Ostatni dzwonek -> Nad Niemnem

Nad NiemnemAutor: Eliza Orzeszkowa.

Tytuł: Nad Niemnem.

Rodzaj literacki: epika.

Gatunek literacki: proza, powieść realistyczna wpisana w kanon literatury realizmu krytycznego.

Bohaterowie: mieszkańcy dworu w Korczynie (reprezentanci szlachty - ziemiaństwa) – Benedykt Korczyński, Emilia Korczyńska, Witold Korczyński, Leonia Korczyńska, Marta Korczyńska, Justyna Orzelska, Ignacy Orzelski, Teresa Plińska;
Mieszkańcy bohatyrowickiego zaścianka (chłopstwo) – Jan Bohatyrowicz, Anzelm Bohatyrowicz, Antolka Jaśmontówna, Fabian Bohatyrowicz i jego rodzina: żona, synowie: Michał, Adam i Julek oraz córka Elżunia, inni: Jadwiga Domuntówna i jej dziadunio – Jakub Bohatyrowicz;
Przedstawiciele ubożejącej arystokracji: Andrzejowa Korczyńska, Zygmunt Korczyński, Teofil Różyc;
Ubożejąca szlachta – mieszkańcy dworu w Olszynce: Maria Kirłowa, Bolesław Kirło i ich potomstwo: Marynia, Rózia, Staś, Bronia, Boleś;
Inni: Klotylda, „Apostoł” Bohatyrowicz, elegant Michał – adorator Antolki, Franuś – przyszły małżonek Elżuni, Darzeccy;
Bohaterowie epizodyczni – uczestnicy wesela w Bohatyrowiczach, między innymi: bracia Domunci, Cecylka Staniewska, Osipowicze, rodzina Giecołdów, panny Siemaszczanki, bracia Zaniewscy, familia Obuchowiczów;
Postaci ze wspomnień: Dominik Korczyński, Jerzy Bohatyrowicz, Andrzej Korczyński, brat dziadka Domuntówny – Franciszek (żołnierz armii Napoleona).

Temat: historia mezaliansu Justyny i Jana oraz propagowanie idei modnych w pozytywizmie: etosu pracy, patriotyzmu, przywiązania do tradycji, przypominanie o wartościach narodowych: wątek powstania styczniowego.

Struktura: powieść zbudowana z trzech tomów:
Tom I – sześć rozdziałów
Tom II – pięć rozdziałów
Tom III – pięć rozdziałów
Rozdziały nie są tytułowane, ale oznaczone numerami.

Artykuły opracowania


„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – streszczenie szczegółowe
Czas akcji „Nad Niemnem”
Miejsce akcji „Nad Niemnem”
Geneza i zakres tematyczny „Nad Niemnem”
Jan Bohatyrowicz - charakterystyka
Justyna Orzelska - charakterystyka
Plan wydarzeń „Nad Niemnem”
Etos pracy w „Nad Niemnem”
Tytuł i konstrukcja „Nad Niemnem”
„Nad Niemnem” – streszczenie w pigułce
Marta Korczyńska - charakterystyka
Benedykt Korczyński - charakterystyka
Życiorys Elizy Orzeszkowej
„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna
Kontrast jako zasada kompozycyjna „Nad Niemnem”
Tło społeczno – historyczne, czyli sytuacja pod zaborami w połowie XIX wieku
Motywy literackie w „Nad Niemnem”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Nad Niemnem”
Motyw rzeki w „Nad Niemnem” Orzeszkowej
Epoka pozytywizmu i jej wyznaczniki – wprowadzenie do zagadnień w literaturze
Nurty literackie i modele powieści w pozytywizmie
Kalendarium twórczości Elizy Orzeszkowej
Dzieje Jana i Cecylii - streszczenie
Przyroda w „Nad Niemnem”
Mit powstania styczniowego w „Nad Niemnem”
Miłość w „Nad Niemnem”
Humor w „Nad Niemnem”
Język „Nad Niemnem”
Narracja „Nad Niemnem”
Obraz powstania styczniowego w twórczości Elizy Orzeszkowej
Między Korczynem i bohatyrowickim zaściankiem a Soplicowem – związki „Nad Niemnem” z „Panem Tadeuszem”
Adaptacje filmowe „Nad Niemnem”
Najważniejsze cytaty w „Nad Niemnem”
Bibliografia