Test:

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) założenia bajpasów
b) otwarcia klatki piersiowej
c) przeszczepu serca
d) odwrócenia krwiobiegu
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) zielonego
b) czerwonego
c) żółtego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pomocnika policjanta
b) szpitalnego gońca
c) pielęgniarza
d) stróża
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kopert ozdobnych
b) wyrobów cukierniczych
c) kwiatów
d) długopisów
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) czterech rozdziałów
b) ośmiu rozdziałów
c) dziesięciu części
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) butów
b) odzieży
c) szczotek
d) konserw
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Sztandaru Młodych”
b) „Pzekroju”
c) „Wprost”
d) „Polityki”
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną papierośnicę
b) złotą menorę
c) dywan perski
d) srebrną kolię
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
c) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
d) zastępcy oficera żydowskiej policji
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w lipcu 1942 roku
b) w grudniu 1942 roku
c) w sierpniu 1942 roku
d) w styczniu 1942 roku
Rozwiązanie


„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Literaturze na Świecie”
b) „Życiu Warszawy”
c) „Polityce”
d) „Odrze”
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) 10 lipca
b) początku lipca
c) połowy lipca
d) końca lipca
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 3
b) 8
c) 2
d) 5
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Rada Pomocy Żydom
d) Żydowska Rada Ocalenia
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Łodzi
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) przebaczenia
b) ustalenia jego winy
c) ustalenia detali topograficznych
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Sejdak
b) Profesor Jan Moll
c) docent Zbigniew Lewandowski
d) inżynier Wilczkowski
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Choroba głodowa”
c) „Choroba sercowa”
d) „Przeszczep serca”
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad czterdzieści osób
b) ponad dwadzieścia osób
c) ponad sto dwadzieścia osób
d) ponad osiemdziesiąt osób
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Warszawie
b) Łodzi
c) Lublinie
d) Częstochowie
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wiertarki
b) obrabiarki
c) magla
d) wirówki
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) dwa tygodnie
b) kilka dni
c) miesiąc
d) trzy miesiące
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Lublinie
c) Kielcach
d) Rzeszowie
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Nowej Zelandii
c) Australii
d) Izraelu
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
c) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) historyczną
b) dokumentacyjną
c) z elementami filozofii
d) reportażową
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano podpalić getto
c) miano rozpocząć likwidację getta
d) miano aresztować Edelmana
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) więzieniu
b) stołówce
c) budynku szkolnym
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) wieczną niewiadomą
b) zagadkę
c) łamigłówkę
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) dwa plany czasowe
c) wiele planów czasowych
d) jeden plan czasowy
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom rosyjskim
d) sprawom polskim
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) kolaborował z Niemcami
c) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
d) strzelał z procy do zwierząt
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) szkółkę dla dzieci
c) ochronkę
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie naczynia
b) żydowskie menory
c) żydowskie figurki
d) żydowskie zdjęcia
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) docieranie do osób autentycznych
b) zwięzłość
c) rozbudowanie komentarza odautorskiego
d) dokumentalność faktów
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Michał Klepfisz
b) Hennoch Rus
c) Icchak Cukierman
d) Zalman Frydrych
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Melchior Wańkowicz
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Marian Brandys
d) Ryszard Kapuściński
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) reportażowej
b) fabularnej
c) eseistycznej
d) biograficznej
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) ucieczki z getta
c) wywołania powstania
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Zwycięskiej Polki
c) Matki Polki
d) Syreny
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1954
b) 1966
c) 1952
d) 1947
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) tatrzańskim szczycie
d) Mount Evereście
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies