Test:

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” miał:
a) osiem pokoi
b) cztery pokoje
c) dwa pokoje
d) sześć pokoi
Rozwiązanie

Mężczyzna z „Kamizelki” to:
a) nauczyciel
b) handlarz
c) urzędnik
d) krawiec
Rozwiązanie

Jeden z przyjaciół bohatera z noweli „Katarynka” czekał na proces w sprawie:
a) rozwodu
b) podważenia przepisania folwarku
c) podziału spadku
d) podziału majątku
Rozwiązanie

Akcja noweli „Katarynka” rozgrywa się w:
a) II połowie XIX wieku w Warszawie
b) II połowie XIX wieku w Krakowie
c) I połowie XIX wieku w Krakowie
d) I połowie XIX wieku w Warszawie
Rozwiązanie

Antek uczył się w szkole przez:
a) dwa miesiące
b) trzy miesiące
c) pól roku
d) miesiąc
Rozwiązanie

Dziewczynka z noweli „Katarynka” zachorowała w wieku:
a) czterech lat
b) sześciu lat
c) ośmiu lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

Wieś opisana przez Bolesława Prusa to miejsce:
a) odcięte od świata
b) położone nieopodal wielkiej aglomeracji
c) położone w centrum
d) położone przy fabryce włókienniczej
Rozwiązanie

Stan bohatera „Kamizelki” znacznie pogorszył się:
a) w październiku
b) w sierpniu
c) w listopadzie
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) czternaście lat
b) osiemnaście lat
c) dwanaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Kobiety, które obserwował z okna pan Tomasz z noweli „Katarynka”:
a) pochodziły ze wsi
b) pracowały w fabryce
c) udzielały korepetycji
d) zajmowały się szyciem
Rozwiązanie


Wyroby Antka kupował od niego za parę groszy:
a) kowal
b) szynkarz
c) nauczyciel
d) wójt
Rozwiązanie

Wybranką wójta okazała się piękna, bogata, młoda kobieta pochodzenia:
a) żydowskiego
b) romskiego
c) niemieckiego
d) ukraińskiego
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Konstancina
c) Białegostoku
d) Lublina
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny w „Kamizelce”:
a) jest wyraźnie zaznaczony
b) jest rozciągnięty w czasie
c) jest niezauwalny
d) nie występuje
Rozwiązanie

Brat Antka to:
a) Wojtek
b) Michaś
c) Janek
d) Tadeusz
Rozwiązanie

Od północy wieś w noweli „Antek” otaczały spadziste wzgórza porosłe:
a) sosnowym lasem
b) głogiem
c) leszczyną
d) tarniną
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Kaliszu
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Kamizelka” opowiada przede wszystkim o:
a) niezwykłej miłości
b) przyjaźni
c) romansie
d) mezaliansie
Rozwiązanie

Narrator „Kamizelki” był:
a) handlarzem staroci
b) antykwariuszem
c) kolekcjonerem
d) pamiętnikarzem
Rozwiązanie

W oczach narratora „Kamizelki” mężczyzna był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nieśmiały
c) sumienny
d) pracowity
Rozwiązanie

Mężczyzna z opowiadania „Kamizelka” chorował wcześniej na:
a) zaziębienie
b) anginę
c) gruźlicę
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Antka leniem i darmozjadem określała:
a) żona kowala
b) matka
c) żona nauczyciela
d) wójtowa
Rozwiązanie

W opowiadaniu „Kamizelka” służąca odeszła od małżeństwa :
a) w kwietniu
b) w październiku
c) we wrześniu
d) w lipcu
Rozwiązanie

Gdy siostra Antka nagle zachorowała bohater miał:
a) dwanaście lat
b) sześć lat
c) dziesięć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Gdy niewidoma dziewczynka z noweli „Katarynka” usłyszała dźwięki katarynki:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) śmiała się
c) tańczyła
d) klaskała w ręce
Rozwiązanie

Z niemieckiego „Falkentheorie” to teoria:
a) cebuli
b) parapetowa
c) sokoła
d) zwięzłości
Rozwiązanie

Bolesław Prus, nazywany pisarzem chwalącym:
a) biedne dzielnice
b) skromność i ascezę
c) codzienność
d) proste życie
Rozwiązanie

Kolegę, który wysłał dwóch kataryniarzy pod okna pana Tomasza, bohater noweli „Katarynka”:
a) pozwał do sądu
b) wyzwał na pojedynek
c) zwyzywał
d) zaprosił do restauracji
Rozwiązanie

Matka Antka, aby zdobyć dla syna rubla na drogę zadłużyła się u:
a) szynkarza
b) wójta
c) sołtysa
d) kowala
Rozwiązanie

Matka dziewczynki z noweli „Katarynka” kupiła jej za rubla:
a) trzewiki
b) słodycze
c) lalkę
d) palto na jesień
Rozwiązanie

Kamizelka, którą posiada narrator:
a) była sfatygowana
b) lśniła czystością
c) była jego ulubionym strojem
d) symbolizowała śmierć
Rozwiązanie

Po śmierci męża w noweli „Kamizelka” kobieta:
a) wynajęła służącą
b) wyprowadziła się z mieszkania
c) ponownie wyszła za mąż
d) przeprowadziła się do narratora
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Opiekun Domowy”
b) „Niwa”
c) „Mucha”
d) „Kurier Warszawski”
Rozwiązanie

Narrator opowiadania „Kamizelka” przypadkiem spotkał sąsiadów:
a) w Ogrodzie Botanicznym
b) na Krakowskim Przedmieściu
c) na Rynku Starego Miasta
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) brak początku z końca akcji
b) budowa cykliczna utworu
c) zakłócenie chronologii akcji
d) budowa liniowa utworu
Rozwiązanie

Postawa dziewczynki wobec kalectwa z noweli „Katarynka” może być odczytana jako:
a) pozytywne przesłanie
b) negatywny przykład
c) próba pocieszenia
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

„Chorą kamizelczyznę” odkupił narrator od:
a) sprzedawcy staroci
b) żydowskiego handlarza
c) żony zmarłego mężczyzny
d) sąsiada
Rozwiązanie

Kobieta z opowiadania „Kamizelka” całymi nocami:
a) płakała
b) szyła
c) użalała się nad swoim losem
d) przygotowała się do korepetycji
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Jan w Oleju”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Witek z Siedlec”
Rozwiązanie

Antek uczył się zawodu u:
a) szynkarza
b) sołtysa
c) kowala
d) wójta
Rozwiązanie

Teoria sokoła zawdzięcza swoją nazwę noweli „Sokół” autorstwa:
a) Woltera
b) Diderota
c) Dantego Alighieri
d) Boccacia
Rozwiązanie

Prus noweli w „Kamizelka” m.in. zwraca uwagę czytelnika na:
a) zubożenie arystokracji
b) biedę na wsi
c) niski poziom życia mieszczańskiej rodziny
d) los chłopów w II poł. XIX wieku
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) botanicznym
c) matematyczno-fizycznym
d) filologicznym
Rozwiązanie

Antek chciał ofiarować wójtowej:
a) kwiaty
b) podkowę
c) krzyżyk
d) wystrugany wiatrak
Rozwiązanie

W swych krótkich dziełach Prus:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie ograniczał luźnych epizodów
c) nie ograniczał odautorskich komentarzy
d) odszedł od jednowątkowej akcji
Rozwiązanie

Za kłamstwa małżonków z noweli „Kamizelka” należy ich:
a) rozliczyć
b) podziwiać
c) ganić
d) potępiać
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Zakopanem
c) Nałęczowie
d) Wiśle
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) entuzjastycznie przyjęta
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Końcowy fragment noweli „Antek” to:
a) inwokacja
b) ostrzeżenie
c) odezwa
d) apel
Rozwiązanie

Jedno z wiejskich dzieci nauczyciel z noweli „Antek” nauczył abecadła w ciągu:
a) roku
b) miesiąca
c) pół roku
d) trzech lat
Rozwiązanie

Pan Tomasz w noweli „Katarynka” spacerował ulicą Miodową:
a) od dwudziestu lat
b) od trzydziestu lat
c) od czterdziestu lat
d) od dziesięciu lat
Rozwiązanie

Siostra Antka – Rozalia – przyszła na świat, gdy bohater miał:
a) sześć lat
b) dwa lata
c) cztery lata
d) rok
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” był:
a) lekarzem
b) adwokatem
c) bankierem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) oficera
c) zarządcy
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Najwybitniejsi autorzy pozytywizmu czynili z dzieci bohaterów swoich dzieł by:
a) odwrócić uwagę od palących problemów
b) wzbudzić w czytelniku współczucie
c) ominąć cenzurę
d) zwrócić uwagę na krzywdę najmłodszych
Rozwiązanie

Gdy dowiadujemy się w noweli „Katarynka” o przeszłości pana Tomasza mamy do czynienia z:
a) retrospekcją
b) inwersją czasową
c) wsteczną projekcją
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) języka polskiego
b) łaciny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) historii Polski
Rozwiązanie

Rolę symbolicznej granicy świata w noweli „Antka” pełni:
a) wapienne wzgórze
b) Wisła
c) most
d) wiatrak
Rozwiązanie

Uwagę Antka stale odwracały wiatraki, które widział:
a) z okien szkoły
b) z okien swojego domu
c) podczas pracy u kowala
d) po drugiej stronie Wisły
Rozwiązanie

Domy w noweli „Antek” pokryte były:
a) gontem
b) dachówką
c) trzciną
d) słomą
Rozwiązanie

W pokoju zajmowanym przez kobiety i dziewczynkę („Katarynka”) mieszkali przed nimi:
a) krawiec i lekarz
b) emerytka i malarz
c) urzędnik sądowy i przwnik
d) urzędnik sądowy i krawiec emerytka
Rozwiązanie

Dla małej z noweli „Katarynka” przeprowadzka do nowego miejsca:
a) nie zmieniła nic w jej życiu
b) stała się inspiracją
c) wywołała chorobę
d) stała się nieszczęściem
Rozwiązanie

Główny problem, który w noweli „Katarynka” poruszył Prus wiąże się z hasłem:
a) pokrzepienia serc
b) pracy u podstaw
c) pracy organicznej
d) filantropii
Rozwiązanie

Narrator „Antka”:
a) wyśmiewa się z chłopów
b) przedstawia jednostronnie wiejski świat
c) nie skupia się przedstawianiu jednego punktu widzenia
d) przedstawia wieś w krzywym zwierciadle
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies