Test:

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) połowy lipca
b) końca lipca
c) 10 lipca
d) początku lipca
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) jeden plan czasowy
c) wiele planów czasowych
d) dwa plany czasowe
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w grudniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w styczniu 1942 roku
d) w sierpniu 1942 roku
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano aresztować Edelmana
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano podpalić getto
d) miano rozpocząć likwidację getta
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies