Test:

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wileńszczyźnie
b) na Podolu
c) na Grodzieńszczyźnie
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Judasza
b) Chrystusa
c) Piłata
d) Mateusza
Rozwiązanie

Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) złoty medalion
b) złoty sztylet
c) blada róża
d) niebieska chusta
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Londynie
b) Paryżu
c) Warszawie
d) Genewie
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) kosmopolityzm
b) poświęcenie za sprawę kraju
c) wzniecanie kolejnych powstań
d) aktywny bunt całego społeczeństwa
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Andrzeja
b) św. Anny
c) św. Jana
d) św. Piotra i Pawła
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) w Dover
b) w parku James Parku
c) w Watykanie
d) na Mont Blanc
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Lelewel
b) Czartoryski
c) Krukowiecki
d) Chłopicki
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Mickiewiczem
b) Krasińskim
c) Słowackim
d) Niemcewiczem
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) śmiercią naturalną
b) zastrzelony przez powstańców
c) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
d) rażony piorunem
Rozwiązanie


Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) nowatorski
b) tragiczny
c) narracyjny
d) paraboliczny
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 41 lat
b) 39 lat
c) 40 lata
d) 38 lat
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) na szczycie Mont Blanc
b) w rozmowie z Laurą
c) w rozmowie z księciem Konstantym
d) w rozmowie z papieżem
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Genewie
b) Paryżu
c) Warszawie
d) Londynie
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) dwie części
b) cztery części
c) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
d) trzy części
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Chór Aniołów
b) Gehenna
c) Mefistofel
d) Astarot
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Trwoga i Marzenie
b) Lęk i Pokora
c) Strach i Imaginacja
d) Mit i Tradycja
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) pierścień
b) berło
c) koronę
d) miecz
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Zygmuntem Krasińskim
b) Adamem Czartoryskim
c) Jędrzejem Śniadeckim
d) Adamem Mickiewiczem
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) zdradę interesów narodowych
b) hasło - sztandar swojej idei
c) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
d) „usypianie” narodowej czujności
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1830 roku
b) 1828 roku
c) 1829 roku
d) 1831 roku
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) kielich
b) garść ziemi
c) szlachecką szablę
d) zdjęcie Kościuszki
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) nietoperzy strach
b) wróbli niepokój
c) sikorczy niepokój
d) jaskółczy niepokój
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) tyrana i tyranobójcy
b) buntownika "mimo wszystko"
c) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
d) zbawiciela i zbawionego
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Sowich
b) Górach Izerskich
c) Górach Stołowych
d) Górach Karpackich
Rozwiązanie

Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) dzwonów na jutrznię
b) kroków księcia Konstantego
c) kroków straży cara
d) kroków cara
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Wielką Improwizację
b) Widzenie księdza Piotra
c) Widzenie Ewy
d) Małą Improwizację
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
b) nie są ułożone chronologicznie
c) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
d) rozpoczynają się w 1830 roku
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) psom myśliwskim
b) wyżłom
c) ogarom
d) chartom
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Żołnierz
b) Pierwszy z Ludu
c) Szewc
d) Szlachcic
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Warszawie
b) Londynie
c) Genewie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) uwłacza narodowej godności
b) może przynieść wymierne korzyści
c) może sprowokować wybuch powstania
d) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) dziesięć osób
b) dwadzieścia osób
c) piętnaście osób
d) pięć osób
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Beck
b) Eugeniusz Kwiatkowski
c) Ignacy Mościcki
d) Józef Piłsudski
Rozwiązanie

Historyczny Winkelried był:
a) Austriakiem
b) Szwajcarem
c) Belgiem
d) Włochem
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) nakaz cenzury
b) Mickiewicz i jego negatywna opinia
c) wybuch powstania listopadowego
d) brak środków finansowych
Rozwiązanie

Słowacki:
a) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
b) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
c) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
d) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Podchorąży
b) Prezes
c) Ksiądz
d) Starzec
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) we Wrocławiu
b) w Poznaniu
c) w Lublinie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) zasadę jednego miejsca dramatu
b) zasadę trzech jedności
c) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
d) zasady dramatu antycznego
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) kolumnową, audiencyjną, rycerską
b) kolumnową, rycerską, audiencyjną
c) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
d) rycerską, kolumnową, audiencyjną
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) motywować do działania
b) sławić świetność narodu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) sięgać do tradycji rycerskich
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest jego rówieśnicą
b) jest jego kuzynką
c) jest młodsza od niego
d) jest starsza od niego
Rozwiązanie

W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) pieśni
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) bajki
d) opowieści
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Genewy
b) Londynu
c) Paryża
d) Berlina
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
d) otwartą kompozycję utworu
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) łączeniu technik literackich
c) swobodzie operowania czasem
d) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) początek lat dwudziestych XIX
b) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
c) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
d) początek lat trzydziestych XIX wieku
Rozwiązanie

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) niechęć ludzi do egzekucji
b) upadek morali
c) obojętność tłumu
d) ludzką chęć zabawy
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Włoszką
b) Francuzką
c) Angielką
d) Greczynką
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) anielskich włosów
b) powstańczych działał
c) polskich szabel
d) diablich kopyt
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szylich
b) Szyld
c) Szyldek
d) Szyldwach
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 22 lata
b) 30 lat
c) 25 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1894 roku w teatrze paryskim
b) w 1910 roku w teatrze lwowskim
c) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
d) w 1899 roku w teatrze krakowskim
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Cermo
b) Jan Jakub
c) Lambro
d) Konrad
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) wolności dla kraju
b) uznania starszych
c) sławy
d) stanowiska
Rozwiązanie

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Niemcewiczu
b) Lelewelu
c) Chłopickim
d) Skrzyneckim
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) zamyślonym mężczyzną
b) dozorcą
c) stróżem
d) przechodniem
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) w 1810 roku
b) pod koniec XVIII wieku
c) w 1805 roku
d) w początkach XIX wieku
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) pod ziemią
b) w pieczarze
c) na Łysej Górze
d) w grocie
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Stanisława
b) Władysława
c) Wojciecha
d) Kazimierza
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Śniadecki
b) Czartoryski
c) Krasiński
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) kierującego się uczuciem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zbuntowanego
d) przepełnionego tęsknotą
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Pierwsza Osoba Prologu
b) Trzecia Osoba Prologu
c) Druga Osoba Prologu
d) Kordian
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Racławicami
b) Ostrołęką
c) Maciejowicami
d) Szczekocinami
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) Mazurka Dąbrowskiego
b) pieśni żałobnej
c) marsza wojskowego
d) hymnu rosyjskiego
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Sen nocy letniej
b) Makbeta
c) Króla Leara
d) Hamleta
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Kilińskim
b) Kościuszką
c) Skrzyneckim
d) Głowackim
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Skrzyneckiego
b) Niemcewicza
c) Lelewela
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) wojskowym
c) urzędnikiem
d) adwokatem
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) piętnastoletniego młodzieńca
b) czternastoletniego młodzieńca
c) trzynastoletniego młodzieńca
d) szesnastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) towiańskim
b) genezyjskim
c) indywidualistycznym
d) mistycznym
Rozwiązanie

Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) serce
b) kordon
c) miłość
d) górę
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć matki
b) samobójstwo przyjaciela
c) śmierć ojczyma
d) samobójstwo ukochanej
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Biała Góra
b) Promienista Góra
c) Przeklęta Góra
d) Jasna Góra
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Hamleta
b) Makbeta
c) Fausta
d) Króla Leara
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Czartoryski
b) Lelewel
c) Chłopicki
d) Krukowiecki
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) historykiem
b) geografem
c) profesorem literatury polskiej
d) profesorem lingwistyki
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) jest neutralna
b) zgadza się z poprzednikiem
c) drwi z mowy poprzednika
d) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) skacze z urwiska
b) strzela do siebie
c) wiesza się na sośnie
d) połyka trucizną
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) Napoleona
b) Rzym
c) lud Izraela
d) Sokratesa
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Mickiewicza
b) Towiańskiego
c) Czartoryskiego
d) Krasińskiego
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Atlasa
b) Marsa
c) Syzyfa
d) Herkulesa
Rozwiązanie

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) symbolicznego
b) romantycznego
c) realistycznego
d) antycznego
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Francuzką
b) Polką
c) Angielką
d) Rosjanką
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1828 rok
b) 1829 rok
c) 1830 rok
d) 1831 rok
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Norwidowi
b) Krasińskiemu
c) Czaroryskiemu
d) Mickiewiczowi
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) wychowuje się u wuja
b) nie ma ojca
c) jest sierotą
d) ma ojczyma
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies