Test:

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) cnoty
c) miłości
d) wiedzy
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Żydowski
c) Legion Grecki
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Moskwie
c) w Genewie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) we Włoszech
c) w Turcji
d) w Grecji
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) wypadł z okna
c) miał silną gorączkę
d) złamał nogę
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Wilnie
c) we Lwowie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Heglem
c) Krasińskim
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Zygmunt
c) Jan
d) Bernard
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1814 roku
c) 1809 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Litwie
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie


Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1822
c) 1824
d) 1820
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) ośmioro dzieci
c) czworo dzieci
d) sześcioro dzieci
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies