Test:

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
b) nie są ułożone chronologicznie
c) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
d) rozpoczynają się w 1830 roku
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Mit i Tradycja
b) Lęk i Pokora
c) Trwoga i Marzenie
d) Strach i Imaginacja
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Grodzieńszczyźnie
b) na Podolu
c) na Wileńszczyźnie
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) przepełnionego tęsknotą
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zbuntowanego
d) kierującego się uczuciem
Rozwiązanie

Historyczny Winkelried był:
a) Szwajcarem
b) Austriakiem
c) Włochem
d) Belgiem
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) koronę
b) berło
c) miecz
d) pierścień
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) kosmopolityzm
b) wzniecanie kolejnych powstań
c) aktywny bunt całego społeczeństwa
d) poświęcenie za sprawę kraju
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Ksiądz
b) Podchorąży
c) Prezes
d) Starzec
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) garść ziemi
b) kielich
c) zdjęcie Kościuszki
d) szlachecką szablę
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) wybuch powstania listopadowego
b) Mickiewicz i jego negatywna opinia
c) nakaz cenzury
d) brak środków finansowych
Rozwiązanie


W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Genewy
b) Berlina
c) Londynu
d) Paryża
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) wróbli niepokój
b) sikorczy niepokój
c) nietoperzy strach
d) jaskółczy niepokój
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Chłopicki
b) Krukowiecki
c) Lelewel
d) Czartoryski
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Krasiński
b) Czartoryski
c) Mickiewicz
d) Śniadecki
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) wychowuje się u wuja
b) nie ma ojca
c) jest sierotą
d) ma ojczyma
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Trzecia Osoba Prologu
b) Pierwsza Osoba Prologu
c) Druga Osoba Prologu
d) Kordian
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Poznaniu
b) w Lublinie
c) we Wrocławiu
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Słowacki:
a) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
b) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
c) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
d) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) pod koniec XVIII wieku
b) w 1805 roku
c) w 1810 roku
d) w początkach XIX wieku
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) Rzym
b) Napoleona
c) Sokratesa
d) lud Izraela
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1828 rok
b) 1830 rok
c) 1831 rok
d) 1829 rok
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) buntownika "mimo wszystko"
b) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
c) zbawiciela i zbawionego
d) tyrana i tyranobójcy
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) jest neutralna
b) zgadza się z poprzednikiem
c) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
d) drwi z mowy poprzednika
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Ignacy Mościcki
b) Józef Piłsudski
c) Józef Beck
d) Eugeniusz Kwiatkowski
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Krukowiecki
b) Lelewel
c) Czartoryski
d) Chłopicki
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
b) w 1910 roku w teatrze lwowskim
c) w 1894 roku w teatrze paryskim
d) w 1899 roku w teatrze krakowskim
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
b) zdradę interesów narodowych
c) hasło - sztandar swojej idei
d) „usypianie” narodowej czujności
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) zastrzelony przez powstańców
b) rażony piorunem
c) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
d) śmiercią naturalną
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Karpackich
b) Górach Sowich
c) Górach Izerskich
d) Górach Stołowych
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Promienista Góra
b) Jasna Góra
c) Przeklęta Góra
d) Biała Góra
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) motywować do działania
c) sięgać do tradycji rycerskich
d) sławić świetność narodu
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Sen nocy letniej
b) Hamleta
c) Makbeta
d) Króla Leara
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) pod ziemią
b) w pieczarze
c) na Łysej Górze
d) w grocie
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) dwadzieścia osób
b) dziesięć osób
c) pięć osób
d) piętnaście osób
Rozwiązanie

W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) opowieści
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) bajki
d) pieśni
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) cztery części
b) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
c) dwie części
d) trzy części
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 41 lat
b) 38 lat
c) 40 lata
d) 39 lat
Rozwiązanie

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Niemcewiczu
b) Lelewelu
c) Skrzyneckim
d) Chłopickim
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) niebieska chusta
b) złoty medalion
c) blada róża
d) złoty sztylet
Rozwiązanie

Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) kordon
b) miłość
c) górę
d) serce
Rozwiązanie

Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) kroków księcia Konstantego
b) dzwonów na jutrznię
c) kroków cara
d) kroków straży cara
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) łączeniu technik literackich
b) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
c) swobodzie operowania czasem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Krasińskim
b) Niemcewiczem
c) Mickiewiczem
d) Słowackim
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Wielką Improwizację
b) Małą Improwizację
c) Widzenie księdza Piotra
d) Widzenie Ewy
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) historykiem
b) profesorem literatury polskiej
c) profesorem lingwistyki
d) geografem
Rozwiązanie

Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) paraboliczny
b) tragiczny
c) narracyjny
d) nowatorski
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) adwokatem
c) urzędnikiem
d) wojskowym
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Herkulesa
b) Marsa
c) Syzyfa
d) Atlasa
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Paryżu
b) Londynie
c) Warszawie
d) Genewie
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) w rozmowie z Laurą
b) na szczycie Mont Blanc
c) w rozmowie z papieżem
d) w rozmowie z księciem Konstantym
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) chartom
b) wyżłom
c) psom myśliwskim
d) ogarom
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) zasady dramatu antycznego
b) zasadę jednego miejsca dramatu
c) zasadę trzech jedności
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) stanowiska
b) sławy
c) wolności dla kraju
d) uznania starszych
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) powstańczych działał
b) diablich kopyt
c) anielskich włosów
d) polskich szabel
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Mateusza
b) Piłata
c) Chrystusa
d) Judasza
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) w parku James Parku
b) w Dover
c) w Watykanie
d) na Mont Blanc
Rozwiązanie

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) romantycznego
b) antycznego
c) realistycznego
d) symbolicznego
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szylich
b) Szyld
c) Szyldwach
d) Szyldek
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
b) może sprowokować wybuch powstania
c) może przynieść wymierne korzyści
d) uwłacza narodowej godności
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) zamyślonym mężczyzną
b) przechodniem
c) dozorcą
d) stróżem
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Włoszką
b) Angielką
c) Francuzką
d) Greczynką
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Skrzyneckiego
b) Lelewela
c) Czartoryskiego
d) Niemcewicza
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) otwartą kompozycję utworu
c) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
d) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 25 lat
b) 30 lat
c) 22 lata
d) 20 lat
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) mistycznym
b) genezyjskim
c) towiańskim
d) indywidualistycznym
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Francuzką
b) Rosjanką
c) Polką
d) Angielką
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Kilińskim
b) Kościuszką
c) Skrzyneckim
d) Głowackim
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Paryżu
b) Londynie
c) Genewie
d) Warszawie
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Mickiewiczem
b) Jędrzejem Śniadeckim
c) Zygmuntem Krasińskim
d) Adamem Czartoryskim
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo ukochanej
b) samobójstwo przyjaciela
c) śmierć ojczyma
d) śmierć matki
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Wojciecha
b) Stanisława
c) Władysława
d) Kazimierza
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) strzela do siebie
b) skacze z urwiska
c) połyka trucizną
d) wiesza się na sośnie
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest jego kuzynką
b) jest młodsza od niego
c) jest starsza od niego
d) jest jego rówieśnicą
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Gehenna
b) Chór Aniołów
c) Mefistofel
d) Astarot
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Jan Jakub
b) Lambro
c) Cermo
d) Konrad
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Anny
b) św. Andrzeja
c) św. Jana
d) św. Piotra i Pawła
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) początek lat dwudziestych XIX
b) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
c) początek lat trzydziestych XIX wieku
d) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Szczekocinami
b) Ostrołęką
c) Maciejowicami
d) Racławicami
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Króla Leara
b) Hamleta
c) Makbeta
d) Fausta
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) pieśni żałobnej
b) marsza wojskowego
c) hymnu rosyjskiego
d) Mazurka Dąbrowskiego
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Warszawie
b) Genewie
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) szesnastoletniego młodzieńca
b) trzynastoletniego młodzieńca
c) czternastoletniego młodzieńca
d) piętnastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Mickiewiczowi
b) Czaroryskiemu
c) Krasińskiemu
d) Norwidowi
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) kolumnową, rycerską, audiencyjną
b) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
c) kolumnową, audiencyjną, rycerską
d) rycerską, kolumnową, audiencyjną
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1830 roku
b) 1829 roku
c) 1828 roku
d) 1831 roku
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) ludzką chęć zabawy
b) obojętność tłumu
c) upadek morali
d) niechęć ludzi do egzekucji
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Pierwszy z Ludu
b) Szlachcic
c) Żołnierz
d) Szewc
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Czartoryskiego
b) Mickiewicza
c) Towiańskiego
d) Krasińskiego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies