Test:

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) cnotami rycerskimi
b) gładkością mowy, składnością ukłonów
c) prawością charakteru
d) walecznością na polu walki
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) we Lwowie
c) w Krakowie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Gdańska
b) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
c) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
d) komturem Bałgi
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do uległości
b) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
c) namawiali do poddania się wrogom
d) zachęcali do buntu
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1818
c) 1822
d) 1824
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) dramatyzm utworu
b) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
c) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
d) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Niemcem
b) Prusem
c) Litwinem
d) Hiszpanem
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) opuścił Malbork
b) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
c) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
d) drobne przewinienia karał śmiercią
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) spisane przekazy ludowe
b) ustne podania ludowe
c) zaginione przekazy ludowe
d) śpiewane przekazy ludowe
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) bycie lisem i lwem."
b) niehonorowa walka."
c) ścieżka zbrodni."
d) podstępy."
Rozwiązanie


Halban to:
a) spowiednik Wallenroda
b) powiernik tajemnic Wallenroda
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) litewski mnich
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) zakochał się
b) Jagiełło zepchnął go z tronu
c) chciał zemścić się na Kiejstucie
d) chciał zostać zakonnikiem
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1392 roku
b) 1391 roku
c) 1393 roku
d) 1390 roku
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Włoski
c) Legion Litewski
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Anzelm
b) św. Piotr
c) św. Jerzy
d) św. Franciszek
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) nie kocha go już
b) nie może porzucić ślubów
c) chce umrzeć samotnie
d) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) podsądnego
b) państwowego urzędnika
c) asesora
d) adwokata
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Wolterze
b) Byronie
c) Machiavellim
d) Goethem
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) we Francji
d) w Grecji
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) ballada „Alpuhara”
b) „Powieść” wajdeloty
c) przedmowa utworu
d) „Pieśń” wajdeloty
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokoleniami każdego narodu
b) zachowanie pokoju za wszelką cenę
c) związek między pokonanymi a wygranymi
d) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Wielkopolsce
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Hiszpanii
b) w Kownie
c) W Malborku
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) trzynastu rycerzy krzyżackich
b) jedenastu rycerzy krzyżackich
c) dwunastu rycerzy krzyżackich
d) dziesięciu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) pieśń
b) miłość
c) pamięć
d) poezja
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Litwa
b) Prusy
c) Polska
d) Ruś
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) miał silną gorączkę
c) wypadł z okna
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w oknie wieży
b) w kościele
c) u bram klasztoru
d) na zamku
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
b) indywidualizm, samotność, tajemniczość
c) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
d) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) piosenka
b) powieść
c) pieśń
d) ballada
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Wojna
b) Obiór
c) Pożegnanie
d) Uczta
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Jan
c) Mikołaj
d) Bernard
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
b) klęska powstania w Polsce
c) klęska dekabrystów
d) śmierć cara Rosji
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w maju 1827 roku
b) w maju 1828 roku
c) w lutym 1827 roku
d) w lutym 1828 roku
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1814 roku
c) 1811 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) miłości
c) cnoty
d) wolności
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Częstochowa
b) Mariampol
c) Wilno
d) Malbork
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Olgierda
b) Witolda
c) Kiejstuta
d) Władysława
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
b) szedł drogą podstępu i zdrady
c) poświęcił własne dobro
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wilia to:
a) prawdziwe imię Pustelnicy
b) jezioro w Prusach
c) litewska rzeka
d) kochanka Wallenroda
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
c) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
d) stolica Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) krucjatach i o Litwie
b) klęskach Krzyżaków
c) sukcesach Litwy w walce z Prusami
d) walkach z poganami w Hiszpanii
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) kanonicy regularni
b) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
c) dostojnicy papiescy
d) litewscy dostojnicy
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wielkim mistrzem krzyżackim
b) litewskim wojownikiem
c) wodzem muzułmańskich Otomanów
d) wodzem muzułmańskich Maurów
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) sześcioro dzieci
b) ośmioro dzieci
c) czworo dzieci
d) dwoje dzieci
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas walk z Otomanami
b) podczas wyprawy na Litwę
c) podczas walk z Maurami
d) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) podziemnym lochu
b) strzelnicy
c) poza zamkiem
d) w zamkowej wieży
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) zamordowali go zakonnicy
b) był ciężko ranny
c) zamordował go szpieg
d) wypił zatrute wino
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i wielki krzyż
b) miecz i zbroja rycerska ze złora
c) sygnet i wielki krzyż
d) miecz i sygnet
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) w Genewie
c) w Paryżu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
b) giermkiem Winrycha von Kniprode
c) giermkiem Kiejstuta
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) zabronił jej tego ojciec
b) kochała Kiejstuta
c) nie czuła powołania
d) kochała Wallenroda
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) autor na początku zdradza zakończenie powieści
b) występuje brak chronologii opowieści
c) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
d) brak jest zakończenia
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym zamku
b) na królewskim dworze
c) w biednej chacie
d) w bogatym mieście
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Goethem
c) Heglem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) nie zajmuje się historią
b) ucieka od faktów historycznych
c) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
d) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1826-1827
b) 1826-1828
c) 1825-1828
d) 1825-1827
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w listopadzie
b) w lipcu
c) w kwietniu
d) w maju
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był towarzyski
b) tryskał humorem
c) był otwarty
d) rzadko pozwalał sobie na poufałość
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
b) walczył z Maurami i Otomanami
c) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Księcia"
b) "Traktatu o lisie i lwie"
c) "Traktatu o moralności na wojnie"
d) "Małego księcia"
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies