Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Odprawa posłów greckich

Problematyka „Odprawy posłów greckich”

Według diagnozy Kochanowskiego ówczesne problemy Rzeczypospolitej, czyli Troi, były zakorzenione w przeszłości, „tkwią w wadach ustroju, w egoizmie magnaterii i krótkowzroczności szlachty”. W utworze symbolizują to działania Parysa, który kierował się jedynie własnym interesem. Dodatkowo nie miał zamiaru zrezygnować z własnych dóbr na rzecz pokoju i dobra państwa. Wolał zachować dla siebie Helenę, niż oddać ją prawowitemu mężowi, przez co uniknąłby walki i upadku Troi.

Utwór porusza również bardzo istotne zagadnienia moralne wojny i pokoju. Autor, podobnie jak inni humaniści, tacy jak Erazm z Rotterdamu czy Andrzej Frycz Modrzewski, odróżniał wojny sprawiedliwe od niesprawiedliwych. Te pierwsze to wojny obronne, drugie zaś to zaczepne i ekspansywne. Kochanowski swoje przekonania w tym zagadnieniu przedstawił słowami Antenora, który to był zdecydowanym zwolennikiem pokoju. Roztropny polityk godził się jedynie na wojnę obronną, czyli sprawiedliwą. Jednak z ust tego samego Antenora na zakończenie utworu padają słowa zachęcające do zaczepnych działań przeciwko Grekom.

Badacze literatury są przekonani, iż stało się tak przez wpływ, jaki wywarł na Kochanowskim kanclerz Zamoyski, zwolennik ekspansji militarnej na Moskwę. Jak pisze Jerzy Ziomek – fakt, iż odzwierciedlenie słów kanclerza znajduje się tylko w jednym zdaniu, które nie odbiło się na specyfice dzieła to dowód na to, iż w Odprawie… „podobnie jak w wypadku wszystkich wybitnych dzieł literatury formacji przedsocjalistycznych, możemy mówić o zwycięstwie realisty nad natrętnie podsuwaną artyście ideologią klasy panującej”. W utworze mamy zatem do czynienia z wewnętrzną sprzecznością ideologiczną. Słowa Antenora kończące utwór można interpretować również jako przejaw patriotyzmu. Mężczyzna w obliczu realnego zagrożenia postulował, by osłabić przeciwnika zanim ten zaatakuje jego państwo.

Jak podsumowuje Jerzy Ziomek: „<> jest przezwyciężeniem indyferentyzmu politycznego autora (…). Jest dojrzałą, choć niedocenioną, diagnozą choroby polskiego parlamentaryzmu okresu rodzącej się oligarchii magnackiej. Potępiając wojnę wyrażał Kochanowski, podobnie jak i inni wielcy humaniści, opinię szerokich rzesz ówczesnego narodu nie zainteresowanego w zaborczej ekspansji. Krytyka magnackiej oligarchii wyrosła z doświadczeń dwu pierwszych elekcji, od których poczynając przez dwieście lat «szła na handel korona»”.
strona:    1    2  


Szybki test:

W Priamie, królu Troi, można dopatrzyć się wielu cech:
a) Henryka Walezego
b) Zygmunta Starego
c) Stefana Batorego
d) Zygmunta Augusta
Rozwiązanie

Pod określeniem złotej młodzieży kryją się młodzi potomkowie szlachciców, dla których nadrzędnymi wartościami nie jest:
a) obżarstwo
b) patriotyzm
c) uciecha fizyczna
d) lenistwo
Rozwiązanie

Antenor był zdecydowanym zwolennikiem:
a) pokoju
b) zemsty
c) pomszczenia krzywdy Trojańczyków
d) wojny
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Odprawa posłów greckich” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Odprawy posłów greckich” w pigułce
Geneza i tytuł „Odprawy posłów greckich”
Problematyka „Odprawy posłów greckich”
Czas i miejsce akcji „Odprawy posłów greckich”
„Odprawa posłów greckich” jako dramat moralno-polityczny
Problemy XVI-wiecznej Polski ukazane w „Odprawie posłów greckich” - polityczna wymowa utworu
Jan Kochanowski - biografia
Zarys historii Heleny i Parysa (mit tebański)
„Odprawa posłów greckich” przykładem utworu parenetycznego
„Odprawa posłów greckich” jako tragedia humanistyczna
Cechy dramatu antycznego na przykładzie struktury i kompozycji „Odprawy posłów greckich”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Odprawie posłów greckich”
Uniwersalizm treści „Odprawy posłów greckich”
Motywy literackie w „Odprawie posłów greckich”
Plan wydarzeń „Odprawy posłów greckich”
Kalendarium twórczości Jana Kochanowskiego
Cytaty z twórczości Kochanowskiego
Najważniejsze cytaty „Odprawy posłów greckich”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka bohaterów „Odprawy posłów greckich”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies