Test:

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w styczniu 1942 roku
b) w sierpniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) końca lipca
b) początku lipca
c) połowy lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) jeden plan czasowy
b) dwa plany czasowe
c) wiele planów czasowych
d) trzy plany czasowe
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano aresztować Edelmana
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano rozpocząć likwidację getta
d) miano podpalić getto
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies