Ostatni dzwonek -> Granica

GranicaAutor: Zofia Nałkowska (1884 -1954).

Tytuł: Granica - tytuł powieści, należy traktować w sensie metaforycznym. Ma on swoje szersze i różnorodne znaczenia, zamykając w sobie problematykę moralności, obyczajowości, barier społecznych; teorii filozoficznych oraz psychologicznych.

Geneza utworu: powieść rodziła się z trudem (jak sama twierdziła Nałkowska „śmiertelnym wysiłkiem do końcowego numeru, ostatnie te partie podwójne wywlekły ze mnie jakby resztę krwi”), w latach 1932 – 1935. Najpierw została wydrukowana w częściach w jednym z czasopism, wydano ją dopiero w 1935 roku.

Data pierwszego wydania: wersja książkowa ukazała się w Warszawie w 1935 roku.

Epoka literacka: dwudziestolecie międzywojenne.

Rodzaj literacki: epika.

Gatunek literacki: powieść, czyli w ówczesnych czasach nowożytnych podstawowy gatunek epicki, oparty na narracji, przedmiotem której był świat przedstawiony (bohaterowie oraz wydarzenia, przebiegające w określonym czasie i przestrzeni i tworzące fabułę).

Artykuły opracowania


„Granica” - czas i miejsce akcji
Zenon Ziembiewicz - charakterystyka
„Granica” - streszczenie szczegółowe
Geneza „Granicy” Nałkowskiej
„Granica” - interpretacja i wieloznaczność tytułu
Główne wątki występujące w „Granicy”
Justyna Bogutówna - charakterystyka
Elżbieta Biecka (później Ziembiewicz) - charakterystyka
„Granica” - plan wydarzeń
Życiorys i twórczość Nałkowskiej
„Granica” jako powieść psychologiczna – nowatorstwo dzieła
Cechy powieści Nałkowskiej
Cecylia Kolichowska (z domu Biecka) - charakterystyka
Filozofia w „Granicy” - „Jakimi ludźmi jesteśmy naprawdę? Czy takimi, jakimi nas widzą inni, czy też takimi, za jakich sami się uważamy?”
Problem moralności w „Granicy”
Obraz społeczeństwa w „Granicy”
Droga kariery Zenona Ziembiewicza
Obrona i oskarżenie Ziembiewicza
Motyw kobiety w „Granicy” Zofii Nałkowskiej
Kariera i władza w „Granicy”
Motyw żony w „Granicy”
Motyw matki w „Granicy”
Obraz miłości w „Granicy”
Motyw choroby, cierpienia, śmierci w „Granicy”
Inne motywy literackie występujące w Granicy
Najważniejsze cytaty z „Granicy”
Pozostali bohaterowie „Granicy”
Bibliografia