Test:

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) Piłata
b) Wolanda
c) Jeszui
d) mistrza
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
b) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
c) relacji Wolanda
d) jego snów
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) kruk
b) wilk
c) ryś
d) gawron
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) marskość wątroby
b) niewydolność układu krążenia
c) nerczycę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) dialogowe
b) opisowe
c) wspomnieniowe
d) marzeń sennych
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) nieskromność
b) pychę
c) nieśmiałość
d) tchórzostwo
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) procurator Judei
b) dowódca legionu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) przewodniczący Sanhedrynu
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Masena
b) Nisa
c) Kira
d) Kama
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) na Arbacie
b) przy ulicy Twerskiej
c) na Patriarszych Prudach
d) na Rynku Smoleńskim
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) wieczne pióro
b) racica
c) główka łasicy
d) kurze udko
Rozwiązanie


Praskowia Fiodorowna to:
a) sprzątaczka
b) pielęgniarka
c) pisarka
d) prostytutka
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Żorży Bengłowski
b) Żorż Bengalski
c) Ben Żorżowski
d) Bengal Żorski
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) trzecioosobowej
b) prywatnej
c) pierszoosobowej
d) osobistej
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) upił się
b) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
c) zastrzelił koguta
d) popełnił samobójstwo
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Pokoju
b) Miasto Sprawiedliwości
c) Miasto Praw
d) Miasto Utrapienia
Rozwiązanie

Epilog poświęcony jest:
a) ukazaniu postaci Jeszui
b) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
c) uwolnieniu Piłata
d) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) olej
b) kawę
c) mleko
d) wódkę
Rozwiązanie

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) letniego miesiąca
b) wiosennego miesiąca
c) jesiennego miesiąca
d) zimowego miesiąca
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) prawnikiem
b) teologiem
c) lekarzem
d) aktorem
Rozwiązanie

Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) mapą
b) globusem
c) atlasem
d) widokiem z okna
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) cenzorem
b) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
c) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
d) dyrektorem teatu
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) trzydziestopięciolatką
b) czterdziestolatką
c) trzydziestolatką
d) dwudziestopięciolatką
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) nieżyt żołądka
b) ból głowy
c) duszności
d) bezsenność
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) pracą naukową
b) studiami medycznymi
c) naprawą zegarków
d) pisaniem powieści o Chrystusie
Rozwiązanie

Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Azazello
b) Woland
c) Behemot
d) Korowiow
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Saratowie
b) Moskwie
c) Kazaniu
d) Kijowie
Rozwiązanie

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
b) próby dania łapówki
c) ucieczki za granicę
d) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) na Krym
b) do Jałty
c) do Kijowa
d) za Ural
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) zapłacie za tłumaczenia
b) pomocy Małgorzaty
c) wygranej na loterii
d) odprawie z muzeum
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
b) konferansjerem w małym teatrzyku
c) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
d) reporterem i felietonistą
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na placu przed Kremlem
b) na Patriarszych Prudach
c) na Arbacie
d) na Placu Smoleńskim
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) na balu u szatana
b) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
c) w szpitalu psychiatrycznym
d) podczas śmierci Jeszui
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
b) historykiem religii
c) historykiem sztuki
d) wykładowcą teologii
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł miłosierdzia
b) anioł sprawiedliwości
c) anioł zagłady
d) anioł śmierci
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) celnikiem
b) lekarzem
c) rybakiem
d) bogaczem
Rozwiązanie

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
b) działalności tajemniczego zabójcy
c) aresztowań i wywózek
d) częstych porwań dla okupu
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) marzeń sennych
b) narratora trzecioosobowego
c) narratora pierwszoosobowego
d) bohaterów powieści
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) żółtego
b) niebieskiego
c) czerwonego
d) białego
Rozwiązanie

U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) franki
b) marki
c) złoto
d) dolary
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Augustyna i Freuda
b) św. Pawła i Herdera
c) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
d) św. Mateusza i Nietzschego
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) anioła zniszczenia
b) demona
c) młodzieńca – błazna
d) rycerza o mrocznej twarzy
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) zawiły
b) archaiczny
c) patetyczny
d) kolokwialny
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Moskwa”
b) „Jałta”
c) „Newa”
d) „Gribodajew”
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Arkadiuszem Apołłonowiczem
b) Warionuchą
c) Stiopą Lichodiejewem
d) Nikanorem Iwanowiczem
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Kijowa
b) Kazania
c) Leningradu
d) Archangielska
Rozwiązanie

Strawiński to:
a) urzędnik Komisji Widowisk
b) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
c) dyrektor kliniki psychiatrycznej
d) sekretarz redakcji Massolitu
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Judy z Kiriatu
b) Poncjusza Piłata
c) Mateusza Lewity
d) Jeszui Ha-Nocri
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) panuje dręczący mieszkańców upał
b) są przepełnione więzienia
c) władzę dzierży procurator
d) czuć wszędzie smród
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) ubranek dziecięcych
b) pukli włosów zamordowanego maleństwa
c) ciała dziecka, które zabiła
d) chusteczki
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) Małgorzata
b) mistrz
c) Woland
d) narrator
Rozwiązanie

Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) ananasami
b) pomarańczami
c) mandarynkami
d) bananami
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Ukochany Kraj”
b) „Wołga... Wołga...”
c) „Zza gór i lasów”
d) „Morze przesławne”
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Massolit”
b) „Magolit”
c) „Dogolit”
d) „Gławolit”
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) wieprza
b) woła
c) lisa
d) psa
Rozwiązanie

Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) ulicy Sadowej
b) przy Rynku Smoleńskim
c) na Patriarszych Prudach
d) Arbacie
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) przewodniczący Sanhedrynu
b) dowódca legionu w służbie procuratora
c) tajny agent
d) zabójca Judy z Kiriatu
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) pewną sumę pieniędzy
b) ubrania
c) kapelusz i laskę
d) święty obrazek i świecę
Rozwiązanie

Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) węża
b) małpy
c) pudla
d) żaby
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Mścisław Laurowicz
b) Nikanor Iwanowicz Bosy
c) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
d) Michał Aleksandrowicz Berlioz
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Dostojewskiego
b) Goethego
c) Byrona
d) Nietschego
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) dyrektor finansowy Varietes
b) dyrektor artystyczny teatru Varietes
c) administrator w teatrze Varietes
d) bufetowy w teatrze Varietes
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) barwnym
b) kunsztownym
c) obrazowym
d) potocznym
Rozwiązanie

W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
b) nerwicę
c) depresję
d) schizofrenię
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) trzydziestego drugiego
b) osiemnastego
c) dwunastego
d) dwudziestego szóstego
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) w Domu Literata
b) na Arbacie
c) w restauracji Gribojedowa
d) nad rzeką Moskwą
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) nowoczesnym domu
b) gotyckiej willi
c) klasycystycznej rezydencji
d) secesyjnej kamienicy
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 5
b) 4
c) 6
d) 3
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) tango
b) polkę
c) walczyka
d) fokstrota
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) powieści kryminalnej
b) satyry i groteski
c) powieści moralizatorskiej
d) powieści psychologicznej
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) drugą połowę I w. n.e.
b) pierwszą połowę I w. n.e.
c) drugą połowę I w. p.n.e.
d) pierwszą połowę I w. p.n.e.
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w Ostatniej Wieczerzy
b) w budowie Wieży Babel
c) w procesie Jezusa
d) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) z zadęciem
b) wielopłaszczyznowo
c) kolokwialnie
d) wzniośle i patetycznie
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Iwan Bezdomny
b) Woland
c) Jeszua
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) nie poprowadzi zebrania literatów
b) zginie przez ucięcie głowy
c) zginie w wypadku komunikacyjnym
d) nie dożyje poranka
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) Azazello
b) Woland
c) mistrz
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Behemot
b) Hella
c) Korowiow
d) Azazello
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
b) Ostatniej Wieczerzy
c) sceny sądu Chrystusa
d) śmierci Syna Bożego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies