Test:

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) konserw
b) butów
c) odzieży
d) szczotek
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
d) skupiania się na losach jednego bohatera
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Lublinie
b) Rzeszowie
c) Kielcach
d) Radomiu
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) końca lipca
b) połowy lipca
c) 10 lipca
d) początku lipca
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) tatrzańskim szczycie
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) Himalajach
d) Mount Evereście
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kwiatów
b) wyrobów cukierniczych
c) długopisów
d) kopert ozdobnych
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wirówki
b) obrabiarki
c) wiertarki
d) magla
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) z elementami filozofii
b) dokumentacyjną
c) reportażową
d) historyczną
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Michał Klepfisz
b) Icchak Cukierman
c) Hennoch Rus
d) Zalman Frydrych
Rozwiązanie


Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) łamigłówkę
b) przeciwnika lekarza
c) zagadkę
d) wieczną niewiadomą
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną kolię
b) złotą menorę
c) srebrną papierośnicę
d) dywan perski
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Tel Awiwie
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) więzieniu
b) stołówce
c) ambulatorium
d) budynku szkolnym
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) stróża
c) pomocnika policjanta
d) szpitalnego gońca
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Pzekroju”
c) „Sztandaru Młodych”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) dwa plany czasowe
b) trzy plany czasowe
c) wiele planów czasowych
d) jeden plan czasowy
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) dokumentalność faktów
b) docieranie do osób autentycznych
c) rozbudowanie komentarza odautorskiego
d) zwięzłość
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w grudniu 1942 roku
b) w sierpniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w styczniu 1942 roku
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Częstochowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) miesiąc
b) trzy miesiące
c) dwa tygodnie
d) kilka dni
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Choroba sercowa”
b) „Przeszczep serca”
c) „Choroba głodowa”
d) „Zawał serca”
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia detali topograficznych
b) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
c) przebaczenia
d) ustalenia jego winy
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) piętnastu części
b) dziesięciu części
c) ośmiu rozdziałów
d) czterech rozdziałów
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) Profesor Jan Moll
b) inżynier Wilczkowski
c) docent Zbigniew Lewandowski
d) inżynier Sejdak
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) fabularnej
b) reportażowej
c) eseistycznej
d) biograficznej
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie zdjęcia
b) żydowskie menory
c) żydowskie naczynia
d) żydowskie figurki
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) odwrócenia krwiobiegu
b) otwarcia klatki piersiowej
c) przeszczepu serca
d) założenia bajpasów
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) zielonego
b) żółtego
c) niebieskiego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom rosyjskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom polskim
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Rada Pomocy Żydom
b) Organizacja Wspierania Żydów
c) Żydowska Organizacja Bojowa
d) Żydowska Rada Ocalenia
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) strzelał z procy do zwierząt
c) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
d) kolaborował z Niemcami
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Polityce”
b) „Życiu Warszawy”
c) „Odrze”
d) „Literaturze na Świecie”
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
b) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
c) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
d) zastępcy oficera żydowskiej policji
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad sto dwadzieścia osób
b) ponad czterdzieści osób
c) ponad osiemdziesiąt osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wysadzenia posterunków niemieckich
b) wywołania powstania
c) ucieczki z getta
d) „produkcji” materiałów wybuchowych
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Ryszard Kapuściński
c) Melchior Wańkowicz
d) Franciszek Ksawery Pruszyński
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 3
c) 2
d) 5
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) szkołę pielęgniarską
c) ochronkę
d) szkółkę dla dzieci
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1954
c) 1966
d) 1952
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Australii
b) Kanadzie
c) Izraelu
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Syreny
b) Zwycięskiej Polki
c) Nike
d) Matki Polki
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano aresztować Edelmana
c) miano podpalić getto
d) miano rozpocząć likwidację getta
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies