Test:

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) na Łysej Górze
b) pod ziemią
c) w grocie
d) w pieczarze
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) na szczycie Mont Blanc
b) w rozmowie z papieżem
c) w rozmowie z Laurą
d) w rozmowie z księciem Konstantym
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) w Dover
b) na Mont Blanc
c) w Watykanie
d) w parku James Parku
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) Rzym
b) Napoleona
c) Sokratesa
d) lud Izraela
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Mefistofel
b) Astarot
c) Gehenna
d) Chór Aniołów
Rozwiązanie

Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) kroków straży cara
b) dzwonów na jutrznię
c) kroków cara
d) kroków księcia Konstantego
Rozwiązanie

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Lelewelu
b) Niemcewiczu
c) Skrzyneckim
d) Chłopickim
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo ukochanej
b) samobójstwo przyjaciela
c) śmierć matki
d) śmierć ojczyma
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) łączeniu technik literackich
b) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
c) swobodzie operowania czasem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Lelewela
b) Skrzyneckiego
c) Czartoryskiego
d) Niemcewicza
Rozwiązanie


Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Ostrołęką
b) Maciejowicami
c) Racławicami
d) Szczekocinami
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) drwi z mowy poprzednika
b) jest neutralna
c) zgadza się z poprzednikiem
d) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) zbuntowanego
b) przepełnionego tęsknotą
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) kierującego się uczuciem
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Fausta
b) Hamleta
c) Króla Leara
d) Makbeta
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Kościuszką
b) Kilińskim
c) Skrzyneckim
d) Głowackim
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) obojętność tłumu
b) ludzką chęć zabawy
c) upadek morali
d) niechęć ludzi do egzekucji
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Trzecia Osoba Prologu
b) Pierwsza Osoba Prologu
c) Druga Osoba Prologu
d) Kordian
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Francuzką
b) Rosjanką
c) Angielką
d) Polką
Rozwiązanie

W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) bajki
b) opowieści
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) pieśni
Rozwiązanie

Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) miłość
b) kordon
c) serce
d) górę
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Krukowiecki
b) Czartoryski
c) Chłopicki
d) Lelewel
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Paryżu
b) Londynie
c) Genewie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
b) początek lat dwudziestych XIX
c) początek lat trzydziestych XIX wieku
d) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Mit i Tradycja
b) Lęk i Pokora
c) Trwoga i Marzenie
d) Strach i Imaginacja
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Szewc
b) Szlachcic
c) Żołnierz
d) Pierwszy z Ludu
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) tyrana i tyranobójcy
b) zbawiciela i zbawionego
c) buntownika "mimo wszystko"
d) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1830 rok
b) 1828 rok
c) 1831 rok
d) 1829 rok
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Czartoryski
b) Chłopicki
c) Lelewel
d) Krukowiecki
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Widzenie księdza Piotra
b) Małą Improwizację
c) Wielką Improwizację
d) Widzenie Ewy
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Krasińskiemu
b) Norwidowi
c) Mickiewiczowi
d) Czaroryskiemu
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1910 roku w teatrze lwowskim
b) w 1894 roku w teatrze paryskim
c) w 1899 roku w teatrze krakowskim
d) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Greczynką
b) Angielką
c) Francuzką
d) Włoszką
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) skacze z urwiska
b) wiesza się na sośnie
c) strzela do siebie
d) połyka trucizną
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) uwłacza narodowej godności
b) może sprowokować wybuch powstania
c) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
d) może przynieść wymierne korzyści
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) wychowuje się u wuja
b) nie ma ojca
c) ma ojczyma
d) jest sierotą
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) pieśni żałobnej
b) Mazurka Dąbrowskiego
c) marsza wojskowego
d) hymnu rosyjskiego
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Kazimierza
b) Stanisława
c) Władysława
d) Wojciecha
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) uznania starszych
b) stanowiska
c) wolności dla kraju
d) sławy
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) w 1805 roku
b) w początkach XIX wieku
c) pod koniec XVIII wieku
d) w 1810 roku
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) nietoperzy strach
b) jaskółczy niepokój
c) sikorczy niepokój
d) wróbli niepokój
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Zygmuntem Krasińskim
b) Adamem Czartoryskim
c) Jędrzejem Śniadeckim
d) Adamem Mickiewiczem
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Jana
b) św. Andrzeja
c) św. Piotra i Pawła
d) św. Anny
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) dozorcą
b) stróżem
c) zamyślonym mężczyzną
d) przechodniem
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
b) rażony piorunem
c) śmiercią naturalną
d) zastrzelony przez powstańców
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wołyniu
b) na Grodzieńszczyźnie
c) na Wileńszczyźnie
d) na Podolu
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) zdradę interesów narodowych
b) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
c) „usypianie” narodowej czujności
d) hasło - sztandar swojej idei
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Genewie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) złoty medalion
b) złoty sztylet
c) niebieska chusta
d) blada róża
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) brak środków finansowych
b) wybuch powstania listopadowego
c) nakaz cenzury
d) Mickiewicz i jego negatywna opinia
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) trzynastoletniego młodzieńca
b) szesnastoletniego młodzieńca
c) czternastoletniego młodzieńca
d) piętnastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Makbeta
b) Hamleta
c) Sen nocy letniej
d) Króla Leara
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) towiańskim
b) indywidualistycznym
c) genezyjskim
d) mistycznym
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest młodsza od niego
b) jest starsza od niego
c) jest jego kuzynką
d) jest jego rówieśnicą
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) sławić świetność narodu
b) sięgać do tradycji rycerskich
c) motywować do działania
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) profesorem lingwistyki
b) geografem
c) profesorem literatury polskiej
d) historykiem
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Jasna Góra
b) Biała Góra
c) Przeklęta Góra
d) Promienista Góra
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) zdjęcie Kościuszki
b) szlachecką szablę
c) garść ziemi
d) kielich
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Eugeniusz Kwiatkowski
b) Józef Beck
c) Józef Piłsudski
d) Ignacy Mościcki
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Towiańskiego
b) Mickiewicza
c) Krasińskiego
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) rycerską, kolumnową, audiencyjną
b) kolumnową, rycerską, audiencyjną
c) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
d) kolumnową, audiencyjną, rycerską
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) dwie części
b) trzy części
c) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
d) cztery części
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) rozpoczynają się w 1830 roku
b) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
c) nie są ułożone chronologicznie
d) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) we Wrocławiu
b) w Warszawie
c) w Poznaniu
d) w Lublinie
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1831 roku
b) 1829 roku
c) 1828 roku
d) 1830 roku
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) otwartą kompozycję utworu
b) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
c) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Marsa
b) Herkulesa
c) Atlasa
d) Syzyfa
Rozwiązanie

Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) narracyjny
b) nowatorski
c) tragiczny
d) paraboliczny
Rozwiązanie

Słowacki:
a) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
b) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
c) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
d) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Podchorąży
b) Starzec
c) Ksiądz
d) Prezes
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) polskich szabel
b) diablich kopyt
c) powstańczych działał
d) anielskich włosów
Rozwiązanie

Historyczny Winkelried był:
a) Włochem
b) Belgiem
c) Szwajcarem
d) Austriakiem
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) chartom
b) wyżłom
c) psom myśliwskim
d) ogarom
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) urzędnikiem
b) adwokatem
c) wojskowym
d) lekarzem
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Krasińskim
b) Niemcewiczem
c) Słowackim
d) Mickiewiczem
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Stołowych
b) Górach Karpackich
c) Górach Sowich
d) Górach Izerskich
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Genewy
b) Berlina
c) Londynu
d) Paryża
Rozwiązanie

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) romantycznego
b) antycznego
c) symbolicznego
d) realistycznego
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) berło
b) miecz
c) koronę
d) pierścień
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szyldwach
b) Szyld
c) Szyldek
d) Szylich
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Piłata
b) Judasza
c) Chrystusa
d) Mateusza
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 41 lat
b) 38 lat
c) 39 lat
d) 40 lata
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Lambro
b) Konrad
c) Cermo
d) Jan Jakub
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Śniadecki
b) Krasiński
c) Czartoryski
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 30 lat
b) 22 lata
c) 25 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) piętnaście osób
b) dziesięć osób
c) pięć osób
d) dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
b) zasady dramatu antycznego
c) zasadę trzech jedności
d) zasadę jednego miejsca dramatu
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) wzniecanie kolejnych powstań
b) aktywny bunt całego społeczeństwa
c) kosmopolityzm
d) poświęcenie za sprawę kraju
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Londynie
b) Warszawie
c) Paryżu
d) Genewie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies