Obyczaje średniowieczne w Pieśni o Rolandzie

Problematyka „Pieśni o Rolandzie”

Problematykę Pieśni o Rolandzie rozpatruje się zazwyczaj w trzech płaszczyznach: uczuciowej, ideologicznej i społecznej.

Pierwszy z nich zawiera się w wątkach wielkiej przyjaźni Rolanda z Oliwerem oraz śmierci Ody na wieść o utracie ukochanego. Męska przyjaźń, z jaką mamy do czynienia w utworze, była wpisana w średniowieczny kanon powinności rycerskich. Więzy, jakie łączyły Rolanda i Oliwiera zostały rozerwane dopiero przez śmierć. Mężczyźni za życia mogli na sobie polegać w każdej sytuacji. Dwaj parowie uzupełniali się wzajemnie: „Roland jest mężny, a Oliwier roztrop... więcej

* * *

Tło historyczne wydarzeń przedstawionych w „Pieśni o Rolandzie”

Historia, z którą mamy do czynienia w poemacie jest oparta na historycznym incydencie o stosunkowo niewielkim znaczeniu, a mianowicie bitwie w wąwozie Roncevaux (Roncevalles, Ronsewal). 17 sierpnia 778 roku wojska frankijskie Karola Wielkiego, na których czele stał hrabia Roland zostały zaatakowane przez górali baskijskich.

Historyk i biograf Einhrad opisał to zdarzenie w kronice z 830 roku, zatytułowanej Żywot Karola Wielkiego (Vita Caroli Magni). Z dzieła tego dowiadujemy się, że wojska frankijskie zostały całkowicie wymordowane, wśród nich był również prefekt Marchii Bretońskiej – „... więcej

* * *

Prawda historyczna a fikcja literacka w „Pieśni o Rolandzie”

Opowieść przekazywana z ust do ust, z pokolenia na pokolenie, zanim przerodziła się w spisaną Pieśń o Rolandzie przebyła długą drogę, dlatego też wiele z faktów uległo przekształceniu. I tak z wydarzenia o niewielkim znaczeniu historycznym powstała wielka legenda, która przetrwała do dziś w postaci poematu anonimowego autorstwa.

Karol Wielki w roku 778 liczył sobie prawdopodobnie 36 lat i nie był jeszcze wówczas cesarzem, a „tylko” królem Francji. Dopiero w roku 800 został koronowany na cesarza w Rzymie. Nieprawdą jest również, iż podbił całą Hiszpanię. Po klę... więcej

* * *

Streszczenie „Pieśni o Rolandzie” w pigułce

Armia Karola Wielkiego prowadziła wielką wojnę z Saracenami w Hiszpanii. Ostatnim miastem pogan, które wciąż nie poddało się cesarzowi była Saragossa, siedziba króla Marsyla. Przerażony władca Saracenów wysłał do Karola Wielkiego swoich posłów, aby przekazali mu warunki pokoju: Marsyl ofiarowywał skarby oraz obietnicę, iż przejdzie na chrześcijaństwo w zamian za opuszczenie przez Franków hiszpańskiej ziemi.

Cesarz i jego ludzie byli już zmęczenie siedmioletnimi bojami z Saracenami, dlatego przyjęli tę propozycję. Karol Wielki musiał wyznaczyć któregoś ze swoich baronów na pos... więcej

* * *

Obraz obyczajów epoki w „Pieśni o Rolandzie”

Pieśń o Rolandzie jest źródłem informacji nie tylko o średniowiecznych wzorach osobowych czy prowadzonych wojnach, lecz także o życiu społeczno-obyczajowym Francji XI wieku.
Poemat odzwierciedla układ stosunków społeczeństwa feudalnego, arystokratycznego oraz rycerskiego. Przedstawieniu relacji między tymi warstwami służą między innymi liczne w dziele obrazy scen wojennych.

Dzięki nim poznajemy więzi między władcą a jego wasalami, między rycerzami czy reguły, według których funkcjonowało państwo oraz formułował się rycerski etos. Można tu wymienić chociażby opisy narad, ... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies