Ostatni dzwonek -> Zemsta

ZemstaAutor: hrabia Aleksander Fredro.

Tytuł: Zemsta (1833),

Pierwsze wydanie: 1833.

Premiera sztuki: prapremiera w 1834 roku (ze względu na panującą w zaborze rosyjskim cenzurę wystawiano i wydawano ją pod tytułem Zemsta za mur graniczny).

Rodzaj literacki: dramat (utwór przeznaczony do wystawienia na scenie).

Gatunek literacki: komedia (komedia charakterów).

Bohaterowie: główni: Cześnik – Maciej Raptusiewicz, Rejent Milczek;
drugoplanowi; Klara – bratanica Cześnika, Wacław Milczek – syn Rejenta, Podstolina- Hanna Czepiersińska, Józef Papkin, Dyndalski;
epizodyczni: Śmigalski (dworzanin), Perełka (kuchmistrz), murarze, hajducy, pachołki.

Temat: spór sąsiedzki dotyczący muru granicznego dzielącego zamek, którego właścicielami są: Cześnik Maciej Raptusiewicz i Rejent Milczek.

Struktura: utwór podzielony jest na akty i sceny:
Akt I: 8 scen
Akt II: 9 scen
Akt III: 7 scen
Akt IV: 13 scen.

Artykuły opracowania


„Zemsta” Aleksandra Fredry - szczegółowe streszczenie
Cześnik – Maciej Raptusiewicz – charakterystyka szczegółowa
Biografia Aleksandra Fredry
Geneza „Zemsty”
Rejent Milczek – charakterystyka szczegółowa
„Zemsta” jako dramat - cechy komedii
„Zemsta” – sterszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji w „Zemście”
Józef Papkin – charakterystyka postaci
Komizm „Zemsty”
Znaczenie tytułu i motta „Zemsty”
Główne wątki w „Zemście”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Język „Zemsty”
Symbolika muru i jego rola w „Zemście”
Plan wydarzeń „Zemsty”
Inscenizacje i ekranizacje „Zemsty”
Twórczość Aleksandra Fredry
Kalendarium twórczości Fredry
Słynne mury w historii i kulturze
Cytaty z Aleksandra Fredry
Najważniejsze cytaty z „Zemsty”
Fredro - kalendarium życia
Bibliografia