Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Konrad Wallenrod

Kompozycja i język „Konrada Wallenroda”

Autor: Karolina Marlga

Na kompozycję powieści poetyckiej „Konrad Wallenrod” składają się następujące elementy:

· Pełny tytuł, czyli: Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich.

· Motto, brzmiące: „Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia – trzeba być lisem i lwem”. Jest to cytat zaczerpnięty z XVIII rozdziału traktatu filozoficznego „Książę” Niccolo Miachivellego.

„Książę” Niccolo Miachivellego to szesnastowieczny zbiór wskazówek dla osób pełniących władzę, bez nawiązań do moralnych i etycznych aspektów tej funkcji. Filozof rozpowszechniał pogląd, iż władzę zdobywa się sprytem i podstępem, utrzymuje stałym terrorem, a traci wskutek rewolucji i zdrady najbliższych.

· Dedykacja: „Bonawenturze i Joannie Zaleskim na pamiątkę lata tysiąc ośmset dwudziestego siódmego poświęca AUTOR”.

· Przemowa: Opis średniowiecznych dziejów Litwy, wśród których najbardziej podkreślone są zdarzenia z XIII, XIV i XV wieku.

· Wstęp: Zapowiedź wojny, mającej się rozpocząć między Krzyżakami a Litwinami, pisana jedenastozgłoskowcem, wierszowana.

· Tekst właściwy dzieła:
I. Obiór,
II. Na przykład hymn „Duchu, Światło Boże!”, pieśń „Wilija, naszych strumieni rodzica”,
III. Na przykład Pieśń z wieży,
IV. Uczta (Pieśń wajdeloty, Powieść wajdeloty, ballada Alpuhara),
V. Wojna,
VI. Pożegnanie.
· Objaśnienia poety.

Konrad Wallenrod był dwukrotnie adaptowany na potrzeby opery. Pierwszy raz jako I Lituani w 1874 roku przez włoskiego kompozytora Amilcare Ponchielliego, a drugi jako Konrad Wallenrod w 1885 roku przez Władysława Żeleńskiego.

Powieść wajdeloty jest pisana tak zwanym polskim heksametrem, czyli wzorowaną na heksametrze daktylicznym akcentuacyjną miarą wierszową. Stosuje się go w polskiej poezji. Przykładem jest tu początek tej części dzieła: „Skąd Litwini wracali? Z nocnej wracali wycieczki”.
Mickiewicz starannie zadbał o leksykalną wartość Konrada Wallenroda, wplatając w jego treść bogate środki stylistyczne. Odnajdziemy tam barwne porównania:
„Tak na igrzysku, kiedy lwów dozorca,
Sprosiwszy pany, damy i rycerze,
Rozłamie kratę żelaznego dworca,
Da hasło trąbą; wtem królewskie zwierzę
Grzmi z głębi piersi, strach na widzów pada;
Jeden dozorca kroku nie poruszy,
Spokojnie ręce na piersiach zakłada
I lwa potężnie uderzy - oczyma,
Tym nieśmiertelnej talizmanem, duszy
Moc bezrozumną na uwięzi trzyma” – Pieśń w wieży
(część III),

metafory:
„Z każdym wskrzeszonym wyrazem budzi się nowe uczucie
Jako iskra z popiołu;(…)” – Uczta
(część IV),
„Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało”- Uczta
(część IV),

czy apostrofy, widoczne zwłaszcza w Pieśni wajdeloty:
„O wieści gminna! Ty arko przymierza
Między dawnymi i młodszymi laty:
W tobie lud składa broń swego rycerza,
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty”

oraz:
„O pieśni gminna, ty stoisz na straży
Narodowego pamiątek kościoła”.


Wieszcz połączył liryczne, epickie i dramatyczne elementy (synkretyzm rodzajowy), by jeszcze bardziej wzbogacić swój utwór. Przykłady lirycznych fragmentów odnajdujemy chociażby w końcowej pieśni II sceny: „Wilija, naszych strumieni rodzica”, czy opisie majowego wieczoru: „Noc była cicha; majowej pogody; / Z dala niepewny wyglądał poranek; / Księżyc, obiegłszy błonie safirowe, / Z odmiennym licem, z różnym blaskiem w oku, / Drzemiąc· to w ciemnym, to w srebrnym obłoku, / Zniżał swą cichą i samotną głowę; / Jak dumający w pustyni kochanek, / Obiegłszy myślą całe życia koło, / Wszystkie nadzieje, słodycze, cierpienia, / To łzy wylewa, to spójrzy wesoło, / Wreście ku piersiom zmordowane czoło / Skłania - i wpada w letarg zamyślenia”.

strona:    1    2  

Szybki test:

Synkretyzm rodzajowy to:
a) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
b) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
c) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
d) dramatyzm utworu
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Pożegnanie
b) Uczta
c) Wojna
d) Obiór
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Księcia"
b) "Małego księcia"
c) "Traktatu o moralności na wojnie"
d) "Traktatu o lisie i lwie"
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Konrad Wallenrod” – streszczenie szczegółowe
Adam Mickiewicz - biografia
Streszczenie „Konrada Wallenroda” w pigułce
Czas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”
Konrad Wallenrod – szczegółowa charakterystyka
Geneza „Konrada Wallenroda”
„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka
Historia tragicznej miłości Konrada i Aldony
Konrad Wallenrod jako przykład bohatera bajronicznego
Plan wydarzeń „Konrada Wallenroda”
„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie”, czyli rozprawa na temat źródeł tragizmu Konrada Wallenroda
Tragizm Konrada Wallenroda
„Pieśń wajdeloty”, czyli rola poezji w życiu narodu
Aldona – szczegółowa charakterystyka
Kompozycja i język „Konrada Wallenroda”
„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia – trzeba być lisem i lwem” – interpretacja motta
Realia historyczne w utworze
Rekonstrukcja losów Konrada Wallenroda
Kalendarium życia i twórczości Adama Mickiewicza
Najważniejsze utwory Mickiewicza
Słynne cytaty i opinie o Mickiewiczu
Najważniejsze cytaty „Konrada Wallenroda:
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies