Ostatni dzwonek -> Antygona

AntygonaAutor: Sofokles.

Tytuł: Antygona - powstanie w 442 p.n.e.; wystawiana między 442 a 440 p.n.e., gdy Sofokles miał już ponad 50 lat.

Polskie przekłady: w 1574 roku (parafraza polska) Jan Walenty Jakubowski (Kraków), w 1853 roku Kazimierz Kaszewski (Warszawa), w 1875 roku Zygmunt Węclewski (Poznań), w 1881 roku Jan Czubek (Kraków), w 1898 roku Kazimierz Morawski (Kraków), w 1938 roku Ludwik Hieronim Morstin (Kraków), w 1947 roku Mieczysław Brożek (Kraków), w 1968 roku Stanisław Hebanowski (przekład na „język teatru”), w 1971 roku Helmut Kajzar (parafraza w oparciu o języki nowożytne).

Premiera sztuki: polska publiczność po raz pierwszy ujrzała Antygonę w przekładzie Kazimierza Morawskiego 25 kwietnia 1903 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie.

Rodzaj literacki: dramat.

Gatunek literacki: dramat antyczny – tragedia grecka.

Bohaterowie: Antygona – córka Edypa, Ismena – jej siostra, chór tebańskich starców, Kreon – król Teb, Strażnik, Hajmon – syn Kreona, Tyrezjasz – wróżbita, Posłaniec, Eurydyka – żona Kreona.

Miejsce akcji: akcja rozgrywa się przed pałacem królewskim w Tebach.

Czas akcji: jeden dzień.

Temat: spór między bohaterami: Kreonem a Antygoną obrazujący problematykę moralną dotyczącą sprzecznych prawd: pomiędzy tym, co boskie a tym, co ludzkie (prawa pisane i niepisane - obyczajowe), rozumem a uczuciami, dobrem jednostki a dobrem społecznym, wolą, wyborem a przeznaczeniem.

Struktura: dramat podzielony na: prologos (wstęp), parodos (I wejście - pieśń Chóru), epejsodion I (wydarzenia), stasimon I (pieśń Chóru), epejsodion II (wydarzenia), stasimon II (pieśń Chóru), epejsodion III (wydarzenia), stasimon III (pieśń Chóru), epejsodion IV (wydarzenia, kommos Antygony), stasimon IV (pieśń Chóru), epejsodion V (wydarzenia), stasimon V (pieśń Chóru), Eksodos (katastrofa, zakończenie, zejście Chóru).

Artykuły opracowania


„Antygona” - streszczenie szczegółowe
Antygona - charakterystyka szczegółowa
„Antygona” jako tragedia antyczna
Czas i miejsca akcji w „Antygonie”
Kreon – charakterystyka szczegółowa
Teatr grecki
Kompozycja i konstrukcja dramatu antycznego
Cechy tragedii antycznej
Pochodzenie i rozwój dramatu antycznego
Motywy literackie w „Antygonie” Sofoklesa
Streszczenie „Antygony” w pigułce
Biografia Sofoklesa
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Antygony”
Prawda rozumu a prawdy uczucia w „Antygonie”
Konflikt miedzy jednostką a społeczeństwem w „Antygonie”
Konflikt między tym, co boskie a tym co, ludzkie
Konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa
Plan wydarzeń „Antygony”
„Antygony” różne – reminiscencje: przekłady, kontynuacje i nawiązania...
Mit rodu Labdakidów - streszczenie
Sofokles - twórczość
Interpretacje sceniczne „Antygony” (przykłady)
Sofokles - kalendarium życia
Najważniejsze cytaty z „Antygony”
O Sofoklesie powiedzieli...
Bibliografia