Ostatni dzwonek -> Opowiadania Borowskiego

Opowiadania BorowskiegoAutor: Tadeusz Borowski.

Tytuł: opowiadania (Matura na Targowej, Pożegnanie z Marią, Chłopiec z Biblią, U nas, w Auschwitzu…, Ludzie, którzy szli, Dzień na Harmenzach, Proszę państwa do gazu, Śmierć powstańca, Bitwa pod Grunwaldem).

Pierwsze wydanie: zbiór opowiadań Borowskiego pierwszy raz został wydany w Warszawie w 1948 roku i zawierał pięć utworów: Dzień na Harmenzach, Proszę państwa do gazu, Śmierć powstańca, Bitwa pod Grunwaldem oraz opowiadanie tytułowe Pożegnanie z Marią. Po śmierci pisarza dołączono inne.

Rodzaj literacki: epika.

Gatunek literacki: opowiadania.

Temat: opis czasów okupacyjnych, obozowych, a potem pierwszych miesięcy wyzwolenia (gdy więźniowie nadal przebywali w obozach – tylko że amerykańskich).

Problematyka: etyczna (od absolutyzmu moralnego, po relatywizm), zagadnienia tak zwanej podwójnej moralności (jedne zasady obowiązujące podczas wojny, a inne podczas pokoju), problem wyboru, analiza funkcjonowania państwa totalitarnego oraz psychiki człowieka zlagrowanego.

Narracja: pierwszoosobowa.

Artykuły opracowania


Pożegnanie z Marią - streszczenie
Matura na Targowej - streszczenie
„Oto jest dziwne opętanie człowieka przez człowieka” - człowiek zlagrowany
Biografia Tadeusza Borowskiego
Chłopiec z Biblią - streszczenie
Historia w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego
Postawy ludzi wobec nowej rzeczywistości – odwrócony dekalog
Narracja opowiadań Borowskiego
U nas, w Auschwitzu… - streszczenie
Wątki autobiograficzne w opowiadaniach Borowskiego
Ludzie, którzy szli - streszczenie
„Bo żywi zawsze mają rację przeciw umarłym”, czyli rola opowiadań Borowskiego w powojennym świecie
Cechy opowiadań Borowskiego
Dzień na Harmenzach - streszczenie
Główne motywy w opowiadaniach Borowskiego
Proszę państwa do gazu - streszczenie
Ważne cytaty z opowiadań Borowskiego
Śmierć powstańca - streszczenie
Słownictwo obozowe w opowiadaniach Borowskiego
Bitwa pod Grunwaldem - streszczenie
Opowiadania Borowskiego na wielkim ekranie
Bibliografia