Test:

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) miał silną gorączkę
c) zachorował na zapalenie płuc
d) złamał nogę
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Kownie
c) w Krakowie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Genewie
b) w Moskwie
c) w Paryżu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wolności
c) wiedzy
d) cnoty
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Grecji
c) w Turcji
d) we Francji
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) ośmioro dzieci
c) sześcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) na Litwie
c) na Mazowszu
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Litewski
c) Legion Grecki
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1809 roku
c) 1814 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Jan
c) Zygmunt
d) Mikołaj
Rozwiązanie


Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1824
c) 1818
d) 1820
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Heglem
c) Krasińskim
d) Goethem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies