Test:

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Niemcewiczem
b) Słowackim
c) Krasińskim
d) Mickiewiczem
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) pieśni żałobnej
b) hymnu rosyjskiego
c) Mazurka Dąbrowskiego
d) marsza wojskowego
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Londynie
b) Warszawie
c) Genewie
d) Paryżu
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Krasińskiego
b) Towiańskiego
c) Czartoryskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) romantycznego
b) realistycznego
c) symbolicznego
d) antycznego
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
b) hasło - sztandar swojej idei
c) zdradę interesów narodowych
d) „usypianie” narodowej czujności
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Marsa
b) Atlasa
c) Herkulesa
d) Syzyfa
Rozwiązanie

Słowacki:
a) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
b) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
c) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
d) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1894 roku w teatrze paryskim
b) w 1910 roku w teatrze lwowskim
c) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
d) w 1899 roku w teatrze krakowskim
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Widzenie księdza Piotra
b) Widzenie Ewy
c) Małą Improwizację
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie


August Becu zmarł:
a) śmiercią naturalną
b) rażony piorunem
c) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
d) zastrzelony przez powstańców
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) motywować do działania
b) sławić świetność narodu
c) sięgać do tradycji rycerskich
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) miłość
b) kordon
c) serce
d) górę
Rozwiązanie

Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) dzwonów na jutrznię
b) kroków cara
c) kroków straży cara
d) kroków księcia Konstantego
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) zasady dramatu antycznego
b) zasadę trzech jedności
c) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
d) zasadę jednego miejsca dramatu
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Lelewela
b) Niemcewicza
c) Czartoryskiego
d) Skrzyneckiego
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Cermo
b) Konrad
c) Lambro
d) Jan Jakub
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Paryża
b) Genewy
c) Londynu
d) Berlina
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Trzecia Osoba Prologu
b) Druga Osoba Prologu
c) Pierwsza Osoba Prologu
d) Kordian
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Warszawie
b) Paryżu
c) Londynie
d) Genewie
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) polskich szabel
b) powstańczych działał
c) anielskich włosów
d) diablich kopyt
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Czartoryski
b) Krasiński
c) Śniadecki
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć matki
b) samobójstwo ukochanej
c) samobójstwo przyjaciela
d) śmierć ojczyma
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Ksiądz
b) Prezes
c) Starzec
d) Podchorąży
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1830 roku
b) 1829 roku
c) 1828 roku
d) 1831 roku
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) wolności dla kraju
b) sławy
c) stanowiska
d) uznania starszych
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Piłata
b) Chrystusa
c) Mateusza
d) Judasza
Rozwiązanie

Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) narracyjny
b) tragiczny
c) paraboliczny
d) nowatorski
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) nakaz cenzury
b) wybuch powstania listopadowego
c) Mickiewicz i jego negatywna opinia
d) brak środków finansowych
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 40 lata
b) 38 lat
c) 39 lat
d) 41 lat
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Lublinie
b) we Wrocławiu
c) w Warszawie
d) w Poznaniu
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) kielich
b) szlachecką szablę
c) zdjęcie Kościuszki
d) garść ziemi
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Ostrołęką
b) Racławicami
c) Maciejowicami
d) Szczekocinami
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) berło
b) pierścień
c) miecz
d) koronę
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
b) łączeniu technik literackich
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) swobodzie operowania czasem
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) jaskółczy niepokój
b) wróbli niepokój
c) sikorczy niepokój
d) nietoperzy strach
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) jest neutralna
b) zgadza się z poprzednikiem
c) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
d) drwi z mowy poprzednika
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) ma ojczyma
b) nie ma ojca
c) jest sierotą
d) wychowuje się u wuja
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Przeklęta Góra
b) Biała Góra
c) Promienista Góra
d) Jasna Góra
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Karpackich
b) Górach Sowich
c) Górach Izerskich
d) Górach Stołowych
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) niebieska chusta
b) złoty sztylet
c) blada róża
d) złoty medalion
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) skacze z urwiska
b) połyka trucizną
c) strzela do siebie
d) wiesza się na sośnie
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Kazimierza
b) Władysława
c) Wojciecha
d) Stanisława
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
b) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
c) początek lat dwudziestych XIX
d) początek lat trzydziestych XIX wieku
Rozwiązanie

W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) bajki
b) opowieści
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) pieśni
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
b) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
c) nie są ułożone chronologicznie
d) rozpoczynają się w 1830 roku
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Andrzeja
b) św. Piotra i Pawła
c) św. Anny
d) św. Jana
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest jego rówieśnicą
b) jest młodsza od niego
c) jest starsza od niego
d) jest jego kuzynką
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) czternastoletniego młodzieńca
b) szesnastoletniego młodzieńca
c) piętnastoletniego młodzieńca
d) trzynastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Angielką
b) Rosjanką
c) Polką
d) Francuzką
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) ogarom
b) wyżłom
c) psom myśliwskim
d) chartom
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) otwartą kompozycję utworu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
d) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) zbuntowanego
c) kierującego się uczuciem
d) przepełnionego tęsknotą
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Jędrzejem Śniadeckim
b) Adamem Czartoryskim
c) Zygmuntem Krasińskim
d) Adamem Mickiewiczem
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Szewc
b) Szlachcic
c) Pierwszy z Ludu
d) Żołnierz
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) w 1805 roku
b) w początkach XIX wieku
c) w 1810 roku
d) pod koniec XVIII wieku
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) historykiem
b) profesorem lingwistyki
c) geografem
d) profesorem literatury polskiej
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
b) cztery części
c) dwie części
d) trzy części
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Genewie
b) Paryżu
c) Londynie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 22 lata
b) 25 lat
c) 30 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Chłopickim
b) Niemcewiczu
c) Lelewelu
d) Skrzyneckim
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) ludzką chęć zabawy
b) niechęć ludzi do egzekucji
c) upadek morali
d) obojętność tłumu
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Astarot
b) Mefistofel
c) Gehenna
d) Chór Aniołów
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Norwidowi
b) Mickiewiczowi
c) Czaroryskiemu
d) Krasińskiemu
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) pięć osób
b) dziesięć osób
c) dwadzieścia osób
d) piętnaście osób
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Makbeta
b) Fausta
c) Hamleta
d) Króla Leara
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Kilińskim
b) Głowackim
c) Kościuszką
d) Skrzyneckim
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Angielką
b) Francuzką
c) Włoszką
d) Greczynką
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) może przynieść wymierne korzyści
b) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
c) uwłacza narodowej godności
d) może sprowokować wybuch powstania
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Beck
b) Eugeniusz Kwiatkowski
c) Ignacy Mościcki
d) Józef Piłsudski
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) aktywny bunt całego społeczeństwa
b) kosmopolityzm
c) wzniecanie kolejnych powstań
d) poświęcenie za sprawę kraju
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) wojskowym
b) lekarzem
c) adwokatem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) przechodniem
b) dozorcą
c) zamyślonym mężczyzną
d) stróżem
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) Napoleona
b) Sokratesa
c) Rzym
d) lud Izraela
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) mistycznym
b) genezyjskim
c) indywidualistycznym
d) towiańskim
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Podolu
b) na Wołyniu
c) na Grodzieńszczyźnie
d) na Wileńszczyźnie
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) w Dover
b) na Mont Blanc
c) w parku James Parku
d) w Watykanie
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
b) kolumnową, rycerską, audiencyjną
c) kolumnową, audiencyjną, rycerską
d) rycerską, kolumnową, audiencyjną
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Króla Leara
b) Makbeta
c) Hamleta
d) Sen nocy letniej
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Lęk i Pokora
b) Mit i Tradycja
c) Strach i Imaginacja
d) Trwoga i Marzenie
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szyldek
b) Szylich
c) Szyld
d) Szyldwach
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Lelewel
b) Chłopicki
c) Krukowiecki
d) Czartoryski
Rozwiązanie

Historyczny Winkelried był:
a) Włochem
b) Belgiem
c) Austriakiem
d) Szwajcarem
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Krukowiecki
b) Czartoryski
c) Chłopicki
d) Lelewel
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) w rozmowie z papieżem
b) na szczycie Mont Blanc
c) w rozmowie z Laurą
d) w rozmowie z księciem Konstantym
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1831 rok
b) 1830 rok
c) 1828 rok
d) 1829 rok
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) na Łysej Górze
b) pod ziemią
c) w grocie
d) w pieczarze
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) zbawiciela i zbawionego
b) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
c) buntownika "mimo wszystko"
d) tyrana i tyranobójcy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies