Test:

Elementy powieści filozoficznej obejmują zazwyczaj partie:
a) wspomnieniowe
b) marzeń sennych
c) dialogowe
d) opisowe
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat to:
a) przewodniczący Sanhedrynu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) dowódca legionu
d) procurator Judei
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie jest pisana językiem:
a) potocznym
b) kunsztownym
c) obrazowym
d) barwnym
Rozwiązanie

Urwaniem głowy konferansjerowi Bengalskiemu zajmuje się:
a) Korowiow
b) Behemot
c) Hella
d) Azazello
Rozwiązanie

Poncjusza Piłata poznajemy, gdy: „W białym płaszczu z podbiciem koloru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty wyszedł pod krytą kolumnadę łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego”:
a) letniego miesiąca
b) jesiennego miesiąca
c) zimowego miesiąca
d) wiosennego miesiąca
Rozwiązanie

Baron Meigl, który wprosił się na bal był:
a) dyrektorem Komisji Mieszkaniowej
b) cenzorem
c) dyrektorem teatu
d) urzędnikiem Komisji Nadzoru Widowisk
Rozwiązanie

Motto „Mistrza i Małgorzaty” zostało zaczerpnięte z:
a) Nietschego
b) Byrona
c) Goethego
d) Dostojewskiego
Rozwiązanie

U Nikanora Iwanowicza Bosego znaleziono:
a) franki
b) dolary
c) marki
d) złoto
Rozwiązanie

Woland nosi przy sobie laskę z czarną rączką w kształcie głowy:
a) małpy
b) węża
c) pudla
d) żaby
Rozwiązanie

„Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach” - słowa te dotyczą częstych w radzieckiej Moskwie:
a) aresztowań i wywózek
b) częstych porwań dla okupu
c) działalności tajemniczego zabójcy
d) tajemniczych zaginięć ludzi w niewyjaśnionych okolicznościach
Rozwiązanie


Kamienica, w której znajduje się „fatalne” mieszkanie numer pięćdziesiąt położona jest przy:
a) Arbacie
b) ulicy Sadowej
c) przy Rynku Smoleńskim
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Abadonna wg. Apokalipsy św. Jana to:
a) anioł miłosierdzia
b) anioł śmierci
c) anioł zagłady
d) anioł sprawiedliwości
Rozwiązanie

Wuj nieboszczyka Berlioza – Maksymilian Andriejewicz Popławski przyjechał z:
a) Kazania
b) Kijowa
c) Leningradu
d) Archangielska
Rozwiązanie

Rozdziałów poświęconych stylizowanej na opowieść biblijną o Jezusie i Piłacie jest:
a) 5
b) 3
c) 4
d) 6
Rozwiązanie

Praskowia Fiodorowna to:
a) prostytutka
b) sprzątaczka
c) pisarka
d) pielęgniarka
Rozwiązanie

Wydarzenia moskiewskie najczęściej prezentuje
a) narrator
b) Małgorzata
c) mistrz
d) Woland
Rozwiązanie

W Moskwie, podobnie jak w dawnym Jeruszalaim:
a) czuć wszędzie smród
b) władzę dzierży procurator
c) są przepełnione więzienia
d) panuje dręczący mieszkańców upał
Rozwiązanie

Michaił Bułhakow nie był:
a) konferansjerem w małym teatrzyku
b) urzędnikiem w Komisariacie Oświaty Ludowej
c) dyrektorem kliniki zdrowia psychicznego
d) reporterem i felietonistą
Rozwiązanie

Słowa: „(...) wszelka władza jest gwałtem zadanym ludziom” – mówi:
a) Iwan Bezdomny
b) Małgorzata
c) Woland
d) Jeszua
Rozwiązanie

Azazello rozmawiał po raz pierwszy z Małgorzatą:
a) na Placu Smoleńskim
b) na Arbacie
c) na Patriarszych Prudach
d) na placu przed Kremlem
Rozwiązanie

Michaił Afanasjewicz Bułhakow – urodził się w 1891 roku w:
a) Saratowie
b) Kazaniu
c) Moskwie
d) Kijowie
Rozwiązanie

Nikołaj Iwanowicz zmienił się w:
a) psa
b) lisa
c) woła
d) wieprza
Rozwiązanie

Epilog poświęcony jest:
a) ukazaniu postaci Jeszui
b) uwolnieniu Piłata
c) wędrówce mistrza i Małgorzaty po przestworzach
d) życiu mieszkańców Moskwy po opuszczeniu stolicy przez diabelską świtę
Rozwiązanie

Poncjusz Piłat jest nieszczęśliwy przez swoją najgorszą ułomność:
a) nieskromność
b) pychę
c) tchórzostwo
d) nieśmiałość
Rozwiązanie

Strawiński to:
a) urzędnik Komisji Widowisk
b) sekretarz redakcji Massolitu
c) dyrektor kliniki psychiatrycznej
d) szef restauracji w „Domu Gribojedowa”
Rozwiązanie

Na biurku profesora Kuźmina wróbel tańczył:
a) polkę
b) walczyka
c) tango
d) fokstrota
Rozwiązanie

„Niespokojny” sen Nikanora Iwanowicza dotyczy:
a) próby dania łapówki
b) publicznego przyznania się do przechowywania nielegalnych pieniędzy
c) ucieczki za granicę
d) zamknięcia w szpitalu psychiatrycznym
Rozwiązanie

Stiopa Lichodiejew został „wysłany” przez maga Wolanda:
a) na Krym
b) do Kijowa
c) do Jałty
d) za Ural
Rozwiązanie

Mistrz pisze powieść – dzieło dotyczące postaci:
a) Judy z Kiriatu
b) Poncjusza Piłata
c) Mateusza Lewity
d) Jeszui Ha-Nocri
Rozwiązanie

Psychologizm w powieści uwidacznia się wnikliwą analizą przeżyć wewnętrznych bohaterów, co widzimy przede wszystkim w osobie:
a) Jeszui
b) mistrza
c) Piłata
d) Wolanda
Rozwiązanie

Kajfasz to:
a) dowódca legionu w służbie procuratora
b) przewodniczący Sanhedrynu
c) tajny agent
d) zabójca Judy z Kiriatu
Rozwiązanie

W klinice psychiatrycznej profesora Strawińskiego stwierdzono u Iwana Bezdomnego:
a) nerwicę
b) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
c) depresję
d) schizofrenię
Rozwiązanie

Bułhakow z wykształcenia był:
a) prawnikiem
b) aktorem
c) lekarzem
d) teologiem
Rozwiązanie

Annuszka przyczyniła się do śmierci Berlioza wylewając:
a) wódkę
b) mleko
c) kawę
d) olej
Rozwiązanie

Azazello jest płomiennie rudy, a z kieszonki, gdzie mężczyźni noszą zazwyczaj chusteczki wystaje mu:
a) racica
b) kurze udko
c) główka łasicy
d) wieczne pióro
Rozwiązanie

Berlioza oczekiwano:
a) w Domu Literata
b) w restauracji Gribojedowa
c) nad rzeką Moskwą
d) na Arbacie
Rozwiązanie

Piłatowi trudno było skoncentrować się na sprawie Jeszui, ponieważ cierpiał na:
a) ból głowy
b) bezsenność
c) nieżyt żołądka
d) duszności
Rozwiązanie

Gdy w teatrze Varietes rozpoczął się magiczny spektakl artystów zapowiedział:
a) Ben Żorżowski
b) Bengal Żorski
c) Żorży Bengłowski
d) Żorż Bengalski
Rozwiązanie

Woland odwoływał się do poglądów:
a) św. Pawła i Herdera
b) św. Mateusza i Nietzschego
c) św. Augustyna i Freuda
d) św. Tomasza z Akwinu i Kanta
Rozwiązanie

Panowanie Cezara Tyberiusza przypada na:
a) pierwszą połowę I w. p.n.e.
b) pierwszą połowę I w. n.e.
c) drugą połowę I w. n.e.
d) drugą połowę I w. p.n.e.
Rozwiązanie

Bułhakow chorował na:
a) niewydolność układu krążenia
b) marskość wątroby
c) nerczycę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Słowa „Rękopisy nie płoną” wypowiada:
a) Małgorzata
b) Azazello
c) mistrz
d) Woland
Rozwiązanie

Warionucha to:
a) administrator w teatrze Varietes
b) dyrektor artystyczny teatru Varietes
c) bufetowy w teatrze Varietes
d) dyrektor finansowy Varietes
Rozwiązanie

Biblijny Mateusz Lewi jest:
a) lekarzem
b) celnikiem
c) rybakiem
d) bogaczem
Rozwiązanie

Iwana Bezdomnego stara się przekonać, by ponownie napisał poemat dowodzący tezy braku Chrystusa:
a) Michał Aleksandrowicz Berlioz
b) Nikanor Iwanowicz Bosy
c) Mścisław Laurowicz
d) Iwan Nikołajewicz Ponyriow
Rozwiązanie

Na polecenie Afraniusza, „wywabiła” zakochanego w niej Judę za miasto – do ogrodu Getsemani:
a) Nisa
b) Kama
c) Masena
d) Kira
Rozwiązanie

Wynająć mieszkanie mistrz mógł dzięki:
a) odprawie z muzeum
b) pomocy Małgorzaty
c) zapłacie za tłumaczenia
d) wygranej na loterii
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie przybiera formy:
a) rękopisów odczytywanych przez Małgorzatę
b) relacji Wolanda
c) cytatu świadczącego o znajomości treści dzieła przez innych bohaterów
d) jego snów
Rozwiązanie

Dobrze zaopatrzony sklep, który odwiedzają Korowiow i Behemot znajduje się:
a) na Rynku Smoleńskim
b) przy ulicy Twerskiej
c) na Arbacie
d) na Patriarszych Prudach
Rozwiązanie

Bezczas – „zawieszenie” czasowe występuje:
a) na balu u szatana
b) podczas śmierci Jeszui
c) podczas przedstawienia w teatrze Varietes
d) w szpitalu psychiatrycznym
Rozwiązanie

Woland podpisał kontrakt na magiczne występy w teatrze Varietes z:
a) Stiopą Lichodiejewem
b) Arkadiuszem Apołłonowiczem
c) Nikanorem Iwanowiczem
d) Warionuchą
Rozwiązanie

Rimski po wizycie Warionuchy i rudej, trupiobladej dziewczyny:
a) upił się
b) zastrzelił koguta
c) przekupił taksówkarza pojechał na dworzec
d) popełnił samobójstwo
Rozwiązanie

O miłości autor pisze:
a) wielopłaszczyznowo
b) wzniośle i patetycznie
c) kolokwialnie
d) z zadęciem
Rozwiązanie

Podczas lotu w zaświaty Behemot przyjął postać:
a) demona
b) anioła zniszczenia
c) młodzieńca – błazna
d) rycerza o mrocznej twarzy
Rozwiązanie

Obcokrajowiec Woland - przyznał się, że osobiście uczestniczył:
a) w procesie Jezusa
b) w Ostatniej Wieczerzy
c) w budowie Wieży Babel
d) w wygnaniu Adama i Ewy z raju
Rozwiązanie

Małgorzata pomknęła do Moskwy kabrioletem za którego kółkiem siedział:
a) wilk
b) kruk
c) ryś
d) gawron
Rozwiązanie

Małgorzata początkowo zażyczyła sobie, by dzieciobójczyni spotkanej na balu - Friedzie, nikt już nie podkładał:
a) ciała dziecka, które zabiła
b) pukli włosów zamordowanego maleństwa
c) chusteczki
d) ubranek dziecięcych
Rozwiązanie

Powieść mistrza nie odwołuje się bezpośrednio do:
a) wkroczenia Jezusa do Jerozolimy
b) Ostatniej Wieczerzy
c) sceny sądu Chrystusa
d) śmierci Syna Bożego
Rozwiązanie

Autor nie relacjonuje zdarzeń z perspektywy:
a) narratora pierwszoosobowego
b) bohaterów powieści
c) narratora trzecioosobowego
d) marzeń sennych
Rozwiązanie

Zrzeszenie literatów to:
a) „Dogolit”
b) „Massolit”
c) „Gławolit”
d) „Magolit”
Rozwiązanie

Słowa - „Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!” świadczą o występowaniu narracji:
a) trzecioosobowej
b) prywatnej
c) osobistej
d) pierszoosobowej
Rozwiązanie

Woland oświadczył, że Berlioz:
a) zginie przez ucięcie głowy
b) zginie w wypadku komunikacyjnym
c) nie poprowadzi zebrania literatów
d) nie dożyje poranka
Rozwiązanie

Kto, przedstawiając się jako Timofiej Kwascow, poinformował milicję, że Nikanor Iwanowicz Bosy przechowuje w swoim domu walutę?
a) Azazello
b) Korowiow
c) Woland
d) Behemot
Rozwiązanie

„Mistrz i Małgorzata” nie zawiera:
a) powieści psychologicznej
b) satyry i groteski
c) powieści kryminalnej
d) powieści moralizatorskiej
Rozwiązanie

Małgorzata po przybyciu do Wolanda zachwyciła się:
a) atlasem
b) widokiem z okna
c) mapą
d) globusem
Rozwiązanie

Afanasij Iwanowicz, ojciec Bułhakowa, nie był:
a) historykiem religii
b) profesorem Kijowskiej Akademii Duchownej
c) wykładowcą teologii
d) historykiem sztuki
Rozwiązanie

Pracownicy filii Komisji Nadzoru Widowisk co chwilę intonowali pieśń:
a) „Wołga... Wołga...”
b) „Ukochany Kraj”
c) „Morze przesławne”
d) „Zza gór i lasów”
Rozwiązanie

Rimski i Warionucha podejrzewali, że dyrektor znalazł się w okolicznej knajpie o nazwie:
a) „Newa”
b) „Moskwa”
c) „Gribodajew”
d) „Jałta”
Rozwiązanie

W powieści dominuje język:
a) kolokwialny
b) zawiły
c) archaiczny
d) patetyczny
Rozwiązanie

Hebrajska nazwa Jerozolimy to Yerushalayim i oznacza:
a) Miasto Pokoju
b) Miasto Sprawiedliwości
c) Miasto Utrapienia
d) Miasto Praw
Rozwiązanie

Małgorzata była inteligentną:
a) trzydziestopięciolatką
b) czterdziestolatką
c) trzydziestolatką
d) dwudziestopięciolatką
Rozwiązanie

Iwan Bezdomny po śmierci mistrza zajmuje się:
a) naprawą zegarków
b) studiami medycznymi
c) pisaniem powieści o Chrystusie
d) pracą naukową
Rozwiązanie

Małgorzata z mężem mieszkała w:
a) gotyckiej willi
b) nowoczesnym domu
c) klasycystycznej rezydencji
d) secesyjnej kamienicy
Rozwiązanie

Małgorzata przy pierwszym spotkaniu z mistrzem miała kwiaty koloru:
a) żółtego
b) białego
c) czerwonego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Iwan w pogoni za tajemniczym konsultantem i jego towarzyszami wbiegł do cudzego mieszkania, zabrał z niego:
a) kapelusz i laskę
b) pewną sumę pieniędzy
c) ubrania
d) święty obrazek i świecę
Rozwiązanie

Rozdziały są ułożone numerycznie, kolejno – od pierwszego do:
a) dwunastego
b) dwudziestego szóstego
c) trzydziestego drugiego
d) osiemnastego
Rozwiązanie

Korowiow i Behemot w sklepie dla wybranych częstują się między innymi:
a) pomarańczami
b) ananasami
c) mandarynkami
d) bananami
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies