Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Konrad Wallenrod

Czas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”

Autor: Karolina Marlga

Konrad Wallenrod jest historycznie poświadczonym wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego, sprawującym władzę od 1391 roku (jeżeli być wiernym tym faktom, wydarzenie to opisuje I scena – Obiór) do 1393 (w powieści poetyckiej akcja kończy się w pierwszych miesiącach tego roku).

Czas akcji właściwej przypada na początek lat 90.

Wskazówki historyczne niezbędne do ustalenia dokładnego czasu:

- XIV wieku, ponieważ właśnie wówczas władzę w Zakonie sprawował Konrad. Opuścił swą armię w 1392 roku, jeszcze przed oblężeniem Wilna. Zmarł rok później.

- 1381 rok, ponieważ wówczas wtedy litewski książę Witold zbiegł do Krzyżaków (po śmierci Kiejstuta),

- 1392 rok - Witold zerwał wszelkie sojusze z Zakonem.

Opisywane zdarzenia dzieją się w przeważającej części w Marienbergu (dzisiejszym Malborku). W retrospekcjach przenosimy się na Litwę (miejsce dzieciństwa, a później ślubu Konrada – wówczas Waltera Alfa).

Analizując szczegółowo poszczególne epizody akcji właściwej, rozgrywają się w Marienbergu, kolejno:

- W stolicy Zakonu Krzyżackiego, w której przebywali najwięksi mistrzowie, a przybywali najzacniejsi bracia i zakonnicy, by wybrać nowego mistrza - Scena I (Obiór).

- W scenie II wydarzenia opisane rozgrywają się w kaplicy, okolicach twierdzy, po których spacerują zakonnicy, debatujący nad kandydaturami poszczególnych braci, również wieży nad jeziorem, w której samotnie żyje Pustelnica (od dziesięciu lat).

- Scena III - wydarzenia dzieją się w warowni i wieży Pustelnicy.

- W scenie IV (Uczta) trwa zabawa w sali biesiadnej zamku.

- następnie wraz z rycerzami przenosimy się na pola bitewne na Litwie, które poznajemy z ich opowiadań. Potem czytelnik uczestnicy w spotkaniu tajnego trybunału, które zbiera się w podziemnym lochu w zamku w Marienbergu - Scena V (Wojna).

- Scena VI (Pożegnanie). Miejscem akcji jest wieża nad jeziorem (spotkanie małżeństwa), strzelnica (samobójstwo bohatera).


Szybki test:

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) podziemnym lochu
b) strzelnicy
c) poza zamkiem
d) w zamkowej wieży
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1390 roku
b) 1393 roku
c) 1392 roku
d) 1391 roku
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) stolica Zakonu Krzyżackiego
b) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
Adam Mickiewicz - biografia
„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Konrada Wallenroda” w pigułce
Czas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”
„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka
Konrad Wallenrod – szczegółowa charakterystyka
Geneza „Konrada Wallenroda”
„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie”, czyli rozprawa na temat źródeł tragizmu Konrada Wallenroda
Tragizm Konrada Wallenroda
„Pieśń wajdeloty”, czyli rola poezji w życiu narodu
Historia tragicznej miłości Konrada i Aldony
Konrad Wallenrod jako przykład bohatera bajronicznego
Plan wydarzeń „Konrada Wallenroda”
„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia – trzeba być lisem i lwem” – interpretacja motta
Aldona – szczegółowa charakterystyka
Kompozycja i język „Konrada Wallenroda”
Realia historyczne w utworze
Rekonstrukcja losów Konrada Wallenroda
Kalendarium życia i twórczości Adama Mickiewicza
Najważniejsze utwory Mickiewicza
Najważniejsze cytaty „Konrada Wallenroda:
Słynne cytaty i opinie o Mickiewiczu
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies