Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Konrad Wallenrod

„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe

Autor: Karolina Marlga

Przemowa

Narrator opisuje średniowieczne dzieje Litwy, wspominając zwłaszcza jej losy w XIV i XV wieku. Wielokrotnie wspomina, że opisywana historia dotyczy państwa już nieistniejącego, co jest przejawem zastosowanej przez Adama Mickiewicza konwencji kostiumu historycznego. Pod przykrywką średniowiecznej historii przemycił w utworze kwestię walki narodowowyzwoleńczej. Tworząc opowieść o losach rycerza Wallenroda, chciał odwrócić wzrok cenzorów od ukazanego sposobu walki aprobującego podstęp w imię słusznej sprawy.

Wstęp

Narrator nakreśla tło wydarzeń, informując, że od momentu podbicia Prusów (zaprzyjaźnionych dawniej z Litwinami) przez Krzyżaków upłynęło ponad sto lat. Od tego czasu „Niemen rozdziela Litwinów od wrogów”. Wstęp kończy się pesymistyczną zapowiedzią wydarzeń: „Wszystko rozerwie nienawiść narodów; / Wszystko rozerwie; - lecz serca kochanków / Złączą się znowu w pieśniach wajdeloty”.

Minęło sto lat od momentu, gdy Zakon Krzyżacki „nawracał” ludy północy, czyli Prusów – ludzi, którzy tylko pozornie poddawali się Niemcom („Już Prusak szyję uchylił w okowy / Lub ziemię oddał, a z duszą uchodził; / Niemiec za zbiegiem rozpuścił gonitwy, / Więził, mordował, aż do granic Litwy”). Wrogów oddziela od siebie rzeka Niemen. Po jednej jej stronie „błyszczą świątyń szczyty / I szumią lasy, pomieszkania bogów; (…)”, natomiast po drugiej stronie stoi na wysokim pagórku godło Niemców – krzyż, który „czoło kryje w niebie, / Groźne ku Litwie wyciąga ramiona, / Jak gdyby wszystkie ziemie Palemona / Chciał z góry objąć i garnąć pod siebie”.

Narrator opisuje mieszkańców dwóch różnych ziem – z jednej strony tłumy litewskiej młodzieży, odzianej w nierzucające się w oczy okrycia, z łukami na plecach, z dłońmi pełnymi grotów, śledzącej Niemców, a z drugiej owych German, „w szyszaku i zbroi, (…) na koniu nieruchomy stoi; / Oczy utkwiwszy w nieprzyjaciół szaniec, / Nabija strzelbę i liczy różaniec”.
Zarówno Niemcy, jak i Litwini, pilnowali Niemna i jego brzegów tak, by wróg nie przedostał się na ich stronę. Rzeka, która dawniej łączyła dzierżawy zaprzyjaźnionych narodów, teraz stała się: „progiem wieczności;”, nikt, kto nie był gotów poświęcić swego życia lub swobody „Nie mógł przestąpić zakazanej wody”.

Narrator barwnie opisuje gałązkę litewskiego chmielu, której jako jedynej udaje się bezkarnie przemykać na obcy brzeg:

„Wdziękami pruskiej topoli nęcona, / Pnąc się po wierzbach i, po wodnym zielu, / Śmiałe, jak dawniej, wyciąga ramiona / I rzekę kraśnym przeskakując wiankiem,
Na obcym brzegu łączy się z kochankiem. / Tylko słowiki kowieńskiej dąbrowy / Z bracią swoimi zapuszczańskiej góry / Wiodą, jak dawniej, litewskie rozmowy / Lub, swobodnymi wymknąwszy się pióry, / Latają w gości na spólne ostrowy”.


Po tej dygresji powraca do stosunków międzyludzkich, które opierają się na ciągłych niesnaskach. To, co niegdyś łączyło Prusów i Litwinów (dwa zaprzyjaźnione narody), w obliczu nowej wojny poszło w niepamięć. W swych dywagacjach podmiot mówiący zaczyna wspominać dwójkę ludzi z wrogich narodów, których zbliżyła do siebie wzajemna miłość.

W apostrofie do rzeki narrator przepowiada, że wkrótce runą do jej brzegów „Śmierć i pożogę niosące szeregi”. Odtąd nic już nie będzie takie samo: wianki rosnące po bokach zostaną ścięte przez topory. Słowiki z ogrodów wystraszą się huku dział. Wstęp kończy się pesymistyczną zapowiedzią wydarzeń: „Wszystko rozerwie nienawiść narodów; / Wszystko rozerwie; - lecz serca kochanków / Złączą się znowu w pieśniach wajdeloty”.

I. Obiór

Od 1 do 133 wersu. Akcja poematu rozpoczyna się w momencie, gdy do Maryjenburga (dzisiejszego Malborka) śpieszą komturowie krzyżaccy, których zadaniem jest obiór nowego wielkiego mistrza. Wśród wielu kandydatów największe szanse ma Konrad Wallenrod, cudzoziemiec wsławiony walkami z poganami… Następuje prezentacja sylwetki tytułowego bohatera.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12  

Szybki test:

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
b) opuścił Malbork
c) drobne przewinienia karał śmiercią
d) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w kwietniu
b) w lipcu
c) w maju
d) w listopadzie
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Wallenroda
b) kochała Kiejstuta
c) zabronił jej tego ojciec
d) nie czuła powołania
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe
Adam Mickiewicz - biografia
Streszczenie „Konrada Wallenroda” w pigułce
Czas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”
Konrad Wallenrod – szczegółowa charakterystyka
Geneza „Konrada Wallenroda”
„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka
Historia tragicznej miłości Konrada i Aldony
Konrad Wallenrod jako przykład bohatera bajronicznego
Plan wydarzeń „Konrada Wallenroda”
„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie”, czyli rozprawa na temat źródeł tragizmu Konrada Wallenroda
Tragizm Konrada Wallenroda
„Pieśń wajdeloty”, czyli rola poezji w życiu narodu
Aldona – szczegółowa charakterystyka
Kompozycja i język „Konrada Wallenroda”
„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia – trzeba być lisem i lwem” – interpretacja motta
Realia historyczne w utworze
Rekonstrukcja losów Konrada Wallenroda
Kalendarium życia i twórczości Adama Mickiewicza
Najważniejsze utwory Mickiewicza
Słynne cytaty i opinie o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Konrada Wallenroda:
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies