Test:

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) w zamkowej wieży
b) podziemnym lochu
c) poza zamkiem
d) strzelnicy
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Obiór
b) Pożegnanie
c) Wojna
d) Uczta
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w maju 1827 roku
b) w lutym 1827 roku
c) w lutym 1828 roku
d) w maju 1828 roku
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Wilno
b) Częstochowa
c) Mariampol
d) Malbork
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1392 roku
b) 1393 roku
c) 1390 roku
d) 1391 roku
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) złamał nogę
c) wypadł z okna
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) walkach z poganami w Hiszpanii
b) sukcesach Litwy w walce z Prusami
c) krucjatach i o Litwie
d) klęskach Krzyżaków
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w maju
b) w lipcu
c) w listopadzie
d) w kwietniu
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Franciszek
b) św. Piotr
c) św. Anzelm
d) św. Jerzy
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) pieśń
b) powieść
c) ballada
d) piosenka
Rozwiązanie


Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Goethem
b) Byronie
c) Wolterze
d) Machiavellim
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) „Powieść” wajdeloty
b) przedmowa utworu
c) „Pieśń” wajdeloty
d) ballada „Alpuhara”
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) miłość
b) pamięć
c) pieśń
d) poezja
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) W Malborku
b) w Wilnie
c) w Hiszpanii
d) w Kownie
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) państwowego urzędnika
b) podsądnego
c) adwokata
d) asesora
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) podstępy."
b) niehonorowa walka."
c) ścieżka zbrodni."
d) bycie lisem i lwem."
Rozwiązanie

Halban to:
a) litewski mnich
b) powiernik tajemnic Wallenroda
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) spowiednik Wallenroda
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) dostojnicy papiescy
b) litewscy dostojnicy
c) kanonicy regularni
d) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w oknie wieży
b) u bram klasztoru
c) na zamku
d) w kościele
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Turcji
c) we Włoszech
d) w Grecji
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) występuje brak chronologii opowieści
b) brak jest zakończenia
c) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
d) autor na początku zdradza zakończenie powieści
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
b) drobne przewinienia karał śmiercią
c) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
d) opuścił Malbork
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) wypił zatrute wino
b) był ciężko ranny
c) zamordował go szpieg
d) zamordowali go zakonnicy
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) prawością charakteru
b) walecznością na polu walki
c) gładkością mowy, składnością ukłonów
d) cnotami rycerskimi
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Prusem
b) Niemcem
c) Hiszpanem
d) Litwinem
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem Winrycha von Kniprode
b) giermkiem Kiejstuta
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
b) indywidualizm, samotność, tajemniczość
c) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
d) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Witolda
b) Olgierda
c) Władysława
d) Kiejstuta
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Wilnie
c) w Krakowie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) chciał zemścić się na Kiejstucie
b) chciał zostać zakonnikiem
c) zakochał się
d) Jagiełło zepchnął go z tronu
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) zabronił jej tego ojciec
b) kochała Kiejstuta
c) nie czuła powołania
d) kochała Wallenroda
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wielkim mistrzem krzyżackim
b) litewskim wojownikiem
c) wodzem muzułmańskich Maurów
d) wodzem muzułmańskich Otomanów
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokonanymi a wygranymi
b) zachowanie pokoju za wszelką cenę
c) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
d) związek między pokoleniami każdego narodu
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) czworo dzieci
c) sześcioro dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Genewie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Paryżu
d) w Moskwie
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
c) stolica Zakonu Krzyżackiego
d) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) walczył z Maurami i Otomanami
b) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
b) poświęcił własne dobro
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) szedł drogą podstępu i zdrady
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) chce umrzeć samotnie
b) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
c) nie kocha go już
d) nie może porzucić ślubów
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) wolności
c) cnoty
d) miłości
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i sygnet
b) miecz i zbroja rycerska ze złora
c) sygnet i wielki krzyż
d) miecz i wielki krzyż
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) zaginione przekazy ludowe
b) ustne podania ludowe
c) spisane przekazy ludowe
d) śpiewane przekazy ludowe
Rozwiązanie

Wilia to:
a) prawdziwe imię Pustelnicy
b) litewska rzeka
c) kochanka Wallenroda
d) jezioro w Prusach
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) trzynastu rycerzy krzyżackich
b) dwunastu rycerzy krzyżackich
c) jedenastu rycerzy krzyżackich
d) dziesięciu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) na królewskim dworze
b) w biednej chacie
c) w bogatym zamku
d) w bogatym mieście
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był towarzyski
b) był otwarty
c) tryskał humorem
d) rzadko pozwalał sobie na poufałość
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Polska
b) Litwa
c) Ruś
d) Prusy
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
b) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
c) nie zajmuje się historią
d) ucieka od faktów historycznych
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) w Wielkopolsce
c) na Litwie
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1824
c) 1818
d) 1822
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) klęska dekabrystów
b) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
c) śmierć cara Rosji
d) klęska powstania w Polsce
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Włoski
c) Legion Litewski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Odyńcem
c) Krasińskim
d) Goethem
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Traktatu o lisie i lwie"
b) "Traktatu o moralności na wojnie"
c) "Księcia"
d) "Małego księcia"
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1826-1828
b) 1825-1828
c) 1825-1827
d) 1826-1827
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
b) zachęcali do buntu
c) namawiali do poddania się wrogom
d) zachęcali do uległości
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1814 roku
c) 1812 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Jan
c) Zygmunt
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas wyprawy na Litwę
b) podczas walk z Otomanami
c) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
d) podczas walk z Maurami
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
b) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
c) dramatyzm utworu
d) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Bałgi
b) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
c) komturem Gdańska
d) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies