Test:

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) przedmowa utworu
b) „Pieśń” wajdeloty
c) „Powieść” wajdeloty
d) ballada „Alpuhara”
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
b) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
c) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
d) dramatyzm utworu
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Obiór
b) Wojna
c) Uczta
d) Pożegnanie
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Księcia"
b) "Traktatu o lisie i lwie"
c) "Traktatu o moralności na wojnie"
d) "Małego księcia"
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies