Test:

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) zachorował na zapalenie płuc
c) złamał nogę
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Kownie
c) w Wilnie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wolności
c) wiedzy
d) miłości
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Heglem
c) Krasińskim
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1818
c) 1824
d) 1822
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) w Grecji
d) we Francji
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1809 roku
c) 1814 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Moskwie
c) w Genewie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Małopolsce
c) na Mazowszu
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) czworo dzieci
b) sześcioro dzieci
c) ośmioro dzieci
d) dwoje dzieci
Rozwiązanie


Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Żydowski
c) Legion Litewski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Jan
c) Zygmunt
d) Mikołaj
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies