Test:

W scenie egzekucji Kordiana podkreślił autor:
a) ludzką chęć zabawy
b) niechęć ludzi do egzekucji
c) upadek morali
d) obojętność tłumu
Rozwiązanie

Pierwsza Osoba „Prologu” utożsamiana jest z:
a) Mickiewiczem
b) Słowackim
c) Niemcewiczem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Miłość Kordiana - Laura:
a) jest młodsza od niego
b) jest jego kuzynką
c) jest jego rówieśnicą
d) jest starsza od niego
Rozwiązanie

Początkowo autorstwo Kordiana przypisano:
a) Krasińskiemu
b) Mickiewiczowi
c) Czaroryskiemu
d) Norwidowi
Rozwiązanie

Prototypem Kordiana był:
a) Konrad
b) Cermo
c) Jan Jakub
d) Lambro
Rozwiązanie

Wioletta jest:
a) Greczynką
b) Włoszką
c) Francuzką
d) Angielką
Rozwiązanie

Łacińskie słowo „cor” oznacza:
a) górę
b) miłość
c) kordon
d) serce
Rozwiązanie

Szatani i Wiedźmy spotykają się:
a) w grocie
b) pod ziemią
c) w pieczarze
d) na Łysej Górze
Rozwiązanie

Czarownica czesze włosy i śpiewa o iskrach krzesanych z:
a) powstańczych działał
b) anielskich włosów
c) polskich szabel
d) diablich kopyt
Rozwiązanie

Słowa: „Oj, dobrze cesarzowi, że polskie szablice Spią sobie na poduszkach...” wypowiada:
a) Żołnierz
b) Szewc
c) Szlachcic
d) Pierwszy z Ludu
Rozwiązanie


Pamiątką po Kordianie - bohaterze ma być m.in.:
a) blada róża
b) złoty medalion
c) niebieska chusta
d) złoty sztylet
Rozwiązanie

Słowacki mesjanistyczny plan, traktował jako:
a) chęć propagowania kosmopolitycznych idei
b) hasło - sztandar swojej idei
c) „usypianie” narodowej czujności
d) zdradę interesów narodowych
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Berlina
b) Paryża
c) Londynu
d) Genewy
Rozwiązanie

Szewc uważa, że obecność na koronacji cara:
a) jest obowiązkiem każdego mieszkańca Warszawy
b) może przynieść wymierne korzyści
c) może sprowokować wybuch powstania
d) uwłacza narodowej godności
Rozwiązanie

Za mało wartościową działalność poetycką gani Słowacki:
a) Niemcewicza
b) Skrzyneckiego
c) Czartoryskiego
d) Lelewela
Rozwiązanie

Słowacki w momencie wydanie Kordiana miał niespełna:
a) 25 lat
b) 30 lat
c) 22 lata
d) 20 lat
Rozwiązanie

Akcja utworu rozgrywa się we wnętrzu kościoła:
a) św. Anny
b) św. Jana
c) św. Piotra i Pawła
d) św. Andrzeja
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Poznaniu
b) w Warszawie
c) w Lublinie
d) we Wrocławiu
Rozwiązanie

Nowatorstwo konstrukcji „Kordiana” polega na:
a) nieskrępowanej kompozycji poszczególnych scen
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) łączeniu technik literackich
d) swobodzie operowania czasem
Rozwiązanie

Za zbrodnią podczas spotkania spiskowców głosowało:
a) dziesięć osób
b) dwadzieścia osób
c) piętnaście osób
d) pięć osób
Rozwiązanie

Faktyczny spisek koronacyjny miał miejsce w:
a) 1830 roku
b) 1829 roku
c) 1831 roku
d) 1828 roku
Rozwiązanie

Car przypomina Konstantemu historię z piękną:
a) Angielką
b) Francuzką
c) Polką
d) Rosjanką
Rozwiązanie

Według koncepcji Doktora Bóg pierwszego dnia stworzył:
a) Rzym
b) Napoleona
c) lud Izraela
d) Sokratesa
Rozwiązanie

Lata młodości Kordiana datują się na:
a) ostatnie dziesięciolecie XVIII wieku
b) początek lat dwudziestych XIX
c) pierwsze dziesięciolecie XIX wieku
d) początek lat trzydziestych XIX wieku
Rozwiązanie

Buntownik to postać charakterystyczna dla dramatu:
a) realistycznego
b) romantycznego
c) symbolicznego
d) antycznego
Rozwiązanie

Monolog Kordiana przypomina:
a) Widzenie księdza Piotra
b) Wielką Improwizację
c) Małą Improwizację
d) Widzenie Ewy
Rozwiązanie

Słowa: „Patrz, car zabity – we krwi – zabita rodzina – Bo to następstwo zbrodni... lecz nas Bóg ukarze!” wypowiada:
a) Ksiądz
b) Podchorąży
c) Starzec
d) Prezes
Rozwiązanie

Kordian u drzwi carskiej sypialni mdleje na dźwięk:
a) kroków księcia Konstantego
b) dzwonów na jutrznię
c) kroków straży cara
d) kroków cara
Rozwiązanie

Szatani i czarownice gromadzą się ostatniej nocy 1799 roku w:
a) Górach Stołowych
b) Górach Izerskich
c) Górach Karpackich
d) Górach Sowich
Rozwiązanie

Historyczny Winkelried był:
a) Włochem
b) Austriakiem
c) Szwajcarem
d) Belgiem
Rozwiązanie

Grzegorz opisując jeńców wojennych wyróżnia:
a) Władysława
b) Wojciecha
c) Stanisława
d) Kazimierza
Rozwiązanie

Dziewiętnasty wiek obwieszcza:
a) Chór Aniołów
b) Mefistofel
c) Astarot
d) Gehenna
Rozwiązanie

Słowa: „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu;” traktują o:
a) Lelewelu
b) Niemcewiczu
c) Chłopickim
d) Skrzyneckim
Rozwiązanie

Na placu po skoku Kordiana rozlega się melodia:
a) marsza wojskowego
b) pieśni żałobnej
c) Mazurka Dąbrowskiego
d) hymnu rosyjskiego
Rozwiązanie

W parku Kordian rozmawia z:
a) stróżem
b) dozorcą
c) zamyślonym mężczyzną
d) przechodniem
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Krasińskiego
b) Towiańskiego
c) Mickiewicza
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

Nierozstrzygnięte losy głównego bohatera sugerują:
a) możliwość kontynuacji losów głównego bohatera
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) brak rozstrzygnięcia losów Kordiana
d) otwartą kompozycję utworu
Rozwiązanie

Kordiana poznajemy jako:
a) czternastoletniego młodzieńca
b) trzynastoletniego młodzieńca
c) piętnastoletniego młodzieńca
d) szesnastoletniego młodzieńca
Rozwiązanie

Kordian w młodości:
a) jest sierotą
b) wychowuje się u wuja
c) ma ojczyma
d) nie ma ojca
Rozwiązanie

Projekt konstytucji dla utworzonego na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego opracował:
a) Czartoryski
b) Lelewel
c) Krukowiecki
d) Chłopicki
Rozwiązanie

Postać Szewca Słowacki utożsamił z:
a) Kościuszką
b) Skrzyneckim
c) Głowackim
d) Kilińskim
Rozwiązanie

Kordian używa stylu poetyckiego nasączonego metaforami:
a) w rozmowie z Laurą
b) w rozmowie z księciem Konstantym
c) w rozmowie z papieżem
d) na szczycie Mont Blanc
Rozwiązanie

Mont Blanc to:
a) Promienista Góra
b) Przeklęta Góra
c) Biała Góra
d) Jasna Góra
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Mickiewicz
b) Śniadecki
c) Krasiński
d) Czartoryski
Rozwiązanie

W drodze do carskiej sypialni towarzyszą Kordianowi:
a) Mit i Tradycja
b) Strach i Imaginacja
c) Lęk i Pokora
d) Trwoga i Marzenie
Rozwiązanie

Car podczas koronacji odebrał od kanclerza:
a) miecz
b) pierścień
c) berło
d) koronę
Rozwiązanie

„Kordian” ukazał się 24 marca 1834 roku w:
a) Genewie
b) Warszawie
c) Paryżu
d) Londynie
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) profesorem lingwistyki
b) profesorem literatury polskiej
c) geografem
d) historykiem
Rozwiązanie

Kordian kontempluje twórczość Szekspira:
a) na Mont Blanc
b) w Dover
c) w Watykanie
d) w parku James Parku
Rozwiązanie

Kordian próbując popełnić samobójstwo:
a) połyka trucizną
b) wiesza się na sośnie
c) skacze z urwiska
d) strzela do siebie
Rozwiązanie

Według Trzeciej Osoby Prologu poezja ma:
a) motywować do działania
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) sławić świetność narodu
d) sięgać do tradycji rycerskich
Rozwiązanie

„Kordian” powstał w:
a) Warszawie
b) Genewie
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Blada postać o uwiędłej twarzy, przywołana przez diabły to:
a) Czartoryski
b) Lelewel
c) Krukowiecki
d) Chłopicki
Rozwiązanie

Słowacki:
a) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
b) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
c) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
d) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
Rozwiązanie

Żołnierz występujący w utworze ogłuchł od kuli w bitwie pod:
a) Ostrołęką
b) Maciejowicami
c) Racławicami
d) Szczekocinami
Rozwiązanie

W Akcie II, w podtytule pojawia się data: 1828 rok
a) 1831 rok
b) 1830 rok
c) 1829 rok
d) 1828 rok
Rozwiązanie

Maria Janion uważa, że romantyzm spopularyzował mit:
a) buntownika "mimo wszystko"
b) samotnego bojownika o sprawiedliwość dziejową
c) zbawiciela i zbawionego
d) tyrana i tyranobójcy
Rozwiązanie

Przejmując inicjatywę zamachu na cara Kordian pragnie:
a) sławy
b) stanowiska
c) uznania starszych
d) wolności dla kraju
Rozwiązanie

Jeden z obłąkanych udaje mitycznego:
a) Marsa
b) Atlasa
c) Syzyfa
d) Herkulesa
Rozwiązanie

Koncepcja mesjanizmu zakłada:
a) kosmopolityzm
b) wzniecanie kolejnych powstań
c) poświęcenie za sprawę kraju
d) aktywny bunt całego społeczeństwa
Rozwiązanie

Druga Osoba Prologu:
a) jest neutralna
b) jest przychylna wobec koncepcji mickiewiczowskiej
c) drwi z mowy poprzednika
d) zgadza się z poprzednikiem
Rozwiązanie

Janek szył buty królewskim:
a) ogarom
b) wyżłom
c) psom myśliwskim
d) chartom
Rozwiązanie

W Dover Kordian siedzi na skale nad morzem i czyta:
a) Króla Leara
b) Sen nocy letniej
c) Hamleta
d) Makbeta
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) zastrzelony przez powstańców
b) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
c) śmiercią naturalną
d) rażony piorunem
Rozwiązanie

Mickiewicz w koncepcji mesjanizmu porównał Francję do:
a) Chrystusa
b) Mateusza
c) Judasza
d) Piłata
Rozwiązanie

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę (...) Z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły, Wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem, (...)” - słowa te wypowiada:
a) Pierwsza Osoba Prologu
b) Kordian
c) Trzecia Osoba Prologu
d) Druga Osoba Prologu
Rozwiązanie

Skonstruowane przez Słowackiego imię miało sugerować bohatera:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) zbuntowanego
c) kierującego się uczuciem
d) przepełnionego tęsknotą
Rozwiązanie

Pierwsze wystawienie „Kordiana” miało miejsce:
a) w 1910 roku w teatrze lwowskim
b) w 1899 roku w teatrze krakowskim
c) w 1900 roku w Teatrze Narodowym
d) w 1894 roku w teatrze paryskim
Rozwiązanie

W „Kordianie” występują elementy charakterystyczne dla:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) bajki
c) pieśni
d) opowieści
Rozwiązanie

Podczas spotkania Spiskowych wartownikiem jest:
a) Szylich
b) Szyldek
c) Szyld
d) Szyldwach
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) mistycznym
b) genezyjskim
c) towiańskim
d) indywidualistycznym
Rozwiązanie

Bajka i opowieści relacjonowane przez Grzegorza mają charakter:
a) tragiczny
b) narracyjny
c) nowatorski
d) paraboliczny
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Paryżu
b) Genewie
c) Londynie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Podolu
b) na Wołyniu
c) na Grodzieńszczyźnie
d) na Wileńszczyźnie
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Jędrzejem Śniadeckim
b) Zygmuntem Krasińskim
c) Adamem Czartoryskim
d) Adamem Mickiewiczem
Rozwiązanie

W zamiarze miały powstać jeszcze:
a) Kordian. Spisek koronacyjny miał być jedyny
b) cztery części
c) trzy części
d) dwie części
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo ukochanej
b) śmierć matki
c) śmierć ojczyma
d) samobójstwo przyjaciela
Rozwiązanie

Pomysł „wydobywania” z diabelskiego kotła wizerunków polityków - wodzów narodu zaczerpnął Słowacki z:
a) Fausta
b) Króla Leara
c) Makbeta
d) Hamleta
Rozwiązanie

„Boże! zdejm z mego serca ............, Daj życiu duszę i cel wyprorokuj...” - uzupełnij cytat:
a) sikorczy niepokój
b) jaskółczy niepokój
c) nietoperzy strach
d) wróbli niepokój
Rozwiązanie

Słowacki w „Kordianie" neguje:
a) zasady dramatu antycznego
b) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
c) zasadę trzech jedności
d) zasadę jednego miejsca dramatu
Rozwiązanie

Przedstawione w „Kordianie” wydarzenia:
a) następują po sobie zgodnie z kalendarzem
b) rozpoczynają się w 1830 roku
c) nie są ułożone chronologicznie
d) nie nawiązują do rzeczywistych wydarzeń
Rozwiązanie

W podarku dla papieża Kordian ma:
a) zdjęcie Kościuszki
b) szlachecką szablę
c) garść ziemi
d) kielich
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) urzędnikiem
b) wojskowym
c) adwokatem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Beck
b) Eugeniusz Kwiatkowski
c) Józef Piłsudski
d) Ignacy Mościcki
Rozwiązanie

Kordian urodził się:
a) w 1810 roku
b) w początkach XIX wieku
c) pod koniec XVIII wieku
d) w 1805 roku
Rozwiązanie

Kordian idąc do sypialni cara przechodzi kolejno przez sale:
a) kolumnową, audiencyjną, rycerską
b) rycerską, kolumnową, audiencyjną
c) kolumnową, rycerską, audiencyjną
d) audiencyjną, kolumnową, rycerską,
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) Mickiewicz i jego negatywna opinia
b) wybuch powstania listopadowego
c) nakaz cenzury
d) brak środków finansowych
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki
a) 39 lat
b) 40 lata
c) 38 lat
d) 41 lat
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies