Test:

Wallenrod słynął z tego, że:
a) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
b) walczył z Maurami i Otomanami
c) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) gładkością mowy, składnością ukłonów
b) cnotami rycerskimi
c) prawością charakteru
d) walecznością na polu walki
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1392 roku
b) 1390 roku
c) 1391 roku
d) 1393 roku
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Gdańska
b) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
c) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
d) komturem Bałgi
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) klęskach Krzyżaków
b) krucjatach i o Litwie
c) walkach z poganami w Hiszpanii
d) sukcesach Litwy w walce z Prusami
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Małego księcia"
b) "Traktatu o lisie i lwie"
c) "Księcia"
d) "Traktatu o moralności na wojnie"
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) we Włoszech
c) w Turcji
d) we Francji
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Prusy
b) Litwa
c) Ruś
d) Polska
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) u bram klasztoru
b) w kościele
c) w oknie wieży
d) na zamku
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) asesora
b) podsądnego
c) adwokata
d) państwowego urzędnika
Rozwiązanie


Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Wallenroda
b) zabronił jej tego ojciec
c) kochała Kiejstuta
d) nie czuła powołania
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) śpiewane przekazy ludowe
b) ustne podania ludowe
c) spisane przekazy ludowe
d) zaginione przekazy ludowe
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) sześcioro dzieci
b) czworo dzieci
c) dwoje dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do buntu
b) namawiali do poddania się wrogom
c) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
d) zachęcali do uległości
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1824
c) 1822
d) 1820
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) rzadko pozwalał sobie na poufałość
b) był otwarty
c) tryskał humorem
d) był towarzyski
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Częstochowa
b) Malbork
c) Mariampol
d) Wilno
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) wypił zatrute wino
b) był ciężko ranny
c) zamordował go szpieg
d) zamordowali go zakonnicy
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wolności
c) cnoty
d) wiedzy
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w maju
b) w kwietniu
c) w listopadzie
d) w lipcu
Rozwiązanie

Wilia to:
a) litewska rzeka
b) prawdziwe imię Pustelnicy
c) kochanka Wallenroda
d) jezioro w Prusach
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
b) drobne przewinienia karał śmiercią
c) opuścił Malbork
d) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dwunastu rycerzy krzyżackich
b) jedenastu rycerzy krzyżackich
c) dziesięciu rycerzy krzyżackich
d) trzynastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Jan
c) Mikołaj
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) „Powieść” wajdeloty
b) ballada „Alpuhara”
c) przedmowa utworu
d) „Pieśń” wajdeloty
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i zbroja rycerska ze złora
b) sygnet i wielki krzyż
c) miecz i wielki krzyż
d) miecz i sygnet
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Paryżu
d) w Genewie
Rozwiązanie

Halban to:
a) spowiednik Wallenroda
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) litewski mnich
d) powiernik tajemnic Wallenroda
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
b) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
c) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
d) dramatyzm utworu
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) na Litwie
c) na Mazowszu
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) ucieka od faktów historycznych
b) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
c) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
d) nie zajmuje się historią
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1814 roku
c) 1809 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
b) nie kocha go już
c) nie może porzucić ślubów
d) chce umrzeć samotnie
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wodzem muzułmańskich Otomanów
b) wielkim mistrzem krzyżackim
c) wodzem muzułmańskich Maurów
d) litewskim wojownikiem
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) występuje brak chronologii opowieści
b) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
c) autor na początku zdradza zakończenie powieści
d) brak jest zakończenia
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) niehonorowa walka."
b) bycie lisem i lwem."
c) ścieżka zbrodni."
d) podstępy."
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) miłość
b) pieśń
c) poezja
d) pamięć
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) pieśń
b) piosenka
c) powieść
d) ballada
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem Kiejstuta
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) giermkiem Winrycha von Kniprode
d) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) dostojnicy papiescy
b) litewscy dostojnicy
c) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
d) kanonicy regularni
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Litewski
c) Legion Włoski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Goethem
b) Byronie
c) Wolterze
d) Machiavellim
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Franciszek
c) św. Jerzy
d) św. Anzelm
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) chciał zemścić się na Kiejstucie
b) chciał zostać zakonnikiem
c) Jagiełło zepchnął go z tronu
d) zakochał się
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1825-1828
b) 1826-1827
c) 1826-1828
d) 1825-1827
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Niemcem
b) Hiszpanem
c) Litwinem
d) Prusem
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) podziemnym lochu
b) strzelnicy
c) poza zamkiem
d) w zamkowej wieży
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
b) związek między pokoleniami każdego narodu
c) związek między pokonanymi a wygranymi
d) zachowanie pokoju za wszelką cenę
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) śmierć cara Rosji
b) klęska dekabrystów
c) klęska powstania w Polsce
d) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Wilnie
b) W Malborku
c) w Hiszpanii
d) w Kownie
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Kiejstuta
b) Olgierda
c) Władysława
d) Witolda
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Odyńcem
c) Krasińskim
d) Goethem
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w maju 1828 roku
b) w lutym 1827 roku
c) w maju 1827 roku
d) w lutym 1828 roku
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas walk z Otomanami
b) podczas walk z Maurami
c) podczas wyprawy na Litwę
d) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) wypadł z okna
c) zachorował na zapalenie płuc
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) szedł drogą podstępu i zdrady
b) poświęcił własne dobro
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Wojna
b) Uczta
c) Obiór
d) Pożegnanie
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
b) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
c) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
d) indywidualizm, samotność, tajemniczość
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) stolica Zakonu Krzyżackiego
b) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) w Wilnie
c) we Lwowie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym zamku
b) w bogatym mieście
c) na królewskim dworze
d) w biednej chacie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies