Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Charakterystyka postaci drugoplanowych

Horeszko

Stolnik, rodowy szlachcic herbu Półkozic. Ostatni z wielkiego rodu, nie posiada syna, lecz jedyną córkę, Ewę. Potomek senatorów i hetmanów. Zwolennik Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, przeciwnik konfederacji targowickiej. Udaje przyjaciela Jacka Soplicy, by mieć większe poparcie wśród szlachty. Obojętny na miłość i uczucia córki, nie dopuszcza myśli, by wydać ją za biednego szlachcica. Upokarza Jacka, mówiąc mu o tym, ze inny mężczyzna prosi go o rękę córki i dodatkowo oczekuje rady Soplicy, jaką decyzję ma podjąć.

Wyidealizowany w opowiadaniach Gerwazego, który postrzegał go jako na pobożnego, potężnego i prawego”. Ginie z ręki Jacka Soplicy w roku 1792, podczas ataku Rosjan na jego zamek. W chwili śmierci przebacza swojemu oprawcy.

strona:    1    2    3  

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Biografia Adama Mickiewicza
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Motywy literackie w „Panu Tadeuszu”
Główne wątki w „Panu Tadeuszu”
Geneza i okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Poetyka „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja – zestawienie cech
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Synkretyzm gatunkowy i rodzajowy „Pana Tadeusza”. Poetyka dzieła
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Bibliografia
Bohaterowie
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Postacie historyczne
Charakterystyka postaci drugoplanowych
Hrabia - charakterystyka
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies