Test:

Dla małej z noweli „Katarynka” przeprowadzka do nowego miejsca:
a) wywołała chorobę
b) stała się nieszczęściem
c) nie zmieniła nic w jej życiu
d) stała się inspiracją
Rozwiązanie

Gdy dowiadujemy się w noweli „Katarynka” o przeszłości pana Tomasza mamy do czynienia z:
a) inwersją czasową
b) wsteczną projekcją
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) retrospekcją
Rozwiązanie

„Kamizelka” opowiada przede wszystkim o:
a) niezwykłej miłości
b) romansie
c) mezaliansie
d) przyjaźni
Rozwiązanie

Z niemieckiego „Falkentheorie” to teoria:
a) zwięzłości
b) sokoła
c) parapetowa
d) cebuli
Rozwiązanie

Siostra Antka – Rozalia – przyszła na świat, gdy bohater miał:
a) cztery lata
b) rok
c) dwa lata
d) sześć lat
Rozwiązanie

Akcja noweli „Katarynka” rozgrywa się w:
a) II połowie XIX wieku w Krakowie
b) I połowie XIX wieku w Krakowie
c) II połowie XIX wieku w Warszawie
d) I połowie XIX wieku w Warszawie
Rozwiązanie

Matka dziewczynki z noweli „Katarynka” kupiła jej za rubla:
a) słodycze
b) lalkę
c) trzewiki
d) palto na jesień
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Zakopanem
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Domy w noweli „Antek” pokryte były:
a) słomą
b) dachówką
c) trzciną
d) gontem
Rozwiązanie

Po śmierci męża w noweli „Kamizelka” kobieta:
a) wynajęła służącą
b) ponownie wyszła za mąż
c) przeprowadziła się do narratora
d) wyprowadziła się z mieszkania
Rozwiązanie


Wybranką wójta okazała się piękna, bogata, młoda kobieta pochodzenia:
a) romskiego
b) żydowskiego
c) ukraińskiego
d) niemieckiego
Rozwiązanie

Za kłamstwa małżonków z noweli „Kamizelka” należy ich:
a) rozliczyć
b) potępiać
c) podziwiać
d) ganić
Rozwiązanie

Brat Antka to:
a) Tadeusz
b) Wojtek
c) Janek
d) Michaś
Rozwiązanie

Narrator „Antka”:
a) przedstawia jednostronnie wiejski świat
b) wyśmiewa się z chłopów
c) przedstawia wieś w krzywym zwierciadle
d) nie skupia się przedstawianiu jednego punktu widzenia
Rozwiązanie

Stan bohatera „Kamizelki” znacznie pogorszył się:
a) we wrześniu
b) w sierpniu
c) w listopadzie
d) w październiku
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) oficera
b) nauczyciela
c) ekonoma
d) zarządcy
Rozwiązanie

Mężczyzna z „Kamizelki” to:
a) nauczyciel
b) urzędnik
c) krawiec
d) handlarz
Rozwiązanie

Dziewczynka z noweli „Katarynka” zachorowała w wieku:
a) sześciu lat
b) ośmiu lat
c) czterech lat
d) pięciu lat
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) historycznym
c) filologicznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

„Chorą kamizelczyznę” odkupił narrator od:
a) sąsiada
b) sprzedawcy staroci
c) żydowskiego handlarza
d) żony zmarłego mężczyzny
Rozwiązanie

W pokoju zajmowanym przez kobiety i dziewczynkę („Katarynka”) mieszkali przed nimi:
a) krawiec i lekarz
b) urzędnik sądowy i przwnik
c) emerytka i malarz
d) urzędnik sądowy i krawiec emerytka
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Opiekun Domowy”
b) „Niwa”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Mucha”
Rozwiązanie

Wieś opisana przez Bolesława Prusa to miejsce:
a) położone przy fabryce włókienniczej
b) położone nieopodal wielkiej aglomeracji
c) położone w centrum
d) odcięte od świata
Rozwiązanie

W oczach narratora „Kamizelki” mężczyzna był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nieśmiały
c) pracowity
d) sumienny
Rozwiązanie

Uwagę Antka stale odwracały wiatraki, które widział:
a) z okien szkoły
b) po drugiej stronie Wisły
c) z okien swojego domu
d) podczas pracy u kowala
Rozwiązanie

Kamizelka, którą posiada narrator:
a) była jego ulubionym strojem
b) symbolizowała śmierć
c) była sfatygowana
d) lśniła czystością
Rozwiązanie

Kolegę, który wysłał dwóch kataryniarzy pod okna pana Tomasza, bohater noweli „Katarynka”:
a) zaprosił do restauracji
b) zwyzywał
c) wyzwał na pojedynek
d) pozwał do sądu
Rozwiązanie

Kobieta z opowiadania „Kamizelka” całymi nocami:
a) przygotowała się do korepetycji
b) płakała
c) użalała się nad swoim losem
d) szyła
Rozwiązanie

W swych krótkich dziełach Prus:
a) nie ograniczał luźnych epizodów
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) odszedł od jednowątkowej akcji
d) nie ograniczał odautorskich komentarzy
Rozwiązanie

Bolesław Prus, nazywany pisarzem chwalącym:
a) biedne dzielnice
b) codzienność
c) proste życie
d) skromność i ascezę
Rozwiązanie

Gdy siostra Antka nagle zachorowała bohater miał:
a) dwanaście lat
b) dziesięć lat
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Piotr znad Bugu”
b) „Witek z Siedlec”
c) „Marek od Tamary”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Pan Tomasz w noweli „Katarynka” spacerował ulicą Miodową:
a) od dwudziestu lat
b) od czterdziestu lat
c) od dziesięciu lat
d) od trzydziestu lat
Rozwiązanie

Główny problem, który w noweli „Katarynka” poruszył Prus wiąże się z hasłem:
a) filantropii
b) pracy organicznej
c) pracy u podstaw
d) pokrzepienia serc
Rozwiązanie

Jeden z przyjaciół bohatera z noweli „Katarynka” czekał na proces w sprawie:
a) podważenia przepisania folwarku
b) podziału spadku
c) podziału majątku
d) rozwodu
Rozwiązanie

Rolę symbolicznej granicy świata w noweli „Antka” pełni:
a) Wisła
b) most
c) wapienne wzgórze
d) wiatrak
Rozwiązanie

Antka leniem i darmozjadem określała:
a) żona kowala
b) matka
c) żona nauczyciela
d) wójtowa
Rozwiązanie

Mężczyzna z opowiadania „Kamizelka” chorował wcześniej na:
a) anginę
b) gruźlicę
c) zaziębienie
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) źle przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) entuzjastycznie przyjęta
Rozwiązanie

W opowiadaniu „Kamizelka” służąca odeszła od małżeństwa :
a) w kwietniu
b) we wrześniu
c) w październiku
d) w lipcu
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) brak początku z końca akcji
b) budowa liniowa utworu
c) budowa cykliczna utworu
d) zakłócenie chronologii akcji
Rozwiązanie

Postawa dziewczynki wobec kalectwa z noweli „Katarynka” może być odczytana jako:
a) negatywny przykład
b) ostrzeżenie
c) pozytywne przesłanie
d) próba pocieszenia
Rozwiązanie

Od północy wieś w noweli „Antek” otaczały spadziste wzgórza porosłe:
a) sosnowym lasem
b) głogiem
c) tarniną
d) leszczyną
Rozwiązanie

Matka Antka, aby zdobyć dla syna rubla na drogę zadłużyła się u:
a) kowala
b) szynkarza
c) sołtysa
d) wójta
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) dwanaście lat
c) czternaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Prus noweli w „Kamizelka” m.in. zwraca uwagę czytelnika na:
a) niski poziom życia mieszczańskiej rodziny
b) zubożenie arystokracji
c) los chłopów w II poł. XIX wieku
d) biedę na wsi
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Białegostoku
c) Lublina
d) Zamościa
Rozwiązanie

Antek uczył się w szkole przez:
a) dwa miesiące
b) trzy miesiące
c) miesiąc
d) pól roku
Rozwiązanie

Najwybitniejsi autorzy pozytywizmu czynili z dzieci bohaterów swoich dzieł by:
a) ominąć cenzurę
b) wzbudzić w czytelniku współczucie
c) odwrócić uwagę od palących problemów
d) zwrócić uwagę na krzywdę najmłodszych
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” miał:
a) dwa pokoje
b) osiem pokoi
c) sześć pokoi
d) cztery pokoje
Rozwiązanie

Narrator „Kamizelki” był:
a) antykwariuszem
b) pamiętnikarzem
c) kolekcjonerem
d) handlarzem staroci
Rozwiązanie

Gdy niewidoma dziewczynka z noweli „Katarynka” usłyszała dźwięki katarynki:
a) klaskała w ręce
b) tańczyła
c) śmiała się
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Antek uczył się zawodu u:
a) szynkarza
b) kowala
c) sołtysa
d) wójta
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Nałęczowie
c) Wiedniu
d) Wiśle
Rozwiązanie

Końcowy fragment noweli „Antek” to:
a) inwokacja
b) ostrzeżenie
c) odezwa
d) apel
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny w „Kamizelce”:
a) jest rozciągnięty w czasie
b) jest niezauwalny
c) jest wyraźnie zaznaczony
d) nie występuje
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” był:
a) adwokatem
b) urzędnikiem
c) bankierem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) języka polskiego
b) łaciny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) historii Polski
Rozwiązanie

Wyroby Antka kupował od niego za parę groszy:
a) wójt
b) kowal
c) szynkarz
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Antek chciał ofiarować wójtowej:
a) krzyżyk
b) wystrugany wiatrak
c) podkowę
d) kwiaty
Rozwiązanie

Kobiety, które obserwował z okna pan Tomasz z noweli „Katarynka”:
a) pracowały w fabryce
b) udzielały korepetycji
c) pochodziły ze wsi
d) zajmowały się szyciem
Rozwiązanie

Narrator opowiadania „Kamizelka” przypadkiem spotkał sąsiadów:
a) w Ogrodzie Botanicznym
b) na Krakowskim Przedmieściu
c) na Rynku Starego Miasta
d) w Ogrodzie Saskim
Rozwiązanie

Jedno z wiejskich dzieci nauczyciel z noweli „Antek” nauczył abecadła w ciągu:
a) roku
b) trzech lat
c) miesiąca
d) pół roku
Rozwiązanie

Teoria sokoła zawdzięcza swoją nazwę noweli „Sokół” autorstwa:
a) Dantego Alighieri
b) Woltera
c) Diderota
d) Boccacia
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies