Ostatni dzwonek -> Giaur

GiaurAutor: George Gordon Noel Byron (1788-1824).

Tytuł: Giaur.

Gatunek literacki: powieść poetycka.
Powieść poetycka to synkretyczny gatunek literacki z połączonymi elementami liryki, epiki i dramatu.


Epoka literacka: romantyzm.

Bohaterowie: tajemniczy wenecjanin Giaur, turecki basza Hassan oraz we fragmentach retrospektywnych Leila – gruzińska branka.

Temat: dzieje miłość Giaura i Leili.

Czas akcji: między 1774 a 1797 rokiem.

Miejsce akcji: Grecja.

Typ bohatera: bohater byroniczny.
Ten typ bohatera charakteryzują takie przymiotniki, jak: niezwykły, tajemniczy, samotny, aktywny, zbuntowany wobec panujących zasad, gotowy do walki, w której odda życie, dumny i niezależny, z poczuciem wyższości, owładnięty silnymi namiętnościami, a zarazem tragiczny, nieszczęśliwy.


Przekład: Adam Mickiewicz.

Pierwsze wydanie: 1813 rok.

Artykuły opracowania


„Giaur” - streszczenie szczegółowe
Giaur - charakterystyka szczegółowa
„Wężowy poemat”, czyli geneza „Giaura”
„Giaur” jako powieść poetycka
Problematyka „Giaura”
Biografia Byrona
„Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, / Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna”, czyli byronowskie rozważania o wolności
Czas i miejsce akcji „Giaura”
Wpływ „Giaura” na polską literaturę romantyczną
Pozostali bohaterowie „Giaura”
Kompozycja „Giaura”
Znaczenie tytłu utworu
Kalendarium twórczości Byrona
Nowatorstwo twórczości Byrona
O Byronie powiedzieli...
Plan wydarzeń „Giaura”
Najważniejsze cytaty
Chronologiczny plan wydarzeń „Giaura”
Bibliografia