Test:

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) odwrócenia krwiobiegu
c) otwarcia klatki piersiowej
d) założenia bajpasów
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w styczniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w sierpniu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Izraelu
b) Nowej Zelandii
c) Kanadzie
d) Australii
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) fabularnej
b) biograficznej
c) eseistycznej
d) reportażowej
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Wprost”
c) „Sztandaru Młodych”
d) „Pzekroju”
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Lublinie
b) Łodzi
c) Częstochowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) dwa plany czasowe
b) wiele planów czasowych
c) trzy plany czasowe
d) jeden plan czasowy
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) strzelał z procy do zwierząt
d) kolaborował z Niemcami
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Sejdak
b) Profesor Jan Moll
c) docent Zbigniew Lewandowski
d) inżynier Wilczkowski
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 3
c) 2
d) 5
Rozwiązanie


„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) historyczną
b) dokumentacyjną
c) reportażową
d) z elementami filozofii
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Matki Polki
b) Nike
c) Syreny
d) Zwycięskiej Polki
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Choroba sercowa”
c) „Choroba głodowa”
d) „Przeszczep serca”
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) docieranie do osób autentycznych
b) dokumentalność faktów
c) rozbudowanie komentarza odautorskiego
d) zwięzłość
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Franciszek Ksawery Pruszyński
b) Melchior Wańkowicz
c) Ryszard Kapuściński
d) Marian Brandys
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Rzeszowie
c) Lublinie
d) Kielcach
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) złotą menorę
c) srebrną kolię
d) srebrną papierośnicę
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) pierwszym przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) ostatnim przywódcą powstania w getcie
d) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) więzieniu
b) budynku szkolnym
c) stołówce
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
b) Mount Evereście
c) tatrzańskim szczycie
d) Himalajach
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Hennoch Rus
b) Michał Klepfisz
c) Zalman Frydrych
d) Icchak Cukierman
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad dwadzieścia osób
b) ponad sto dwadzieścia osób
c) ponad osiemdziesiąt osób
d) ponad czterdzieści osób
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ambulatorium
b) szkołę pielęgniarską
c) szkółkę dla dzieci
d) ochronkę
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) zagadkę
b) łamigłówkę
c) przeciwnika lekarza
d) wieczną niewiadomą
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) końca lipca
b) początku lipca
c) połowy lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie menory
b) żydowskie figurki
c) żydowskie naczynia
d) żydowskie zdjęcia
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) żółtego
c) zielonego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
b) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
c) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
d) skupiania się na losach jednego bohatera
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Literaturze na Świecie”
b) „Polityce”
c) „Życiu Warszawy”
d) „Odrze”
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) odzieży
b) konserw
c) szczotek
d) butów
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) kopert ozdobnych
c) kwiatów
d) wyrobów cukierniczych
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy oficera żydowskiej policji
b) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
c) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
d) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) przebaczenia
b) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
c) ustalenia detali topograficznych
d) ustalenia jego winy
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Rada Pomocy Żydom
b) Żydowska Rada Ocalenia
c) Organizacja Wspierania Żydów
d) Żydowska Organizacja Bojowa
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pomocnika policjanta
c) pielęgniarza
d) szpitalnego gońca
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano aresztować Edelmana
c) miano podpalić getto
d) miano rozpocząć likwidację getta
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) wysadzenia posterunków niemieckich
c) ucieczki z getta
d) wywołania powstania
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wirówki
b) wiertarki
c) magla
d) obrabiarki
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) dwa tygodnie
b) kilka dni
c) miesiąc
d) trzy miesiące
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom rosyjskim
d) sprawom polskim
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Lublinie
b) Łodzi
c) Warszawie
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) ośmiu rozdziałów
c) piętnastu części
d) czterech rozdziałów
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1954
c) 1952
d) 1966
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies