Test:

Iaczmieniew to:
a) zarządca majątku
b) dyrektor szkoły
c) nauczyciel
d) dyrektor - inspektor
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) inspektora Zabielskiego
c) inspektora Majewskiego
d) dyrektora Kriestiobriodnikowa
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka niemieckiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) z języka niemieckiego i angielskiego
d) łaciny i języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Lwowa
c) do Warszawy
d) do Krakowa
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Polakom
c) Rosjanom
d) Żydom
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) polski hymn
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) matkę
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) Anna zaczęła studia
c) z powodu wybuchu wojny
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Żabą
b) Sową
c) Wroną
d) Kawką
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Wiatr od morza
c) Przedwiośnie
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Wiejskiej
c) na Barakowej
d) na Zatorzu
Rozwiązanie


Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Sztettera
c) Ozierskiego
d) Majewskiego
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) paniczem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) burżujem
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Początkowej
b) Szkoły Głównej
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Ochronki
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) przechodzi metamorfozę
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) sprawozdania
b) dokumentu
c) eseju
d) reportażu
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) inspektor Zabielskij
b) Majewski
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) gubernator
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) arytmetyki
b) łaciny
c) języka rosyjskiego
d) języka polskiego
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dojrzewaniu
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Pokrzepiciel
b) Wybawiciel
c) Wskrzesiciel
d) Zbawiciel
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z łaciną
c) z językiem rosyjskim
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) złym uczniem
b) wzorowym uczniem
c) przeciętnym uczniem
d) dobrym uczniem
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
c) urodził się Andrzej Radek
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) prowadził profesor Szretter
c) odbywały się w porannych godzinach
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) przezywano tak Żeromskiego
d) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze pruskim
b) w zaborze austriackim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze rosyjskim
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) pamiętnika okresu dojrzewania
b) dziecięcej opowieści
c) młodzieńczego pamiętnika
d) niespełnionej historii
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) na kawę
b) wspominać czasy powstania
c) kontrolować uczniów
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) bieda na wsi
b) praca u podstaw
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał incognito
b) wydał pod pseudonimem
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał pod nazwiskiem żony
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) handlarza
b) szynkarza
c) kupca
d) fornala
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) u progu kariery
b) po napisaniu "Przedwiośnia"
c) w USA
d) będąc uznanym i cenionym pisarzem
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) ateistą
c) ortodoksyjnym katolikiem
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) lekarzem wojskowym
b) komendantem policji
c) carskim agentem
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Do Matki Polki
c) Hymn o miłości ojczyzny
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) mowa karczmarki
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) wystąpienie Zygiera
d) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) korepetytora
b) parobka
c) pucybuta
d) woźnicy
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) przeniósł go do innej placówki
c) przyznał mu podwyżkę
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) stołówka
c) stancja
d) koza
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w pieczarze na zboczu wąwozu
b) w stodole
c) na strychu
d) u myśliwego Nogi
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 8
c) w 12
d) w 6
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezowocna
b) daremna
c) bezsensowna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) ogłady
b) samodzielności
c) nieśmiałości
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kalisz
b) Kielce
c) Radom
d) Krosno
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) jednolity bieg
c) jednowątkowy bieg
d) dwutorowy bieg
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) wstawienie się za Radkiem
b) recytacja Zygiera
c) groźba wyrzucenia ze szkoły
d) prośba Zabielskiego
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) profesor
c) korepetytor
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po ukończeniu piatej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po zdaniu do czwartej klasy
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 3 osób
b) z 1 osoby
c) z 2 osób
d) z 4 osób
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) ojciec
c) nauczyciel
d) matka
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) codziennie zamykano go w kozie
c) wyśmiewano się z niego
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 20 złotych
c) 12 rubli
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) miłości do "Biruty"
b) recytacji Zygiera
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) namowy kolegów
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) śpiewanie hymnu po polsku
b) głoszenie po polsku kazań
c) niechęć do Rosjan
d) krytykę rusyfikacji
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) choroby
b) Zielonych Świątek
c) urodzin
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Kielcach
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) kulturę osobistę
b) oczytanie
c) patriotyzm
d) wykształcenie
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) strzelaniem z pistoletu
d) opluwaniem nauczycieli
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) korepetytorem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) uczniem 7 klasy
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na luteranizm
c) na kalwinizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 12
b) 10
c) 9
d) 6
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Władziowi i Mici
c) Maryli i Władziowi
d) Stasiowi i Maryli
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) naprawiał ludziom obuwie
d) miał własnego konia
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) kłótni z profesorem
b) bójki
c) obrazy nauczyciela
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) bogaty
b) zróżnicowany
c) schematyczny
d) niejednolity
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) sześć lat
b) siedem lat
c) dziewięć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) wejście do szkoły
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) tajemne przejście do domu Gontali
d) bramę cmentarną
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Owczarach
c) w Kielcach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "starszy"
b) "kacyk"
c) "kapuś"
d) inspektor
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) nauczyciela
c) wykładowcy
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) kancelistą
b) grabarzem
c) pocztowcem
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) pochodził z katolickiej rodziny
b) wychowywał się w klasztorze
c) chciał bronić honoru polskiego
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) rozwlekła
b) spoista
c) niespójna
d) cykliczna
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Joaśka
b) Kaśka
c) Anusia
d) Małgośka
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) dogmatyków
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Psary
b) Ciekoty
c) Komary
d) Udary
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies