Test:

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) działalności tajemniczego zabójcy
b) aresztowań i wywózek
c) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
d) częstych porwań dla okupu
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) cenzorem
b) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
c) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
d) dyrektorem teatu
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) przewodniczący Sanhedrynu
b) dowódca legionu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) procurator Judei
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) wspomnieniowe
b) marzeń sennych
c) opisowe
d) dialogowe
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) konferansjerem w małym teatrzyku
b) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
c) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
d) reporterem i felietonistą
Rozwiązanie

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
b) ucieczki za granicę
c) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
d) próby dania łapówki
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) naprawą zegarków
b) pracą naukową
c) pisaniem powieści o Chrystusie
d) studiami medycznymi
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) rycerza o mrocznej twarzy
b) młodzieńca – błazna
c) demona
d) anioła zniszczenia
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) Małgorzata
b) mistrz
c) narrator
d) Woland
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Małgorzata
b) Iwan Bezdomny
c) Woland
d) Jeszua
Rozwiązanie


Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) bananami
b) pomarańczami
c) mandarynkami
d) ananasami
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) kruk
b) gawron
c) wilk
d) ryś
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Utrapienia
b) Miasto Praw
c) Miasto Pokoju
d) Miasto Sprawiedliwości
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) mistrza
b) Wolanda
c) Jeszui
d) Piłata
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) przewodniczący Sanhedrynu
b) zabójca Judy z Kiriatu
c) dowódca legionu w służbie procuratora
d) tajny agent
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) tchórzostwo
b) nieskromność
c) nieśmiałość
d) pychę
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) kunsztownym
b) potocznym
c) barwnym
d) obrazowym
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Mateusza Lewity
b) Poncjusza Piłata
c) Jeszui Ha-Nocri
d) Judy z Kiriatu
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) lisa
b) wieprza
c) woła
d) psa
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) śmierci Syna Bożego
b) Ostatniej Wieczerzy
c) sceny sądu Chrystusa
d) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) czerwonego
b) białego
c) żółtego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł zagłady
b) anioł sprawiedliwości
c) anioł miłosierdzia
d) anioł śmierci
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) fokstrota
b) tango
c) walczyka
d) polkę
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) bogaczem
b) lekarzem
c) rybakiem
d) celnikiem
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) archaiczny
b) zawiły
c) patetyczny
d) kolokwialny
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Pawła i Herdera
b) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
c) św. Mateusza i Nietzschego
d) św. Augustyna i Freuda
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
b) Nikanor Iwanowicz Bosy
c) Mścisław Laurowicz
d) Michał Aleksandrowicz Berlioz
Rozwiązanie

Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) przy Rynku Smoleńskim
b) Arbacie
c) ulicy Sadowej
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) pierszoosobowej
b) trzecioosobowej
c) osobistej
d) prywatnej
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) powieści moralizatorskiej
b) powieści psychologicznej
c) satyry i groteski
d) powieści kryminalnej
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) mistrz
b) Małgorzata
c) Woland
d) Azazello
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Kama
b) Nisa
c) Masena
d) Kira
Rozwiązanie

Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) węża
b) małpy
c) pudla
d) żaby
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) w restauracji Gribojedowa
b) w Domu Literata
c) na Arbacie
d) nad rzeką Moskwą
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Archangielska
b) Kijowa
c) Kazania
d) Leningradu
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) pomocy Małgorzaty
b) odprawie z muzeum
c) zapłacie za tłumaczenia
d) wygranej na loterii
Rozwiązanie

Epilog poświęcony jest:
a) ukazaniu postaci Jeszui
b) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
c) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
d) uwolnieniu Piłata
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) narratora pierwszoosobowego
b) bohaterów powieści
c) marzeń sennych
d) narratora trzecioosobowego
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Nikanorem Iwanowiczem
b) Arkadiuszem Apołłonowiczem
c) Warionuchą
d) Stiopą Lichodiejewem
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) gotyckiej willi
b) nowoczesnym domu
c) klasycystycznej rezydencji
d) secesyjnej kamienicy
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) administrator w teatrze Varietes
b) dyrektor finansowy Varietes
c) bufetowy w teatrze Varietes
d) dyrektor artystyczny teatru Varietes
Rozwiązanie

Praskowia Fiodorowna to:
a) pielęgniarka
b) prostytutka
c) pisarka
d) sprzątaczka
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) prawnikiem
b) teologiem
c) aktorem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) święty obrazek i świecę
b) pewną sumę pieniędzy
c) ubrania
d) kapelusz i laskę
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) pukli włosów zamordowanego maleństwa
b) chusteczki
c) ciała dziecka, które zabiła
d) ubranek dziecięcych
Rozwiązanie

U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) złoto
b) marki
c) franki
d) dolary
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) marskość wątroby
b) nerczycę
c) gruźlicę
d) niewydolność układu krążenia
Rozwiązanie

W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
b) nerwicę
c) schizofrenię
d) depresję
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) dwudziestego szóstego
b) dwunastego
c) trzydziestego drugiego
d) osiemnastego
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 3
b) 4
c) 6
d) 5
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Byrona
b) Goethego
c) Dostojewskiego
d) Nietschego
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Zza gór i lasów”
b) „Ukochany Kraj”
c) „Morze przesławne”
d) „Wołga... Wołga...”
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) wzniośle i patetycznie
b) z zadęciem
c) wielopłaszczyznowo
d) kolokwialnie
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w budowie Wieży Babel
b) w procesie Jezusa
c) w Ostatniej Wieczerzy
d) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) na Rynku Smoleńskim
b) przy ulicy Twerskiej
c) na Patriarszych Prudach
d) na Arbacie
Rozwiązanie

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) zimowego miesiąca
b) jesiennego miesiąca
c) wiosennego miesiąca
d) letniego miesiąca
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) do Jałty
b) do Kijowa
c) za Ural
d) na Krym
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) wódkę
b) mleko
c) kawę
d) olej
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Magolit”
b) „Gławolit”
c) „Dogolit”
d) „Massolit”
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) w szpitalu psychiatrycznym
b) podczas śmierci Jeszui
c) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
d) na balu u szatana
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Moskwie
b) Saratowie
c) Kazaniu
d) Kijowie
Rozwiązanie

Strawiński to:
a) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
b) urzędnik Komisji Widowisk
c) sekretarz redakcji Massolitu
d) dyrektor kliniki psychiatrycznej
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Moskwa”
b) „Gribodajew”
c) „Newa”
d) „Jałta”
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) nie dożyje poranka
b) zginie w wypadku komunikacyjnym
c) nie poprowadzi zebrania literatów
d) zginie przez ucięcie głowy
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) nieżyt żołądka
b) ból głowy
c) bezsenność
d) duszności
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) popełnił samobójstwo
b) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
c) zastrzelił koguta
d) upił się
Rozwiązanie

Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) mapą
b) widokiem z okna
c) globusem
d) atlasem
Rozwiązanie

Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Korowiow
b) Behemot
c) Woland
d) Azazello
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) racica
b) wieczne pióro
c) kurze udko
d) główka łasicy
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) są przepełnione więzienia
b) czuć wszędzie smród
c) władzę dzierży procurator
d) panuje dręczący mieszkańców upał
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) relacji Wolanda
b) jego snów
c) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
d) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Korowiow
b) Behemot
c) Azazello
d) Hella
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
b) wykładowcą teologii
c) historykiem religii
d) historykiem sztuki
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Bengal Żorski
b) Ben Żorżowski
c) Żorż Bengalski
d) Żorży Bengłowski
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na Patriarszych Prudach
b) na Placu Smoleńskim
c) na Arbacie
d) na placu przed Kremlem
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) drugą połowę I w. n.e.
b) drugą połowę I w. p.n.e.
c) pierwszą połowę I w. p.n.e.
d) pierwszą połowę I w. n.e.
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) trzydziestopięciolatką
b) czterdziestolatką
c) trzydziestolatką
d) dwudziestopięciolatką
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies