Test:

Antek chciał ofiarować wójtowej:
a) wystrugany wiatrak
b) krzyżyk
c) kwiaty
d) podkowę
Rozwiązanie

W swych krótkich dziełach Prus:
a) nie ograniczał luźnych epizodów
b) nie ograniczał odautorskich komentarzy
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odszedł od jednowątkowej akcji
Rozwiązanie

Za kłamstwa małżonków z noweli „Kamizelka” należy ich:
a) rozliczyć
b) ganić
c) potępiać
d) podziwiać
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Wiśle
c) Zakopanem
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

Postawa dziewczynki wobec kalectwa z noweli „Katarynka” może być odczytana jako:
a) ostrzeżenie
b) próba pocieszenia
c) negatywny przykład
d) pozytywne przesłanie
Rozwiązanie

Prus noweli w „Kamizelka” m.in. zwraca uwagę czytelnika na:
a) los chłopów w II poł. XIX wieku
b) biedę na wsi
c) zubożenie arystokracji
d) niski poziom życia mieszczańskiej rodziny
Rozwiązanie

Narrator „Antka”:
a) wyśmiewa się z chłopów
b) przedstawia wieś w krzywym zwierciadle
c) przedstawia jednostronnie wiejski świat
d) nie skupia się przedstawianiu jednego punktu widzenia
Rozwiązanie

Matka dziewczynki z noweli „Katarynka” kupiła jej za rubla:
a) trzewiki
b) słodycze
c) lalkę
d) palto na jesień
Rozwiązanie

Antek uczył się w szkole przez:
a) pól roku
b) dwa miesiące
c) trzy miesiące
d) miesiąc
Rozwiązanie

Narrator opowiadania „Kamizelka” przypadkiem spotkał sąsiadów:
a) na Krakowskim Przedmieściu
b) w Ogrodzie Botanicznym
c) na Rynku Starego Miasta
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie


Kolegę, który wysłał dwóch kataryniarzy pod okna pana Tomasza, bohater noweli „Katarynka”:
a) zaprosił do restauracji
b) pozwał do sądu
c) wyzwał na pojedynek
d) zwyzywał
Rozwiązanie

„Chorą kamizelczyznę” odkupił narrator od:
a) sprzedawcy staroci
b) żony zmarłego mężczyzny
c) sąsiada
d) żydowskiego handlarza
Rozwiązanie

Matka Antka, aby zdobyć dla syna rubla na drogę zadłużyła się u:
a) wójta
b) kowala
c) sołtysa
d) szynkarza
Rozwiązanie

Mężczyzna z opowiadania „Kamizelka” chorował wcześniej na:
a) gruźlicę
b) zapalenie płuc
c) zaziębienie
d) anginę
Rozwiązanie

Narrator „Kamizelki” był:
a) handlarzem staroci
b) pamiętnikarzem
c) antykwariuszem
d) kolekcjonerem
Rozwiązanie

Z niemieckiego „Falkentheorie” to teoria:
a) zwięzłości
b) sokoła
c) parapetowa
d) cebuli
Rozwiązanie

Wieś opisana przez Bolesława Prusa to miejsce:
a) odcięte od świata
b) położone nieopodal wielkiej aglomeracji
c) położone w centrum
d) położone przy fabryce włókienniczej
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Białegostoku
c) Zamościa
d) Lublina
Rozwiązanie

Gdy niewidoma dziewczynka z noweli „Katarynka” usłyszała dźwięki katarynki:
a) śmiała się
b) tańczyła
c) klaskała w ręce
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kobieta z opowiadania „Kamizelka” całymi nocami:
a) szyła
b) przygotowała się do korepetycji
c) użalała się nad swoim losem
d) płakała
Rozwiązanie

Gdy dowiadujemy się w noweli „Katarynka” o przeszłości pana Tomasza mamy do czynienia z:
a) retrospekcją
b) inwersją czasową
c) wsteczną projekcją
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny w „Kamizelce”:
a) jest rozciągnięty w czasie
b) nie występuje
c) jest wyraźnie zaznaczony
d) jest niezauwalny
Rozwiązanie

Kobiety, które obserwował z okna pan Tomasz z noweli „Katarynka”:
a) pochodziły ze wsi
b) pracowały w fabryce
c) zajmowały się szyciem
d) udzielały korepetycji
Rozwiązanie

W oczach narratora „Kamizelki” mężczyzna był:
a) sumienny
b) pracowity
c) nieśmiały
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) osiemnaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Mężczyzna z „Kamizelki” to:
a) handlarz
b) urzędnik
c) krawiec
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Wyroby Antka kupował od niego za parę groszy:
a) wójt
b) kowal
c) szynkarz
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Od północy wieś w noweli „Antek” otaczały spadziste wzgórza porosłe:
a) tarniną
b) głogiem
c) leszczyną
d) sosnowym lasem
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Pan Tomasz w noweli „Katarynka” spacerował ulicą Miodową:
a) od trzydziestu lat
b) od dwudziestu lat
c) od dziesięciu lat
d) od czterdziestu lat
Rozwiązanie

Teoria sokoła zawdzięcza swoją nazwę noweli „Sokół” autorstwa:
a) Dantego Alighieri
b) Boccacia
c) Diderota
d) Woltera
Rozwiązanie

Wybranką wójta okazała się piękna, bogata, młoda kobieta pochodzenia:
a) niemieckiego
b) romskiego
c) ukraińskiego
d) żydowskiego
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) zarządcy
b) ekonoma
c) oficera
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Końcowy fragment noweli „Antek” to:
a) apel
b) odezwa
c) inwokacja
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Jeden z przyjaciół bohatera z noweli „Katarynka” czekał na proces w sprawie:
a) rozwodu
b) podważenia przepisania folwarku
c) podziału spadku
d) podziału majątku
Rozwiązanie

Bolesław Prus, nazywany pisarzem chwalącym:
a) proste życie
b) codzienność
c) biedne dzielnice
d) skromność i ascezę
Rozwiązanie

Kamizelka, którą posiada narrator:
a) lśniła czystością
b) była sfatygowana
c) była jego ulubionym strojem
d) symbolizowała śmierć
Rozwiązanie

Po śmierci męża w noweli „Kamizelka” kobieta:
a) wyprowadziła się z mieszkania
b) ponownie wyszła za mąż
c) przeprowadziła się do narratora
d) wynajęła służącą
Rozwiązanie

W opowiadaniu „Kamizelka” służąca odeszła od małżeństwa :
a) w kwietniu
b) w październiku
c) w lipcu
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Siostra Antka – Rozalia – przyszła na świat, gdy bohater miał:
a) sześć lat
b) rok
c) dwa lata
d) cztery lata
Rozwiązanie

Główny problem, który w noweli „Katarynka” poruszył Prus wiąże się z hasłem:
a) pracy u podstaw
b) filantropii
c) pokrzepienia serc
d) pracy organicznej
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Kaliszu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) botanicznym
c) filologicznym
d) matematyczno-fizycznym
Rozwiązanie

Antek uczył się zawodu u:
a) kowala
b) wójta
c) szynkarza
d) sołtysa
Rozwiązanie

„Kamizelka” opowiada przede wszystkim o:
a) romansie
b) mezaliansie
c) niezwykłej miłości
d) przyjaźni
Rozwiązanie

Jedno z wiejskich dzieci nauczyciel z noweli „Antek” nauczył abecadła w ciągu:
a) trzech lat
b) roku
c) miesiąca
d) pół roku
Rozwiązanie

Gdy siostra Antka nagle zachorowała bohater miał:
a) sześć lat
b) osiem lat
c) dwanaście lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” miał:
a) cztery pokoje
b) osiem pokoi
c) sześć pokoi
d) dwa pokoje
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) łaciny
c) języka polskiego
d) historii Polski
Rozwiązanie

Najwybitniejsi autorzy pozytywizmu czynili z dzieci bohaterów swoich dzieł by:
a) zwrócić uwagę na krzywdę najmłodszych
b) odwrócić uwagę od palących problemów
c) wzbudzić w czytelniku współczucie
d) ominąć cenzurę
Rozwiązanie

Rolę symbolicznej granicy świata w noweli „Antka” pełni:
a) most
b) wiatrak
c) Wisła
d) wapienne wzgórze
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) budowa cykliczna utworu
b) budowa liniowa utworu
c) brak początku z końca akcji
d) zakłócenie chronologii akcji
Rozwiązanie

Dla małej z noweli „Katarynka” przeprowadzka do nowego miejsca:
a) nie zmieniła nic w jej życiu
b) wywołała chorobę
c) stała się inspiracją
d) stała się nieszczęściem
Rozwiązanie

Brat Antka to:
a) Janek
b) Tadeusz
c) Wojtek
d) Michaś
Rozwiązanie

Stan bohatera „Kamizelki” znacznie pogorszył się:
a) w sierpniu
b) we wrześniu
c) w listopadzie
d) w październiku
Rozwiązanie

Uwagę Antka stale odwracały wiatraki, które widział:
a) z okien szkoły
b) z okien swojego domu
c) podczas pracy u kowala
d) po drugiej stronie Wisły
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Opiekun Domowy”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” był:
a) bankierem
b) urzędnikiem
c) lekarzem
d) adwokatem
Rozwiązanie

Akcja noweli „Katarynka” rozgrywa się w:
a) I połowie XIX wieku w Warszawie
b) II połowie XIX wieku w Krakowie
c) I połowie XIX wieku w Krakowie
d) II połowie XIX wieku w Warszawie
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) optymistycznie przyjęta
c) źle przyjęta
d) entuzjastycznie przyjęta
Rozwiązanie

Antka leniem i darmozjadem określała:
a) wójtowa
b) matka
c) żona nauczyciela
d) żona kowala
Rozwiązanie

W pokoju zajmowanym przez kobiety i dziewczynkę („Katarynka”) mieszkali przed nimi:
a) emerytka i malarz
b) urzędnik sądowy i krawiec emerytka
c) urzędnik sądowy i przwnik
d) krawiec i lekarz
Rozwiązanie

Domy w noweli „Antek” pokryte były:
a) dachówką
b) trzciną
c) gontem
d) słomą
Rozwiązanie

Dziewczynka z noweli „Katarynka” zachorowała w wieku:
a) pięciu lat
b) czterech lat
c) ośmiu lat
d) sześciu lat
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies