Ostatni dzwonek -> Renesans

RenesansRamy czasowe:
Renesans (nazwa pochodzi od francuskiego słowa renaissance, które oznacza powtórne narodziny) narodził się we Włoszech w XIV wieku, jednak swój dojrzały kształt osiągnął w wieku XVI. W Polsce zwany odrodzeniem datuje się od końca XV wieku do przełomu XVI i XVII wieku.

Podstawowe wyznaczniki epoki:


Główne tematy, motywy i koncepcje renesansu:


Gatunki renesansu:


Artykuły opracowania


Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - interpretacja i analiza
Czego chcesz od nas, Panie (Pieśń XXV) - wiadomości wstępne
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - analiza
Chcemy sobie być radzi (Pieśń IX) - interpretacja
Miło szaleć, kiedy czas po temu... (Pieśń XX) - interepretacja i analiza
Tren VIII (Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...)
Sonet III. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - interpretacja i analiza
Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory...)
Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - interpretacja i analiza
Tren IV (Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje...)
Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - interpretacja i analiza
Tren I (Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe...)
Epitafium Rzymowi - interpretacja i analiza
Treny - geneza, treść i konstrukcja
Epitafium Rzymowi - kontekst
Pieśń o spustoszeniu Podola (Pieśń V) - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - interpretacja i analiza
Pieśń świętojańska o Sobótce - wiadomości wstępne
O doktorze Hiszpanie - interpretacja i analiza
O Miłości - interpretacja i analiza
O kaznodziei - interpretacja i analiza
Raki - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - interpretacja i analiza
Do fraszek (Fraszki moje) - wiadomości wstępne
Na swoje księgi - interpretacja i analiza
Do gór i lasów - interpretacja i analiza
O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko) - interpretacja i analiza
Na dom w Czarnolesie - interpretacja i analiza
Na dom w Czarnolesie - kontekst
Wieczna Myśli (O żywocie ludzkim) - interpretacja i analiza
Na lipę - interpretacja i analiza
Na lipę - kontekst
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - interpretacja
Tren XIX (albo Sen)
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - analiza
Tren XVIII (My, nieposłuszne, Panie, dzieci Twoje...)
Jest kto, co by wzgardziwszy... (Pieśń XIX) - kontekst
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - analiza
Tren XI (Fraszka cnota! - powiedział Brutus porażony...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - interpretacja
Tren X (Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...)
Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... (Pieśń XXIV) - kontekst
Tren IX (Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze!...)