Ideał władcy w Pieśni o Rolandzie

Tło historyczne wydarzeń przedstawionych w „Pieśni o Rolandzie”

Historia, z którą mamy do czynienia w poemacie jest oparta na historycznym incydencie o stosunkowo niewielkim znaczeniu, a mianowicie bitwie w wąwozie Roncevaux (Roncevalles, Ronsewal). 17 sierpnia 778 roku wojska frankijskie Karola Wielkiego, na których czele stał hrabia Roland zostały zaatakowane przez górali baskijskich.

Historyk i biograf Einhrad opisał to zdarzenie w kronice z 830 roku, zatytułowanej Żywot Karola Wielkiego (Vita Caroli Magni). Z dzieła tego dowiadujemy się, że wojska frankijskie zostały całkowicie wymordowane, wśród nich był również prefekt Marchii Bretońskiej – „... więcej

* * *

Średniowieczne wzorce osobowe na przykładzie „Pieśni o Rolandzie”

Pieśń o Rolandzie jest pochwałą rycerskich cnót, wojen, obrony chrześcijaństwa oraz ukochanej ojczyzny. Utwór jest ważny dla współczesnego czytelnika z powodu doskonałego odzwierciedlenia stosunków społeczeństwa feudalnego, arystokratycznego oraz rycerskiego.
Stan rycerski od początku swego istnienia wykształcił specyficzny styl życia oraz hierarchię wartości, składające się na etos rycerski, będący charakterystycznym rysem epoki średniowiecza. Możemy go odtworzyć poprzez zanalizowanie cech idealnego rycerza.

Ideał doskonałego rycerza

Ten wzorzec parenetyczny był w ... więcej

* * *

Karol Wielki – charakterystyka

Karol Wielki to postać historyczna. Urodził się pomiędzy 742 a 747 rokiem, a zmarł 28 stycznia 814 roku. Był królem Franków oraz oddanym bojownikiem chrześcijaństwa. Znany jako lojalny sprzymierzeniec papieża i wielki zdobywca. Za jego panowania królestwo Franków rozrosło się do ogromnego terytorium dzisiejszej Francji i Niemiec. W roku 800 został ukoronowany cesarzem ludu. Pod jego rządami znalazły się tereny Europy Zachodniej, które należały wcześniej do Cesarstwa Rzymskiego. Po śmierci stał się legendą. Uznawany za idealnego władcę chrześcijańskiego Karol Wielki został duchowym symbole... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies