Test:

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Warszawie
b) we Wrocławiu
c) w Lublinie
d) w Poznaniu
Rozwiązanie

Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) paraboliczny
b) narracyjny
c) nowatorski
d) tragiczny
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Mateusza
b) Piłata
c) Judasza
d) Chrystusa
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) lud Izraela
b) Napoleona
c) Rzym
d) Sokratesa
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Czartoryskim
b) Jędrzejem Śniadeckim
c) Zygmuntem Krasińskim
d) Adamem Mickiewiczem
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Władysława
b) Wojciecha
c) Kazimierza
d) Stanisława
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Londynie
b) Genewie
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) miecz
b) berło
c) pierścień
d) koronę
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Konrad
b) Cermo
c) Lambro
d) Jan Jakub
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) Mickiewicz i jego negatywna opinia
b) nakaz cenzury
c) wybuch powstania listopadowego
d) brak środków finansowych
Rozwiązanie


Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Lelewelu
b) Niemcewiczu
c) Chłopickim
d) Skrzyneckim
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Niemcewiczem
b) Krasińskim
c) Słowackim
d) Mickiewiczem
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) może sprowokować wybuch powstania
b) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
c) może przynieść wymierne korzyści
d) uwłacza narodowej godności
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo przyjaciela
b) śmierć matki
c) samobójstwo ukochanej
d) śmierć ojczyma
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) trzynastoletniego młodzieńca
b) szesnastoletniego młodzieńca
c) czternastoletniego młodzieńca
d) piętnastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) stanowiska
b) wolności dla kraju
c) uznania starszych
d) sławy
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) powstańczych działał
b) polskich szabel
c) diablich kopyt
d) anielskich włosów
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Króla Leara
b) Makbeta
c) Hamleta
d) Fausta
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) w początkach XIX wieku
b) w 1810 roku
c) pod koniec XVIII wieku
d) w 1805 roku
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Czartoryski
b) Krukowiecki
c) Chłopicki
d) Lelewel
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Ostrołęką
b) Racławicami
c) Maciejowicami
d) Szczekocinami
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Krasiński
b) Śniadecki
c) Czartoryski
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) strzela do siebie
b) wiesza się na sośnie
c) połyka trucizną
d) skacze z urwiska
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Francuzką
b) Włoszką
c) Angielką
d) Greczynką
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) towiańskim
b) genezyjskim
c) mistycznym
d) indywidualistycznym
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) trzy części
b) cztery części
c) dwie części
d) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) stróżem
b) dozorcą
c) przechodniem
d) zamyślonym mężczyzną
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Francuzką
b) Angielką
c) Rosjanką
d) Polką
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Jasna Góra
b) Promienista Góra
c) Przeklęta Góra
d) Biała Góra
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) blada róża
b) niebieska chusta
c) złoty medalion
d) złoty sztylet
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) rozpoczynają się w 1830 roku
b) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
c) nie są ułożone chronologicznie
d) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Czartoryskiego
b) Towiańskiego
c) Krasińskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) łączeniu technik literackich
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) swobodzie operowania czasem
d) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
b) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
c) otwartą kompozycję utworu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) w Dover
b) na Mont Blanc
c) w Watykanie
d) w parku James Parku
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) kosmopolityzm
b) poświęcenie za sprawę kraju
c) wzniecanie kolejnych powstań
d) aktywny bunt całego społeczeństwa
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
b) zgadza się z poprzednikiem
c) jest neutralna
d) drwi z mowy poprzednika
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1894 roku w teatrze paryskim
b) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
c) w 1899 roku w teatrze krakowskim
d) w 1910 roku w teatrze lwowskim
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Prezes
b) Starzec
c) Ksiądz
d) Podchorąży
Rozwiązanie

W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) bajki
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) pieśni
d) opowieści
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) psom myśliwskim
b) ogarom
c) wyżłom
d) chartom
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Karpackich
b) Górach Sowich
c) Górach Stołowych
d) Górach Izerskich
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) kolumnową, rycerską, audiencyjną
b) kolumnową, audiencyjną, rycerską
c) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
d) rycerską, kolumnową, audiencyjną
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Lęk i Pokora
b) Mit i Tradycja
c) Trwoga i Marzenie
d) Strach i Imaginacja
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) marsza wojskowego
b) hymnu rosyjskiego
c) pieśni żałobnej
d) Mazurka Dąbrowskiego
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) zasady dramatu antycznego
b) zasadę trzech jedności
c) zasadę jednego miejsca dramatu
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) pod ziemią
b) w pieczarze
c) w grocie
d) na Łysej Górze
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Warszawie
b) Paryżu
c) Londynie
d) Genewie
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) w rozmowie z księciem Konstantym
b) w rozmowie z Laurą
c) na szczycie Mont Blanc
d) w rozmowie z papieżem
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Chór Aniołów
b) Gehenna
c) Astarot
d) Mefistofel
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
b) początek lat dwudziestych XIX
c) początek lat trzydziestych XIX wieku
d) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Syzyfa
b) Marsa
c) Herkulesa
d) Atlasa
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Beck
b) Ignacy Mościcki
c) Józef Piłsudski
d) Eugeniusz Kwiatkowski
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) sławić świetność narodu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) motywować do działania
d) sięgać do tradycji rycerskich
Rozwiązanie

Historyczny Winkelried był:
a) Szwajcarem
b) Austriakiem
c) Belgiem
d) Włochem
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Skrzyneckim
b) Kościuszką
c) Kilińskim
d) Głowackim
Rozwiązanie

Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) kroków cara
b) dzwonów na jutrznię
c) kroków księcia Konstantego
d) kroków straży cara
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Krukowiecki
b) Czartoryski
c) Chłopicki
d) Lelewel
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest jego rówieśnicą
b) jest jego kuzynką
c) jest starsza od niego
d) jest młodsza od niego
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) wróbli niepokój
b) nietoperzy strach
c) jaskółczy niepokój
d) sikorczy niepokój
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 30 lat
b) 22 lata
c) 25 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rażony piorunem
b) śmiercią naturalną
c) zastrzelony przez powstańców
d) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Piotra i Pawła
b) św. Anny
c) św. Jana
d) św. Andrzeja
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) przepełnionego tęsknotą
c) zbuntowanego
d) kierującego się uczuciem
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Londynie
b) Genewie
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Słowacki:
a) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
b) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
c) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
d) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1830 rok
b) 1831 rok
c) 1828 rok
d) 1829 rok
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szylich
b) Szyldek
c) Szyldwach
d) Szyld
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) nie ma ojca
b) wychowuje się u wuja
c) jest sierotą
d) ma ojczyma
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) profesorem lingwistyki
b) geografem
c) historykiem
d) profesorem literatury polskiej
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Kordian
b) Pierwsza Osoba Prologu
c) Trzecia Osoba Prologu
d) Druga Osoba Prologu
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) garść ziemi
b) szlachecką szablę
c) kielich
d) zdjęcie Kościuszki
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Czaroryskiemu
b) Norwidowi
c) Mickiewiczowi
d) Krasińskiemu
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Szlachcic
b) Szewc
c) Żołnierz
d) Pierwszy z Ludu
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Hamleta
b) Sen nocy letniej
c) Makbeta
d) Króla Leara
Rozwiązanie

Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) górę
b) serce
c) kordon
d) miłość
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) tyrana i tyranobójcy
b) zbawiciela i zbawionego
c) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
d) buntownika "mimo wszystko"
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 40 lata
b) 41 lat
c) 38 lat
d) 39 lat
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) pięć osób
b) dwadzieścia osób
c) dziesięć osób
d) piętnaście osób
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Berlina
b) Paryża
c) Londynu
d) Genewy
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Grodzieńszczyźnie
b) na Podolu
c) na Wileńszczyźnie
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) wojskowym
b) lekarzem
c) urzędnikiem
d) adwokatem
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) niechęć ludzi do egzekucji
b) obojętność tłumu
c) upadek morali
d) ludzką chęć zabawy
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
b) hasło - sztandar swojej idei
c) „usypianie” narodowej czujności
d) zdradę interesów narodowych
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1831 roku
b) 1830 roku
c) 1828 roku
d) 1829 roku
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Widzenie Ewy
b) Wielką Improwizację
c) Małą Improwizację
d) Widzenie księdza Piotra
Rozwiązanie

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) antycznego
b) realistycznego
c) symbolicznego
d) romantycznego
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Niemcewicza
b) Skrzyneckiego
c) Czartoryskiego
d) Lelewela
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies