Test:

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) ucieczki za granicę
b) próby dania łapówki
c) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
d) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) wielopłaszczyznowo
b) kolokwialnie
c) z zadęciem
d) wzniośle i patetycznie
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) powieści kryminalnej
b) powieści moralizatorskiej
c) satyry i groteski
d) powieści psychologicznej
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w procesie Jezusa
b) w Ostatniej Wieczerzy
c) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
d) w budowie Wieży Babel
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) kruk
b) wilk
c) gawron
d) ryś
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) są przepełnione więzienia
b) panuje dręczący mieszkańców upał
c) władzę dzierży procurator
d) czuć wszędzie smród
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Masena
b) Kira
c) Nisa
d) Kama
Rozwiązanie

W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) schizofrenię
b) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
c) nerwicę
d) depresję
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) zastrzelił koguta
b) popełnił samobójstwo
c) upił się
d) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) Piłata
b) Wolanda
c) Jeszui
d) mistrza
Rozwiązanie


Warionucha to:
a) dyrektor artystyczny teatru Varietes
b) administrator w teatrze Varietes
c) dyrektor finansowy Varietes
d) bufetowy w teatrze Varietes
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
b) na balu u szatana
c) podczas śmierci Jeszui
d) w szpitalu psychiatrycznym
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Archangielska
b) Kijowa
c) Leningradu
d) Kazania
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) polkę
b) tango
c) walczyka
d) fokstrota
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Behemot
b) Azazello
c) Korowiow
d) Hella
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) historykiem sztuki
b) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
c) historykiem religii
d) wykładowcą teologii
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) pukli włosów zamordowanego maleństwa
b) chusteczki
c) ciała dziecka, które zabiła
d) ubranek dziecięcych
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) prywatnej
b) osobistej
c) pierszoosobowej
d) trzecioosobowej
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) pisaniem powieści o Chrystusie
b) naprawą zegarków
c) pracą naukową
d) studiami medycznymi
Rozwiązanie

Praskowia Fiodorowna to:
a) prostytutka
b) pisarka
c) sprzątaczka
d) pielęgniarka
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
b) Ostatniej Wieczerzy
c) śmierci Syna Bożego
d) sceny sądu Chrystusa
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) archaiczny
b) patetyczny
c) zawiły
d) kolokwialny
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Mateusza i Nietzschego
b) św. Pawła i Herdera
c) św. Augustyna i Freuda
d) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) nieskromność
b) nieśmiałość
c) tchórzostwo
d) pychę
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) konferansjerem w małym teatrzyku
b) reporterem i felietonistą
c) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
d) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
Rozwiązanie

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) jesiennego miesiąca
b) wiosennego miesiąca
c) letniego miesiąca
d) zimowego miesiąca
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) przy ulicy Twerskiej
b) na Arbacie
c) na Patriarszych Prudach
d) na Rynku Smoleńskim
Rozwiązanie

Strawiński to:
a) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
b) dyrektor kliniki psychiatrycznej
c) sekretarz redakcji Massolitu
d) urzędnik Komisji Widowisk
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) pierwszą połowę I w. p.n.e.
b) pierwszą połowę I w. n.e.
c) drugą połowę I w. p.n.e.
d) drugą połowę I w. n.e.
Rozwiązanie

Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) globusem
b) mapą
c) widokiem z okna
d) atlasem
Rozwiązanie

Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Korowiow
b) Behemot
c) Azazello
d) Woland
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) kurze udko
b) główka łasicy
c) wieczne pióro
d) racica
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) obrazowym
b) potocznym
c) barwnym
d) kunsztownym
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Jeszua
b) Iwan Bezdomny
c) Małgorzata
d) Woland
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) na Krym
b) za Ural
c) do Kijowa
d) do Jałty
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na Patriarszych Prudach
b) na placu przed Kremlem
c) na Arbacie
d) na Placu Smoleńskim
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) opisowe
b) marzeń sennych
c) wspomnieniowe
d) dialogowe
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Goethego
b) Byrona
c) Dostojewskiego
d) Nietschego
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) teologiem
b) aktorem
c) lekarzem
d) prawnikiem
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) procurator Judei
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) przewodniczący Sanhedrynu
d) dowódca legionu
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Gławolit”
b) „Dogolit”
c) „Magolit”
d) „Massolit”
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) odprawie z muzeum
b) wygranej na loterii
c) zapłacie za tłumaczenia
d) pomocy Małgorzaty
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) zginie przez ucięcie głowy
b) zginie w wypadku komunikacyjnym
c) nie poprowadzi zebrania literatów
d) nie dożyje poranka
Rozwiązanie

Epilog poświęcony jest:
a) ukazaniu postaci Jeszui
b) uwolnieniu Piłata
c) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
d) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) duszności
b) ból głowy
c) nieżyt żołądka
d) bezsenność
Rozwiązanie

Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) ananasami
b) bananami
c) mandarynkami
d) pomarańczami
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Kazaniu
b) Saratowie
c) Kijowie
d) Moskwie
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł zagłady
b) anioł miłosierdzia
c) anioł śmierci
d) anioł sprawiedliwości
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) ubrania
b) kapelusz i laskę
c) pewną sumę pieniędzy
d) święty obrazek i świecę
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) na Arbacie
b) w Domu Literata
c) nad rzeką Moskwą
d) w restauracji Gribojedowa
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) zabójca Judy z Kiriatu
b) tajny agent
c) dowódca legionu w służbie procuratora
d) przewodniczący Sanhedrynu
Rozwiązanie

U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) dolary
b) franki
c) marki
d) złoto
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
b) cenzorem
c) dyrektorem teatu
d) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) wieprza
b) lisa
c) psa
d) woła
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) mleko
b) kawę
c) olej
d) wódkę
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) marzeń sennych
b) narratora trzecioosobowego
c) bohaterów powieści
d) narratora pierwszoosobowego
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) dwudziestego szóstego
b) trzydziestego drugiego
c) dwunastego
d) osiemnastego
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) jego snów
b) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
c) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
d) relacji Wolanda
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) Małgorzata
b) mistrz
c) Woland
d) Azazello
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) marskość wątroby
b) niewydolność układu krążenia
c) nerczycę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) rybakiem
b) celnikiem
c) lekarzem
d) bogaczem
Rozwiązanie

Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) ulicy Sadowej
b) Arbacie
c) przy Rynku Smoleńskim
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Gribodajew”
b) „Moskwa”
c) „Jałta”
d) „Newa”
Rozwiązanie

Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) węża
b) małpy
c) pudla
d) żaby
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Michał Aleksandrowicz Berlioz
b) Mścisław Laurowicz
c) Nikanor Iwanowicz Bosy
d) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) trzydziestopięciolatką
b) czterdziestolatką
c) dwudziestopięciolatką
d) trzydziestolatką
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Bengal Żorski
b) Ben Żorżowski
c) Żorży Bengłowski
d) Żorż Bengalski
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) gotyckiej willi
b) klasycystycznej rezydencji
c) secesyjnej kamienicy
d) nowoczesnym domu
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) narrator
b) Woland
c) mistrz
d) Małgorzata
Rozwiązanie

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
b) częstych porwań dla okupu
c) działalności tajemniczego zabójcy
d) aresztowań i wywózek
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Morze przesławne”
b) „Ukochany Kraj”
c) „Zza gór i lasów”
d) „Wołga... Wołga...”
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) białego
b) żółtego
c) czerwonego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Pokoju
b) Miasto Praw
c) Miasto Sprawiedliwości
d) Miasto Utrapienia
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Jeszui Ha-Nocri
b) Judy z Kiriatu
c) Poncjusza Piłata
d) Mateusza Lewity
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 4
b) 3
c) 5
d) 6
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) rycerza o mrocznej twarzy
b) młodzieńca – błazna
c) anioła zniszczenia
d) demona
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Arkadiuszem Apołłonowiczem
b) Stiopą Lichodiejewem
c) Warionuchą
d) Nikanorem Iwanowiczem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies