Test:

Słowa: „Przed panią on świętego udaje niby to, / A jest, mogłabym przysiąc, czystym hipokrytą” o Świętoszku powiedziała:
a) Pani Pernelle
b) Marianna
c) Elmira
d) Doryna
Rozwiązanie

„Świętoszek” jest dziełem piętnującym zjawiska, takie jak fałszywa, powierzchowna pobożność, obłuda czy interesowanie się życiem innych często spotykane w:
a) osiemnastowiecznej Anglii
b) siedemnastowiecznej Francji
c) siedemnastowiecznej Anglii
d) osiemnastowiecznej Francji
Rozwiązanie

Molier zmarł w wieku pięćdziesięciu jeden lat… na scenie, grając w przedstawieniu:
a) „Mizantrop”
b) „Mieszczanin szlachcicem”
c) „Chory z urojenia”
d) „Miłość lekarzem”
Rozwiązanie

Sceny, gdy Orgon i Pani Pernelle bronili się przed faktem, że Świętoszek okazał się oszustem przedstawiają problem:
a) naiwności
b) wszystkie odpowiedzi są przwdziwe
c) zakłamania
d) łatwowierności
Rozwiązanie

Pani Pernelle na początku utworu nie krytykowała:
a) syna
b) synowej
c) krytykowała wszystkich
d) wnuków
Rozwiązanie

Orgon powierzył Tartuffe’owi:
a) szkatułkę z dokumentami
b) klejnoty rodzinne
c) akcje
d) kosztowności
Rozwiązanie

Oświeceniowa komedia jest również satyrą na:
a) starczą sklerozę
b) godność monarchy
c) miłość po grób
d) stosunki służby i jej pracodawców
Rozwiązanie

„Mocna w gębie(...) impertynentka” to według Pani Pernelle:
a) Elmira
b) Doryna
c) Marianna
d) Dafne
Rozwiązanie

„Świętoszka” możemy nazwać komedią:
a) pouczeń
b) charakterów
c) intryg
d) sytuacyjną
Rozwiązanie

Kto ostatni przekonuje się o niegodziwości Świętoszka?
a) Elwira
b) Pani Pernelle
c) Kleant
d) Orgon
Rozwiązanie


„Wszak to człowiek stworzony, by go za nos wodzić”. Kogo charakteryzują te słowa?
a) Damisa
b) Kleanta
c) Świętoszka
d) Orgona
Rozwiązanie

Orgon „libertynem” nazwał:
a) Kleanta
b) Świętoszka
c) Walerego
d) Wawrzyńca
Rozwiązanie

Orgon czterokrotnie nazwał Tartuffe’a:
a) sierotą
b) skąpcem
c) biedaczkiem
d) świętoszkiem
Rozwiązanie

Orgon poznał Świętoszka
a) u siebie w domu
b) w parku
c) w szpitalu
d) w kościele
Rozwiązanie

Doryna:
a) nie odniosła się do tej kwestii
b) namawiała Mariannę do ślubu ze Świętoszkiem
c) sprzeciwiała się ślubowi Marianny z Walerym
d) sprzeciwiała się ślubowi Marianny ze Świętoszkiem
Rozwiązanie

Tartuffe zasłaniający pierś Doryny, której widok mógł spowodować u niego powstanie grzesznych myśli; siedzący pod stołem Orgon przekonujący się na własne uszy o zamiarach Świętoszka to przykład komizmu:
a) postaci
b) słownego
c) tragicznego
d) sytuacyjnego
Rozwiązanie

„Świętoszek” składał się pierwotnie z:
a) trzech aktów
b) sześciu aktów
c) czterech aktów
d) pięciu aktów
Rozwiązanie

Molier trafił do więzienia z powodu:
a) niewypłacalności
b) obrazy majestatu
c) pijaństwa
d) wywołania bójki
Rozwiązanie

Kiedy Marianna po raz pierwszy dowiedziała się, że ma wyjść za Świętoszka
a) powiedziała, że zrobi wszystko, co rozkaże jej ojciec
b) rozpłakała się
c) ucieszyła się
d) uciekła z domu
Rozwiązanie

Dlaczego Damisowi zależało na ślubie siostry z Walerym?
a) ponieważ przyjaźnił sie z Walerym
b) ponieważ chciał wyjść za siostrę Walerego
c) ponieważ bardzo kochał siostrę
d) ponieważ chciał pozbyć się siostry z domu
Rozwiązanie

Sztuka została zakazana zaraz po premierze w:
a) 1663 roku
b) 1661 roku
c) 1666 roku
d) 1664 roku
Rozwiązanie

W kim kochał się Tartuffe:
a) w Elmirze
b) w Mariannie
c) w Pani Pernelle
d) w Dorynie
Rozwiązanie

Ojciec Moliera był królewskim:
a) marszałkiem
b) szambelanem
c) koniuszym
d) lokajem
Rozwiązanie

Pośrednikiem Tartuffa był Pan:
a) Dozgoda
b) Zgoda
c) Przygoda
d) Niezgoda
Rozwiązanie

Molier urodził się w roku:
a) 1629
b) 1622
c) 1618
d) 1634
Rozwiązanie

Elmira była:
a) drugą żoną Orgona
b) najmłodszą córką Orgona
c) pierwszą żoną Orgona
d) najstarszą córką Orgona
Rozwiązanie

W 1658 roku trzydziestosześcioletni Molier powrócił do stolicy Francji po:
a) ośmioletniej nieobecności
b) szesnastoletniej nieobecności
c) dwunastoletniej nieobecności
d) pięcioletniej nieobecności
Rozwiązanie

Gdzie schował się Orgon podczas rozmowy swej żony ze Świętoszkiem?
a) za firanę
b) do szafy
c) pod łóżko
d) pod stół
Rozwiązanie

Ostateczną wersję i tytuł „Świętoszek” utwór otrzymał 5 lutego:
a) 1665 roku
b) 1668 roku
c) 1669 roku
d) 1667 roku
Rozwiązanie

„Świętoszek” był wystawiany w 1667 roku pod tytułem:
a) Szachraj
b) Szalbierz
c) Święta naiwności
d) Świntuszek
Rozwiązanie

Molier urodził się w poważanej i zamożnej rodzinie:
a) mieszczańskiej
b) arystokratycznej
c) hrabiowskiej
d) ziemiańskiej
Rozwiązanie

Jak Tartuffe zareagował, kiedy Damis doniósł ojcu o jego zdradzie?
a) wyparł się wszystkiego
b) przyznał się
c) nazwał Damisa kłamcą
d) prosił o łaskę
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies