Test:

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Paryża
b) Berlina
c) Londynu
d) Genewy
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
b) zastrzelony przez powstańców
c) rażony piorunem
d) śmiercią naturalną
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo przyjaciela
b) samobójstwo ukochanej
c) śmierć ojczyma
d) śmierć matki
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) brak środków finansowych
b) nakaz cenzury
c) wybuch powstania listopadowego
d) Mickiewicz i jego negatywna opinia
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) genezyjskim
b) mistycznym
c) indywidualistycznym
d) towiańskim
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Mickiewicza
b) Towiańskiego
c) Czartoryskiego
d) Krasińskiego
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Podolu
b) na Wołyniu
c) na Grodzieńszczyźnie
d) na Wileńszczyźnie
Rozwiązanie

Słowacki:
a) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
b) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
c) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
d) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Paryżu
b) Warszawie
c) Genewie
d) Londynie
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Poznaniu
b) we Wrocławiu
c) w Lublinie
d) w Warszawie
Rozwiązanie


Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Mickiewicz
b) Śniadecki
c) Czartoryski
d) Krasiński
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Piłsudski
b) Ignacy Mościcki
c) Eugeniusz Kwiatkowski
d) Józef Beck
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 39 lat
b) 38 lat
c) 41 lat
d) 40 lata
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) profesorem lingwistyki
b) historykiem
c) geografem
d) profesorem literatury polskiej
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) adwokatem
c) urzędnikiem
d) wojskowym
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Zygmuntem Krasińskim
b) Adamem Czartoryskim
c) Adamem Mickiewiczem
d) Jędrzejem Śniadeckim
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies