Test:

Najwybitniejsi autorzy pozytywizmu czynili z dzieci bohaterów swoich dzieł by:
a) zwrócić uwagę na krzywdę najmłodszych
b) wzbudzić w czytelniku współczucie
c) ominąć cenzurę
d) odwrócić uwagę od palących problemów
Rozwiązanie

Antek chciał ofiarować wójtowej:
a) kwiaty
b) krzyżyk
c) podkowę
d) wystrugany wiatrak
Rozwiązanie

Narrator „Kamizelki” był:
a) antykwariuszem
b) pamiętnikarzem
c) kolekcjonerem
d) handlarzem staroci
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) budowa cykliczna utworu
b) budowa liniowa utworu
c) brak początku z końca akcji
d) zakłócenie chronologii akcji
Rozwiązanie

Kolegę, który wysłał dwóch kataryniarzy pod okna pana Tomasza, bohater noweli „Katarynka”:
a) zwyzywał
b) wyzwał na pojedynek
c) zaprosił do restauracji
d) pozwał do sądu
Rozwiązanie

Wieś opisana przez Bolesława Prusa to miejsce:
a) położone nieopodal wielkiej aglomeracji
b) położone przy fabryce włókienniczej
c) odcięte od świata
d) położone w centrum
Rozwiązanie

Matka Antka, aby zdobyć dla syna rubla na drogę zadłużyła się u:
a) sołtysa
b) kowala
c) szynkarza
d) wójta
Rozwiązanie

Mężczyzna z opowiadania „Kamizelka” chorował wcześniej na:
a) zapalenie płuc
b) gruźlicę
c) anginę
d) zaziębienie
Rozwiązanie

W swych krótkich dziełach Prus:
a) odszedł od jednowątkowej akcji
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie ograniczał odautorskich komentarzy
d) nie ograniczał luźnych epizodów
Rozwiązanie

Gdy siostra Antka nagle zachorowała bohater miał:
a) dziesięć lat
b) sześć lat
c) dwanaście lat
d) osiem lat
Rozwiązanie


Jeden z przyjaciół bohatera z noweli „Katarynka” czekał na proces w sprawie:
a) podziału majątku
b) podziału spadku
c) podważenia przepisania folwarku
d) rozwodu
Rozwiązanie

Kamizelka, którą posiada narrator:
a) była jego ulubionym strojem
b) lśniła czystością
c) była sfatygowana
d) symbolizowała śmierć
Rozwiązanie

Kobiety, które obserwował z okna pan Tomasz z noweli „Katarynka”:
a) pracowały w fabryce
b) pochodziły ze wsi
c) zajmowały się szyciem
d) udzielały korepetycji
Rozwiązanie

Pan Tomasz w noweli „Katarynka” spacerował ulicą Miodową:
a) od dziesięciu lat
b) od trzydziestu lat
c) od czterdziestu lat
d) od dwudziestu lat
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny w „Kamizelce”:
a) jest wyraźnie zaznaczony
b) jest rozciągnięty w czasie
c) jest niezauwalny
d) nie występuje
Rozwiązanie

Teoria sokoła zawdzięcza swoją nazwę noweli „Sokół” autorstwa:
a) Diderota
b) Woltera
c) Boccacia
d) Dantego Alighieri
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) łaciny
c) języka polskiego
d) historii Polski
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) entuzjastycznie przyjęta
c) optymistycznie przyjęta
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Mężczyzna z „Kamizelki” to:
a) handlarz
b) nauczyciel
c) krawiec
d) urzędnik
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) zarządcy
b) nauczyciela
c) oficera
d) ekonoma
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) dwanaście lat
b) osiemnaście lat
c) czternaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” był:
a) lekarzem
b) bankierem
c) adwokatem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Końcowy fragment noweli „Antek” to:
a) ostrzeżenie
b) odezwa
c) apel
d) inwokacja
Rozwiązanie

Gdy niewidoma dziewczynka z noweli „Katarynka” usłyszała dźwięki katarynki:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) klaskała w ręce
c) tańczyła
d) śmiała się
Rozwiązanie

Akcja noweli „Katarynka” rozgrywa się w:
a) I połowie XIX wieku w Krakowie
b) II połowie XIX wieku w Krakowie
c) II połowie XIX wieku w Warszawie
d) I połowie XIX wieku w Warszawie
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Lublinie
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Wiśle
c) Nałęczowie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

„Kamizelka” opowiada przede wszystkim o:
a) przyjaźni
b) mezaliansie
c) romansie
d) niezwykłej miłości
Rozwiązanie

„Chorą kamizelczyznę” odkupił narrator od:
a) sprzedawcy staroci
b) żydowskiego handlarza
c) sąsiada
d) żony zmarłego mężczyzny
Rozwiązanie

Prus noweli w „Kamizelka” m.in. zwraca uwagę czytelnika na:
a) niski poziom życia mieszczańskiej rodziny
b) los chłopów w II poł. XIX wieku
c) zubożenie arystokracji
d) biedę na wsi
Rozwiązanie

Dziewczynka z noweli „Katarynka” zachorowała w wieku:
a) ośmiu lat
b) pięciu lat
c) sześciu lat
d) czterech lat
Rozwiązanie

Wyroby Antka kupował od niego za parę groszy:
a) kowal
b) wójt
c) szynkarz
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Antka leniem i darmozjadem określała:
a) matka
b) żona kowala
c) żona nauczyciela
d) wójtowa
Rozwiązanie

Bolesław Prus, nazywany pisarzem chwalącym:
a) biedne dzielnice
b) proste życie
c) codzienność
d) skromność i ascezę
Rozwiązanie

Antek uczył się zawodu u:
a) sołtysa
b) wójta
c) szynkarza
d) kowala
Rozwiązanie

Wybranką wójta okazała się piękna, bogata, młoda kobieta pochodzenia:
a) niemieckiego
b) romskiego
c) żydowskiego
d) ukraińskiego
Rozwiązanie

Stan bohatera „Kamizelki” znacznie pogorszył się:
a) w sierpniu
b) w listopadzie
c) w październiku
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Domy w noweli „Antek” pokryte były:
a) słomą
b) gontem
c) dachówką
d) trzciną
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” miał:
a) dwa pokoje
b) sześć pokoi
c) osiem pokoi
d) cztery pokoje
Rozwiązanie

Kobieta z opowiadania „Kamizelka” całymi nocami:
a) szyła
b) przygotowała się do korepetycji
c) użalała się nad swoim losem
d) płakała
Rozwiązanie

Postawa dziewczynki wobec kalectwa z noweli „Katarynka” może być odczytana jako:
a) negatywny przykład
b) próba pocieszenia
c) pozytywne przesłanie
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Antek uczył się w szkole przez:
a) miesiąc
b) pól roku
c) trzy miesiące
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Dla małej z noweli „Katarynka” przeprowadzka do nowego miejsca:
a) stała się nieszczęściem
b) nie zmieniła nic w jej życiu
c) wywołała chorobę
d) stała się inspiracją
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Marek od Tamary”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Konstancina
c) Białegostoku
d) Lublina
Rozwiązanie

Rolę symbolicznej granicy świata w noweli „Antka” pełni:
a) most
b) wiatrak
c) Wisła
d) wapienne wzgórze
Rozwiązanie

Gdy dowiadujemy się w noweli „Katarynka” o przeszłości pana Tomasza mamy do czynienia z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wsteczną projekcją
c) inwersją czasową
d) retrospekcją
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Niwa”
b) „Kurier Warszawski”
c) „Opiekun Domowy”
d) „Mucha”
Rozwiązanie

Narrator „Antka”:
a) wyśmiewa się z chłopów
b) nie skupia się przedstawianiu jednego punktu widzenia
c) przedstawia wieś w krzywym zwierciadle
d) przedstawia jednostronnie wiejski świat
Rozwiązanie

Główny problem, który w noweli „Katarynka” poruszył Prus wiąże się z hasłem:
a) pokrzepienia serc
b) filantropii
c) pracy organicznej
d) pracy u podstaw
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) matematyczno-fizycznym
c) historycznym
d) filologicznym
Rozwiązanie

Brat Antka to:
a) Wojtek
b) Michaś
c) Tadeusz
d) Janek
Rozwiązanie

Matka dziewczynki z noweli „Katarynka” kupiła jej za rubla:
a) palto na jesień
b) lalkę
c) trzewiki
d) słodycze
Rozwiązanie

Za kłamstwa małżonków z noweli „Kamizelka” należy ich:
a) podziwiać
b) ganić
c) rozliczyć
d) potępiać
Rozwiązanie

W opowiadaniu „Kamizelka” służąca odeszła od małżeństwa :
a) w październiku
b) we wrześniu
c) w kwietniu
d) w lipcu
Rozwiązanie

W pokoju zajmowanym przez kobiety i dziewczynkę („Katarynka”) mieszkali przed nimi:
a) krawiec i lekarz
b) urzędnik sądowy i przwnik
c) urzędnik sądowy i krawiec emerytka
d) emerytka i malarz
Rozwiązanie

Od północy wieś w noweli „Antek” otaczały spadziste wzgórza porosłe:
a) tarniną
b) leszczyną
c) głogiem
d) sosnowym lasem
Rozwiązanie

Jedno z wiejskich dzieci nauczyciel z noweli „Antek” nauczył abecadła w ciągu:
a) pół roku
b) miesiąca
c) trzech lat
d) roku
Rozwiązanie

Narrator opowiadania „Kamizelka” przypadkiem spotkał sąsiadów:
a) na Krakowskim Przedmieściu
b) w Ogrodzie Botanicznym
c) na Rynku Starego Miasta
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Siostra Antka – Rozalia – przyszła na świat, gdy bohater miał:
a) cztery lata
b) sześć lat
c) rok
d) dwa lata
Rozwiązanie

W oczach narratora „Kamizelki” mężczyzna był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) sumienny
c) pracowity
d) nieśmiały
Rozwiązanie

Uwagę Antka stale odwracały wiatraki, które widział:
a) z okien szkoły
b) podczas pracy u kowala
c) po drugiej stronie Wisły
d) z okien swojego domu
Rozwiązanie

Z niemieckiego „Falkentheorie” to teoria:
a) parapetowa
b) sokoła
c) zwięzłości
d) cebuli
Rozwiązanie

Po śmierci męża w noweli „Kamizelka” kobieta:
a) ponownie wyszła za mąż
b) wyprowadziła się z mieszkania
c) przeprowadziła się do narratora
d) wynajęła służącą
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies