Test:

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) bezsenność
b) duszności
c) nieżyt żołądka
d) ból głowy
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) trzydziestolatką
b) dwudziestopięciolatką
c) trzydziestopięciolatką
d) czterdziestolatką
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) demona
b) rycerza o mrocznej twarzy
c) anioła zniszczenia
d) młodzieńca – błazna
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Poncjusza Piłata
b) Mateusza Lewity
c) Judy z Kiriatu
d) Jeszui Ha-Nocri
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) tajny agent
b) zabójca Judy z Kiriatu
c) dowódca legionu w służbie procuratora
d) przewodniczący Sanhedrynu
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) wspomnieniowe
b) marzeń sennych
c) opisowe
d) dialogowe
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) kolokwialny
b) archaiczny
c) patetyczny
d) zawiły
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) Jeszui
b) Piłata
c) Wolanda
d) mistrza
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) satyry i groteski
b) powieści psychologicznej
c) powieści kryminalnej
d) powieści moralizatorskiej
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) kunsztownym
b) obrazowym
c) barwnym
d) potocznym
Rozwiązanie


Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) na Patriarszych Prudach
b) Arbacie
c) przy Rynku Smoleńskim
d) ulicy Sadowej
Rozwiązanie

Strawiński to:
a) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
b) sekretarz redakcji Massolitu
c) dyrektor kliniki psychiatrycznej
d) urzędnik Komisji Widowisk
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) dowódca legionu
c) przewodniczący Sanhedrynu
d) procurator Judei
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Dogolit”
b) „Massolit”
c) „Magolit”
d) „Gławolit”
Rozwiązanie

Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) mapą
b) widokiem z okna
c) globusem
d) atlasem
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Wołga... Wołga...”
b) „Zza gór i lasów”
c) „Morze przesławne”
d) „Ukochany Kraj”
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) kawę
b) wódkę
c) olej
d) mleko
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) pierwszą połowę I w. n.e.
b) pierwszą połowę I w. p.n.e.
c) drugą połowę I w. p.n.e.
d) drugą połowę I w. n.e.
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) kurze udko
b) racica
c) wieczne pióro
d) główka łasicy
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) gruźlicę
b) marskość wątroby
c) niewydolność układu krążenia
d) nerczycę
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) kapelusz i laskę
b) święty obrazek i świecę
c) ubrania
d) pewną sumę pieniędzy
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Saratowie
b) Kijowie
c) Kazaniu
d) Moskwie
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) aktorem
b) lekarzem
c) teologiem
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Praskowia Fiodorowna to:
a) pisarka
b) prostytutka
c) sprzątaczka
d) pielęgniarka
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Byrona
b) Dostojewskiego
c) Nietschego
d) Goethego
Rozwiązanie

U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) franki
b) marki
c) złoto
d) dolary
Rozwiązanie

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) ucieczki za granicę
b) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
c) próby dania łapówki
d) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
b) reporterem i felietonistą
c) konferansjerem w małym teatrzyku
d) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) z zadęciem
b) kolokwialnie
c) wielopłaszczyznowo
d) wzniośle i patetycznie
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) wygranej na loterii
b) pomocy Małgorzaty
c) odprawie z muzeum
d) zapłacie za tłumaczenia
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) upił się
b) popełnił samobójstwo
c) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
d) zastrzelił koguta
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) pisaniem powieści o Chrystusie
b) studiami medycznymi
c) pracą naukową
d) naprawą zegarków
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) pychę
b) nieśmiałość
c) tchórzostwo
d) nieskromność
Rozwiązanie

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) aresztowań i wywózek
b) działalności tajemniczego zabójcy
c) częstych porwań dla okupu
d) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Mateusza i Nietzschego
b) św. Augustyna i Freuda
c) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
d) św. Pawła i Herdera
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) Małgorzata
b) Azazello
c) mistrz
d) Woland
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) na Rynku Smoleńskim
b) na Arbacie
c) przy ulicy Twerskiej
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) nerwicę
b) depresję
c) schizofrenię
d) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
b) Michał Aleksandrowicz Berlioz
c) Nikanor Iwanowicz Bosy
d) Mścisław Laurowicz
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Moskwa”
b) „Gribodajew”
c) „Newa”
d) „Jałta”
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) administrator w teatrze Varietes
b) dyrektor finansowy Varietes
c) bufetowy w teatrze Varietes
d) dyrektor artystyczny teatru Varietes
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) niebieskiego
b) białego
c) żółtego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) bananami
b) pomarańczami
c) ananasami
d) mandarynkami
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
b) Ostatniej Wieczerzy
c) śmierci Syna Bożego
d) sceny sądu Chrystusa
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) dwudziestego szóstego
b) dwunastego
c) trzydziestego drugiego
d) osiemnastego
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) na Arbacie
b) nad rzeką Moskwą
c) w restauracji Gribojedowa
d) w Domu Literata
Rozwiązanie

Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Korowiow
b) Woland
c) Behemot
d) Azazello
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) gawron
b) ryś
c) wilk
d) kruk
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) ubranek dziecięcych
b) chusteczki
c) pukli włosów zamordowanego maleństwa
d) ciała dziecka, które zabiła
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) secesyjnej kamienicy
b) nowoczesnym domu
c) gotyckiej willi
d) klasycystycznej rezydencji
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) lisa
b) psa
c) wieprza
d) woła
Rozwiązanie

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) wiosennego miesiąca
b) jesiennego miesiąca
c) letniego miesiąca
d) zimowego miesiąca
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Utrapienia
b) Miasto Sprawiedliwości
c) Miasto Praw
d) Miasto Pokoju
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Masena
b) Kira
c) Nisa
d) Kama
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Behemot
b) Korowiow
c) Hella
d) Azazello
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) panuje dręczący mieszkańców upał
b) władzę dzierży procurator
c) są przepełnione więzienia
d) czuć wszędzie smród
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 6
b) 5
c) 4
d) 3
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) osobistej
b) pierszoosobowej
c) trzecioosobowej
d) prywatnej
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) podczas śmierci Jeszui
b) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
c) w szpitalu psychiatrycznym
d) na balu u szatana
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
b) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
c) relacji Wolanda
d) jego snów
Rozwiązanie

Epilog poświęcony jest:
a) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
b) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
c) uwolnieniu Piłata
d) ukazaniu postaci Jeszui
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) nie poprowadzi zebrania literatów
b) zginie przez ucięcie głowy
c) zginie w wypadku komunikacyjnym
d) nie dożyje poranka
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) Woland
b) mistrz
c) Małgorzata
d) narrator
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) cenzorem
b) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
c) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
d) dyrektorem teatu
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) rybakiem
b) celnikiem
c) bogaczem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) narratora trzecioosobowego
b) marzeń sennych
c) bohaterów powieści
d) narratora pierwszoosobowego
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w Ostatniej Wieczerzy
b) w procesie Jezusa
c) w budowie Wieży Babel
d) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na Arbacie
b) na Placu Smoleńskim
c) na placu przed Kremlem
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Kazania
b) Kijowa
c) Leningradu
d) Archangielska
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł śmierci
b) anioł sprawiedliwości
c) anioł miłosierdzia
d) anioł zagłady
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) polkę
b) tango
c) walczyka
d) fokstrota
Rozwiązanie

Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) węża
b) pudla
c) żaby
d) małpy
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) na Krym
b) do Kijowa
c) za Ural
d) do Jałty
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Małgorzata
b) Woland
c) Iwan Bezdomny
d) Jeszua
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) wykładowcą teologii
b) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
c) historykiem religii
d) historykiem sztuki
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Żorży Bengłowski
b) Żorż Bengalski
c) Ben Żorżowski
d) Bengal Żorski
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Arkadiuszem Apołłonowiczem
b) Stiopą Lichodiejewem
c) Nikanorem Iwanowiczem
d) Warionuchą
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies