Test:

Marienberg to:
a) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
d) stolica Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wodzem muzułmańskich Otomanów
b) litewskim wojownikiem
c) wodzem muzułmańskich Maurów
d) wielkim mistrzem krzyżackim
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1809 roku
c) 1814 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) „Powieść” wajdeloty
b) ballada „Alpuhara”
c) „Pieśń” wajdeloty
d) przedmowa utworu
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) zamordowali go zakonnicy
b) wypił zatrute wino
c) był ciężko ranny
d) zamordował go szpieg
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Goethem
c) Odyńcem
d) Heglem
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) na Mazowszu
c) w Małopolsce
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w oknie wieży
b) na zamku
c) u bram klasztoru
d) w kościele
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Bernard
c) Zygmunt
d) Jan
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) na królewskim dworze
b) w biednej chacie
c) w bogatym zamku
d) w bogatym mieście
Rozwiązanie


Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) podstępy."
b) ścieżka zbrodni."
c) bycie lisem i lwem."
d) niehonorowa walka."
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) giermkiem Winrycha von Kniprode
c) giermkiem Kiejstuta
d) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dwunastu rycerzy krzyżackich
b) trzynastu rycerzy krzyżackich
c) dziesięciu rycerzy krzyżackich
d) jedenastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Halban to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) powiernik tajemnic Wallenroda
c) spowiednik Wallenroda
d) litewski mnich
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) zakochał się
b) Jagiełło zepchnął go z tronu
c) chciał zostać zakonnikiem
d) chciał zemścić się na Kiejstucie
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Polska
b) Litwa
c) Ruś
d) Prusy
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) miłość
b) pieśń
c) pamięć
d) poezja
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Litewski
c) Legion Grecki
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do uległości
b) zachęcali do buntu
c) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
d) namawiali do poddania się wrogom
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
b) opuścił Malbork
c) drobne przewinienia karał śmiercią
d) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas walk z Maurami
b) podczas walk z Otomanami
c) podczas wyprawy na Litwę
d) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Prusem
b) Niemcem
c) Litwinem
d) Hiszpanem
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) podsądnego
b) państwowego urzędnika
c) adwokata
d) asesora
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1824
c) 1820
d) 1818
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Włoszech
c) we Francji
d) w Grecji
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1391 roku
b) 1390 roku
c) 1392 roku
d) 1393 roku
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Franciszek
b) św. Piotr
c) św. Anzelm
d) św. Jerzy
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Olgierda
b) Kiejstuta
c) Władysława
d) Witolda
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) ballada
b) piosenka
c) pieśń
d) powieść
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) zabronił jej tego ojciec
b) kochała Wallenroda
c) kochała Kiejstuta
d) nie czuła powołania
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) śmierć cara Rosji
b) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
c) klęska dekabrystów
d) klęska powstania w Polsce
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) zachorował na zapalenie płuc
c) miał silną gorączkę
d) złamał nogę
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) autor na początku zdradza zakończenie powieści
b) brak jest zakończenia
c) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
d) występuje brak chronologii opowieści
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Krakowie
c) we Lwowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) nie może porzucić ślubów
b) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
c) nie kocha go już
d) chce umrzeć samotnie
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był otwarty
b) rzadko pozwalał sobie na poufałość
c) był towarzyski
d) tryskał humorem
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) dramatyzm utworu
b) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
c) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
d) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1827 roku
b) w lutym 1828 roku
c) w maju 1827 roku
d) w maju 1828 roku
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) dostojnicy papiescy
b) litewscy dostojnicy
c) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
d) kanonicy regularni
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Traktatu o moralności na wojnie"
b) "Małego księcia"
c) "Traktatu o lisie i lwie"
d) "Księcia"
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w listopadzie
b) w kwietniu
c) w lipcu
d) w maju
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i zbroja rycerska ze złora
b) miecz i sygnet
c) miecz i wielki krzyż
d) sygnet i wielki krzyż
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) gładkością mowy, składnością ukłonów
b) walecznością na polu walki
c) prawością charakteru
d) cnotami rycerskimi
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
b) ucieka od faktów historycznych
c) nie zajmuje się historią
d) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Genewie
b) w Moskwie
c) w Paryżu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) poza zamkiem
b) strzelnicy
c) podziemnym lochu
d) w zamkowej wieży
Rozwiązanie

Wilia to:
a) litewska rzeka
b) kochanka Wallenroda
c) jezioro w Prusach
d) prawdziwe imię Pustelnicy
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) zachowanie pokoju za wszelką cenę
b) związek między pokoleniami każdego narodu
c) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
d) związek między pokonanymi a wygranymi
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Pożegnanie
b) Uczta
c) Wojna
d) Obiór
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Kownie
b) w Wilnie
c) w Hiszpanii
d) W Malborku
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
b) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
c) indywidualizm, samotność, tajemniczość
d) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Częstochowa
b) Malbork
c) Mariampol
d) Wilno
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Gdańska
b) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
c) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
d) komturem Bałgi
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) miłości
c) cnoty
d) wiedzy
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) poświęcił własne dobro
d) szedł drogą podstępu i zdrady
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1825-1827
b) 1826-1827
c) 1826-1828
d) 1825-1828
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Goethem
b) Wolterze
c) Machiavellim
d) Byronie
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) czworo dzieci
b) dwoje dzieci
c) ośmioro dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) ustne podania ludowe
b) śpiewane przekazy ludowe
c) spisane przekazy ludowe
d) zaginione przekazy ludowe
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) krucjatach i o Litwie
b) klęskach Krzyżaków
c) sukcesach Litwy w walce z Prusami
d) walkach z poganami w Hiszpanii
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
c) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
d) walczył z Maurami i Otomanami
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies