Test:

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w lutym 1828 roku
b) w lutym 1827 roku
c) w maju 1828 roku
d) w maju 1827 roku
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1826-1827
b) 1825-1828
c) 1826-1828
d) 1825-1827
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) adwokata
b) podsądnego
c) państwowego urzędnika
d) asesora
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
b) klęska powstania w Polsce
c) śmierć cara Rosji
d) klęska dekabrystów
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies