Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Dwudziestolecie miedzywojenneRamy czasowe: w porównaniu do innych epok, łatwo wyodrębnić, dzięki doniosłym wydarzeniom historycznym – odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku i wybuch II wojny światowej – 1 września 1939 roku.

Podstawowe wyznaczniki:


Główne tematy i koncepcje poetyckie dwudziestolecia międzywojennego:


Gatunki dwudziestolecia międzywojennego:


Artykuły opracowania


Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Główne cechy polskiego futuryzmu
Rzecz czarnoleska - analiza
Szewczyk - interpretacja
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Dusiołek - analiza
Ars poetica - analiza
Sokrates tańczący - analiza
Dusiołek - interpretacja
Ars poetica - interpretacja
Sokrates tańczący - interpretacja
Dusiołek - geneza
Kartoflisko - analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Dwoje ludzieńków - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Powrót - interpretacja i analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Credo - analiza i interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Curriculum vitae - interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Dziewczyna - analiza
Wysokie drzewa - analiza
Żal - analiza i interpretacja
Dziewczyna - interpretacja
Wysokie drzewa - interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Topielec - analiza
Kowal - analiza
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Topielec - interpretacja
Kowal – interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Deszcz jesienny – analiza
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Urszula Kochanowska - interpretacja
Deszcz jesienny – interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
Przedśpiew - analiza
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
W malinowym chruśniaku - interpretacja
Przedśpiew - interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Sitowie - analiza
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Sitowie - interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
Poetyka „Żagarów”
Sitowie - geneza
La prcieuse - analiza i interpretacja
But w butonierce - analiza
Ideowe podłoże „Żagarów”
Prośba o piosenkę - analiza
La prcieuse - geneza
But w butonierce - interpretacja
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Prośba o piosenkę - interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Prośba o piosenkę - geneza
Motto - analiza i interpretacja
Tematyka wierszy Przybosia
Do krytyków - analiza
Zielono mam w głowie - analiza
Biografia Juliana Przybosia
Do krytyków - interpretacja
Zielono mam w głowie - interpretacja
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Do krytyków - geneza
Kufer - analiza
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Mieszkańcy - analiza
Kufer - interpretacja
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Mieszkańcy - interpretacja
Kufer - geneza
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Mieszkańcy - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Wiosna. Dytyramb - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Główne założenia futuryzmu
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Fazy rozwoju futuryzmu
Wiosna. Dytyramb - geneza
Szewczyk - analiza