Test:

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) główka łasicy
b) wieczne pióro
c) kurze udko
d) racica
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) przy ulicy Twerskiej
b) na Patriarszych Prudach
c) na Rynku Smoleńskim
d) na Arbacie
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) Jeszui
b) mistrza
c) Piłata
d) Wolanda
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na Arbacie
b) na Placu Smoleńskim
c) na Patriarszych Prudach
d) na placu przed Kremlem
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) bufetowy w teatrze Varietes
b) administrator w teatrze Varietes
c) dyrektor finansowy Varietes
d) dyrektor artystyczny teatru Varietes
Rozwiązanie

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) ucieczki za granicę
b) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
c) próby dania łapówki
d) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) marzeń sennych
b) bohaterów powieści
c) narratora trzecioosobowego
d) narratora pierwszoosobowego
Rozwiązanie

Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Korowiow
b) Behemot
c) Woland
d) Azazello
Rozwiązanie

Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) na Patriarszych Prudach
b) przy Rynku Smoleńskim
c) Arbacie
d) ulicy Sadowej
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) zapłacie za tłumaczenia
b) pomocy Małgorzaty
c) odprawie z muzeum
d) wygranej na loterii
Rozwiązanie


Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) nieśmiałość
b) pychę
c) tchórzostwo
d) nieskromność
Rozwiązanie

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) dialogowe
b) wspomnieniowe
c) opisowe
d) marzeń sennych
Rozwiązanie

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) działalności tajemniczego zabójcy
b) częstych porwań dla okupu
c) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
d) aresztowań i wywózek
Rozwiązanie

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) jesiennego miesiąca
b) zimowego miesiąca
c) letniego miesiąca
d) wiosennego miesiąca
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) tajny agent
b) dowódca legionu w służbie procuratora
c) zabójca Judy z Kiriatu
d) przewodniczący Sanhedrynu
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) mistrz
b) Woland
c) Małgorzata
d) Azazello
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) niewydolność układu krążenia
b) gruźlicę
c) nerczycę
d) marskość wątroby
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
b) wykładowcą teologii
c) historykiem religii
d) historykiem sztuki
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) anioła zniszczenia
b) demona
c) rycerza o mrocznej twarzy
d) młodzieńca – błazna
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) kawę
b) olej
c) mleko
d) wódkę
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) powieści psychologicznej
b) powieści moralizatorskiej
c) satyry i groteski
d) powieści kryminalnej
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Jeszua
b) Iwan Bezdomny
c) Małgorzata
d) Woland
Rozwiązanie

Praskowia Fiodorowna to:
a) sprzątaczka
b) pielęgniarka
c) pisarka
d) prostytutka
Rozwiązanie

Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) małpy
b) węża
c) żaby
d) pudla
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) narrator
b) mistrz
c) Woland
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) czterdziestolatką
b) trzydziestopięciolatką
c) trzydziestolatką
d) dwudziestopięciolatką
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
b) reporterem i felietonistą
c) konferansjerem w małym teatrzyku
d) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
b) sceny sądu Chrystusa
c) Ostatniej Wieczerzy
d) śmierci Syna Bożego
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) niebieskiego
b) białego
c) żółtego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
b) upił się
c) zastrzelił koguta
d) popełnił samobójstwo
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) lekarzem
b) bogaczem
c) rybakiem
d) celnikiem
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Nikanorem Iwanowiczem
b) Stiopą Lichodiejewem
c) Warionuchą
d) Arkadiuszem Apołłonowiczem
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) władzę dzierży procurator
b) panuje dręczący mieszkańców upał
c) czuć wszędzie smród
d) są przepełnione więzienia
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Sprawiedliwości
b) Miasto Pokoju
c) Miasto Praw
d) Miasto Utrapienia
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) chusteczki
b) ubranek dziecięcych
c) ciała dziecka, które zabiła
d) pukli włosów zamordowanego maleństwa
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) tango
b) polkę
c) walczyka
d) fokstrota
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Behemot
b) Korowiow
c) Azazello
d) Hella
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) trzecioosobowej
b) osobistej
c) pierszoosobowej
d) prywatnej
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) w szpitalu psychiatrycznym
b) na balu u szatana
c) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
d) podczas śmierci Jeszui
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Newa”
b) „Gribodajew”
c) „Moskwa”
d) „Jałta”
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) relacji Wolanda
b) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
c) jego snów
d) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Judy z Kiriatu
b) Poncjusza Piłata
c) Mateusza Lewity
d) Jeszui Ha-Nocri
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) przewodniczący Sanhedrynu
c) procurator Judei
d) dowódca legionu
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) wielopłaszczyznowo
b) z zadęciem
c) wzniośle i patetycznie
d) kolokwialnie
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) lekarzem
b) prawnikiem
c) aktorem
d) teologiem
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Michał Aleksandrowicz Berlioz
b) Mścisław Laurowicz
c) Nikanor Iwanowicz Bosy
d) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Goethego
b) Dostojewskiego
c) Nietschego
d) Byrona
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) osiemnastego
b) trzydziestego drugiego
c) dwudziestego szóstego
d) dwunastego
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) pewną sumę pieniędzy
b) ubrania
c) kapelusz i laskę
d) święty obrazek i świecę
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) klasycystycznej rezydencji
b) nowoczesnym domu
c) secesyjnej kamienicy
d) gotyckiej willi
Rozwiązanie

U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) złoto
b) franki
c) dolary
d) marki
Rozwiązanie

W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) depresję
b) schizofrenię
c) nerwicę
d) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Kazania
b) Kijowa
c) Archangielska
d) Leningradu
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) drugą połowę I w. n.e.
b) drugą połowę I w. p.n.e.
c) pierwszą połowę I w. p.n.e.
d) pierwszą połowę I w. n.e.
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) w restauracji Gribojedowa
b) w Domu Literata
c) na Arbacie
d) nad rzeką Moskwą
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Zza gór i lasów”
b) „Morze przesławne”
c) „Wołga... Wołga...”
d) „Ukochany Kraj”
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Żorż Bengalski
b) Ben Żorżowski
c) Żorży Bengłowski
d) Bengal Żorski
Rozwiązanie

Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) pomarańczami
b) mandarynkami
c) ananasami
d) bananami
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Augustyna i Freuda
b) św. Mateusza i Nietzschego
c) św. Pawła i Herdera
d) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) woła
b) psa
c) lisa
d) wieprza
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł śmierci
b) anioł zagłady
c) anioł sprawiedliwości
d) anioł miłosierdzia
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) cenzorem
b) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
c) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
d) dyrektorem teatu
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) potocznym
b) barwnym
c) kunsztownym
d) obrazowym
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w Ostatniej Wieczerzy
b) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
c) w procesie Jezusa
d) w budowie Wieży Babel
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Nisa
b) Masena
c) Kama
d) Kira
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Moskwie
b) Kazaniu
c) Kijowie
d) Saratowie
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) gawron
b) kruk
c) wilk
d) ryś
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) za Ural
b) do Jałty
c) do Kijowa
d) na Krym
Rozwiązanie

Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) widokiem z okna
b) atlasem
c) globusem
d) mapą
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) studiami medycznymi
b) pisaniem powieści o Chrystusie
c) naprawą zegarków
d) pracą naukową
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Gławolit”
b) „Dogolit”
c) „Magolit”
d) „Massolit”
Rozwiązanie

Strawiński to:
a) dyrektor kliniki psychiatrycznej
b) sekretarz redakcji Massolitu
c) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
d) urzędnik Komisji Widowisk
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) ból głowy
b) nieżyt żołądka
c) duszności
d) bezsenność
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) patetyczny
b) kolokwialny
c) zawiły
d) archaiczny
Rozwiązanie

Epilog poświęcony jest:
a) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
b) ukazaniu postaci Jeszui
c) uwolnieniu Piłata
d) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) zginie w wypadku komunikacyjnym
b) nie dożyje poranka
c) nie poprowadzi zebrania literatów
d) zginie przez ucięcie głowy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies