Test:

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) Mount Evereście
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom polskim
b) sprawom rosyjskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom żydowskim
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
b) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
c) zastępcy oficera żydowskiej policji
d) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie menory
b) żydowskie figurki
c) żydowskie zdjęcia
d) żydowskie naczynia
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) zielonego
b) żółtego
c) niebieskiego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia jego winy
b) przebaczenia
c) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
d) ustalenia detali topograficznych
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Kanadzie
b) Nowej Zelandii
c) Australii
d) Izraelu
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) więzieniu
c) budynku szkolnym
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) połowy lipca
b) 10 lipca
c) początku lipca
d) końca lipca
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kwiatów
b) wyrobów cukierniczych
c) długopisów
d) kopert ozdobnych
Rozwiązanie


„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) z elementami filozofii
b) historyczną
c) reportażową
d) dokumentacyjną
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) dwa plany czasowe
b) jeden plan czasowy
c) trzy plany czasowe
d) wiele planów czasowych
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) fabularnej
b) biograficznej
c) eseistycznej
d) reportażowej
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
c) skupiania się na losach jednego bohatera
d) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) strzelał z procy do zwierząt
d) kolaborował z Niemcami
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 3
c) 5
d) 2
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) rozbudowanie komentarza odautorskiego
b) docieranie do osób autentycznych
c) zwięzłość
d) dokumentalność faktów
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) dwa tygodnie
b) miesiąc
c) trzy miesiące
d) kilka dni
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w sierpniu 1942 roku
b) w grudniu 1942 roku
c) w lipcu 1942 roku
d) w styczniu 1942 roku
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Zwycięskiej Polki
b) Nike
c) Syreny
d) Matki Polki
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad osiemdziesiąt osób
b) ponad czterdzieści osób
c) ponad sto dwadzieścia osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Ryszard Kapuściński
c) Franciszek Ksawery Pruszyński
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wiertarki
b) magla
c) wirówki
d) obrabiarki
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Rada Pomocy Żydom
c) Żydowska Organizacja Bojowa
d) Żydowska Rada Ocalenia
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Lublinie
b) Tel Awiwie
c) Łodzi
d) Warszawie
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) szczotek
b) odzieży
c) konserw
d) butów
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) złotą menorę
b) dywan perski
c) srebrną papierośnicę
d) srebrną kolię
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) czterech rozdziałów
b) ośmiu rozdziałów
c) piętnastu części
d) dziesięciu części
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
b) miano aresztować Edelmana
c) miano podpalić getto
d) miano rozpocząć likwidację getta
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1954
b) 1947
c) 1966
d) 1952
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wywołania powstania
b) ucieczki z getta
c) wysadzenia posterunków niemieckich
d) „produkcji” materiałów wybuchowych
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) docent Zbigniew Lewandowski
b) inżynier Wilczkowski
c) inżynier Sejdak
d) Profesor Jan Moll
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Odrze”
b) „Polityce”
c) „Literaturze na Świecie”
d) „Życiu Warszawy”
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Zawał serca”
b) „Choroba sercowa”
c) „Choroba głodowa”
d) „Przeszczep serca”
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) stróża
c) szpitalnego gońca
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
b) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) zagadkę
b) łamigłówkę
c) wieczną niewiadomą
d) przeciwnika lekarza
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Zalman Frydrych
b) Hennoch Rus
c) Icchak Cukierman
d) Michał Klepfisz
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Łodzi
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Częstochowie
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Lublinie
b) Radomiu
c) Kielcach
d) Rzeszowie
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkółkę dla dzieci
b) ochronkę
c) ambulatorium
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Sztandaru Młodych”
b) „Polityki”
c) „Pzekroju”
d) „Wprost”
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) otwarcia klatki piersiowej
b) założenia bajpasów
c) odwrócenia krwiobiegu
d) przeszczepu serca
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies