Ostatni dzwonek -> Medaliony

MedalionyAutor: Zofia Nałkowska.

Tytuł: Medaliony.

Rodzaj literacki: epika.

Gatunek literacki: proza dokumentarna z pogranicza eseju (szkicu o charakterze publicystycznym, filozoficznym), osiem krótkich miniatur literackich – nowel.

Bohaterowie: personalia rozmówców nie są jawne, ujawnione są tylko dane pewnej Żydówki – Dwojry Zielonej i Żyda pracującego przy masowych grobach – Michała P. Bohaterami są wszystkie ofiary holokaustu, ukazane w lekturze jako przykłady zbrodni, oraz wszyscy ci, którzy przeżyli i na kartach „Medalionów” relacjonują swoje przeżycia z „czasów pogardy”.

Temat: ukazanie mechanizmów zbrodni i terroru w czasach okupacji niemieckiej, dokumentacja holokaustu i eksterminacji narodu żydowskiego.

Struktura: osiem nowel - rozdziałów, każdy opatrzony tytułem, bez podziałów cząstkowych.

Artykuły opracowania


„Medaliony” - streszczenie szczegółowe
Czas i miejsce akcji „Medalionów”
Streszczenie „Medalionów” w pigułce
Historia w opowiadaniach Nałkowskiej – „Medaliony” jako dokument z dominantą zła
„Ludzie ludziom zgotowali ten los” - interpretacja motta „Medalionów”
Symbolika tytułu „Medaliony”
Kompozycja i problematyka „Medalionów” Nałkowskiej
„Medaliony” jako kompozycyjne miniatury o wielkim znaczeniu
Plan wydarzeń „Medalionów”
Motywy literackie w „Medalionach” Nałkowskiej
Język i styl w „Medalionach”
Zofia Nałkowska - biografia
Proza o tematyce wojennej – wyznaczniki ogólne, założenia
Holokaust, getto, martyrologia, eksterminacja - wyjaśnienie pojęć
Najważniejsze cytaty „Medalionów”
Bibliografia