Test:

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) ustne podania ludowe
b) zaginione przekazy ludowe
c) śpiewane przekazy ludowe
d) spisane przekazy ludowe
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dziesięciu rycerzy krzyżackich
b) dwunastu rycerzy krzyżackich
c) trzynastu rycerzy krzyżackich
d) jedenastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) drobne przewinienia karał śmiercią
b) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
c) opuścił Malbork
d) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Jerzy
c) św. Anzelm
d) św. Franciszek
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wodzem muzułmańskich Maurów
b) litewskim wojownikiem
c) wielkim mistrzem krzyżackim
d) wodzem muzułmańskich Otomanów
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i wielki krzyż
b) sygnet i wielki krzyż
c) miecz i zbroja rycerska ze złora
d) miecz i sygnet
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) walecznością na polu walki
b) gładkością mowy, składnością ukłonów
c) prawością charakteru
d) cnotami rycerskimi
Rozwiązanie

Wilia to:
a) prawdziwe imię Pustelnicy
b) litewska rzeka
c) jezioro w Prusach
d) kochanka Wallenroda
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) był ciężko ranny
b) zamordował go szpieg
c) wypił zatrute wino
d) zamordowali go zakonnicy
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) na królewskim dworze
b) w bogatym mieście
c) w bogatym zamku
d) w biednej chacie
Rozwiązanie


Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w oknie wieży
b) na zamku
c) u bram klasztoru
d) w kościele
Rozwiązanie

Halban to:
a) litewski mnich
b) spowiednik Wallenroda
c) powiernik tajemnic Wallenroda
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w kwietniu
b) w maju
c) w lipcu
d) w listopadzie
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Gdańska
b) komturem Bałgi
c) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
d) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) zabronił jej tego ojciec
b) kochała Kiejstuta
c) nie czuła powołania
d) kochała Wallenroda
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) walczył z Maurami i Otomanami
b) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) nie może porzucić ślubów
b) chce umrzeć samotnie
c) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
d) nie kocha go już
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) chciał zemścić się na Kiejstucie
b) chciał zostać zakonnikiem
c) Jagiełło zepchnął go z tronu
d) zakochał się
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Prusy
b) Ruś
c) Litwa
d) Polska
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Mariampol
b) Wilno
c) Częstochowa
d) Malbork
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) dostojnicy papiescy
b) kanonicy regularni
c) litewscy dostojnicy
d) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Witolda
b) Olgierda
c) Władysława
d) Kiejstuta
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies