Test:

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) romantycznego
b) symbolicznego
c) realistycznego
d) antycznego
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Makbeta
b) Hamleta
c) Króla Leara
d) Sen nocy letniej
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) chartom
b) psom myśliwskim
c) wyżłom
d) ogarom
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Warszawie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Genewie
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) strzela do siebie
b) połyka trucizną
c) skacze z urwiska
d) wiesza się na sośnie
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Czartoryski
b) Lelewel
c) Chłopicki
d) Krukowiecki
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) pięć osób
b) dwadzieścia osób
c) dziesięć osób
d) piętnaście osób
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Ignacy Mościcki
b) Eugeniusz Kwiatkowski
c) Józef Beck
d) Józef Piłsudski
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) niebieska chusta
b) złoty sztylet
c) złoty medalion
d) blada róża
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Genewie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie


Historyczny Winkelried był:
a) Belgiem
b) Austriakiem
c) Włochem
d) Szwajcarem
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) brak środków finansowych
b) wybuch powstania listopadowego
c) Mickiewicz i jego negatywna opinia
d) nakaz cenzury
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) stróżem
b) dozorcą
c) zamyślonym mężczyzną
d) przechodniem
Rozwiązanie

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Niemcewiczu
b) Skrzyneckim
c) Lelewelu
d) Chłopickim
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Hamleta
b) Fausta
c) Makbeta
d) Króla Leara
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) wojskowym
b) lekarzem
c) adwokatem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć ojczyma
b) śmierć matki
c) samobójstwo ukochanej
d) samobójstwo przyjaciela
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Mickiewiczowi
b) Krasińskiemu
c) Norwidowi
d) Czaroryskiemu
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) anielskich włosów
b) diablich kopyt
c) powstańczych działał
d) polskich szabel
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) upadek morali
b) niechęć ludzi do egzekucji
c) obojętność tłumu
d) ludzką chęć zabawy
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1831 roku
b) 1828 roku
c) 1830 roku
d) 1829 roku
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Strach i Imaginacja
b) Lęk i Pokora
c) Trwoga i Marzenie
d) Mit i Tradycja
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest młodsza od niego
b) jest jego kuzynką
c) jest jego rówieśnicą
d) jest starsza od niego
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Lelewela
b) Skrzyneckiego
c) Niemcewicza
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Kilińskim
b) Kościuszką
c) Skrzyneckim
d) Głowackim
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) sięgać do tradycji rycerskich
b) motywować do działania
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) sławić świetność narodu
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) czternastoletniego młodzieńca
b) trzynastoletniego młodzieńca
c) piętnastoletniego młodzieńca
d) szesnastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
b) rażony piorunem
c) zastrzelony przez powstańców
d) śmiercią naturalną
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Mickiewicz
b) Krasiński
c) Śniadecki
d) Czartoryski
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 40 lata
b) 41 lat
c) 39 lat
d) 38 lat
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Pierwszy z Ludu
b) Żołnierz
c) Szewc
d) Szlachcic
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Kordian
b) Druga Osoba Prologu
c) Trzecia Osoba Prologu
d) Pierwsza Osoba Prologu
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Czartoryskim
b) Jędrzejem Śniadeckim
c) Zygmuntem Krasińskim
d) Adamem Mickiewiczem
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) wychowuje się u wuja
b) jest sierotą
c) ma ojczyma
d) nie ma ojca
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Herkulesa
b) Syzyfa
c) Atlasa
d) Marsa
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) aktywny bunt całego społeczeństwa
b) poświęcenie za sprawę kraju
c) wzniecanie kolejnych powstań
d) kosmopolityzm
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Chór Aniołów
b) Astarot
c) Gehenna
d) Mefistofel
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Londynu
b) Berlina
c) Genewy
d) Paryża
Rozwiązanie

Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) dzwonów na jutrznię
b) kroków księcia Konstantego
c) kroków straży cara
d) kroków cara
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) sikorczy niepokój
b) jaskółczy niepokój
c) wróbli niepokój
d) nietoperzy strach
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 30 lat
b) 22 lata
c) 20 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1910 roku w teatrze lwowskim
b) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
c) w 1899 roku w teatrze krakowskim
d) w 1894 roku w teatrze paryskim
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) zasady dramatu antycznego
b) zasadę jednego miejsca dramatu
c) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
d) zasadę trzech jedności
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) w grocie
b) pod ziemią
c) na Łysej Górze
d) w pieczarze
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szyld
b) Szylich
c) Szyldek
d) Szyldwach
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) towiańskim
b) mistycznym
c) indywidualistycznym
d) genezyjskim
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) w rozmowie z księciem Konstantym
b) w rozmowie z papieżem
c) w rozmowie z Laurą
d) na szczycie Mont Blanc
Rozwiązanie

W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) pieśni
b) opowieści
c) bajki
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Podchorąży
b) Prezes
c) Ksiądz
d) Starzec
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Poznaniu
b) we Wrocławiu
c) w Lublinie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Krasińskim
b) Niemcewiczem
c) Mickiewiczem
d) Słowackim
Rozwiązanie

Słowacki:
a) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
b) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
c) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
d) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) drwi z mowy poprzednika
b) jest neutralna
c) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
d) zgadza się z poprzednikiem
Rozwiązanie

Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) narracyjny
b) tragiczny
c) paraboliczny
d) nowatorski
Rozwiązanie

Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) miłość
b) kordon
c) serce
d) górę
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Konrad
b) Cermo
c) Jan Jakub
d) Lambro
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Czartoryski
b) Krukowiecki
c) Chłopicki
d) Lelewel
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) w 1810 roku
b) pod koniec XVIII wieku
c) w 1805 roku
d) w początkach XIX wieku
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) na Mont Blanc
b) w Watykanie
c) w Dover
d) w parku James Parku
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Wojciecha
b) Kazimierza
c) Władysława
d) Stanisława
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
b) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
c) nie są ułożone chronologicznie
d) rozpoczynają się w 1830 roku
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) dwie części
b) trzy części
c) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
d) cztery części
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Anny
b) św. Andrzeja
c) św. Jana
d) św. Piotra i Pawła
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) miecz
b) berło
c) pierścień
d) koronę
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Biała Góra
b) Promienista Góra
c) Jasna Góra
d) Przeklęta Góra
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
b) otwartą kompozycję utworu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) łączeniu technik literackich
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) swobodzie operowania czasem
d) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Greczynką
b) Francuzką
c) Angielką
d) Włoszką
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
b) początek lat dwudziestych XIX
c) początek lat trzydziestych XIX wieku
d) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Chrystusa
b) Judasza
c) Piłata
d) Mateusza
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Rosjanką
b) Francuzką
c) Polką
d) Angielką
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) kielich
b) szlachecką szablę
c) zdjęcie Kościuszki
d) garść ziemi
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) lud Izraela
b) Sokratesa
c) Napoleona
d) Rzym
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
b) może przynieść wymierne korzyści
c) może sprowokować wybuch powstania
d) uwłacza narodowej godności
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Sowich
b) Górach Karpackich
c) Górach Izerskich
d) Górach Stołowych
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Londynie
b) Paryżu
c) Genewie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) profesorem lingwistyki
b) historykiem
c) geografem
d) profesorem literatury polskiej
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1828 rok
b) 1829 rok
c) 1831 rok
d) 1830 rok
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) przepełnionego tęsknotą
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) kierującego się uczuciem
d) zbuntowanego
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) buntownika "mimo wszystko"
b) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
c) tyrana i tyranobójcy
d) zbawiciela i zbawionego
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) „usypianie” narodowej czujności
b) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
c) zdradę interesów narodowych
d) hasło - sztandar swojej idei
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) hymnu rosyjskiego
b) Mazurka Dąbrowskiego
c) marsza wojskowego
d) pieśni żałobnej
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Ostrołęką
b) Szczekocinami
c) Racławicami
d) Maciejowicami
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) kolumnową, rycerską, audiencyjną
b) rycerską, kolumnową, audiencyjną
c) kolumnową, audiencyjną, rycerską
d) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wołyniu
b) na Wileńszczyźnie
c) na Podolu
d) na Grodzieńszczyźnie
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) stanowiska
b) uznania starszych
c) sławy
d) wolności dla kraju
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Widzenie Ewy
b) Wielką Improwizację
c) Widzenie księdza Piotra
d) Małą Improwizację
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Towiańskiego
b) Krasińskiego
c) Mickiewicza
d) Czartoryskiego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies