Test:

Narrator „Kamizelki” był:
a) handlarzem staroci
b) antykwariuszem
c) kolekcjonerem
d) pamiętnikarzem
Rozwiązanie

Uwagę Antka stale odwracały wiatraki, które widział:
a) po drugiej stronie Wisły
b) z okien szkoły
c) z okien swojego domu
d) podczas pracy u kowala
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) źle przyjęta
b) entuzjastycznie przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) optymistycznie przyjęta
Rozwiązanie

Wyroby Antka kupował od niego za parę groszy:
a) kowal
b) nauczyciel
c) wójt
d) szynkarz
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Wiśle
c) Nałęczowie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Matka Antka, aby zdobyć dla syna rubla na drogę zadłużyła się u:
a) sołtysa
b) szynkarza
c) kowala
d) wójta
Rozwiązanie

Antek uczył się w szkole przez:
a) trzy miesiące
b) dwa miesiące
c) pól roku
d) miesiąc
Rozwiązanie

Za kłamstwa małżonków z noweli „Kamizelka” należy ich:
a) rozliczyć
b) podziwiać
c) ganić
d) potępiać
Rozwiązanie

Wybranką wójta okazała się piękna, bogata, młoda kobieta pochodzenia:
a) żydowskiego
b) ukraińskiego
c) niemieckiego
d) romskiego
Rozwiązanie

Siostra Antka – Rozalia – przyszła na świat, gdy bohater miał:
a) dwa lata
b) cztery lata
c) sześć lat
d) rok
Rozwiązanie


W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) filologicznym
c) botanicznym
d) matematyczno-fizycznym
Rozwiązanie

Gdy dowiadujemy się w noweli „Katarynka” o przeszłości pana Tomasza mamy do czynienia z:
a) retrospekcją
b) wsteczną projekcją
c) inwersją czasową
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wieś opisana przez Bolesława Prusa to miejsce:
a) odcięte od świata
b) położone w centrum
c) położone nieopodal wielkiej aglomeracji
d) położone przy fabryce włókienniczej
Rozwiązanie

Antka leniem i darmozjadem określała:
a) żona nauczyciela
b) matka
c) wójtowa
d) żona kowala
Rozwiązanie

Teoria sokoła zawdzięcza swoją nazwę noweli „Sokół” autorstwa:
a) Dantego Alighieri
b) Boccacia
c) Diderota
d) Woltera
Rozwiązanie

Kobiety, które obserwował z okna pan Tomasz z noweli „Katarynka”:
a) zajmowały się szyciem
b) udzielały korepetycji
c) pracowały w fabryce
d) pochodziły ze wsi
Rozwiązanie

Końcowy fragment noweli „Antek” to:
a) inwokacja
b) odezwa
c) ostrzeżenie
d) apel
Rozwiązanie

W opowiadaniu „Kamizelka” służąca odeszła od małżeństwa :
a) we wrześniu
b) w kwietniu
c) w lipcu
d) w październiku
Rozwiązanie

Gdy siostra Antka nagle zachorowała bohater miał:
a) osiem lat
b) dwanaście lat
c) dziesięć lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Narrator „Antka”:
a) przedstawia wieś w krzywym zwierciadle
b) przedstawia jednostronnie wiejski świat
c) wyśmiewa się z chłopów
d) nie skupia się przedstawianiu jednego punktu widzenia
Rozwiązanie

Matka dziewczynki z noweli „Katarynka” kupiła jej za rubla:
a) lalkę
b) palto na jesień
c) słodycze
d) trzewiki
Rozwiązanie

Kolegę, który wysłał dwóch kataryniarzy pod okna pana Tomasza, bohater noweli „Katarynka”:
a) zaprosił do restauracji
b) wyzwał na pojedynek
c) pozwał do sądu
d) zwyzywał
Rozwiązanie

Kobieta z opowiadania „Kamizelka” całymi nocami:
a) przygotowała się do korepetycji
b) użalała się nad swoim losem
c) płakała
d) szyła
Rozwiązanie

Jedno z wiejskich dzieci nauczyciel z noweli „Antek” nauczył abecadła w ciągu:
a) miesiąca
b) trzech lat
c) pół roku
d) roku
Rozwiązanie

Antek uczył się zawodu u:
a) kowala
b) sołtysa
c) szynkarza
d) wójta
Rozwiązanie

Najwybitniejsi autorzy pozytywizmu czynili z dzieci bohaterów swoich dzieł by:
a) zwrócić uwagę na krzywdę najmłodszych
b) ominąć cenzurę
c) wzbudzić w czytelniku współczucie
d) odwrócić uwagę od palących problemów
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) budowa cykliczna utworu
b) brak początku z końca akcji
c) zakłócenie chronologii akcji
d) budowa liniowa utworu
Rozwiązanie

Brat Antka to:
a) Janek
b) Tadeusz
c) Michaś
d) Wojtek
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Dziewczynka z noweli „Katarynka” zachorowała w wieku:
a) pięciu lat
b) czterech lat
c) ośmiu lat
d) sześciu lat
Rozwiązanie

Mężczyzna z „Kamizelki” to:
a) handlarz
b) urzędnik
c) krawiec
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Po śmierci męża w noweli „Kamizelka” kobieta:
a) wyprowadziła się z mieszkania
b) przeprowadziła się do narratora
c) wynajęła służącą
d) ponownie wyszła za mąż
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) historii Polski
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Główny problem, który w noweli „Katarynka” poruszył Prus wiąże się z hasłem:
a) filantropii
b) pokrzepienia serc
c) pracy organicznej
d) pracy u podstaw
Rozwiązanie

Gdy niewidoma dziewczynka z noweli „Katarynka” usłyszała dźwięki katarynki:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) śmiała się
c) klaskała w ręce
d) tańczyła
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) oficera
b) zarządcy
c) nauczyciela
d) ekonoma
Rozwiązanie

Kamizelka, którą posiada narrator:
a) była sfatygowana
b) symbolizowała śmierć
c) lśniła czystością
d) była jego ulubionym strojem
Rozwiązanie

Pan Tomasz w noweli „Katarynka” spacerował ulicą Miodową:
a) od czterdziestu lat
b) od trzydziestu lat
c) od dwudziestu lat
d) od dziesięciu lat
Rozwiązanie

Od północy wieś w noweli „Antek” otaczały spadziste wzgórza porosłe:
a) głogiem
b) sosnowym lasem
c) leszczyną
d) tarniną
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny w „Kamizelce”:
a) jest rozciągnięty w czasie
b) nie występuje
c) jest niezauwalny
d) jest wyraźnie zaznaczony
Rozwiązanie

Domy w noweli „Antek” pokryte były:
a) dachówką
b) słomą
c) trzciną
d) gontem
Rozwiązanie

Z niemieckiego „Falkentheorie” to teoria:
a) sokoła
b) zwięzłości
c) cebuli
d) parapetowa
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) dwanaście lat
c) czternaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Stan bohatera „Kamizelki” znacznie pogorszył się:
a) w sierpniu
b) w listopadzie
c) we wrześniu
d) w październiku
Rozwiązanie

Rolę symbolicznej granicy świata w noweli „Antka” pełni:
a) most
b) wapienne wzgórze
c) wiatrak
d) Wisła
Rozwiązanie

Akcja noweli „Katarynka” rozgrywa się w:
a) II połowie XIX wieku w Krakowie
b) II połowie XIX wieku w Warszawie
c) I połowie XIX wieku w Krakowie
d) I połowie XIX wieku w Warszawie
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Niwa”
b) „Kurier Warszawski”
c) „Opiekun Domowy”
d) „Mucha”
Rozwiązanie

„Chorą kamizelczyznę” odkupił narrator od:
a) żydowskiego handlarza
b) sąsiada
c) żony zmarłego mężczyzny
d) sprzedawcy staroci
Rozwiązanie

Postawa dziewczynki wobec kalectwa z noweli „Katarynka” może być odczytana jako:
a) próba pocieszenia
b) ostrzeżenie
c) pozytywne przesłanie
d) negatywny przykład
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” był:
a) bankierem
b) lekarzem
c) adwokatem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Prus noweli w „Kamizelka” m.in. zwraca uwagę czytelnika na:
a) los chłopów w II poł. XIX wieku
b) niski poziom życia mieszczańskiej rodziny
c) zubożenie arystokracji
d) biedę na wsi
Rozwiązanie

Dla małej z noweli „Katarynka” przeprowadzka do nowego miejsca:
a) wywołała chorobę
b) nie zmieniła nic w jej życiu
c) stała się inspiracją
d) stała się nieszczęściem
Rozwiązanie

Antek chciał ofiarować wójtowej:
a) podkowę
b) wystrugany wiatrak
c) kwiaty
d) krzyżyk
Rozwiązanie

W swych krótkich dziełach Prus:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie ograniczał luźnych epizodów
c) nie ograniczał odautorskich komentarzy
d) odszedł od jednowątkowej akcji
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Marek od Tamary”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Mężczyzna z opowiadania „Kamizelka” chorował wcześniej na:
a) zapalenie płuc
b) zaziębienie
c) anginę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

„Kamizelka” opowiada przede wszystkim o:
a) niezwykłej miłości
b) romansie
c) przyjaźni
d) mezaliansie
Rozwiązanie

W oczach narratora „Kamizelki” mężczyzna był:
a) sumienny
b) pracowity
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) nieśmiały
Rozwiązanie

Narrator opowiadania „Kamizelka” przypadkiem spotkał sąsiadów:
a) w Ogrodzie Botanicznym
b) w Ogrodzie Saskim
c) na Rynku Starego Miasta
d) na Krakowskim Przedmieściu
Rozwiązanie

Bolesław Prus, nazywany pisarzem chwalącym:
a) proste życie
b) biedne dzielnice
c) skromność i ascezę
d) codzienność
Rozwiązanie

Jeden z przyjaciół bohatera z noweli „Katarynka” czekał na proces w sprawie:
a) podziału spadku
b) podważenia przepisania folwarku
c) rozwodu
d) podziału majątku
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Konstancina
c) Białegostoku
d) Lublina
Rozwiązanie

W pokoju zajmowanym przez kobiety i dziewczynkę („Katarynka”) mieszkali przed nimi:
a) emerytka i malarz
b) urzędnik sądowy i przwnik
c) urzędnik sądowy i krawiec emerytka
d) krawiec i lekarz
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” miał:
a) dwa pokoje
b) osiem pokoi
c) cztery pokoje
d) sześć pokoi
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies