Test:

Kordian w młodości:
a) wychowuje się u wuja
b) ma ojczyma
c) jest sierotą
d) nie ma ojca
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) strzela do siebie
b) połyka trucizną
c) skacze z urwiska
d) wiesza się na sośnie
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) na Mont Blanc
b) w Dover
c) w Watykanie
d) w parku James Parku
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Stołowych
b) Górach Karpackich
c) Górach Sowich
d) Górach Izerskich
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) Sokratesa
b) lud Izraela
c) Napoleona
d) Rzym
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) zdjęcie Kościuszki
b) szlachecką szablę
c) garść ziemi
d) kielich
Rozwiązanie

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) romantycznego
b) realistycznego
c) antycznego
d) symbolicznego
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Wielką Improwizację
b) Widzenie księdza Piotra
c) Małą Improwizację
d) Widzenie Ewy
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Angielką
b) Francuzką
c) Greczynką
d) Włoszką
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) obojętność tłumu
b) upadek morali
c) niechęć ludzi do egzekucji
d) ludzką chęć zabawy
Rozwiązanie


Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Ignacy Mościcki
b) Eugeniusz Kwiatkowski
c) Józef Beck
d) Józef Piłsudski
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
c) łączeniu technik literackich
d) swobodzie operowania czasem
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 30 lat
b) 22 lata
c) 25 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Króla Leara
b) Makbeta
c) Hamleta
d) Fausta
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Piłata
b) Mateusza
c) Judasza
d) Chrystusa
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Żołnierz
b) Pierwszy z Ludu
c) Szewc
d) Szlachcic
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Mickiewiczem
b) Niemcewiczem
c) Słowackim
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) pod koniec XVIII wieku
b) w 1810 roku
c) w 1805 roku
d) w początkach XIX wieku
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) mistycznym
b) towiańskim
c) indywidualistycznym
d) genezyjskim
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Jana
b) św. Piotra i Pawła
c) św. Anny
d) św. Andrzeja
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) w grocie
b) w pieczarze
c) na Łysej Górze
d) pod ziemią
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Czartoryski
b) Mickiewicz
c) Śniadecki
d) Krasiński
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) historykiem
b) profesorem literatury polskiej
c) geografem
d) profesorem lingwistyki
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) niebieska chusta
b) złoty sztylet
c) złoty medalion
d) blada róża
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Racławicami
b) Szczekocinami
c) Maciejowicami
d) Ostrołęką
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Krasińskiemu
b) Czaroryskiemu
c) Norwidowi
d) Mickiewiczowi
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) koronę
b) pierścień
c) miecz
d) berło
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) zastrzelony przez powstańców
b) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
c) śmiercią naturalną
d) rażony piorunem
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1829 roku
b) 1830 roku
c) 1828 roku
d) 1831 roku
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Gehenna
b) Astarot
c) Mefistofel
d) Chór Aniołów
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest jego rówieśnicą
b) jest młodsza od niego
c) jest starsza od niego
d) jest jego kuzynką
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Angielką
b) Rosjanką
c) Polką
d) Francuzką
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) szesnastoletniego młodzieńca
b) czternastoletniego młodzieńca
c) trzynastoletniego młodzieńca
d) piętnastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) sławy
b) uznania starszych
c) wolności dla kraju
d) stanowiska
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) dwadzieścia osób
b) pięć osób
c) piętnaście osób
d) dziesięć osób
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1829 rok
b) 1830 rok
c) 1828 rok
d) 1831 rok
Rozwiązanie

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Lelewelu
b) Skrzyneckim
c) Chłopickim
d) Niemcewiczu
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wileńszczyźnie
b) na Podolu
c) na Grodzieńszczyźnie
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) wzniecanie kolejnych powstań
b) aktywny bunt całego społeczeństwa
c) kosmopolityzm
d) poświęcenie za sprawę kraju
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Druga Osoba Prologu
b) Kordian
c) Pierwsza Osoba Prologu
d) Trzecia Osoba Prologu
Rozwiązanie

Historyczny Winkelried był:
a) Austriakiem
b) Szwajcarem
c) Włochem
d) Belgiem
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Prezes
b) Ksiądz
c) Podchorąży
d) Starzec
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Londynie
b) Paryżu
c) Genewie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) nie są ułożone chronologicznie
b) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
c) rozpoczynają się w 1830 roku
d) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Krukowiecki
b) Chłopicki
c) Czartoryski
d) Lelewel
Rozwiązanie

Słowacki:
a) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
b) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
c) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
d) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Paryżu
b) Londynie
c) Genewie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
b) zasadę jednego miejsca dramatu
c) zasadę trzech jedności
d) zasady dramatu antycznego
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Chłopicki
b) Krukowiecki
c) Czartoryski
d) Lelewel
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Trwoga i Marzenie
b) Lęk i Pokora
c) Mit i Tradycja
d) Strach i Imaginacja
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
b) rycerską, kolumnową, audiencyjną
c) kolumnową, audiencyjną, rycerską
d) kolumnową, rycerską, audiencyjną
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) uwłacza narodowej godności
b) może sprowokować wybuch powstania
c) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
d) może przynieść wymierne korzyści
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Skrzyneckim
b) Głowackim
c) Kościuszką
d) Kilińskim
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) wojskowym
c) urzędnikiem
d) adwokatem
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Konrad
b) Lambro
c) Cermo
d) Jan Jakub
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) hymnu rosyjskiego
b) pieśni żałobnej
c) Mazurka Dąbrowskiego
d) marsza wojskowego
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szyld
b) Szyldwach
c) Szyldek
d) Szylich
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) w rozmowie z księciem Konstantym
b) w rozmowie z Laurą
c) w rozmowie z papieżem
d) na szczycie Mont Blanc
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) diablich kopyt
b) polskich szabel
c) powstańczych działał
d) anielskich włosów
Rozwiązanie

W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) opowieści
b) pieśni
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) bajki
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Stanisława
b) Wojciecha
c) Władysława
d) Kazimierza
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Biała Góra
b) Promienista Góra
c) Jasna Góra
d) Przeklęta Góra
Rozwiązanie

Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) kroków cara
b) kroków straży cara
c) kroków księcia Konstantego
d) dzwonów na jutrznię
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Lublinie
b) we Wrocławiu
c) w Warszawie
d) w Poznaniu
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Skrzyneckiego
b) Niemcewicza
c) Lelewela
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Hamleta
b) Makbeta
c) Sen nocy letniej
d) Króla Leara
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Warszawie
b) Paryżu
c) Genewie
d) Londynie
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) „usypianie” narodowej czujności
b) zdradę interesów narodowych
c) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
d) hasło - sztandar swojej idei
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) motywować do działania
c) sławić świetność narodu
d) sięgać do tradycji rycerskich
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
b) w 1894 roku w teatrze paryskim
c) w 1899 roku w teatrze krakowskim
d) w 1910 roku w teatrze lwowskim
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Atlasa
b) Syzyfa
c) Herkulesa
d) Marsa
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 40 lata
b) 39 lat
c) 41 lat
d) 38 lat
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) Mickiewicz i jego negatywna opinia
b) wybuch powstania listopadowego
c) brak środków finansowych
d) nakaz cenzury
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) zbuntowanego
c) kierującego się uczuciem
d) przepełnionego tęsknotą
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
b) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
c) otwartą kompozycję utworu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) dozorcą
b) stróżem
c) przechodniem
d) zamyślonym mężczyzną
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) buntownika "mimo wszystko"
b) zbawiciela i zbawionego
c) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
d) tyrana i tyranobójcy
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) psom myśliwskim
b) wyżłom
c) ogarom
d) chartom
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) sikorczy niepokój
b) nietoperzy strach
c) jaskółczy niepokój
d) wróbli niepokój
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Zygmuntem Krasińskim
b) Jędrzejem Śniadeckim
c) Adamem Mickiewiczem
d) Adamem Czartoryskim
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Krasińskiego
b) Czartoryskiego
c) Towiańskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) narracyjny
b) tragiczny
c) paraboliczny
d) nowatorski
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
b) jest neutralna
c) drwi z mowy poprzednika
d) zgadza się z poprzednikiem
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Genewy
b) Berlina
c) Londynu
d) Paryża
Rozwiązanie

Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) miłość
b) górę
c) serce
d) kordon
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) dwie części
b) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
c) cztery części
d) trzy części
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć matki
b) śmierć ojczyma
c) samobójstwo przyjaciela
d) samobójstwo ukochanej
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) początek lat trzydziestych XIX wieku
b) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
c) początek lat dwudziestych XIX
d) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies