życie i twórczość Alberta Camusa

Albert Camus - życiorys

Albert Camus przyszedł na świat w 1913 roku w Mondavi w Algierii. Oran, znany z Dżumy, jest portem, położonym w północnej Afryce. Choć pisarz większą część swego dorosłego życia spędził we Francji, to ciągle uważał się za dziecko klimatu Morza Śródziemnego, gdzie życie pełne było zmysłowych przyjemności. Pogoda, środowisko, zwyczaje tam panujące miały swoje odbicie w twórczości artysty.

Ojciec Camusa umarł w 1914 roku, walcząc w bitwie nad Marną. Albert mieszkał z głuchą matką, babką, wujem i starszym bratem w jednopokojowym mieszkaniu w Algierze, stolicy Algierii. Tak sam... więcej

* * *

Egzystencjalizm w „Dżumie”

Egzystencjalizm to głęboko zakorzeniony w literaturze nurt filozoficzny. Filozofia ta jest bardzo niesystematyczna, nieuporządkowana. Punktem wyjścia jest punkt widzenia człowieka.

Można wyróżnić jego dwa typ. Egzystencjalizm:
1. ateistyczny (przedstawiciele: Jean Paul Sartre i Albert Camus),
2. teistyczny (Gabriel Marcel, on jako pierwszy użył pojęcia „egzystencjalizm”, Karl Jaspers).

Camus reprezentuje egzystencjalizm ateistyczny. Zakłada on, że egzystencja wyprzedza esencję, czyli mówi o tym, że nie ma stałych cech, kryteriów, które mogłyby określić człowi... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies