Test:

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy oficera żydowskiej policji
b) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
c) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
d) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) jeden plan czasowy
b) trzy plany czasowe
c) wiele planów czasowych
d) dwa plany czasowe
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Sejdak
b) inżynier Wilczkowski
c) Profesor Jan Moll
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Częstochowie
b) Lublinie
c) Łodzi
d) Warszawie
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1952
b) 1947
c) 1954
d) 1966
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Zwycięskiej Polki
b) Nike
c) Matki Polki
d) Syreny
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) czerwonego
b) zielonego
c) żółtego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Izraelu
b) Nowej Zelandii
c) Kanadzie
d) Australii
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Tel Awiwie
b) Łodzi
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) Mount Evereście
c) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie


Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom niemieckim
b) sprawom polskim
c) sprawom żydowskim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) złotą menorę
b) srebrną papierośnicę
c) srebrną kolię
d) dywan perski
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Choroba sercowa”
b) „Choroba głodowa”
c) „Zawał serca”
d) „Przeszczep serca”
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wiertarki
b) wirówki
c) obrabiarki
d) magla
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Ryszard Kapuściński
c) Franciszek Ksawery Pruszyński
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 5
b) 3
c) 2
d) 8
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) konserw
b) odzieży
c) szczotek
d) butów
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w sierpniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w styczniu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) kolaborował z Niemcami
b) malował skrzela nieświeżych ryb
c) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
d) strzelał z procy do zwierząt
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) eseistycznej
b) reportażowej
c) biograficznej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Sztandaru Młodych”
b) „Wprost”
c) „Polityki”
d) „Pzekroju”
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Zalman Frydrych
b) Icchak Cukierman
c) Hennoch Rus
d) Michał Klepfisz
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kwiatów
b) kopert ozdobnych
c) wyrobów cukierniczych
d) długopisów
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
b) skupiania się na losach jednego bohatera
c) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
d) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Żydowska Rada Ocalenia
c) Rada Pomocy Żydom
d) Żydowska Organizacja Bojowa
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) więzieniu
c) ambulatorium
d) budynku szkolnym
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) docieranie do osób autentycznych
c) zwięzłość
d) rozbudowanie komentarza odautorskiego
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad czterdzieści osób
b) ponad dwadzieścia osób
c) ponad sto dwadzieścia osób
d) ponad osiemdziesiąt osób
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) przebaczenia
b) ustalenia jego winy
c) ustalenia detali topograficznych
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkółkę dla dzieci
b) ochronkę
c) szkołę pielęgniarską
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Rzeszowie
b) Kielcach
c) Radomiu
d) Lublinie
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pomocnika policjanta
c) pielęgniarza
d) szpitalnego gońca
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
b) pierwszym przywódcą powstania w getcie
c) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
d) ostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) początku lipca
b) połowy lipca
c) 10 lipca
d) końca lipca
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano rozpocząć likwidację getta
c) miano podpalić getto
d) miano aresztować Edelmana
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) miesiąc
b) dwa tygodnie
c) kilka dni
d) trzy miesiące
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) dokumentacyjną
b) historyczną
c) z elementami filozofii
d) reportażową
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) czterech rozdziałów
b) piętnastu części
c) ośmiu rozdziałów
d) dziesięciu części
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) otwarcia klatki piersiowej
c) założenia bajpasów
d) odwrócenia krwiobiegu
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie menory
b) żydowskie zdjęcia
c) żydowskie figurki
d) żydowskie naczynia
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) ucieczki z getta
b) „produkcji” materiałów wybuchowych
c) wysadzenia posterunków niemieckich
d) wywołania powstania
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) łamigłówkę
b) przeciwnika lekarza
c) zagadkę
d) wieczną niewiadomą
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Odrze”
b) „Literaturze na Świecie”
c) „Polityce”
d) „Życiu Warszawy”
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies