Test:

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Witek z Siedlec”
c) „Jan w Oleju”
d) „Piotr znad Bugu”
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Lublinie
c) Zakopanem
d) Warszawie
Rozwiązanie

Narrator „Antka”:
a) wyśmiewa się z chłopów
b) przedstawia jednostronnie wiejski świat
c) nie skupia się przedstawianiu jednego punktu widzenia
d) przedstawia wieś w krzywym zwierciadle
Rozwiązanie

Gdy siostra Antka nagle zachorowała bohater miał:
a) sześć lat
b) dziesięć lat
c) dwanaście lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Najwybitniejsi autorzy pozytywizmu czynili z dzieci bohaterów swoich dzieł by:
a) wzbudzić w czytelniku współczucie
b) odwrócić uwagę od palących problemów
c) zwrócić uwagę na krzywdę najmłodszych
d) ominąć cenzurę
Rozwiązanie

„Kamizelka” opowiada przede wszystkim o:
a) przyjaźni
b) romansie
c) mezaliansie
d) niezwykłej miłości
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) brak początku z końca akcji
b) zakłócenie chronologii akcji
c) budowa cykliczna utworu
d) budowa liniowa utworu
Rozwiązanie

W oczach narratora „Kamizelki” mężczyzna był:
a) sumienny
b) nieśmiały
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) pracowity
Rozwiązanie

Akcja noweli „Katarynka” rozgrywa się w:
a) II połowie XIX wieku w Krakowie
b) I połowie XIX wieku w Krakowie
c) I połowie XIX wieku w Warszawie
d) II połowie XIX wieku w Warszawie
Rozwiązanie

Antek chciał ofiarować wójtowej:
a) podkowę
b) wystrugany wiatrak
c) krzyżyk
d) kwiaty
Rozwiązanie


Jedno z wiejskich dzieci nauczyciel z noweli „Antek” nauczył abecadła w ciągu:
a) roku
b) pół roku
c) trzech lat
d) miesiąca
Rozwiązanie

Jeden z przyjaciół bohatera z noweli „Katarynka” czekał na proces w sprawie:
a) rozwodu
b) podziału majątku
c) podziału spadku
d) podważenia przepisania folwarku
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Nałęczowie
b) Zakopanem
c) Wiśle
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Kolegę, który wysłał dwóch kataryniarzy pod okna pana Tomasza, bohater noweli „Katarynka”:
a) zaprosił do restauracji
b) pozwał do sądu
c) wyzwał na pojedynek
d) zwyzywał
Rozwiązanie

Wybranką wójta okazała się piękna, bogata, młoda kobieta pochodzenia:
a) żydowskiego
b) niemieckiego
c) romskiego
d) ukraińskiego
Rozwiązanie

Matka dziewczynki z noweli „Katarynka” kupiła jej za rubla:
a) słodycze
b) trzewiki
c) lalkę
d) palto na jesień
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) filologicznym
b) botanicznym
c) matematyczno-fizycznym
d) historycznym
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) źle przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) entuzjastycznie przyjęta
d) optymistycznie przyjęta
Rozwiązanie

Narrator „Kamizelki” był:
a) handlarzem staroci
b) kolekcjonerem
c) antykwariuszem
d) pamiętnikarzem
Rozwiązanie

Prus noweli w „Kamizelka” m.in. zwraca uwagę czytelnika na:
a) los chłopów w II poł. XIX wieku
b) niski poziom życia mieszczańskiej rodziny
c) biedę na wsi
d) zubożenie arystokracji
Rozwiązanie

Główny problem, który w noweli „Katarynka” poruszył Prus wiąże się z hasłem:
a) filantropii
b) pracy u podstaw
c) pokrzepienia serc
d) pracy organicznej
Rozwiązanie

Mężczyzna z „Kamizelki” to:
a) urzędnik
b) krawiec
c) handlarz
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Domy w noweli „Antek” pokryte były:
a) gontem
b) trzciną
c) słomą
d) dachówką
Rozwiązanie

Uwagę Antka stale odwracały wiatraki, które widział:
a) z okien swojego domu
b) podczas pracy u kowala
c) po drugiej stronie Wisły
d) z okien szkoły
Rozwiązanie

Wyroby Antka kupował od niego za parę groszy:
a) wójt
b) kowal
c) szynkarz
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) historii Polski
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) języka polskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Kobieta z opowiadania „Kamizelka” całymi nocami:
a) płakała
b) szyła
c) użalała się nad swoim losem
d) przygotowała się do korepetycji
Rozwiązanie

Pan Tomasz w noweli „Katarynka” spacerował ulicą Miodową:
a) od dwudziestu lat
b) od czterdziestu lat
c) od trzydziestu lat
d) od dziesięciu lat
Rozwiązanie

Po śmierci męża w noweli „Kamizelka” kobieta:
a) wyprowadziła się z mieszkania
b) przeprowadziła się do narratora
c) ponownie wyszła za mąż
d) wynajęła służącą
Rozwiązanie

Gdy niewidoma dziewczynka z noweli „Katarynka” usłyszała dźwięki katarynki:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) śmiała się
c) klaskała w ręce
d) tańczyła
Rozwiązanie

Rolę symbolicznej granicy świata w noweli „Antka” pełni:
a) most
b) wiatrak
c) wapienne wzgórze
d) Wisła
Rozwiązanie

Za kłamstwa małżonków z noweli „Kamizelka” należy ich:
a) ganić
b) potępiać
c) podziwiać
d) rozliczyć
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) dwanaście lat
c) osiemnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Brat Antka to:
a) Tadeusz
b) Wojtek
c) Michaś
d) Janek
Rozwiązanie

Teoria sokoła zawdzięcza swoją nazwę noweli „Sokół” autorstwa:
a) Diderota
b) Boccacia
c) Woltera
d) Dantego Alighieri
Rozwiązanie

W swych krótkich dziełach Prus:
a) odszedł od jednowątkowej akcji
b) nie ograniczał odautorskich komentarzy
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) nie ograniczał luźnych epizodów
Rozwiązanie

Gdy dowiadujemy się w noweli „Katarynka” o przeszłości pana Tomasza mamy do czynienia z:
a) inwersją czasową
b) retrospekcją
c) wsteczną projekcją
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W pokoju zajmowanym przez kobiety i dziewczynkę („Katarynka”) mieszkali przed nimi:
a) krawiec i lekarz
b) urzędnik sądowy i przwnik
c) urzędnik sądowy i krawiec emerytka
d) emerytka i malarz
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) nauczyciela
b) zarządcy
c) ekonoma
d) oficera
Rozwiązanie

Antka leniem i darmozjadem określała:
a) matka
b) żona nauczyciela
c) wójtowa
d) żona kowala
Rozwiązanie

Stan bohatera „Kamizelki” znacznie pogorszył się:
a) we wrześniu
b) w sierpniu
c) w listopadzie
d) w październiku
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Opiekun Domowy”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Matka Antka, aby zdobyć dla syna rubla na drogę zadłużyła się u:
a) sołtysa
b) szynkarza
c) wójta
d) kowala
Rozwiązanie

Antek uczył się w szkole przez:
a) pól roku
b) trzy miesiące
c) dwa miesiące
d) miesiąc
Rozwiązanie

Bolesław Prus, nazywany pisarzem chwalącym:
a) biedne dzielnice
b) skromność i ascezę
c) codzienność
d) proste życie
Rozwiązanie

Wieś opisana przez Bolesława Prusa to miejsce:
a) odcięte od świata
b) położone przy fabryce włókienniczej
c) położone nieopodal wielkiej aglomeracji
d) położone w centrum
Rozwiązanie

Z niemieckiego „Falkentheorie” to teoria:
a) zwięzłości
b) cebuli
c) sokoła
d) parapetowa
Rozwiązanie

Siostra Antka – Rozalia – przyszła na świat, gdy bohater miał:
a) rok
b) cztery lata
c) sześć lat
d) dwa lata
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” był:
a) urzędnikiem
b) bankierem
c) lekarzem
d) adwokatem
Rozwiązanie

Kobiety, które obserwował z okna pan Tomasz z noweli „Katarynka”:
a) udzielały korepetycji
b) pochodziły ze wsi
c) zajmowały się szyciem
d) pracowały w fabryce
Rozwiązanie

Dla małej z noweli „Katarynka” przeprowadzka do nowego miejsca:
a) nie zmieniła nic w jej życiu
b) stała się nieszczęściem
c) stała się inspiracją
d) wywołała chorobę
Rozwiązanie

Pan Tomasz z noweli „Katarynka” miał:
a) cztery pokoje
b) sześć pokoi
c) dwa pokoje
d) osiem pokoi
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Lublina
c) Zamościa
d) Białegostoku
Rozwiązanie

Postawa dziewczynki wobec kalectwa z noweli „Katarynka” może być odczytana jako:
a) negatywny przykład
b) pozytywne przesłanie
c) próba pocieszenia
d) ostrzeżenie
Rozwiązanie

„Chorą kamizelczyznę” odkupił narrator od:
a) sprzedawcy staroci
b) żydowskiego handlarza
c) sąsiada
d) żony zmarłego mężczyzny
Rozwiązanie

Końcowy fragment noweli „Antek” to:
a) ostrzeżenie
b) odezwa
c) inwokacja
d) apel
Rozwiązanie

Od północy wieś w noweli „Antek” otaczały spadziste wzgórza porosłe:
a) sosnowym lasem
b) głogiem
c) leszczyną
d) tarniną
Rozwiązanie

Dziewczynka z noweli „Katarynka” zachorowała w wieku:
a) czterech lat
b) pięciu lat
c) sześciu lat
d) ośmiu lat
Rozwiązanie

Mężczyzna z opowiadania „Kamizelka” chorował wcześniej na:
a) gruźlicę
b) anginę
c) zapalenie płuc
d) zaziębienie
Rozwiązanie

Antek uczył się zawodu u:
a) szynkarza
b) wójta
c) sołtysa
d) kowala
Rozwiązanie

Narrator opowiadania „Kamizelka” przypadkiem spotkał sąsiadów:
a) na Krakowskim Przedmieściu
b) na Rynku Starego Miasta
c) w Ogrodzie Saskim
d) w Ogrodzie Botanicznym
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny w „Kamizelce”:
a) jest niezauwalny
b) jest wyraźnie zaznaczony
c) nie występuje
d) jest rozciągnięty w czasie
Rozwiązanie

Kamizelka, którą posiada narrator:
a) lśniła czystością
b) była sfatygowana
c) była jego ulubionym strojem
d) symbolizowała śmierć
Rozwiązanie

W opowiadaniu „Kamizelka” służąca odeszła od małżeństwa :
a) w kwietniu
b) w październiku
c) we wrześniu
d) w lipcu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies