Test:

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) przedmowa utworu
b) „Powieść” wajdeloty
c) ballada „Alpuhara”
d) „Pieśń” wajdeloty
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Traktatu o lisie i lwie"
b) "Księcia"
c) "Traktatu o moralności na wojnie"
d) "Małego księcia"
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) dramatyzm utworu
b) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
c) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
d) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Obiór
b) Pożegnanie
c) Wojna
d) Uczta
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies