Ostatni dzwonek -> Inny świat

Inny światAutor: Gustaw Herling - Grudziński.

Tytuł: Inny świat. Zapiski sowieckie.

Data pierwszego wydania: powieść została wydana po raz pierwszy w 1951 roku w Londynie, w Polsce w podziemiu w 1953, oficjalne dopiero w 1988 roku.

Rodzaj literacki: epika.

Gatunek literacki: powieść.
„Inny świat” należy do literatury obozowej i łagrowej, mającej charakter dokumentalny, ale tylko wówczas, gdy przekracza granice prostego zapisu, kiedy wiąże się z refleksją nad sensem i charakterem zdarzeń, nad tragicznymi doświadczeniami zbiorowymi XX wieku.


Temat: przedstawienie jednostkowych losów więźniów, którzy znaleźli się na dnie - egzystencji ludzkiej w „martwym domu”, jej jakości w wymiarze indywidualnym, kiedy zawieszeniu ulegają wszelkie prawa moralne, wszelkie więzi zbiorowe. Grudziński ukazuje dzieje jednostek w sytuacjach ekstremalnych.

Problematyka: moralności człowieka czasów II wojny światowej.

Czas akcji: lata 1940 – 1942, zaś epizod wspomniany w epilogu datuje się na rok 1945.

Miejsce akcji: więzienia w Witebsku, Leningradzie i Wołogdzie, Jercewo w systemie obozów kargopolskich w ówczesnym Związku Radzieckim, w Epilogu akcja przenosi się do Rzymu.

Bohaterowie: więźniowie łagrów.

Artykuły opracowania


„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Bohaterowie „Innego świata”
Geneza „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny Świat” w kontekście historycznym
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
„Inny świat” - plan wydarzeń
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
Obozowa topografia „Innego świata”
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Terminologia łagrowa w „Innym świecie”
Bibliografia