Test:

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) czterech rosyjskich ułanów
b) ośmiu rosyjskich ułanów
c) dziesięciu rosyjskich ułanów
d) sześciu rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) przydział miesięczny wódki
b) miedza oddzielająca jego pole od innych
c) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
d) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) powstańców polskich
b) konserwatywne stronnictwo stańczyków
c) zaborców
d) rosyjską administrację
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) cztery lata
b) osiem lat
c) dwa lata
d) sześć lat
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) pracy organicznej
b) idei zachodnioeuropejskich
c) pracy u podstaw
d) idei pozytywistycznych
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) dziesięć rubli
b) trzydzieści rubli
c) pięć rubli
d) dwadzieścia rubli
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) palenie cygar
b) pisanie wierszy
c) rozmowa z gospodynią
d) czytanie powieści
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Radomia
b) Kielc
c) Warszawy
d) Lublina
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) zimą 1864 roku
b) jesienią 1864 roku
c) wiosną 1864 roku
d) latem 1864 roku
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) chemii
b) matematyki
c) fizyki
d) biologii
Rozwiązanie


Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) matematyki
b) medycyny
c) fizyki
d) chemii
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) zapach medykamentów
b) ludzi nadużywających alkoholu
c) pogodową aurę
d) dym tytoniowy
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) kleru
b) wolnych chłopów
c) mieszczaństwa
d) burżuazji
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) na Wyspach Kanaryjskich
b) na wybrzeżu Krymu
c) nad Bałtykiem
d) Nad Morzem Śródziemnym
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) okolice Warszawy
b) okolice Nasielska
c) przedmieścia Mławy
d) wieś Wółka
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
b) Eliza Orzeszkowa
c) Maria Bocheńska
d) Anna Zawadzka
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) lokaj
c) dziedzic
d) pracownik biurowy
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) bibliotekarza
b) korektora
c) nauczyciela
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) krawca
b) szynkarza
c) kamieniarza
d) szewca
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Andrzej
b) Adam
c) Aleksander
d) Alojzy
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Popioły"
b) "Przedwiośnie"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) listopadowego
b) krakowskiego
c) wielkopolskiego
d) styczniowego
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Helwinga
b) Freuda
c) Darwina
d) Kanta
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) ekonomiczno-społecznych
b) obyczajowo-religijnych
c) społeczno-politycznych
d) etyczno-moralnych
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Uniwersytet Wileński
b) Uniwersytet Lwowski
c) Szkołę Główną
d) Akademię Medyczną
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) wybito mu szyby
b) nasłano na niego kontrolę
c) podpalono jego dom
d) wypowiedziano mu lokum
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Świńską Krzywdą
b) Krowią Niedolą
c) Końską Dolą
d) Kaczym Szczytem
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) tyfus
b) gruźlicę
c) cholerę
d) ospę
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zabuże
b) wieś Zatorze
c) wieś Zapłocie
d) wieś Zalesie
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach krajobrazów
b) w opisach przeżyć bohatera
c) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
d) w opisie głodnych ptaków
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach brzydoty i biologiczności
b) w opisach przyrody i krajobrazu
c) w oskarżeniu autora
d) w opisie przeżyć bohatera
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) proboszczem i sędzią
b) naczelnikiem poczty i sołtysem
c) wójtem i karczmarzem
d) aptekarzem i felczerem
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) odmówił modlitwę
b) błogosławił ojczyznę
c) przeklął chciwego chłopa
d) przeklął Rosjan
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
b) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
c) całą twórczość Żeromskiego
d) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 90. XIX wieku
b) w latach 60. XIX wieku
c) w latach 80. XIX wieku
d) w latach 70. XIX wieku
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Dzieje grzechu"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Wiatr od morza"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) w fabryce włókienniczej
b) przy budowie drogi żelaznej
c) w fabryce wagonów kolejowych
d) przy budowie statków morskich
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w wizjach przyszłości bohatera
b) w opisach śmierci bohatera
c) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
d) w opisach przyrody
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) moralną postawę syna
b) poglądy Polichnowicza
c) synowską wizję przyszłości
d) karierę Bijakowskiego
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) dziesięciu kopiejek
b) dwudziestu kopiejek
c) piętnastu kopiejek
d) dwudziestu pięciu kopiejek
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Maurycy Zych
b) Litwos
c) Aleksander Głowacki
d) Kielczanin
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) beznadziejnej walki
b) poświęcenia
c) miłości do ojczyzny
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Paryża
b) Berlina
c) Zurychu
d) Genewy
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) dwa tygodnie
b) trzy dni
c) tydzień
d) miesiąc
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) inżynierską
b) techniczną
c) medyczną
d) rolniczą
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) przestępstwem
b) oszczędnością
c) zbrodnią
d) kradzieżą
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) filologicznych
b) prawniczych
c) matematycznych
d) medycznych
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) dozorcy
b) woźnicy
c) zarządcy
d) administratowa
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) proboszcza
b) aptekarza
c) fleczera
d) naczelnika poczty
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) uciekających powstańców
b) buntujących się chłopów
c) zbiegłych więźniów
d) dezerterów
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) pootwierane okna
b) sanie z trumną
c) płaczki
d) czarne chorągwie
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) piętnaście lat
b) osiemnaście lat
c) siedemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) nieudolnych powstańców
b) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
c) władze pruskie
d) chciwych chłopów
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Anglii
b) Szwecji
c) Belgii
d) Szwajcarii
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies