Test:

Praskowia Fiodorowna to:
a) pisarka
b) sprzątaczka
c) pielęgniarka
d) prostytutka
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) anioła zniszczenia
b) rycerza o mrocznej twarzy
c) młodzieńca – błazna
d) demona
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) trzydziestopięciolatką
b) dwudziestopięciolatką
c) czterdziestolatką
d) trzydziestolatką
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) marzeń sennych
b) wspomnieniowe
c) dialogowe
d) opisowe
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł zagłady
b) anioł śmierci
c) anioł miłosierdzia
d) anioł sprawiedliwości
Rozwiązanie

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) częstych porwań dla okupu
b) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
c) aresztowań i wywózek
d) działalności tajemniczego zabójcy
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) na Patriarszych Prudach
b) na Arbacie
c) na Rynku Smoleńskim
d) przy ulicy Twerskiej
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) Piłata
b) mistrza
c) Jeszui
d) Wolanda
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Utrapienia
b) Miasto Sprawiedliwości
c) Miasto Praw
d) Miasto Pokoju
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Żorż Bengalski
b) Bengal Żorski
c) Ben Żorżowski
d) Żorży Bengłowski
Rozwiązanie


Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) pudla
b) węża
c) małpy
d) żaby
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) historykiem religii
b) wykładowcą teologii
c) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
d) historykiem sztuki
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Hella
b) Korowiow
c) Behemot
d) Azazello
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) na Arbacie
b) w Domu Literata
c) w restauracji Gribojedowa
d) nad rzeką Moskwą
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 4
b) 5
c) 3
d) 6
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Gławolit”
b) „Dogolit”
c) „Magolit”
d) „Massolit”
Rozwiązanie

U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) marki
b) dolary
c) franki
d) złoto
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) reporterem i felietonistą
b) konferansjerem w małym teatrzyku
c) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
d) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) lekarzem
b) teologiem
c) aktorem
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) bogaczem
b) rybakiem
c) celnikiem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) kunsztownym
b) obrazowym
c) potocznym
d) barwnym
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) kolokwialny
b) zawiły
c) patetyczny
d) archaiczny
Rozwiązanie

Epilog poświęcony jest:
a) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
b) uwolnieniu Piłata
c) ukazaniu postaci Jeszui
d) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Mateusza Lewity
b) Jeszui Ha-Nocri
c) Poncjusza Piłata
d) Judy z Kiriatu
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) narratora pierwszoosobowego
b) narratora trzecioosobowego
c) bohaterów powieści
d) marzeń sennych
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) białego
b) żółtego
c) czerwonego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) z zadęciem
b) wzniośle i patetycznie
c) kolokwialnie
d) wielopłaszczyznowo
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Michał Aleksandrowicz Berlioz
b) Mścisław Laurowicz
c) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
d) Nikanor Iwanowicz Bosy
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w budowie Wieży Babel
b) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
c) w Ostatniej Wieczerzy
d) w procesie Jezusa
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) prywatnej
b) osobistej
c) pierszoosobowej
d) trzecioosobowej
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Goethego
b) Nietschego
c) Dostojewskiego
d) Byrona
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Nisa
b) Kira
c) Masena
d) Kama
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na Placu Smoleńskim
b) na Arbacie
c) na placu przed Kremlem
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) przewodniczący Sanhedrynu
b) tajny agent
c) zabójca Judy z Kiriatu
d) dowódca legionu w służbie procuratora
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) polkę
b) fokstrota
c) tango
d) walczyka
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Małgorzata
b) Jeszua
c) Iwan Bezdomny
d) Woland
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) główka łasicy
b) racica
c) kurze udko
d) wieczne pióro
Rozwiązanie

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) wiosennego miesiąca
b) zimowego miesiąca
c) jesiennego miesiąca
d) letniego miesiąca
Rozwiązanie

Strawiński to:
a) sekretarz redakcji Massolitu
b) urzędnik Komisji Widowisk
c) dyrektor kliniki psychiatrycznej
d) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
Rozwiązanie

Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) mapą
b) atlasem
c) globusem
d) widokiem z okna
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) panuje dręczący mieszkańców upał
b) władzę dzierży procurator
c) są przepełnione więzienia
d) czuć wszędzie smród
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Augustyna i Freuda
b) św. Mateusza i Nietzschego
c) św. Pawła i Herdera
d) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) powieści kryminalnej
b) powieści psychologicznej
c) powieści moralizatorskiej
d) satyry i groteski
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) nowoczesnym domu
b) gotyckiej willi
c) secesyjnej kamienicy
d) klasycystycznej rezydencji
Rozwiązanie

Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) pomarańczami
b) bananami
c) mandarynkami
d) ananasami
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) Woland
b) Azazello
c) mistrz
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) ubrania
b) święty obrazek i świecę
c) pewną sumę pieniędzy
d) kapelusz i laskę
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) Woland
b) Małgorzata
c) mistrz
d) narrator
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) bufetowy w teatrze Varietes
b) administrator w teatrze Varietes
c) dyrektor finansowy Varietes
d) dyrektor artystyczny teatru Varietes
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) zapłacie za tłumaczenia
b) pomocy Małgorzaty
c) odprawie z muzeum
d) wygranej na loterii
Rozwiązanie

Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Behemot
b) Azazello
c) Korowiow
d) Woland
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
b) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
c) cenzorem
d) dyrektorem teatu
Rozwiązanie

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) ucieczki za granicę
b) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
c) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
d) próby dania łapówki
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) nerczycę
b) marskość wątroby
c) gruźlicę
d) niewydolność układu krążenia
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) popełnił samobójstwo
b) zastrzelił koguta
c) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
d) upił się
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
b) jego snów
c) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
d) relacji Wolanda
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) olej
b) kawę
c) mleko
d) wódkę
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Archangielska
b) Kazania
c) Kijowa
d) Leningradu
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) sceny sądu Chrystusa
b) Ostatniej Wieczerzy
c) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
d) śmierci Syna Bożego
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) nieżyt żołądka
b) ból głowy
c) duszności
d) bezsenność
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Morze przesławne”
b) „Ukochany Kraj”
c) „Zza gór i lasów”
d) „Wołga... Wołga...”
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) pierwszą połowę I w. p.n.e.
b) drugą połowę I w. p.n.e.
c) drugą połowę I w. n.e.
d) pierwszą połowę I w. n.e.
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) gawron
b) kruk
c) wilk
d) ryś
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) dwunastego
b) dwudziestego szóstego
c) trzydziestego drugiego
d) osiemnastego
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) wieprza
b) psa
c) woła
d) lisa
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) przewodniczący Sanhedrynu
b) dowódca legionu
c) procurator Judei
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Saratowie
b) Kazaniu
c) Moskwie
d) Kijowie
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) podczas śmierci Jeszui
b) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
c) na balu u szatana
d) w szpitalu psychiatrycznym
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) do Jałty
b) na Krym
c) do Kijowa
d) za Ural
Rozwiązanie

W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
b) nerwicę
c) depresję
d) schizofrenię
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) pracą naukową
b) studiami medycznymi
c) naprawą zegarków
d) pisaniem powieści o Chrystusie
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Arkadiuszem Apołłonowiczem
b) Nikanorem Iwanowiczem
c) Warionuchą
d) Stiopą Lichodiejewem
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) zginie przez ucięcie głowy
b) nie dożyje poranka
c) zginie w wypadku komunikacyjnym
d) nie poprowadzi zebrania literatów
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) nieskromność
b) tchórzostwo
c) nieśmiałość
d) pychę
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Moskwa”
b) „Jałta”
c) „Gribodajew”
d) „Newa”
Rozwiązanie

Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) na Patriarszych Prudach
b) przy Rynku Smoleńskim
c) Arbacie
d) ulicy Sadowej
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) ubranek dziecięcych
b) ciała dziecka, które zabiła
c) chusteczki
d) pukli włosów zamordowanego maleństwa
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies