Ostatni dzwonek -> Folwark zwierzęcy

Folwark zwierzęcyAutor: George Orwell.

Tytuł: Folwark zwierzęcy.

Epoka literacka: literatura współczesna.

Rodzaj literacki: epika.

Gatunek literacki: powieść.

Czas akcji: nie jest ściśle sprecyzowany. Akcja powieści rozgrywa się na przestrzeni kilku bądź kilkunastu lat. Najprawdopodobniej jest to pierwsza połowa XIX wieku.

Miejsce akcji: Folwark Dworski w Anglii, należący do pana Jonesa, po powstaniu zamieniony na Folwark Zwierzęcy.

Bohaterowie: Napoleon, Squealer, Snowball, Boxer, Clover, Benjamin.

Struktura dzieła: Folwark Zwierzęcy składa się z dziesięciu rozdziałów, w których wydarzenia opisane w utworze, uporządkowane są chronologicznie. Autor wykorzystał cechy charakterystyczne dla paraboli – utworu literatury moralistycznej, dzięki czemu dzieło ma dwa znaczenie – dosłowne, jako satyryczna opowiastka o rewolucji zwierząt i życiu pod rządami świń, a także głębsze, które czytelnik może zrozumieć w odniesieniu do wydarzeń z dziejów Rosji i rządów Józefa Stalina. Orwell posłużył się także językiem ezopowym – zwierzęta przedstawiają wady ludzkie i są potraktowane stereotypowo.

Wymowa ideowa: powieść Georga Orwella ma znaczenie uniwersalne. Autor w sposób przystępny dla czytelnika, przenosząc akcję do świata zwierząt, który odzwierciedlał rzeczywistą sytuację w Rosji po upadku Rewolucji Październikowej i za rządów Józefa Stalina, ukazał zagrożenia, jakie niósł ze sobą system totalitarny. Uogólnienie miejsca i czasu akcji sugeruje, że zdarzenia ukazane w utworze mogą zdarzyć się wszędzie i w każdym czasie. Folwark Zwierzęcy można potraktować jako swoiste ostrzeżenie przed tym, do czego może doprowadzić totalitaryzm.

Artykuły opracowania


Streszczenie „Folwarku zwierzęcego”
Charakterystyka bohaterów „Folwarku zwierzęcego”
Geneza „Folwarku zwierzęcego”
„Folwark zwierzęcy” - streszczenie w pigułce
Od buntu do totalitaryzmu – schemat przejęcia władzy na podstawie powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”
Artyzm powieści „Folwark zwierzęcy”– kompozycja, narracja, język
Obraz państwa totalitarnego w „Folwarku Zwierzęcym”
Czas i miejsce akcji „Folwarku zwierzęcego”
Uniwersalna wymowa powieści „Folwark Zwierzęcy”
„Folwark Zwierzęcy” jako powieść – parabola
George Orwell – biografia
Motywy literackie w „Folwarku zwierzęcym”
Główne wątki w powieści „Folwark Zwierzęcy”
Plan wydarzeń „Folwarku zwierzęcego”
Cechy systemu totalitarnego na przykładzie „Folwarku Zwierzęcego”
Rewolucja Październikowa jako inspiracja – aluzje polityczne w powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”
George Orwell – kalendarium życia i twórczości
Adaptacje „Folwarku Zwierzęcego”
Najważniejsze cytaty z „Folwarku zwierzęcego”
Bibliografia