Test:

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) podkarpackim
c) lubelskim
d) świętokrzyskim
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Zygmunt Marek Bolesław
b) Henryk Adam Aleksander Pius
c) Henryk Stanisław Juliusz Mieszko
d) Henryk Zbigniew Klaudiusz Zygmunt
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) polonistycznym
b) historycznym
c) prawnym
d) lekarskim
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) piętnaście lat
b) szesnaście lat
c) siedemnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Białos
b) Litwos
c) Wilnos
d) Gajos
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 10 grudnia 1903 roku
b) 10 grudnia 1905 roku
c) 10 grudnia 1904 roku
d) 10 grudnia 1902 roku
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) W pustyni i w puszczy
c) Wspomnienie
d) Wiry
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Tunezji
b) Etiopii
c) Egiptu
d) Maroka
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez Gazetę Polską pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Australii
b) Afryki
c) Ameryki
d) Azji
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Lubelszczyźnie
b) Mazowszu
c) Podlasiu
d) Kielecczyźnie
Rozwiązanie


Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) korepetytora
b) guwernera
c) antykwariusza
d) adiutanta
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Krakowie
b) Lublinie
c) Lwowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Mickiewicza
b) Norwida
c) Słowackiego
d) Kopernika
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Lwowskiego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies