Test:

Epilog poświęcony jest:
a) ukazaniu postaci Jeszui
b) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
c) uwolnieniu Piłata
d) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) podczas śmierci Jeszui
b) w szpitalu psychiatrycznym
c) na balu u szatana
d) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) nad rzeką Moskwą
b) w Domu Literata
c) na Arbacie
d) w restauracji Gribojedowa
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) bogaczem
b) lekarzem
c) rybakiem
d) celnikiem
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
b) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
c) reporterem i felietonistą
d) konferansjerem w małym teatrzyku
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) Ostatniej Wieczerzy
b) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
c) śmierci Syna Bożego
d) sceny sądu Chrystusa
Rozwiązanie

Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Azazello
b) Woland
c) Korowiow
d) Behemot
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) satyry i groteski
b) powieści moralizatorskiej
c) powieści psychologicznej
d) powieści kryminalnej
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) z zadęciem
b) wielopłaszczyznowo
c) wzniośle i patetycznie
d) kolokwialnie
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Newa”
b) „Jałta”
c) „Moskwa”
d) „Gribodajew”
Rozwiązanie


Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Masena
b) Kira
c) Nisa
d) Kama
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) święty obrazek i świecę
b) pewną sumę pieniędzy
c) ubrania
d) kapelusz i laskę
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) zapłacie za tłumaczenia
b) wygranej na loterii
c) pomocy Małgorzaty
d) odprawie z muzeum
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) Małgorzata
b) narrator
c) mistrz
d) Woland
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) do Jałty
b) za Ural
c) na Krym
d) do Kijowa
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Kazaniu
b) Saratowie
c) Kijowie
d) Moskwie
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
b) w Ostatniej Wieczerzy
c) w procesie Jezusa
d) w budowie Wieży Babel
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) wspomnieniowe
b) dialogowe
c) marzeń sennych
d) opisowe
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) nowoczesnym domu
b) gotyckiej willi
c) klasycystycznej rezydencji
d) secesyjnej kamienicy
Rozwiązanie

Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) globusem
b) widokiem z okna
c) atlasem
d) mapą
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) Małgorzata
b) Azazello
c) mistrz
d) Woland
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) walczyka
b) tango
c) polkę
d) fokstrota
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Sprawiedliwości
b) Miasto Pokoju
c) Miasto Praw
d) Miasto Utrapienia
Rozwiązanie

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
b) częstych porwań dla okupu
c) aresztowań i wywózek
d) działalności tajemniczego zabójcy
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) barwnym
b) obrazowym
c) kunsztownym
d) potocznym
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) pracą naukową
b) studiami medycznymi
c) naprawą zegarków
d) pisaniem powieści o Chrystusie
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) dyrektor finansowy Varietes
b) dyrektor artystyczny teatru Varietes
c) bufetowy w teatrze Varietes
d) administrator w teatrze Varietes
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) pierwszą połowę I w. p.n.e.
b) drugą połowę I w. n.e.
c) drugą połowę I w. p.n.e.
d) pierwszą połowę I w. n.e.
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Morze przesławne”
b) „Zza gór i lasów”
c) „Ukochany Kraj”
d) „Wołga... Wołga...”
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Behemot
b) Azazello
c) Hella
d) Korowiow
Rozwiązanie

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
b) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
c) próby dania łapówki
d) ucieczki za granicę
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) czterdziestolatką
b) trzydziestolatką
c) dwudziestopięciolatką
d) trzydziestopięciolatką
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) archaiczny
b) patetyczny
c) zawiły
d) kolokwialny
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
b) jego snów
c) relacji Wolanda
d) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) cenzorem
b) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
c) dyrektorem teatu
d) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
Rozwiązanie

Strawiński to:
a) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
b) dyrektor kliniki psychiatrycznej
c) urzędnik Komisji Widowisk
d) sekretarz redakcji Massolitu
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Kazania
b) Leningradu
c) Kijowa
d) Archangielska
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) ciała dziecka, które zabiła
b) chusteczki
c) pukli włosów zamordowanego maleństwa
d) ubranek dziecięcych
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) dowódca legionu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) przewodniczący Sanhedrynu
d) procurator Judei
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) narratora trzecioosobowego
b) bohaterów powieści
c) narratora pierwszoosobowego
d) marzeń sennych
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł miłosierdzia
b) anioł zagłady
c) anioł śmierci
d) anioł sprawiedliwości
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) nieśmiałość
b) pychę
c) nieskromność
d) tchórzostwo
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) kawę
b) olej
c) wódkę
d) mleko
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) dwudziestego szóstego
b) dwunastego
c) osiemnastego
d) trzydziestego drugiego
Rozwiązanie

Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) małpy
b) pudla
c) węża
d) żaby
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) marskość wątroby
b) niewydolność układu krążenia
c) gruźlicę
d) nerczycę
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) rycerza o mrocznej twarzy
b) anioła zniszczenia
c) demona
d) młodzieńca – błazna
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) nie poprowadzi zebrania literatów
b) zginie przez ucięcie głowy
c) nie dożyje poranka
d) zginie w wypadku komunikacyjnym
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Bengal Żorski
b) Żorży Bengłowski
c) Ben Żorżowski
d) Żorż Bengalski
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
b) wykładowcą teologii
c) historykiem sztuki
d) historykiem religii
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) mistrza
b) Piłata
c) Wolanda
d) Jeszui
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) woła
b) lisa
c) wieprza
d) psa
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) na Arbacie
b) na Rynku Smoleńskim
c) na Patriarszych Prudach
d) przy ulicy Twerskiej
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Magolit”
b) „Dogolit”
c) „Massolit”
d) „Gławolit”
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
b) Nikanor Iwanowicz Bosy
c) Mścisław Laurowicz
d) Michał Aleksandrowicz Berlioz
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) osobistej
b) prywatnej
c) trzecioosobowej
d) pierszoosobowej
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
b) popełnił samobójstwo
c) upił się
d) zastrzelił koguta
Rozwiązanie

Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) mandarynkami
b) ananasami
c) bananami
d) pomarańczami
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) ból głowy
b) nieżyt żołądka
c) bezsenność
d) duszności
Rozwiązanie

W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
b) depresję
c) schizofrenię
d) nerwicę
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) kurze udko
b) wieczne pióro
c) racica
d) główka łasicy
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Małgorzata
b) Jeszua
c) Woland
d) Iwan Bezdomny
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) żółtego
b) białego
c) czerwonego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) wiosennego miesiąca
b) letniego miesiąca
c) jesiennego miesiąca
d) zimowego miesiąca
Rozwiązanie

U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) dolary
b) złoto
c) marki
d) franki
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) kruk
b) ryś
c) gawron
d) wilk
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Judy z Kiriatu
b) Poncjusza Piłata
c) Jeszui Ha-Nocri
d) Mateusza Lewity
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na placu przed Kremlem
b) na Arbacie
c) na Placu Smoleńskim
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Warionuchą
b) Stiopą Lichodiejewem
c) Arkadiuszem Apołłonowiczem
d) Nikanorem Iwanowiczem
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Augustyna i Freuda
b) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
c) św. Mateusza i Nietzschego
d) św. Pawła i Herdera
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) przewodniczący Sanhedrynu
b) dowódca legionu w służbie procuratora
c) tajny agent
d) zabójca Judy z Kiriatu
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) aktorem
b) lekarzem
c) prawnikiem
d) teologiem
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Byrona
b) Goethego
c) Nietschego
d) Dostojewskiego
Rozwiązanie

Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) ulicy Sadowej
b) przy Rynku Smoleńskim
c) Arbacie
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) panuje dręczący mieszkańców upał
b) czuć wszędzie smród
c) władzę dzierży procurator
d) są przepełnione więzienia
Rozwiązanie

Praskowia Fiodorowna to:
a) prostytutka
b) sprzątaczka
c) pielęgniarka
d) pisarka
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies