Test:

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wołyniu
b) na Wileńszczyźnie
c) na Podolu
d) na Grodzieńszczyźnie
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo ukochanej
b) śmierć ojczyma
c) śmierć matki
d) samobójstwo przyjaciela
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) zastrzelony przez powstańców
b) śmiercią naturalną
c) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
d) rażony piorunem
Rozwiązanie

Słowacki:
a) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
b) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
c) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
d) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) nakaz cenzury
b) Mickiewicz i jego negatywna opinia
c) wybuch powstania listopadowego
d) brak środków finansowych
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) urzędnikiem
b) adwokatem
c) wojskowym
d) lekarzem
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Zygmuntem Krasińskim
b) Jędrzejem Śniadeckim
c) Adamem Czartoryskim
d) Adamem Mickiewiczem
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 39 lat
b) 38 lat
c) 41 lat
d) 40 lata
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) towiańskim
b) mistycznym
c) indywidualistycznym
d) genezyjskim
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Berlina
b) Paryża
c) Londynu
d) Genewy
Rozwiązanie


Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Warszawie
b) we Wrocławiu
c) w Poznaniu
d) w Lublinie
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Piłsudski
b) Józef Beck
c) Ignacy Mościcki
d) Eugeniusz Kwiatkowski
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Genewie
b) Londynie
c) Warszawie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) historykiem
b) profesorem literatury polskiej
c) geografem
d) profesorem lingwistyki
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Mickiewicza
b) Krasińskiego
c) Towiańskiego
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Mickiewicz
b) Śniadecki
c) Krasiński
d) Czartoryski
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies