Test:

Barania Głowa miejsce akcji noweli „Szkice węglem” podobnie jak Osłowice to miejscowości, których nazwy wskazują na:
a) „przymioty” umysłowe mieszkańców
b) tragizm ich mieszkańców
c) chęć zabawienia czytelnika
d) nieznajomość geografii przez autora
Rozwiązanie

Bartka, tytułowego bohatera noweli "Bartek Zwyciężca" nazywano m.in.:
a) Wygłupiastym
b) Wyłupiastym
c) Wyrazistym
d) Wyczepiastym
Rozwiązanie

Gdy Skawińskiego okradł wspólnik, ten leżał powalony chorobą –
a) gruźlicą
b) epilepsją
c) żółtą febrą
d) amebą
Rozwiązanie

Postać Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” autor charakteryzuje, stosując zabieg:
a) milieu
b) mobile
c) novou
d) nihile
Rozwiązanie

Nowelę „Latarnik” możemy zaliczyć do nowel:
a) socjologicznych
b) psychologicznych
c) pedagogicznych
d) filozoficznych
Rozwiązanie

Chiavatta o której wspomina nowela "Sachem" jako niezbyt liczna osada indyjska stanowiła stolicę plemienia Indian:
a) Prędkich Kopyt
b) Białych Kłów
c) Czarnych Wężów
d) Czerwonych Orłów
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie występują:
a) odniesienia do pobytu autora w Ameryce
b) elementy biograficzne
c) stylizacje gwarowe
d) zwroty obcojęzyczne
Rozwiązanie

Słowo sachem oznacza:
a) wygnańca
b) niewolnika
c) wodza
d) błazna
Rozwiązanie

„Janko Muzykant” zaliczany jest do nowel:
a) wiejskich
b) popowstańczych
c) biograficznych
d) dziecięcych
Rozwiązanie

Bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” największy problem w szkole miał z:
a) niemieckim akcentem
b) łacińskimi słówkami
c) przyswajaniem niemieckich słów
d) niemiecką gramatyką
Rozwiązanie


„Janko Muzykant” powstał w roku:
a) 1868
b) 1888
c) 1879
d) 1882
Rozwiązanie

Michaś z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” po raz pierwszy dostał naganę:
a) za znęcanie się nad kolegami
b) za nieodrobienie lekcji
c) za mówienie po polsku
d) za obrazę nauczyciela
Rozwiązanie

Pierwowzorem postaci Skawińskiego z noweli "Latarnik" był wspomniany przez Juliana Horaina:
a) Siejowski
b) Sidorowicz
c) Sielawa
d) Skański
Rozwiązanie

Ulubiony instrument Janka Muzykanta to:
a) skrzypki
b) harmonijka
c) cymbałki
d) fujarka
Rozwiązanie

"Ochrona" występująca w noweli „Szkice węglem”, to miejsce gdzie:
a) zbierała się rada gminy
b) pito okowitę
c) trzymano świnie
d) wiejskie dzieci uczyły się czytać
Rozwiązanie

Główne miejsce akcji noweli "Bartek Zwycięzca" to wieś:
a) Wywłaszczyńce
b) Pognębin
c) Krzywda Górna
d) Niedola
Rozwiązanie

Główny bohater noweli "Janko Muzykant" został przyłapany gdy dotykał skrzypiec:
a) w kościele
b) we dworze
c) na plebanii
d) u wójta w chałupie
Rozwiązanie

Zasadą Skorabiewskiego z noweli „Szkice węglem”, była zasada:
a) nieinterwencji
b) ignorancji
c) admiracji
d) abolicji
Rozwiązanie

Wawrzynkiewicz opisał w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” wydarzenia z życia Michasia:
a) rok po jego śmierci
b) pół roku po jego śmierci
c) 10 lat po jego śmierci
d) miesiąc po jego śmierci
Rozwiązanie

Ulubiona powieść Zołzikiewicza z noweli „Szkice węglem” to:
a) „Romanse paryskie”
b) „Nowa Heloiza”
c) „Izabela hiszpańska”
d) „Cierpienia młodego Wertera”
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” spełnia wymogi prądu literackiego zwanego:
a) negatywizmem
b) manizmem
c) impresjonizmem
d) naturalizmem
Rozwiązanie

Prawdziwe imię występującego Sachema to:
a) Pędzący Bawół
b) Uparty Muł
c) Dziki Sokół
d) Czerwony Sęp
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” podczas trwania akcji miał:
a) 16 lat
b) 11 lat
c) 15 lat
d) 9 lat
Rozwiązanie

Zołzikiewicz z noweli „Szkice węglem” po przygodzie w wojsku postanowił wykorzystać swoją inteligencję i został:
a) literatem
b) asesorem sądowym
c) donosicielem
d) kancelistą
Rozwiązanie

Otrzymanie egzemplarza „Pana Tadeusza” zawdzięczał Skawiński Towarzystwu polskiemu zawiązanemu w:
a) Montanie
b) Las Vegas
c) Nowym Yorku
d) Chicago
Rozwiązanie

Nowela „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” miała również swoją:
a) „szczecińską wersję”
b) „lwowską wersję”
c) „krakowską wersję”
d) „warszawską wersję”
Rozwiązanie

W "Bartku Zwycięzcy" nie brakuje:
a) ironii
b) groteski
c) humoru
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kulturkampf to:
a) próba ograniczenia roli Kościoła katolickiego
b) walka o kulturę
c) polityka rządu pruskiego wobec Kościoła
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Rzepa z noweli „Szkice węglem”, jako piętnastolatek, przewoził tajne dokumenty podczas:
a) wojny polsko-francuskiej
b) Wiosny Ludów
c) powstania styczniowego
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

Antylopa miejsce rozgrywania się noweli "Sachem" leżała w stanie:
a) Teksas
b) Miami
c) Oregon
d) Arizona
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nosił początkowo tytuł: „Z pamiętnika poznańskiego...
a) literata”
b) korepetytora”
c) belfra”
d) inspektora”
Rozwiązanie

Nowela „Szkice węglem” zawiera wspomnienie:
a) powstania listopadowego i wojny prusko-włoskiej
b) powstania styczniowego i wojny prusko-austriackiej
c) powstania listopadowego i Wiosny Ludów
d) powstania styczniowego i wojny prusko-francuskiej
Rozwiązanie

Syn głównego bohatera noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) Staś
b) Maciek
c) Franek
d) Kuba
Rozwiązanie

Wśród mieszkańców Aspinwall Skawiński z noweli "Latarnik" uchodził za:
a) Amerykanina
b) Anglika
c) Włocha
d) Hiszpana
Rozwiązanie

Sachem podczas przedstawienia śpiewa po:
a) indiańsku
b) angielsku
c) francusku
d) niemiecku
Rozwiązanie

Michaś, bohater noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” zmarł na:
a) udar
b) zapalenie mózgu
c) zapalenie płuc
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli "Bartek Zwycięzca" nadał czynom Bartka charakter komiczny parodiując:
a) Odprawę posłów greckich
b) Iliadę
c) Boską Komedię
d) Odyseję
Rozwiązanie

Skawiński z noweli "Latarnik" miał fabrykę cygar w:
a) Hawanie
b) Brazylii
c) Panamie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Miejscowość Aspinwall, gdzie rozgrywa się akcja „Latarnika” leży niedaleko:
a) Panamy
b) Chile
c) Kostaryki
d) Kolumbii
Rozwiązanie

„Sachem” powstał w:
a) 1876 roku
b) 1886 roku
c) 1880 roku
d) 1883 roku
Rozwiązanie

Utwór „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”powstał około 1879 roku w:
a) Florencji
b) Rzymie
c) Wenecji
d) Mediolanie
Rozwiązanie

Boege z noweli "Bartek Zwycięzca" to:
a) kolonista niemiecki
b) wójt
c) oficer
d) nauczyciel
Rozwiązanie

„Latarnika” opublikowano na łamach czasopisma:
a) „Nawa”
b) „Lawa”
c) „Newa”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Matka Michasia z noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” była:
a) arystokratką
b) mieszczanką
c) szlachcianką
d) chłopką
Rozwiązanie

Ostatnie słowa noweli „Latarnik” aluzyjnie nawiązują do:
a) „Mazurka Dąbrowskiego”
b) „Kordiana”
c) „Pana Tadeusza”
d) „Potopu”
Rozwiązanie

Sienkiewicz w noweli „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” nie porusza kwestii:
a) matczynej miłości
b) samobójstwa
c) germanizacji
d) dydaktyki
Rozwiązanie

Hon. M. Dean z noweli "Sachem" to:
a) szeryf Antylopy
b) właściciel cyrku
c) wódz indian
d) właściciel lokalnej gospody
Rozwiązanie

„Niwa” to czasopismo:
a) krakowskie
b) lubelskie
c) poznańskie
d) warszawskie
Rozwiązanie

„Sachem” zaliczany jest do cyklu nowel:
a) podróżniczych
b) powstańczych
c) indiańskich
d) amerykańskich
Rozwiązanie

Majątek Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" przejął:
a) Józef Jarzyński
b) Just – kolonista niemiecki
c) Generał Steinmetz
d) Boege – Niemiec
Rozwiązanie

Generał Steinmetz chciał nadać głównemu bohaterowi noweli "Bartek Zwycięzca" tytuł
a) majora
b) kapitana
c) podoficera
d) oficera
Rozwiązanie

Po powrocie Bartka z noweli "Bartek Zwycięzca" z wojny:
a) sprzedał ziemię by wyjechać do miasta
b) postanowił zaciągnąć się do stałego wojska
c) wziął się do pracy
d) zaczął pić w karczmie
Rozwiązanie

„Latarnik” nie jest opowieścią o:
a) zachowaniu świadomości i tożsamości narodowej, niezależnie od miejsca i czasu
b) powrocie po wieloletniej tułaczce do ojczyzny
c) poszukiwaniu prywatnego życiowego portu
d) ludzkim losie
Rozwiązanie

Hon. M. Dean odnalazł Sachema, gdy ten miał:
a) siedem lat
b) dwanaście lat
c) pięć lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Podczas akcji noweli "Bartek Zwycięzca" Prusy prowadzą wojnę z:
a) Austrią
b) Rosją
c) Polską
d) Francją
Rozwiązanie

Matka nazywała Janka Muzykanta:
a) „czarcim pomiotem”
b) „odmieńcem”
c) „szatanem”
d) „nierobem”
Rozwiązanie

W noweli „Szkice węglem” terminem łacińskim „patres conscripti” określa autor:
a) „baraniogłowskich ławników”
b) Wacha Rechnia i Baśkę Żabiankę
c) małżeństwo Rzepów
d) Ościeszyńskiego i guwernantkę z dworu
Rozwiązanie

Rzepowa z noweli „Szkice węglem”, przypominała Imogenę, bohaterkę:
a) Horacego
b) Byrona
c) Szekspira
d) Sofoklesa
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies