Test:

Bułhakow z wykształcenia był:
a) prawnikiem
b) aktorem
c) teologiem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) historykiem religii
b) wykładowcą teologii
c) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
d) historykiem sztuki
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) niewydolność układu krążenia
b) marskość wątroby
c) gruźlicę
d) nerczycę
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Moskwie
b) Saratowie
c) Kijowie
d) Kazaniu
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
b) konferansjerem w małym teatrzyku
c) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
d) reporterem i felietonistą
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies