Test:

Z niemieckiego „Falkentheorie” to teoria:
a) cebuli
b) zwięzłości
c) parapetowa
d) sokoła
Rozwiązanie

Akcja noweli „Katarynka” rozgrywa się w:
a) I połowie XIX wieku w Warszawie
b) I połowie XIX wieku w Krakowie
c) II połowie XIX wieku w Krakowie
d) II połowie XIX wieku w Warszawie
Rozwiązanie

Kobieta z opowiadania „Kamizelka” całymi nocami:
a) przygotowała się do korepetycji
b) użalała się nad swoim losem
c) płakała
d) szyła
Rozwiązanie

Uwagę Antka stale odwracały wiatraki, które widział:
a) z okien swojego domu
b) podczas pracy u kowala
c) po drugiej stronie Wisły
d) z okien szkoły
Rozwiązanie

Najwybitniejsi autorzy pozytywizmu czynili z dzieci bohaterów swoich dzieł by:
a) zwrócić uwagę na krzywdę najmłodszych
b) wzbudzić w czytelniku współczucie
c) odwrócić uwagę od palących problemów
d) ominąć cenzurę
Rozwiązanie

Teoria sokoła zawdzięcza swoją nazwę noweli „Sokół” autorstwa:
a) Boccacia
b) Woltera
c) Dantego Alighieri
d) Diderota
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” był:
a) lekarzem
b) adwokatem
c) bankierem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) szesnaście lat
c) czternaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Gdy niewidoma dziewczynka z noweli „Katarynka” usłyszała dźwięki katarynki:
a) tańczyła
b) klaskała w ręce
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) śmiała się
Rozwiązanie

„Chorą kamizelczyznę” odkupił narrator od:
a) sprzedawcy staroci
b) żony zmarłego mężczyzny
c) żydowskiego handlarza
d) sąsiada
Rozwiązanie


W opowiadaniu „Kamizelka” służąca odeszła od małżeństwa :
a) w kwietniu
b) w październiku
c) w lipcu
d) we wrześniu
Rozwiązanie

W swych krótkich dziełach Prus:
a) nie ograniczał luźnych epizodów
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie ograniczał odautorskich komentarzy
d) odszedł od jednowątkowej akcji
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” miał:
a) dwa pokoje
b) sześć pokoi
c) cztery pokoje
d) osiem pokoi
Rozwiązanie

Po śmierci męża w noweli „Kamizelka” kobieta:
a) wyprowadziła się z mieszkania
b) ponownie wyszła za mąż
c) przeprowadziła się do narratora
d) wynajęła służącą
Rozwiązanie

Mężczyzna z „Kamizelki” to:
a) nauczyciel
b) krawiec
c) handlarz
d) urzędnik
Rozwiązanie

Brat Antka to:
a) Janek
b) Wojtek
c) Tadeusz
d) Michaś
Rozwiązanie

Postawa dziewczynki wobec kalectwa z noweli „Katarynka” może być odczytana jako:
a) pozytywne przesłanie
b) próba pocieszenia
c) ostrzeżenie
d) negatywny przykład
Rozwiązanie

Pan Tomasz w noweli „Katarynka” spacerował ulicą Miodową:
a) od dwudziestu lat
b) od dziesięciu lat
c) od czterdziestu lat
d) od trzydziestu lat
Rozwiązanie

Dziewczynka z noweli „Katarynka” zachorowała w wieku:
a) sześciu lat
b) ośmiu lat
c) pięciu lat
d) czterech lat
Rozwiązanie

Kobiety, które obserwował z okna pan Tomasz z noweli „Katarynka”:
a) pochodziły ze wsi
b) udzielały korepetycji
c) zajmowały się szyciem
d) pracowały w fabryce
Rozwiązanie

„Kamizelka” opowiada przede wszystkim o:
a) przyjaźni
b) mezaliansie
c) romansie
d) niezwykłej miłości
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) budowa liniowa utworu
b) budowa cykliczna utworu
c) zakłócenie chronologii akcji
d) brak początku z końca akcji
Rozwiązanie

Rolę symbolicznej granicy świata w noweli „Antka” pełni:
a) wapienne wzgórze
b) most
c) wiatrak
d) Wisła
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) filologicznym
b) matematyczno-fizycznym
c) historycznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

Gdy siostra Antka nagle zachorowała bohater miał:
a) sześć lat
b) dwanaście lat
c) dziesięć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Antek uczył się w szkole przez:
a) dwa miesiące
b) miesiąc
c) trzy miesiące
d) pól roku
Rozwiązanie

Matka dziewczynki z noweli „Katarynka” kupiła jej za rubla:
a) palto na jesień
b) słodycze
c) lalkę
d) trzewiki
Rozwiązanie

Matka Antka, aby zdobyć dla syna rubla na drogę zadłużyła się u:
a) szynkarza
b) wójta
c) sołtysa
d) kowala
Rozwiązanie

Wieś opisana przez Bolesława Prusa to miejsce:
a) położone w centrum
b) położone nieopodal wielkiej aglomeracji
c) odcięte od świata
d) położone przy fabryce włókienniczej
Rozwiązanie

Główny problem, który w noweli „Katarynka” poruszył Prus wiąże się z hasłem:
a) pracy u podstaw
b) filantropii
c) pracy organicznej
d) pokrzepienia serc
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) języka polskiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) historii Polski
Rozwiązanie

Siostra Antka – Rozalia – przyszła na świat, gdy bohater miał:
a) cztery lata
b) dwa lata
c) rok
d) sześć lat
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Opiekun Domowy”
c) „Niwa”
d) „Mucha”
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Jan w Oleju”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Marek od Tamary”
d) „Witek z Siedlec”
Rozwiązanie

Domy w noweli „Antek” pokryte były:
a) trzciną
b) dachówką
c) gontem
d) słomą
Rozwiązanie

Za kłamstwa małżonków z noweli „Kamizelka” należy ich:
a) rozliczyć
b) podziwiać
c) potępiać
d) ganić
Rozwiązanie

Mężczyzna z opowiadania „Kamizelka” chorował wcześniej na:
a) gruźlicę
b) zaziębienie
c) zapalenie płuc
d) anginę
Rozwiązanie

Stan bohatera „Kamizelki” znacznie pogorszył się:
a) w listopadzie
b) w sierpniu
c) we wrześniu
d) w październiku
Rozwiązanie

Antek uczył się zawodu u:
a) wójta
b) kowala
c) szynkarza
d) sołtysa
Rozwiązanie

Od północy wieś w noweli „Antek” otaczały spadziste wzgórza porosłe:
a) leszczyną
b) sosnowym lasem
c) głogiem
d) tarniną
Rozwiązanie

Narrator „Kamizelki” był:
a) antykwariuszem
b) pamiętnikarzem
c) kolekcjonerem
d) handlarzem staroci
Rozwiązanie

W oczach narratora „Kamizelki” mężczyzna był:
a) pracowity
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) sumienny
d) nieśmiały
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) entuzjastycznie przyjęta
b) optymistycznie przyjęta
c) źle przyjęta
d) pominięta w recenzjach
Rozwiązanie

Gdy dowiadujemy się w noweli „Katarynka” o przeszłości pana Tomasza mamy do czynienia z:
a) retrospekcją
b) wsteczną projekcją
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) inwersją czasową
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) oficera
b) zarządcy
c) nauczyciela
d) ekonoma
Rozwiązanie

Prus noweli w „Kamizelka” m.in. zwraca uwagę czytelnika na:
a) zubożenie arystokracji
b) los chłopów w II poł. XIX wieku
c) niski poziom życia mieszczańskiej rodziny
d) biedę na wsi
Rozwiązanie

Kolegę, który wysłał dwóch kataryniarzy pod okna pana Tomasza, bohater noweli „Katarynka”:
a) wyzwał na pojedynek
b) zaprosił do restauracji
c) pozwał do sądu
d) zwyzywał
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Nałęczowie
b) Zakopanem
c) Wiśle
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Wybranką wójta okazała się piękna, bogata, młoda kobieta pochodzenia:
a) niemieckiego
b) ukraińskiego
c) romskiego
d) żydowskiego
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Lublina
b) Białegostoku
c) Zamościa
d) Konstancina
Rozwiązanie

Końcowy fragment noweli „Antek” to:
a) inwokacja
b) odezwa
c) ostrzeżenie
d) apel
Rozwiązanie

Bolesław Prus, nazywany pisarzem chwalącym:
a) biedne dzielnice
b) proste życie
c) codzienność
d) skromność i ascezę
Rozwiązanie

Antek chciał ofiarować wójtowej:
a) wystrugany wiatrak
b) krzyżyk
c) kwiaty
d) podkowę
Rozwiązanie

Jeden z przyjaciół bohatera z noweli „Katarynka” czekał na proces w sprawie:
a) podziału spadku
b) podziału majątku
c) rozwodu
d) podważenia przepisania folwarku
Rozwiązanie

W pokoju zajmowanym przez kobiety i dziewczynkę („Katarynka”) mieszkali przed nimi:
a) krawiec i lekarz
b) urzędnik sądowy i przwnik
c) urzędnik sądowy i krawiec emerytka
d) emerytka i malarz
Rozwiązanie

Antka leniem i darmozjadem określała:
a) wójtowa
b) żona kowala
c) żona nauczyciela
d) matka
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Warszawie
b) Kaliszu
c) Lublinie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Kamizelka, którą posiada narrator:
a) była sfatygowana
b) lśniła czystością
c) była jego ulubionym strojem
d) symbolizowała śmierć
Rozwiązanie

Wyroby Antka kupował od niego za parę groszy:
a) kowal
b) szynkarz
c) nauczyciel
d) wójt
Rozwiązanie

Narrator „Antka”:
a) nie skupia się przedstawianiu jednego punktu widzenia
b) przedstawia jednostronnie wiejski świat
c) wyśmiewa się z chłopów
d) przedstawia wieś w krzywym zwierciadle
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny w „Kamizelce”:
a) jest wyraźnie zaznaczony
b) nie występuje
c) jest niezauwalny
d) jest rozciągnięty w czasie
Rozwiązanie

Jedno z wiejskich dzieci nauczyciel z noweli „Antek” nauczył abecadła w ciągu:
a) miesiąca
b) pół roku
c) roku
d) trzech lat
Rozwiązanie

Narrator opowiadania „Kamizelka” przypadkiem spotkał sąsiadów:
a) w Ogrodzie Botanicznym
b) na Rynku Starego Miasta
c) na Krakowskim Przedmieściu
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Dla małej z noweli „Katarynka” przeprowadzka do nowego miejsca:
a) wywołała chorobę
b) stała się nieszczęściem
c) stała się inspiracją
d) nie zmieniła nic w jej życiu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies