Test:

Wybranką wójta okazała się piękna, bogata, młoda kobieta pochodzenia:
a) żydowskiego
b) romskiego
c) ukraińskiego
d) niemieckiego
Rozwiązanie

W oczach narratora „Kamizelki” mężczyzna był:
a) sumienny
b) nieśmiały
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) pracowity
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” miał:
a) dwa pokoje
b) osiem pokoi
c) sześć pokoi
d) cztery pokoje
Rozwiązanie

Dziewczynka z noweli „Katarynka” zachorowała w wieku:
a) ośmiu lat
b) pięciu lat
c) sześciu lat
d) czterech lat
Rozwiązanie

Kamizelka, którą posiada narrator:
a) była sfatygowana
b) symbolizowała śmierć
c) lśniła czystością
d) była jego ulubionym strojem
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) dwanaście lat
b) osiemnaście lat
c) szesnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Rolę symbolicznej granicy świata w noweli „Antka” pełni:
a) wapienne wzgórze
b) Wisła
c) wiatrak
d) most
Rozwiązanie

Narrator „Kamizelki” był:
a) antykwariuszem
b) kolekcjonerem
c) pamiętnikarzem
d) handlarzem staroci
Rozwiązanie

Za kłamstwa małżonków z noweli „Kamizelka” należy ich:
a) podziwiać
b) ganić
c) rozliczyć
d) potępiać
Rozwiązanie

Jeden z przyjaciół bohatera z noweli „Katarynka” czekał na proces w sprawie:
a) rozwodu
b) podziału spadku
c) podziału majątku
d) podważenia przepisania folwarku
Rozwiązanie


„Chorą kamizelczyznę” odkupił narrator od:
a) żony zmarłego mężczyzny
b) sprzedawcy staroci
c) żydowskiego handlarza
d) sąsiada
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) filologicznym
c) botanicznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Domy w noweli „Antek” pokryte były:
a) dachówką
b) gontem
c) słomą
d) trzciną
Rozwiązanie

Matka Antka, aby zdobyć dla syna rubla na drogę zadłużyła się u:
a) wójta
b) kowala
c) szynkarza
d) sołtysa
Rozwiązanie

Główny problem, który w noweli „Katarynka” poruszył Prus wiąże się z hasłem:
a) pracy organicznej
b) filantropii
c) pokrzepienia serc
d) pracy u podstaw
Rozwiązanie

W swych krótkich dziełach Prus:
a) nie ograniczał odautorskich komentarzy
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie ograniczał luźnych epizodów
d) odszedł od jednowątkowej akcji
Rozwiązanie

Matka dziewczynki z noweli „Katarynka” kupiła jej za rubla:
a) trzewiki
b) palto na jesień
c) słodycze
d) lalkę
Rozwiązanie

Kolegę, który wysłał dwóch kataryniarzy pod okna pana Tomasza, bohater noweli „Katarynka”:
a) zaprosił do restauracji
b) pozwał do sądu
c) wyzwał na pojedynek
d) zwyzywał
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny w „Kamizelce”:
a) jest wyraźnie zaznaczony
b) jest niezauwalny
c) jest rozciągnięty w czasie
d) nie występuje
Rozwiązanie

Postawa dziewczynki wobec kalectwa z noweli „Katarynka” może być odczytana jako:
a) pozytywne przesłanie
b) negatywny przykład
c) ostrzeżenie
d) próba pocieszenia
Rozwiązanie

Antek chciał ofiarować wójtowej:
a) podkowę
b) krzyżyk
c) wystrugany wiatrak
d) kwiaty
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) budowa cykliczna utworu
b) budowa liniowa utworu
c) brak początku z końca akcji
d) zakłócenie chronologii akcji
Rozwiązanie

Antek uczył się w szkole przez:
a) trzy miesiące
b) dwa miesiące
c) pól roku
d) miesiąc
Rozwiązanie

Mężczyzna z opowiadania „Kamizelka” chorował wcześniej na:
a) zapalenie płuc
b) gruźlicę
c) anginę
d) zaziębienie
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Jan w Oleju”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Marek od Tamary”
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Kaliszu
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Dla małej z noweli „Katarynka” przeprowadzka do nowego miejsca:
a) nie zmieniła nic w jej życiu
b) stała się inspiracją
c) wywołała chorobę
d) stała się nieszczęściem
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) języka polskiego
b) łaciny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) historii Polski
Rozwiązanie

Gdy siostra Antka nagle zachorowała bohater miał:
a) osiem lat
b) dziesięć lat
c) sześć lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Pan Tomasz w noweli „Katarynka” spacerował ulicą Miodową:
a) od dziesięciu lat
b) od trzydziestu lat
c) od dwudziestu lat
d) od czterdziestu lat
Rozwiązanie

Z niemieckiego „Falkentheorie” to teoria:
a) cebuli
b) zwięzłości
c) sokoła
d) parapetowa
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Lublina
c) Białegostoku
d) Zamościa
Rozwiązanie

Gdy niewidoma dziewczynka z noweli „Katarynka” usłyszała dźwięki katarynki:
a) klaskała w ręce
b) tańczyła
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) śmiała się
Rozwiązanie

Bolesław Prus, nazywany pisarzem chwalącym:
a) skromność i ascezę
b) proste życie
c) biedne dzielnice
d) codzienność
Rozwiązanie

Antek uczył się zawodu u:
a) kowala
b) sołtysa
c) wójta
d) szynkarza
Rozwiązanie

Mężczyzna z „Kamizelki” to:
a) handlarz
b) urzędnik
c) nauczyciel
d) krawiec
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” był:
a) lekarzem
b) bankierem
c) urzędnikiem
d) adwokatem
Rozwiązanie

Gdy dowiadujemy się w noweli „Katarynka” o przeszłości pana Tomasza mamy do czynienia z:
a) wsteczną projekcją
b) inwersją czasową
c) retrospekcją
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Teoria sokoła zawdzięcza swoją nazwę noweli „Sokół” autorstwa:
a) Dantego Alighieri
b) Diderota
c) Boccacia
d) Woltera
Rozwiązanie

Kobiety, które obserwował z okna pan Tomasz z noweli „Katarynka”:
a) pochodziły ze wsi
b) zajmowały się szyciem
c) pracowały w fabryce
d) udzielały korepetycji
Rozwiązanie

W opowiadaniu „Kamizelka” służąca odeszła od małżeństwa :
a) w październiku
b) w kwietniu
c) w lipcu
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Wieś opisana przez Bolesława Prusa to miejsce:
a) położone w centrum
b) położone przy fabryce włókienniczej
c) odcięte od świata
d) położone nieopodal wielkiej aglomeracji
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Nałęczowie
b) Zakopanem
c) Wiśle
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Siostra Antka – Rozalia – przyszła na świat, gdy bohater miał:
a) rok
b) sześć lat
c) cztery lata
d) dwa lata
Rozwiązanie

Od północy wieś w noweli „Antek” otaczały spadziste wzgórza porosłe:
a) leszczyną
b) tarniną
c) głogiem
d) sosnowym lasem
Rozwiązanie

Brat Antka to:
a) Michaś
b) Wojtek
c) Janek
d) Tadeusz
Rozwiązanie

Antka leniem i darmozjadem określała:
a) żona nauczyciela
b) matka
c) wójtowa
d) żona kowala
Rozwiązanie

Po śmierci męża w noweli „Kamizelka” kobieta:
a) przeprowadziła się do narratora
b) wynajęła służącą
c) ponownie wyszła za mąż
d) wyprowadziła się z mieszkania
Rozwiązanie

Najwybitniejsi autorzy pozytywizmu czynili z dzieci bohaterów swoich dzieł by:
a) ominąć cenzurę
b) zwrócić uwagę na krzywdę najmłodszych
c) wzbudzić w czytelniku współczucie
d) odwrócić uwagę od palących problemów
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) oficera
b) nauczyciela
c) ekonoma
d) zarządcy
Rozwiązanie

W pokoju zajmowanym przez kobiety i dziewczynkę („Katarynka”) mieszkali przed nimi:
a) emerytka i malarz
b) urzędnik sądowy i przwnik
c) krawiec i lekarz
d) urzędnik sądowy i krawiec emerytka
Rozwiązanie

„Kamizelka” opowiada przede wszystkim o:
a) romansie
b) mezaliansie
c) niezwykłej miłości
d) przyjaźni
Rozwiązanie

Wyroby Antka kupował od niego za parę groszy:
a) nauczyciel
b) wójt
c) kowal
d) szynkarz
Rozwiązanie

Narrator „Antka”:
a) przedstawia wieś w krzywym zwierciadle
b) nie skupia się przedstawianiu jednego punktu widzenia
c) przedstawia jednostronnie wiejski świat
d) wyśmiewa się z chłopów
Rozwiązanie

Narrator opowiadania „Kamizelka” przypadkiem spotkał sąsiadów:
a) na Krakowskim Przedmieściu
b) w Ogrodzie Saskim
c) w Ogrodzie Botanicznym
d) na Rynku Starego Miasta
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Niwa”
c) „Opiekun Domowy”
d) „Mucha”
Rozwiązanie

Akcja noweli „Katarynka” rozgrywa się w:
a) II połowie XIX wieku w Warszawie
b) II połowie XIX wieku w Krakowie
c) I połowie XIX wieku w Warszawie
d) I połowie XIX wieku w Krakowie
Rozwiązanie

Jedno z wiejskich dzieci nauczyciel z noweli „Antek” nauczył abecadła w ciągu:
a) pół roku
b) roku
c) trzech lat
d) miesiąca
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) entuzjastycznie przyjęta
c) źle przyjęta
d) optymistycznie przyjęta
Rozwiązanie

Końcowy fragment noweli „Antek” to:
a) inwokacja
b) odezwa
c) apel
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

Prus noweli w „Kamizelka” m.in. zwraca uwagę czytelnika na:
a) biedę na wsi
b) niski poziom życia mieszczańskiej rodziny
c) los chłopów w II poł. XIX wieku
d) zubożenie arystokracji
Rozwiązanie

Stan bohatera „Kamizelki” znacznie pogorszył się:
a) we wrześniu
b) w sierpniu
c) w listopadzie
d) w październiku
Rozwiązanie

Kobieta z opowiadania „Kamizelka” całymi nocami:
a) użalała się nad swoim losem
b) szyła
c) płakała
d) przygotowała się do korepetycji
Rozwiązanie

Uwagę Antka stale odwracały wiatraki, które widział:
a) po drugiej stronie Wisły
b) z okien szkoły
c) z okien swojego domu
d) podczas pracy u kowala
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies