Test:

Debiutancki wiersz poetki miał tytuł:
a) Wierzę
b) Kocham
c) Pamiętam
d) Podziwiam
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Brunona Schulza
b) Czesława Miłosza
c) Witolda Gombrowicza
d) Franza Kafkę
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) nieformalna szkoła wyższa
b) miejsce spotkań młodych ludzi
c) szkoła ucząca czarnej magii
d) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) biologiem
b) geografem
c) matematykiem
d) historykiem
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) sprzedawała bieliznę
b) szmuglowała bimber
c) prowadziła sklep tytoniowy
d) zajmowała się działalnością dobroczynną
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies