Test:

Sanderus handlował:
a) suknem
b) zbożem
c) relikwiami
d) przyprawami
Rozwiązanie

Zygfryd wysłał do księcia Janusza z informacją o zajściu na zamku w Szczytnie z udziałem Juranda:
a) Rodgiera
b) Danvelda
c) Gotfryda
d) Konrada
Rozwiązanie

Zbyszko po naradzie z wodzem Skirwoiłło postanawia wspólnie z nim zaatakować:
a) Nowe Wilno
b) Nowe Kowno
c) Stare Grodno
d) Stare Troki
Rozwiązanie

Cechą charakterystyczną stroju mieszczan były:
a) niebieskie czapki z dużym rondlem
b) czerwone czapki z długimi końcami
c) fioletowe niewielkie nakrycia głowy
d) kolorowe kapelusze noszone przy większych świętach
Rozwiązanie

Początek akcji stanowi przybycie Zbyszka i Maćka do gospody „Pod Lutym Turem” w:
a) Cieszynie
b) Krakowie
c) Tyńcu
d) Opatowie
Rozwiązanie

Odpowiednikiem „błędnego rycerza” był:
a) Fulko de Lorche
b) Sanderus
c) Maćko z Bogdańca
d) Jurand ze Spychowa
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” trwa:
a) 10 lat
b) 2 lata
c) 25 lat
d) 5 lat
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Kielecczyźnie
c) Podlasiu
d) Mazowszu
Rozwiązanie

Maćko z Bogdańca był herbu:
a) Opończyk
b) Tępa Podkowa
c) Bończyk
d) Przestrzał
Rozwiązanie

Powieść ukazywała się w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”:
a) od 1897 roku 1900
b) od 1896 roku 1900
c) od 1899 roku 1903
d) od 1897 roku 1905
Rozwiązanie


Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) W pustyni i w puszczy
c) Wiry
d) Wspomnienie
Rozwiązanie

Sienkiewicz, pracując nad „Krzyżakami”, nie oparł się na:
a) dziełach Dantyszka
b) „Historii Polski” Jana Długosza
c) monografii Szajnochy „Jagiełło i Jadwiga”
d) „Kronikach” Janka z Czarnkowa
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Azji
b) Ameryki
c) Australii
d) Afryki
Rozwiązanie

Sanderus był:
a) Lotaryńczykiem
b) Czechem
c) Litwinem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Najwięcej nieścisłości w „Krzyżakach” pojawia się w literackim przedstawieniu:
a) księżnej Anny Danuty
b) królowej Jadwigi
c) księcia Janusza
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

De Lorche jest rozczarowany faktem, że w polskich puszczach nie spotkał żadnego:
a) diabła
b) turonia
c) smoka
d) rozjuszonego tura
Rozwiązanie

Wianem Jagienki były:
a) Wądoły
b) Zalesie
c) Moczydoły
d) Zaborze
Rozwiązanie

Samobójstwo popełnia:
a) Kuno Lichtenstein
b) Hugo von Danveld
c) Zygfryd de Lve
d) Fulko de Lorche
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie dotyczy:
a) śmierci Konrada von Jungingena
b) powstania na Żmudzi
c) rozmów polsko – krzyżackich w Raciążu
d) objęcia urzędu wielkiego mistrza przez Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Zbyszko odnajduje Danusię:
a) w leśniczówce
b) w chacie smolarza
c) na zamku w Szczytnie
d) na zamku w Malborku
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) lekarskim
b) historycznym
c) prawnym
d) polonistycznym
Rozwiązanie

Pątlik:
a) rękawiczka
b) siatka podtrzymująca włosy
c) wstążka
d) rodzaj czapki
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1902 roku
b) 10 grudnia 1904 roku
c) 10 grudnia 1903 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

Sanderus urodził się w:
a) Malborku
b) Toruniu
c) Kwidzynie
d) Gdańsku
Rozwiązanie

Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:
a) opisów przyrody
b) schematyczności kompozycyjnej
c) zwaśnionych stron konfliktu
d) kontrastów społecznych
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) guwernera
b) adiutanta
c) korepetytora
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Pod nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
a) Wilk
b) Hlawa
c) Zbyszko
d) opat
Rozwiązanie

Legendę o Walgierzu Wdałym:
a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) zaśpiewała Danusia
c) opowiedziała księżna Anna
d) opowiedział jeden z zakonników
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) świętokrzyskim
b) podkarpackim
c) małopolskim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Zygfryda de Lve
b) Kunona Lichtensteina
c) Hugona von Danvelda
d) Ulryka von Jungingena
Rozwiązanie

Diederich to:
a) starosta
b) zakonnik
c) komtur
d) kat
Rozwiązanie

Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
a) Hlawa
b) Jagienka
c) Danusia
d) Maćko
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lublinie
c) Lwowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
a) Zyndram z Maszkowic
b) Mikołaj z Długolasu
c) Jurand ze Spychowa
d) Zych ze Zgorzelic
Rozwiązanie

Do Jagienki w konkury przyjeżdżało dwóch sąsiadów:
a) Wilk i Czatan
b) Wilk i Cztan
c) Wilk i Chatan
d) Wilk i Szatan
Rozwiązanie

Jurand korzył się przed zakonnikami w:
a) Krakowie
b) Spychowie
c) Olsztynie
d) Szczytnie
Rozwiązanie

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
a) Miłosz i Kuba
b) Maćko i Jaśko
c) Staś i Władek
d) Mieszko i Boguś
Rozwiązanie

Hlawa wyzywa na pojedynek:
a) giermka Zbyszka
b) giermka Rotgiera
c) Rotgiera
d) Zbyszka
Rozwiązanie

Aby odzyskać Danusię Jurand miał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) zachować w tajemnicy, że dziewczyna przebywa wśród Krzyżaków.
c) uwolnić Bergowa i innych jeńców
d) upokorzyć się przed Zakonem
Rozwiązanie

Hugo von Danveld to:
a) starosta ze Szczytna
b) Czech
c) zakonnik
d) dworzanin księcia Janusza
Rozwiązanie

Na polowaniu księżnę Annę atakuje:
a) niedźwiedź
b) tur
c) żubr
d) wilk
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Etiopii
c) Egiptu
d) Maroka
Rozwiązanie

Przesądny Maćko starał się przekupić workiem z winem wywieszonym na noc przed karczmą:
a) bożka lasu
b) szatańskiego sługę Lucyfera
c) diabła Borutę
d) skrzaty
Rozwiązanie

Rozmowy Jagiełły z wielkim mistrzem odbywają się w:
a) Raciążu
b) Tylży
c) Szczytnie
d) Kwidzynie
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Kopernika
b) Norwida
c) Mickiewicza
d) Słowackiego
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Warszawskiego
c) Jagiellońskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Jurand do niewoli wziął rycerza:
a) Bergłowa
b) Bergkowa
c) Bergerowa
d) Bergowa
Rozwiązanie

Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
a) napój z miodem
b) tłuszcz z bobra
c) skórę z wilka
d) sadło niedźwiedzia
Rozwiązanie

Jagienka służyła na dworze:
a) księżnej Anny Danuty
b) księżnej Joanny
c) księżnej śląskiej
d) księżnej Aleksandry
Rozwiązanie

Na rycerza pasował Zbyszka:
a) król Władysław
b) książę Janusz
c) Konrad von Jungingen
d) Zawisza Czarny
Rozwiązanie

Dzierżawcą Spychowa zostaje:
a) Hlawa
b) Zych ze Zgorzelic
c) Maćko
d) Jan z Czarnkowa
Rozwiązanie

Akcja „Krzyżaków” nie toczy się:
a) w Królestwie Polskim
b) na Litwie
c) na Rusi
d) w Prusach
Rozwiązanie

Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp swojej damy trzy:
a) miecze krzyżackie
b) płaszcze z czarnym krzyżem
c) czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
d) podkowy z krzyżackich koni
Rozwiązanie

Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Zych
b) Pomógł Wilk i Cztan
c) pomógł Maćko
d) pomogła Jagienka
Rozwiązanie

Anna Danuta była księżną:
a) żmudzką
b) litewską
c) śląską
d) mazowiecką
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Białos
c) Wilnos
d) Litwos
Rozwiązanie

Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
a) Sanderus
b) Hlawa
c) de Lorche
d) Maćko z Bogdańca
Rozwiązanie

Nałęczka to:
a) chusta
b) stroik
c) rękawiczka
d) welon
Rozwiązanie

Jurand w testamencie pozostawia Zbyszkowi:
a) swój orszak
b) 100 złotych talarów
c) miecz i zbroję
d) Spychów
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) szesnaście lat
b) siedemnaście lat
c) piętnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Hlawa to pachołek:
a) Jurandówny
b) Jagienki
c) księżnej Anny
d) królowej Jadwigi
Rozwiązanie

Szkic historyczny „Spytko z Melsztyna” powstał:
a) podczas pobytu Sienkiewicza w Królewcu
b) w 1865 roku
c) jako ostatnie dzieło Sienkiewicza
d) bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy nad „Krzyżakami”
Rozwiązanie

Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy Hlawy z:
a) Maćkiem
b) księciem Januszem
c) Sanderusem
d) Zbyszkiem
Rozwiązanie

Powała z Taczewa to:
a) książę
b) rycerz
c) kupiec
d) zakonnik
Rozwiązanie

Królowa Jadwiga zmarła w roku:
a) 1399
b) 1400
c) 1401
d) 1398
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies