Ostatni dzwonek -> Średniowiecze

ŚredniowieczeRamy czasowe
Średniowiecze sytuuje się między V a XV wiekiem. Ten tysiącletni okres to nie tylko określona epoka literacka, ale także epoka kulturowa w Europie. Za początek epoki uznaje się rok 476, kiedy nastąpił upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego, zaś koniec wyznaczają takie wydarzenia, jak wynalezienie druku przez Gutenberga (1450 rok), upadek Konstantynopola (1453 rok) oraz odkrycie Ameryki przez Kolumba (1492 rok).

Podstawowe wyznaczniki epoki


Główne tematy, motywy i koncepcje średniowiecza


Gatunki średniowiecza


Artykuły opracowania