Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Konrad Wallenrod

Geneza „Konrada Wallenroda”

Autor: Karolina Marlga

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach 1825-1827, w okresie zesłania w głąb Rosji. W tym czasie pracował przymusowo w kancelarii gubernatora generalnego – księcia Dymitra Golicyna. Pełnił tam obowiązki państwowego urzędnika.

Pracując nad powieścią poetycką, gnębiły go wyrzuty sumienia związane ze swym położeniem. Z jednej strony pamiętany był jako aktywny działacz kulturalny na rzecz niepodległości Polski, członek filomatów, autor „Ody do młodości” oraz „Pieśni Filaretów”, a w tamtym momencie złożył przysięgę wierności carowi i służył mu (choć wbrew swej woli, ale zawsze było to argumentem jego przeciwników).

Za dnia przywdziewał maskę pilnego pracownika biura znienawidzonego rządu, by pod osłoną nocy spotykać się z działaczami niepodległościowymi, nawiązywać stosunki ze środowiskami demokratycznymi, a nawet rewolucyjnymi. Cały czas myślał o możliwościach wyzwolenia ukochanej Polski spod łańcucha caratu.

Skoro miał tak dużo obowiązków, jakim sposobem udało mu się napisać „Konrada Wallenroda”? Otóż jego praca nie wymagała częstej obecności w biurze, dzięki czemu mógł poświęcić się pisaniu. Bezpośrednią przyczyną napisania dzieła była klęska dekabrystów, z powodu której Mickiewicz stracił wielu rosyjskich przyjaciół - poetów.

Nazwa grupy rosyjskich rewolucjonistów wywodzących się ze sfer szlacheckich pochodzi się od słowa diekabr – czyli grudzień. W tym właśnie miesiącu wybuchło antycarskie powstanie (26 grudnia 1825 roku).

Uświadomił sobie wówczas, że Rosja jest zbyt ogromnym i potężnym mocarstwem, by dać się pokonać w otwartej i uczciwej walce. W takiej atmosferze zrodziła się myśl o popełnieniu utworu, w którym główny bohater podstępem doprowadza do klęski Zakonu Krzyżackiego.

Aby utwór mógł ukazać się w Rosji (ponieważ akurat tam przebywał autor), konieczna był zgoda na opublikowanie wydana przez cenzurę carską. Otrzymanie takiego pozwolenia graniczyło niemalże z cudem. Przecież chodziło tu o człowieka skazanego za antyrosyjską propagandę i działalność na szkodę caratu… Sprytny Mickiewicz nie poddał się jednak – wybrnął z tej sytuacji, ponieważ przeniósł akcję powieści poetyckiej w XIV wiek.
Gdyby autor nie zastosował historycznego kostiumu-maski „Konrad Wallenrod” mógł się nigdy nie ukazać! Poeta pod przykrywką pisania o dawnych dziejach Litwy, poruszył istotną wtedy z punktu widzenia zniewolonej Polski sprawę walki narodowowyzwoleńczej.

Dzieło zostało opublikowane w Petersburgu, w lutym 1828 roku.

Szybki test:

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1828 roku
b) w maju 1827 roku
c) w maju 1828 roku
d) w lutym 1827 roku
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1826-1827
b) 1825-1828
c) 1825-1827
d) 1826-1828
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) klęska dekabrystów
b) śmierć cara Rosji
c) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
d) klęska powstania w Polsce
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
Adam Mickiewicz - biografia
„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Konrada Wallenroda” w pigułce
Czas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”
„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka
Konrad Wallenrod – szczegółowa charakterystyka
Geneza „Konrada Wallenroda”
„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie”, czyli rozprawa na temat źródeł tragizmu Konrada Wallenroda
Tragizm Konrada Wallenroda
„Pieśń wajdeloty”, czyli rola poezji w życiu narodu
Historia tragicznej miłości Konrada i Aldony
Konrad Wallenrod jako przykład bohatera bajronicznego
Plan wydarzeń „Konrada Wallenroda”
„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia – trzeba być lisem i lwem” – interpretacja motta
Aldona – szczegółowa charakterystyka
Kompozycja i język „Konrada Wallenroda”
Realia historyczne w utworze
Rekonstrukcja losów Konrada Wallenroda
Kalendarium życia i twórczości Adama Mickiewicza
Najważniejsze utwory Mickiewicza
Najważniejsze cytaty „Konrada Wallenroda:
Słynne cytaty i opinie o Mickiewiczu
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies