Test:

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Lelewelu
b) Niemcewiczu
c) Chłopickim
d) Skrzyneckim
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) blada róża
b) niebieska chusta
c) złoty medalion
d) złoty sztylet
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Angielką
b) Włoszką
c) Greczynką
d) Francuzką
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Krasińskim
b) Słowackim
c) Niemcewiczem
d) Mickiewiczem
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Promienista Góra
b) Jasna Góra
c) Przeklęta Góra
d) Biała Góra
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) zdjęcie Kościuszki
b) szlachecką szablę
c) garść ziemi
d) kielich
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
b) kolumnową, rycerską, audiencyjną
c) rycerską, kolumnową, audiencyjną
d) kolumnową, audiencyjną, rycerską
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) uwłacza narodowej godności
b) może sprowokować wybuch powstania
c) może przynieść wymierne korzyści
d) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Czartoryski
b) Krukowiecki
c) Chłopicki
d) Lelewel
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) wojskowym
b) urzędnikiem
c) adwokatem
d) lekarzem
Rozwiązanie


August Becu zmarł:
a) śmiercią naturalną
b) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
c) rażony piorunem
d) zastrzelony przez powstańców
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) lud Izraela
b) Napoleona
c) Sokratesa
d) Rzym
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szyld
b) Szylich
c) Szyldwach
d) Szyldek
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Szewc
b) Pierwszy z Ludu
c) Szlachcic
d) Żołnierz
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
b) w 1899 roku w teatrze krakowskim
c) w 1894 roku w teatrze paryskim
d) w 1910 roku w teatrze lwowskim
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Czartoryski
b) Krukowiecki
c) Chłopicki
d) Lelewel
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) nie ma ojca
b) jest sierotą
c) wychowuje się u wuja
d) ma ojczyma
Rozwiązanie

Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) dzwonów na jutrznię
b) kroków cara
c) kroków straży cara
d) kroków księcia Konstantego
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Czartoryski
b) Śniadecki
c) Krasiński
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 30 lat
b) 25 lat
c) 20 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) historykiem
b) geografem
c) profesorem lingwistyki
d) profesorem literatury polskiej
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) we Wrocławiu
b) w Poznaniu
c) w Warszawie
d) w Lublinie
Rozwiązanie

W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) pieśni
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) opowieści
d) bajki
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Piłsudski
b) Eugeniusz Kwiatkowski
c) Józef Beck
d) Ignacy Mościcki
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) wiesza się na sośnie
b) połyka trucizną
c) skacze z urwiska
d) strzela do siebie
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) zbuntowanego
c) przepełnionego tęsknotą
d) kierującego się uczuciem
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Francuzką
b) Polką
c) Rosjanką
d) Angielką
Rozwiązanie

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) romantycznego
b) symbolicznego
c) realistycznego
d) antycznego
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) w rozmowie z papieżem
b) w rozmowie z księciem Konstantym
c) w rozmowie z Laurą
d) na szczycie Mont Blanc
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) dziesięć osób
b) piętnaście osób
c) dwadzieścia osób
d) pięć osób
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Mateusza
b) Piłata
c) Chrystusa
d) Judasza
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) pod koniec XVIII wieku
b) w 1805 roku
c) w początkach XIX wieku
d) w 1810 roku
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Strach i Imaginacja
b) Lęk i Pokora
c) Trwoga i Marzenie
d) Mit i Tradycja
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) rozpoczynają się w 1830 roku
b) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
c) nie są ułożone chronologicznie
d) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Czartoryskim
b) Adamem Mickiewiczem
c) Jędrzejem Śniadeckim
d) Zygmuntem Krasińskim
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) „usypianie” narodowej czujności
b) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
c) zdradę interesów narodowych
d) hasło - sztandar swojej idei
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1829 roku
b) 1828 roku
c) 1831 roku
d) 1830 roku
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Izerskich
b) Górach Karpackich
c) Górach Sowich
d) Górach Stołowych
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo przyjaciela
b) śmierć matki
c) samobójstwo ukochanej
d) śmierć ojczyma
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Warszawie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Genewie
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) tyrana i tyranobójcy
b) zbawiciela i zbawionego
c) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
d) buntownika "mimo wszystko"
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Genewie
b) Londynie
c) Warszawie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Wojciecha
b) Władysława
c) Stanisława
d) Kazimierza
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Cermo
b) Konrad
c) Lambro
d) Jan Jakub
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) Mickiewicz i jego negatywna opinia
b) wybuch powstania listopadowego
c) nakaz cenzury
d) brak środków finansowych
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
b) swobodzie operowania czasem
c) łączeniu technik literackich
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest starsza od niego
b) jest jego kuzynką
c) jest młodsza od niego
d) jest jego rówieśnicą
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Ksiądz
b) Prezes
c) Starzec
d) Podchorąży
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) wyżłom
b) chartom
c) ogarom
d) psom myśliwskim
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Czartoryskiego
b) Towiańskiego
c) Krasińskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
b) początek lat trzydziestych XIX wieku
c) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
d) początek lat dwudziestych XIX
Rozwiązanie

Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) górę
b) kordon
c) serce
d) miłość
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
b) cztery części
c) trzy części
d) dwie części
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Londynu
b) Paryża
c) Genewy
d) Berlina
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Widzenie księdza Piotra
b) Widzenie Ewy
c) Wielką Improwizację
d) Małą Improwizację
Rozwiązanie

Historyczny Winkelried był:
a) Austriakiem
b) Włochem
c) Szwajcarem
d) Belgiem
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Głowackim
b) Kościuszką
c) Skrzyneckim
d) Kilińskim
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) wolności dla kraju
b) stanowiska
c) sławy
d) uznania starszych
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Fausta
b) Hamleta
c) Króla Leara
d) Makbeta
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) przechodniem
b) zamyślonym mężczyzną
c) dozorcą
d) stróżem
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Gehenna
b) Mefistofel
c) Chór Aniołów
d) Astarot
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) na Mont Blanc
b) w Dover
c) w Watykanie
d) w parku James Parku
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Trzecia Osoba Prologu
b) Kordian
c) Pierwsza Osoba Prologu
d) Druga Osoba Prologu
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) zasadę jednego miejsca dramatu
b) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
c) zasady dramatu antycznego
d) zasadę trzech jedności
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Warszawie
b) Genewie
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Skrzyneckiego
b) Niemcewicza
c) Czartoryskiego
d) Lelewela
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 38 lat
b) 39 lat
c) 40 lata
d) 41 lat
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) koronę
b) berło
c) miecz
d) pierścień
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
c) otwartą kompozycję utworu
d) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
Rozwiązanie

Słowacki:
a) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
b) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
c) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
d) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) sikorczy niepokój
b) wróbli niepokój
c) nietoperzy strach
d) jaskółczy niepokój
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) polskich szabel
b) powstańczych działał
c) anielskich włosów
d) diablich kopyt
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) drwi z mowy poprzednika
b) zgadza się z poprzednikiem
c) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
d) jest neutralna
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) upadek morali
b) obojętność tłumu
c) niechęć ludzi do egzekucji
d) ludzką chęć zabawy
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Króla Leara
b) Sen nocy letniej
c) Hamleta
d) Makbeta
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Piotra i Pawła
b) św. Anny
c) św. Andrzeja
d) św. Jana
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Czaroryskiemu
b) Norwidowi
c) Mickiewiczowi
d) Krasińskiemu
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) towiańskim
b) genezyjskim
c) indywidualistycznym
d) mistycznym
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) w pieczarze
b) pod ziemią
c) na Łysej Górze
d) w grocie
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1828 rok
b) 1830 rok
c) 1831 rok
d) 1829 rok
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) hymnu rosyjskiego
b) pieśni żałobnej
c) marsza wojskowego
d) Mazurka Dąbrowskiego
Rozwiązanie

Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) narracyjny
b) paraboliczny
c) tragiczny
d) nowatorski
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) trzynastoletniego młodzieńca
b) czternastoletniego młodzieńca
c) szesnastoletniego młodzieńca
d) piętnastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Podolu
b) na Wileńszczyźnie
c) na Grodzieńszczyźnie
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) aktywny bunt całego społeczeństwa
b) wzniecanie kolejnych powstań
c) kosmopolityzm
d) poświęcenie za sprawę kraju
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) sięgać do tradycji rycerskich
b) motywować do działania
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) sławić świetność narodu
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Herkulesa
b) Marsa
c) Atlasa
d) Syzyfa
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Ostrołęką
b) Racławicami
c) Maciejowicami
d) Szczekocinami
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies