Ostatni dzwonek -> Pozytywizm

PozytywizmNazwa epoki i ramy czasowe

Nazwa od łacińskiego positivos, czyli „oparty”, „uzasadniony”. Do kultury hasło to wprowadził August Comte, pisząc sześciotomowy Kurs filozofii pozytywnej. Słowo „pozytywizm” kojarzono z takimi określeniami, jak: realny, praktyczny, użyteczny.
Pozytywizm na zachodzie Europy rozpoczął się od połowy XIX wieku i trwał do lat osiemdziesiątych XIX wieku. W Polsce za początek epoki pozytywizmu uznaje się datę upadku powstania styczniowego (1864), zaś kres przypada na lata 80. i 90. XIX wieku.

Podstawowe wyznaczniki epokiGłówne tematy, motywy i koncepcje pozytywizmuGatunki pozytywizmuArtykuły opracowania


Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka
Limba - interpretacja i analiza
Limba - wiadomości wstępne
Daremne żale - interpretacja i analiza
Między nami nic nie było - interpretacja
Do młodych - interpretacja
Do młodych - wiadomosci wstępne
Rota – analiza i interpretacja
O Wrześni - interpretacja i analiza
O Wrześni - geneza
Wolny najmita - analiza
Wolny najmita - interpretacja