Test:

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano podpalić getto
c) miano aresztować Edelmana
d) miano rozpocząć likwidację getta
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) połowy lipca
b) końca lipca
c) początku lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim przywódcą powstania w getcie
b) pierwszym przywódcą powstania w getcie
c) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Lublinie
b) Rzeszowie
c) Kielcach
d) Radomiu
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom polskim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w styczniu 1942 roku
b) w sierpniu 1942 roku
c) w grudniu 1942 roku
d) w lipcu 1942 roku
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Tel Awiwie
b) Warszawie
c) Łodzi
d) Lublinie
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) wyrobów cukierniczych
b) długopisów
c) kwiatów
d) kopert ozdobnych
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) docieranie do osób autentycznych
b) zwięzłość
c) rozbudowanie komentarza odautorskiego
d) dokumentalność faktów
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Australii
c) Nowej Zelandii
d) Izraelu
Rozwiązanie


Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) reportażowej
b) biograficznej
c) eseistycznej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia jego winy
b) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
c) przebaczenia
d) ustalenia detali topograficznych
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1952
b) 1947
c) 1966
d) 1954
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
c) zastępcy oficera żydowskiej policji
d) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Rada Pomocy Żydom
d) Żydowska Rada Ocalenia
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) z elementami filozofii
b) reportażową
c) dokumentacyjną
d) historyczną
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 5
b) 8
c) 3
d) 2
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
d) skupiania się na losach jednego bohatera
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad osiemdziesiąt osób
b) ponad dwadzieścia osób
c) ponad sto dwadzieścia osób
d) ponad czterdzieści osób
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) piętnastu części
c) ośmiu rozdziałów
d) czterech rozdziałów
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Hennoch Rus
b) Zalman Frydrych
c) Icchak Cukierman
d) Michał Klepfisz
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) żółtego
c) zielonego
d) czerwonego
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną papierośnicę
b) srebrną kolię
c) złotą menorę
d) dywan perski
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Syreny
b) Zwycięskiej Polki
c) Matki Polki
d) Nike
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
b) kolaborował z Niemcami
c) strzelał z procy do zwierząt
d) malował skrzela nieświeżych ryb
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Franciszek Ksawery Pruszyński
b) Marian Brandys
c) Melchior Wańkowicz
d) Ryszard Kapuściński
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Przeszczep serca”
c) „Choroba głodowa”
d) „Choroba sercowa”
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) budynku szkolnym
b) więzieniu
c) stołówce
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie figurki
b) żydowskie naczynia
c) żydowskie zdjęcia
d) żydowskie menory
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) kilka dni
b) miesiąc
c) trzy miesiące
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Wilczkowski
b) docent Zbigniew Lewandowski
c) Profesor Jan Moll
d) inżynier Sejdak
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pomocnika policjanta
c) pielęgniarza
d) szpitalnego gońca
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Łodzi
b) Częstochowie
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) odzieży
b) butów
c) szczotek
d) konserw
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Pzekroju”
b) „Sztandaru Młodych”
c) „Wprost”
d) „Polityki”
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) wysadzenia posterunków niemieckich
c) ucieczki z getta
d) wywołania powstania
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) tatrzańskim szczycie
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) Mount Evereście
d) Himalajach
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Literaturze na Świecie”
b) „Polityce”
c) „Odrze”
d) „Życiu Warszawy”
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) odwrócenia krwiobiegu
c) założenia bajpasów
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkółkę dla dzieci
b) szkołę pielęgniarską
c) ambulatorium
d) ochronkę
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) magla
b) wiertarki
c) wirówki
d) obrabiarki
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) przeciwnika lekarza
b) zagadkę
c) łamigłówkę
d) wieczną niewiadomą
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) dwa plany czasowe
b) jeden plan czasowy
c) trzy plany czasowe
d) wiele planów czasowych
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies