Ostatni dzwonek -> Odprawa posłów greckich

Odprawa posłów greckichAutor: Jan Kochanowski.

Tytuł:
Odprawa posłów greckich.

Pełny tytuł: Odprawa posłów greckich podana na teatrum przed Królem Jego Mością i Królową Jej Mością w Jazdowie nad Warszawą dnia dwunastego stycznia Roku Pańskiego MDLXXVIII na feście u Jego Mości Pana Podkanclerzego Koronnego.

Epoka: renesans.

Rodzaj literacki: dramat.

Gatunek literacki:
tragedia antyczna.

Czas akcji właściwej:
wydarzenia tuż przed wybuchem wojny trojańskiej, trwające od sześciu do ośmiu godzin.

Miejsce akcji właściwej: Troja, a dokładniej Plac Publiczny przed Pałacem.

Data pierwszego wydania:
1578 rok, drukiem Szarfenbergera w Warszawie.

Data prapremiery: 12 I 1578r. (podczas wesela Jana Zamoyskiego z Krystyną Radziwiłłówną w Ujazdowie pod Warszawą).

Bohaterowie:
Antenor, Parys, Priam, Helena, Ikateon, Ulisses, Menelaos, Kasandra.

Mit: epizod wojny trojańskiej, mit o sądzie Parysa.

Problematyka: metody rządzenia państwem: patriotyzm czy kierowanie się prywatnymi korzyściami?

Struktura i budowa: Prologos, Parodos, Epejsodia (epizody) i Stasimony (pieśni chóru), Epilog.

Zachowane zasady tragedii antycznej:
zasada trzech jedności (trójdzielności): miejsca, czasu i akcji.

Artykuły opracowania


Charakterystyka bohaterów „Odprawy posłów greckich”
Geneza i tytuł „Odprawy posłów greckich”
„Odprawa posłów greckich” - streszczenie szczegółowe
„Odprawa posłów greckich” jako dramat moralno-polityczny
Problematyka „Odprawy posłów greckich”
Czas i miejsce akcji „Odprawy posłów greckich”
Streszczenie „Odprawy posłów greckich” w pigułce
„Odprawa posłów greckich” przykładem utworu parenetycznego
„Odprawa posłów greckich” jako tragedia humanistyczna
Problemy XVI-wiecznej Polski ukazane w „Odprawie posłów greckich” - polityczna wymowa utworu
Jan Kochanowski - biografia
Zarys historii Heleny i Parysa (mit tebański)
Obraz polskiego społeczeństwa w „Odprawie posłów greckich”
Uniwersalizm treści „Odprawy posłów greckich”
Cechy dramatu antycznego na przykładzie struktury i kompozycji „Odprawy posłów greckich”
Motywy literackie w „Odprawie posłów greckich”
Plan wydarzeń „Odprawy posłów greckich”
Kalendarium twórczości Jana Kochanowskiego
Cytaty z twórczości Kochanowskiego
Najważniejsze cytaty „Odprawy posłów greckich”
Bibliografia