Test:

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i wielki krzyż
b) sygnet i wielki krzyż
c) miecz i zbroja rycerska ze złora
d) miecz i sygnet
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
b) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) walczył z Maurami i Otomanami
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1390 roku
b) 1392 roku
c) 1391 roku
d) 1393 roku
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Prusy
b) Polska
c) Litwa
d) Ruś
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1826-1827
b) 1825-1828
c) 1826-1828
d) 1825-1827
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) miłości
c) cnoty
d) wiedzy
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) zamordował go szpieg
b) wypił zatrute wino
c) był ciężko ranny
d) zamordowali go zakonnicy
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) u bram klasztoru
b) w oknie wieży
c) w kościele
d) na zamku
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Olgierda
b) Kiejstuta
c) Witolda
d) Władysława
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) klęskach Krzyżaków
b) sukcesach Litwy w walce z Prusami
c) walkach z poganami w Hiszpanii
d) krucjatach i o Litwie
Rozwiązanie


„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1827 roku
b) w lutym 1828 roku
c) w maju 1827 roku
d) w maju 1828 roku
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
b) chce umrzeć samotnie
c) nie może porzucić ślubów
d) nie kocha go już
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) zaginione przekazy ludowe
b) spisane przekazy ludowe
c) ustne podania ludowe
d) śpiewane przekazy ludowe
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Bałgi
b) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
c) komturem Gdańska
d) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Wallenroda
b) kochała Kiejstuta
c) zabronił jej tego ojciec
d) nie czuła powołania
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
b) opuścił Malbork
c) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
d) drobne przewinienia karał śmiercią
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) miłość
b) poezja
c) pieśń
d) pamięć
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas wyprawy na Litwę
b) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
c) podczas walk z Maurami
d) podczas walk z Otomanami
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) brak jest zakończenia
b) występuje brak chronologii opowieści
c) autor na początku zdradza zakończenie powieści
d) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) zakochał się
b) Jagiełło zepchnął go z tronu
c) chciał zostać zakonnikiem
d) chciał zemścić się na Kiejstucie
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) „Powieść” wajdeloty
b) ballada „Alpuhara”
c) „Pieśń” wajdeloty
d) przedmowa utworu
Rozwiązanie

Halban to:
a) spowiednik Wallenroda
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) litewski mnich
d) powiernik tajemnic Wallenroda
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Wojna
b) Pożegnanie
c) Uczta
d) Obiór
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Litewski
c) Legion Włoski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) poświęcił własne dobro
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) szedł drogą podstępu i zdrady
d) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) trzynastu rycerzy krzyżackich
b) jedenastu rycerzy krzyżackich
c) dziesięciu rycerzy krzyżackich
d) dwunastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Mariampol
b) Wilno
c) Malbork
d) Częstochowa
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) ucieka od faktów historycznych
b) nie zajmuje się historią
c) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
d) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) w Grecji
c) we Włoszech
d) we Francji
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Litwie
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do uległości
b) namawiali do poddania się wrogom
c) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
d) zachęcali do buntu
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) zachowanie pokoju za wszelką cenę
b) związek między pokonanymi a wygranymi
c) związek między pokoleniami każdego narodu
d) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Goethem
b) Machiavellim
c) Byronie
d) Wolterze
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Wilnie
b) W Malborku
c) w Hiszpanii
d) w Kownie
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Paryżu
d) w Genewie
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) prawością charakteru
b) walecznością na polu walki
c) gładkością mowy, składnością ukłonów
d) cnotami rycerskimi
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) pieśń
b) powieść
c) piosenka
d) ballada
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Jan
c) Mikołaj
d) Zygmunt
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) państwowego urzędnika
b) adwokata
c) podsądnego
d) asesora
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) w zamkowej wieży
b) strzelnicy
c) podziemnym lochu
d) poza zamkiem
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
b) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
c) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
d) indywidualizm, samotność, tajemniczość
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wodzem muzułmańskich Otomanów
b) wodzem muzułmańskich Maurów
c) litewskim wojownikiem
d) wielkim mistrzem krzyżackim
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) stolica Zakonu Krzyżackiego
c) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
d) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w lipcu
b) w kwietniu
c) w maju
d) w listopadzie
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) śmierć cara Rosji
b) klęska dekabrystów
c) klęska powstania w Polsce
d) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Wilnie
c) we Lwowie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1811 roku
c) 1809 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) sześcioro dzieci
c) czworo dzieci
d) dwoje dzieci
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Niemcem
b) Prusem
c) Litwinem
d) Hiszpanem
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
b) giermkiem Winrycha von Kniprode
c) giermkiem Kiejstuta
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Heglem
c) Goethem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) litewscy dostojnicy
b) kanonicy regularni
c) dostojnicy papiescy
d) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Małego księcia"
b) "Traktatu o lisie i lwie"
c) "Traktatu o moralności na wojnie"
d) "Księcia"
Rozwiązanie

Wilia to:
a) kochanka Wallenroda
b) jezioro w Prusach
c) litewska rzeka
d) prawdziwe imię Pustelnicy
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Jerzy
c) św. Anzelm
d) św. Franciszek
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) ścieżka zbrodni."
b) niehonorowa walka."
c) podstępy."
d) bycie lisem i lwem."
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był towarzyski
b) rzadko pozwalał sobie na poufałość
c) tryskał humorem
d) był otwarty
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym zamku
b) na królewskim dworze
c) w biednej chacie
d) w bogatym mieście
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
b) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
c) dramatyzm utworu
d) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1824
c) 1822
d) 1818
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) wypadł z okna
c) zachorował na zapalenie płuc
d) złamał nogę
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies