Ostatni dzwonek -> Opowiadania Żeromskiego

Opowiadania ŻeromskiegoAutor opowiadań: Stefan Żeromski.

Tytuł: Rozdziobią nas kruki, wrony…
Bohaterowie: Szymon Winrych, chłop, Moskale.
Problematyka: krytyka do powstania stronnictwa konserwatywnego; negacja pozostawienia przez inteligencję chłopów samych sobie.
Style literackie: naturalizm, impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm.
Data pierwszego wydania: 1895.
Epoka: Młoda Polska.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: nowela.
Czas akcji właściwej: koniec XIX wieku.


Tytuł: Doktor Piotr.
Bohaterowie: Dominik Cedzyna, Piotr Cedzyna, Teodor Bijakowski, Juliusz Polichnowicz.
Problematyka: konflikt między ojcem a synem, początki kapitalizmu, wyzysk chłopów.
Style literackie: naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm.
Data pierwszego wydania: 1895.
Epoka: Młoda Polska.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: opowiadanie.
Czas akcji właściwej: lata 80. XIX wieku.


Tytuł: Siłaczka.
Bohaterowie: Paweł Obarecki, Stanisława Bozowska.
Problematyka: zestawienie dwóch postaw: konformistycznej i heroicznej, praca u podstaw.
Style literackie: naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm.
Data pierwszego wydania książkowego: 1895.
Epoka: Młoda Polska.
Rodzaj literacki: epika.
Gatunek literacki: nowela.
Czas akcji właściwej: koniec XIX wieku.

Artykuły opracowania


Czas i miejsce akcji opowiadania „Siłaczka”
Czas i miejsce akcji opowiadania „Doktor Piotr”
Czas i miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
„Siłaczka” - streszczenie opowiadania
Stefan Żeromski - życiorys
„Doktor Piotr” - stereszczenie opowiadania
„Rozdziobią nas kruki, wrony…” - streszczenie noweli
Geneza opowiadania „Siłaczka”
Charakterystyka bohaterów „Siłaczki”
Problematyka opowiadania „Doktor Piotr”
Charakterystyka głównych bohaterów opowiadania „Doktor Piotr”
Problematyka noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Charakterystyka bohaterów noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Problematyka „Siłaczki”
Kompozycja i struktura „Siłaczki”
Kompozycja i struktura opowiadania „Doktor Piotr”
Kompozycja i struktura noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Altruizm czy konformizm w „Siłaczce” Żeromskiego
Narracja „Siłaczki”
„Doktor Piotr” - nowela czy opowiadanie?
Konflikt między ojcem a synem w „Doktorze Piotrze
Dominik Cedzyna jako przykład losów zrujnowanej szlachty w końcu XIX wieku w Królestwie Polskim
Symbolizm noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Impresjonizm, naturalizm i ekspresjonizm noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Plan wydarzeń „Siłaczki”
Plan wydarzeń opowiadania „Doktor Piotr”
Plan wydarzeń noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Kalendarium twórczości Żeromskiego
Motywy literackie w „Siłaczce”
Motywy literackie w opowiadaniu „Doktor Piotr”
Motywy literackie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Krytyczne opinie o „Opowiadaniach” Stefana Żeromskiego
Najważniejsze cytaty w „Siłaczce”
Najważniejsze cytaty opowiadania „Doktor Piotr”
Najważniejsze cytaty noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Bibliografia