Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Konrad Wallenrod

Kalendarium życia i twórczości Adama Mickiewicza


* Okres pierwszy: dzieciństwo i młodość - lata 1798-1814

-- 24 grudnia 1798 - Mickiewicz urodził się w Zaosiu pod Nowogródkiem (prawdopodobnie), jako drugi syn Mikołaja i Barbary z Majewskich, ochrzczony imionami Adam Bernard.
-- 1807-1814 - rozpoczął naukę w szkole ojców dominikanów w Nowogródku.
- sierpień 1807 – rozpoczął naukę,
- powtarza trzecią klasę,
- poznaje Jana Czeczota, odtąd najbliższego przyjaciela i późniejszego filomatę.
- październik 1811 – jego ojciec zaczyna ciężko chorować i rok później umiera (dokładnie 28 maja 1812),
- opiekę nad chłopcami (Adam miał dwóch młodszych braci) przejmuje wuj, sędzia Medard Rostocki z Ruty,
- 4 lipca 1812 do Nowogródka wkraczają wojska napoleońskie pod wodzą króla Westfalii Hieronima i ks. Józefa Poniatowskiego. Trzynastoletni wówczas Adam widzi sąsiadów i znajomych powracających (zza rzeki Niemen) w rodzinne strony z wojskiem Księstwa Warszawskiego,
- lipiec 1815 - Mickiewicz zdaje publiczny egzamin, którym kończy naukę w szkole nowogródzkiej.

* 1815-1823 okres wileńsko-kowieński (studia i praca nauczyciela)

- 1815 – Mickiewicz zaczyna studia na Uniwersytecie Wileńskim na wydziale... fizyko-matematycznym. Wkrótce zostaje stypendystą rządowym jako kandydat do zawodu nauczycielskiego. Studiuje do 1819 roku.
- 1817 - odbywa się pierwsze posiedzenie Towarzystwa Filomatów,
- 1818 - w „Tygodniku Wileńskim" ukazuje się pierwszy opublikowany wiersz Mickiewicza „Zima miejska", będący raczej wyrazem pilnych nauk u klasyków niż zapowiedzią romantycznego geniuszu,
- czerwiec 1819 - Adam zdaje egzamin magisterski.
- 1819-1823 – praca nauczyciela w powiatowej szkole w Kownie

Mickiewicz cierpi z powodu dokuczliwego bólu zębów (nie znano wówczas tabletek przeciwbólowych).

- 1819 – poznaje Marylę Wereszczakównę,
- 21 października 1820 – umiera jego matka – Barbara Mickiewiczowa, o czym dowiaduje się dopiero na Boże Narodzenie (popadł w depresję),
- 14 lutego 1821 – ukochana Maryla wychodzi za Wawrzyńca Puttkamera,
W Kownie Adam Mickiewicz wywołuje skandal, ponieważ atakuje lichtarzem w salonie Kowalskich pewnego szambelana.

- 4 listopada 1823 roku Mickiewicz zostaje aresztowany,
- 4 listopada 1823 – 21 kwietnia 1824 – pobyt w więzieniu (zostaje zwolniony dzięki poręczeniu Joachima Lelewela).

* 1824-1829 – zesłanie dwudziestosześcioletniego Mickiewicza w głąb Rosji wskutek wzrostu prześladowań Polaków na Litwie

* 25 października 1824 Adam wyjeżdża z Wilna do Rosji,
-- 1824-1829 – pobyt w Rosji:
- listopad 1824 – przybycie do Petersburga,
- luty 1825 – wyjazd do Odessy,
- sierpień-październik 1825 – podróż na Krym,
- 1825- Mickiewicz wraca do centralnych guberni, gdzie w grudniu podejmuje w Moskwie pracę w kancelarii.
- maj 1829 – Adam opuszcza Rosję.

* 1829-1830 etap romantycznych podróży

-- 1829-1830 – Mickiewicz odwiedza Niemcy, Szwajcarię i Włochy:
· Czerwiec – lipiec 1829 – w Berlinie jest słuchaczem wykładów Hegla,
· Sierpień – wrzesień 1829 – podczas pobytu w Weimarze spotyka Goethego,
· 25 września 1829 przejeżdża przez przełęcz w Splgen,
· Listopad 1829 – przyjeżdża do Rzymu,
Przebywając w Rzymie, postanowił ożenić się z poznaną tam Henriettą Ewą hrabianką Ankwiczówną. Niestety do ślubu nie doszło, ponieważ rodzice dziewczyny wyrazili zdecydowany sprzeciw.
· Od maja do października 1830 odwiedza kolejno: Neapol, Pompeje, Sycylię, Asyż i Mediolan,

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe
Adam Mickiewicz - biografia
Streszczenie „Konrada Wallenroda” w pigułce
Czas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”
„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka
Konrad Wallenrod – szczegółowa charakterystyka
Geneza „Konrada Wallenroda”
„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie”, czyli rozprawa na temat źródeł tragizmu Konrada Wallenroda
Tragizm Konrada Wallenroda
„Pieśń wajdeloty”, czyli rola poezji w życiu narodu
Historia tragicznej miłości Konrada i Aldony
Konrad Wallenrod jako przykład bohatera bajronicznego
Plan wydarzeń „Konrada Wallenroda”
„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia – trzeba być lisem i lwem” – interpretacja motta
Aldona – szczegółowa charakterystyka
Kompozycja i język „Konrada Wallenroda”
Realia historyczne w utworze
Rekonstrukcja losów Konrada Wallenroda
Kalendarium życia i twórczości Adama Mickiewicza
Najważniejsze utwory Mickiewicza
Słynne cytaty i opinie o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Konrada Wallenroda:
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies