Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Konrad Wallenrod

Konrad Wallenrod jako przykład bohatera bajronicznego

Autor: Karolina Marlga

Cechy świadczące o tym, iż Konrada Wallenroda klasyfikujemy do grona bohaterów bajronicznych.

Konrad Wallenrod był:

· tajemniczy (przykładem tego może być fakt, iż nie znamy dokładnie jego losów, są one wypełnione niedopowiedzeniami i lukami),

· samotny i nieszczęśliwy (z powodu swego litewskiego pochodzenia nie może nawiązać w środowisku, w którym przebywa, bliższych znajomości),

· rozdarty wewnętrznie (cały czas zastanawia się nad słusznością swego podstępnego planu, nad jego etycznymi aspektami),

· zbuntowany przeciwko światu i panującym w nim zasadom (czuje się odizolowany od praw, które kierują życiem),

· dumny i pyszny, z poczuciem wyższości (wśród Krzyżaków rzadko kiedy pozwala sobie na poufałość),

· niezłomny, gotowy do walki, w której odda życie (nie daje się złamać przeciwnościom losu, lecz dąży do zrealizowania zamierzonego celu),

· pełen samozaparcia (wie, że aby osiągnąć cel, trzeba być cierpliwym),

· bezkompromisowy (nie zadowala się połowicznymi sukcesami w przyczynianiu się do podupadania siły Zakonu, pragnie jego całkowitej klęski),

· przebiegły (odznacza się sprytem i przytomnością rozumu w planowaniu klęski Krzyżaków),

· wielkim indywidualistą.

Mickiewicz wplatając w te cechy wątki podstępnej walki w „masce” w imię zasady, iż „cel uświęca środki” - stworzył nowy typ postawy, zwanej wallenrodyzmem.

Wallenrodyzm
Postawa bohatera romantycznego, którą stworzył Adam Mickiewicz. Charakteryzuje się typowymi cechami dla postaci tej epoki, prócz których odznacza się tym, że by osiągnąć wyższe wartości (nie dla własnych korzyści, lecz dla ogólnego dobra, ojczyzny) działa drogą podstępu i zdrady. To postępowanie, nazwane „fałszywą maską”, doprowadza do konfliktu wewnętrznego i klęski głównego bohatera.


Szybki test:

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
b) indywidualizm, samotność, tajemniczość
c) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
d) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) tryskał humorem
b) rzadko pozwalał sobie na poufałość
c) był otwarty
d) był towarzyski
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
b) poświęcił własne dobro
c) szedł drogą podstępu i zdrady
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe
Adam Mickiewicz - biografia
Streszczenie „Konrada Wallenroda” w pigułce
Czas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”
Konrad Wallenrod – szczegółowa charakterystyka
Geneza „Konrada Wallenroda”
„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka
Historia tragicznej miłości Konrada i Aldony
Konrad Wallenrod jako przykład bohatera bajronicznego
Plan wydarzeń „Konrada Wallenroda”
„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie”, czyli rozprawa na temat źródeł tragizmu Konrada Wallenroda
Tragizm Konrada Wallenroda
„Pieśń wajdeloty”, czyli rola poezji w życiu narodu
Aldona – szczegółowa charakterystyka
Kompozycja i język „Konrada Wallenroda”
„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia – trzeba być lisem i lwem” – interpretacja motta
Realia historyczne w utworze
Rekonstrukcja losów Konrada Wallenroda
Kalendarium życia i twórczości Adama Mickiewicza
Najważniejsze utwory Mickiewicza
Słynne cytaty i opinie o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Konrada Wallenroda:
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies