Test:

Inwersja czasowa to:
a) budowa cykliczna utworu
b) brak początku z końca akcji
c) budowa liniowa utworu
d) zakłócenie chronologii akcji
Rozwiązanie

Teoria sokoła zawdzięcza swoją nazwę noweli „Sokół” autorstwa:
a) Boccacia
b) Diderota
c) Dantego Alighieri
d) Woltera
Rozwiązanie

Z niemieckiego „Falkentheorie” to teoria:
a) zwięzłości
b) sokoła
c) parapetowa
d) cebuli
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny w „Kamizelce”:
a) jest niezauwalny
b) jest wyraźnie zaznaczony
c) nie występuje
d) jest rozciągnięty w czasie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies