Test:

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Lublinie
b) Tel Awiwie
c) Łodzi
d) Warszawie
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) tatrzańskim szczycie
d) Mount Evereście
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) dwa plany czasowe
c) wiele planów czasowych
d) jeden plan czasowy
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) strzelał z procy do zwierząt
c) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
d) kolaborował z Niemcami
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) więzieniu
b) stołówce
c) budynku szkolnym
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) zagadkę
b) przeciwnika lekarza
c) łamigłówkę
d) wieczną niewiadomą
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Sztandaru Młodych”
c) „Pzekroju”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
d) pierwszym przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Kielcach
b) Rzeszowie
c) Radomiu
d) Lublinie
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
b) zastępcy oficera żydowskiej policji
c) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
d) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
Rozwiązanie


Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) magla
b) obrabiarki
c) wiertarki
d) wirówki
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 3
c) 5
d) 2
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) butów
b) odzieży
c) konserw
d) szczotek
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano rozpocząć likwidację getta
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano aresztować Edelmana
d) miano podpalić getto
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Zwycięskiej Polki
b) Matki Polki
c) Nike
d) Syreny
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kopert ozdobnych
b) wyrobów cukierniczych
c) długopisów
d) kwiatów
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) miesiąc
b) kilka dni
c) trzy miesiące
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną kolię
b) srebrną papierośnicę
c) dywan perski
d) złotą menorę
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w styczniu 1942 roku
b) w grudniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w sierpniu 1942 roku
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Odrze”
b) „Literaturze na Świecie”
c) „Polityce”
d) „Życiu Warszawy”
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) końca lipca
b) połowy lipca
c) początku lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) skupiania się na losach jednego bohatera
c) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1952
c) 1966
d) 1954
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom polskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom żydowskim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) rozbudowanie komentarza odautorskiego
b) zwięzłość
c) dokumentalność faktów
d) docieranie do osób autentycznych
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) czerwonego
b) żółtego
c) niebieskiego
d) zielonego
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Częstochowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia jego winy
b) ustalenia detali topograficznych
c) przebaczenia
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Choroba głodowa”
c) „Przeszczep serca”
d) „Choroba sercowa”
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie figurki
b) żydowskie zdjęcia
c) żydowskie menory
d) żydowskie naczynia
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) dokumentacyjną
b) reportażową
c) historyczną
d) z elementami filozofii
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Hennoch Rus
b) Michał Klepfisz
c) Icchak Cukierman
d) Zalman Frydrych
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Australii
b) Nowej Zelandii
c) Izraelu
d) Kanadzie
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Rada Ocalenia
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Organizacja Wspierania Żydów
d) Rada Pomocy Żydom
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) biograficznej
b) eseistycznej
c) reportażowej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) odwrócenia krwiobiegu
b) założenia bajpasów
c) przeszczepu serca
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) pomocnika policjanta
c) szpitalnego gońca
d) stróża
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Ryszard Kapuściński
b) Marian Brandys
c) Melchior Wańkowicz
d) Franciszek Ksawery Pruszyński
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) ośmiu rozdziałów
b) czterech rozdziałów
c) dziesięciu części
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkołę pielęgniarską
b) szkółkę dla dzieci
c) ochronkę
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) wysadzenia posterunków niemieckich
c) wywołania powstania
d) ucieczki z getta
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Sejdak
b) Profesor Jan Moll
c) docent Zbigniew Lewandowski
d) inżynier Wilczkowski
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad sto dwadzieścia osób
b) ponad dwadzieścia osób
c) ponad czterdzieści osób
d) ponad osiemdziesiąt osób
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies