Test:

Cesarz Karol ofiarował królowi Marsylowi:
a) sobolowy płaszcz
b) ozdobną zbroję
c) łuk
d) złoty diadem
Rozwiązanie

Stutysięczny, dziesiąty szyk wojsk Karola Wielkiego składał się z baronów:
a) burgundzkich
b) lotaryńskich
c) francuskich
d) normandzkich
Rozwiązanie

Na emisariusza do króla Marsyla Roland zaproponował:
a) Arcybiskupa Turpina
b) Naima
c) Ganelona
d) Oliwiera
Rozwiązanie

Pierwsze zainteresowanie „Pieśnią o Rolandzie” pojawiło się w:
a) XV wieku
b) XVI wieku
c) XIII wieku
d) XIV wieku
Rozwiązanie

Umierając, Roland twarz miał zwróconą ku:
a) niebu
b) Hiszpanii
c) ziemi
d) Francji
Rozwiązanie

Słynący ze swojego daru przemawiania oraz umiłowania do herbu rodzinnego Pinabel był krewnym:
a) Ganelona
b) Rolanda
c) Tierego
d) Oliwiera
Rozwiązanie

Umierający Roland ostatkiem sił modlił się do Boga za swych parów, a do anioła Gabriela za:
a) pokonanie pogan
b) zdrowie cesarza
c) zwycięstwo Francji
d) samego siebie
Rozwiązanie

Rycerze – Roland, Gotier i arcybiskup Turpin - walczyli we trójkę przeciw:
a) dwudziestu tysiącom Saracenów
b) sześćdziesięciu tysiącom Saracenów
c) czterdziestu tysiącom Saracenów
d) dziesięciu tysiącom Saracenów
Rozwiązanie

Pierwszą ofiarą śmiertelną bitwy Karola Wielkiego z wojskiem emira Baliganta był:
a) Torlej, król perski
b) Kanabeji, król Floredy
c) Malpramis, syn emira
d) Dapamort, król lutycki
Rozwiązanie

Prawda historyczna w „Pieśni o Rolandzie”:
a) nie występuje w utworze
b) nie odgrywa żadnej roli
c) nie odgrywa roli nadrzędnej
d) jest najważniejsza w utworze
Rozwiązanie


Najstarszy zachowany rękopis „Pieśni o Rolandzie” pochodzi z:
a) początku XII wieku
b) końca XII wieku
c) lat 30. XII wieku
d) połowy XII wieku
Rozwiązanie

Na znak przekazania Rolandowi tylnej straży cesarz Karol ofiarował mu:
a) laskę
b) łuk
c) hełm
d) miecz
Rozwiązanie

Wysyłając Ganelona jako posła do króla Marsyla cesarz dał mu:
a) gałązkę oliwną
b) pierścień
c) prawą rękawicę
d) diadem
Rozwiązanie

Karą za zdradę Ganelona było:
a) powieszenie
b) rozerwanie przez cztery konie
c) wypicie trucizny
d) publiczne ścięcie głowy
Rozwiązanie

Król Marsyl wysłał swych posłańców do króla Karola:
a) z rękawicą w rękach
b) z gałązkami oliwnymi w rękach
c) z złotymi insygniami
d) z flagą Mahometa
Rozwiązanie

Historyczny Roland to:
a) namiestnik Kornwalii
b) lord Halifax
c) prefekt Marchii Bretońskiej
d) rycerz irlandzki
Rozwiązanie

Durendal to:
a) twierdza
b) miecz
c) hełm
d) koń
Rozwiązanie

Karol Wielki nazywany był:
a) wasalem boskim
b) namiestnikiem Boga
c) synem Boga
d) dzieckiem bożym
Rozwiązanie

Płaszczyzna społeczna ukazana w utworze faworyzuje:
a) feudalny układ stosunków społecznych
b) podział na seniorów i wasalów
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wyraźną hierarchię społeczną
Rozwiązanie

Poemat jest zbudowany z ekspozycji i:
a) dwóch głównych scen
b) siedmiu głównych scen
c) trzech głównych scen
d) czterech głównych scen
Rozwiązanie

Ostateczne wycięstwo nad Saracenami miało miejsce w:
a) IX wieku
b) VII wieku
c) VIII wieku
d) X wieku
Rozwiązanie

Król Marsyl zgodził się oddać emirowi Baligantowi:
a) połowę Francji
b) stolicę swego państwa
c) koronę
d) prawa do Hiszpanii
Rozwiązanie

Historycznym królem Franków, który walczył w 778 roku z Saracenami był:
a) Karol Młot
b) Karol Wielki
c) Pepin Mały
d) Dagobert III
Rozwiązanie

Ciała Rolanda, Oliwiera i arcybiskupa Turpina zostały pochowane w kościele św. Romana w:
a) Blaye
b) Narbonie
c) Bordeaux
d) Akwizgranie
Rozwiązanie

Ukochaną Rolanda była:
a) Larysa
b) Ginewra
c) Izolda
d) Oda
Rozwiązanie

Oliwiera śmiertelnie ranił:
a) Grandwin - syn Kapuela, króla Kapadocji
b) król Marsyl
c) Malkinat - Afrykanin przybyły z Afryki, syn króla
d) Marganis
Rozwiązanie

Dziedzictwo króla Karola to:
a) Bretonia
b) Bretania
c) Gaskonia
d) Karelia
Rozwiązanie

Zgodnie z historią wojska Karola Wielkiego w wąwozie Roncevaux napadli:
a) Goci
b) Wizygoci
c) Baskowie
d) Saraceni
Rozwiązanie

Skłóconych Rolanda i Oliwiera pogodził:
a) diuk Naim
b) Arcybiskup Turpin
c) Ganelon
d) cesarz Karol
Rozwiązanie

Po wykryciu zdrady Ganelona pilnowali:
a) kucharze
b) zbrojni
c) kapłani
d) giermkowie
Rozwiązanie

Frankowie dopadli pogan pod Saragossą:
a) pod Białym Strumieniem
b) Na Kamienistej Równinie
c) w Leśnym Zakątku
d) w Ciemnej Dolinie
Rozwiązanie

Najlepszym doradcą Karola Wielkiego był:
a) Roland
b) Naim
c) Galeon
d) Pinabel
Rozwiązanie

Kompozycja „Pieśni o Roladzie” opiera się na zasadzie:
a) symetryczności
b) prostopadłości
c) horyzontalności
d) linearności
Rozwiązanie

Laisy, zwane również stancami były:
a) akapitami
b) aktami
c) scenami
d) strofami
Rozwiązanie

Blankandryn był doradcą:
a) Arcybiskupa Turpina
b) emira Baliganta
c) Karola Wielkiego
d) króla Marsyla
Rozwiązanie

Koń cesarza Karola to:
a) Wajlantyf
b) Maskandur
c) Hauteclaire
d) Tensendur
Rozwiązanie

Motyw przyjaźni w utworze pokazany jest na przykładzie więzi łączących:
a) Rolanda i Ganelona
b) Rolanda i Turpina
c) Oliwiera i Rolanda
d) Karola Wielkiego i Rolanda
Rozwiązanie

Emira Baliganta nazywano:
a) Szanownym
b) Najmężniejszym
c) Szanowanym
d) Szacownym
Rozwiązanie

Brimamonda, po przyjęciu sakramentu siłą zmieniła imię na:
a) Barbara
b) Julianna
c) Katarzyna
d) Joanna
Rozwiązanie

Turolda uznawanego za twórcę „Pieśni o Rolandzie” uważa się za:
a) przypadkowego trubadura
b) człowieka oczytanego
c) poetę irlandzkiego pochodzenia
d) wędrownego śpiewaka
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies