyżowych
d) opisywaniem architektury gotyckiej
Rozwiązanie

W prezencie urodzinowym od Alberta Werter dostaje:
a) poemat Osjana
b) różową kokardkę
c) pistolety
d) żółtą kamizelkę
Rozwiązanie

S., komisarz mieszka w:
a) chłopskiej chacie
b) stróżówce
c) kamienicy
d) leśniczówce
Rozwiązanie

Do listu do Lotty wysłanego niedługo przed samobójstwem Werter dołącza rysunek:
a) lip
b) dzieci
c) studni
d) jej sylwetki
Rozwiązanie

W pierwszym wydaniu powieści zamiast motta we wstępie była krótka inskrypcja:
a) Strzeż się
b) Nie podążaj za cieniem
c) Nie krocz za mną
d) Nie idź moim śladem
Rozwiązanie

Cechami werteryzmu nie były:
a) dostrzeganie zła świata
b) zgoda na panujące normy społeczne i moralne
c) nadmierna uczuciowość
d) pesymistyczne poczucie bezcelowości życia
Rozwiązanie

Niebieski frak Werter nosi:
a) od wyjazdu do Wahlheim
b) od wizyty u księcia ***
c) od momentu, gdy zaczął pracować dla posła
d) od dnia poznania Lotty
Rozwiązanie

Werter pod lipami czytuje:
a) Homera
b) Dantego
c) Horacego
d) Owidiusza
Rozwiązanie

Oprócz listów do Wilhelma Werter dwa listy kieruje do:
a) Lotty
b) Komisarza S.
c) Alberta
d) Panny von B.
Rozwiązanie

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Herdera
b) Hamanna
c) Chateaubrianda
d) Saint-Pierre`ego
Rozwiązanie

Albert określa samobójstwo jako:
a) ideę
b) słabość
c) przejaw obłędu
d) akt odwagi
Rozwiązanie

Werter wraca do Wahlheim po:
a) dziesięciu miesiącach
b) roku
c) ośmiu miesiącach
d) pół roku
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies