Test:

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkółkę dla dzieci
b) ochronkę
c) ambulatorium
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kwiatów
b) wyrobów cukierniczych
c) kopert ozdobnych
d) długopisów
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Warszawie
b) Łodzi
c) Tel Awiwie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) zwięzłość
b) docieranie do osób autentycznych
c) dokumentalność faktów
d) rozbudowanie komentarza odautorskiego
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom polskim
b) sprawom niemieckim
c) sprawom żydowskim
d) sprawom rosyjskim
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) magla
b) wiertarki
c) wirówki
d) obrabiarki
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) odzieży
b) konserw
c) szczotek
d) butów
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) stróża
c) pomocnika policjanta
d) szpitalnego gońca
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) eseistycznej
b) fabularnej
c) reportażowej
d) biograficznej
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Rada Pomocy Żydom
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Żydowska Rada Ocalenia
d) Organizacja Wspierania Żydów
Rozwiązanie


„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Polityce”
b) „Życiu Warszawy”
c) „Odrze”
d) „Literaturze na Świecie”
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
b) ustalenia jego winy
c) przebaczenia
d) ustalenia detali topograficznych
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) reportażową
b) dokumentacyjną
c) z elementami filozofii
d) historyczną
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) srebrną kolię
c) srebrną papierośnicę
d) złotą menorę
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) końca lipca
b) początku lipca
c) 10 lipca
d) połowy lipca
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Częstochowie
b) Lublinie
c) Łodzi
d) Warszawie
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) kolaborował z Niemcami
b) strzelał z procy do zwierząt
c) malował skrzela nieświeżych ryb
d) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie figurki
b) żydowskie zdjęcia
c) żydowskie menory
d) żydowskie naczynia
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) ośmiu rozdziałów
b) czterech rozdziałów
c) piętnastu części
d) dziesięciu części
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Michał Klepfisz
b) Zalman Frydrych
c) Icchak Cukierman
d) Hennoch Rus
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w lipcu 1942 roku
b) w styczniu 1942 roku
c) w sierpniu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad osiemdziesiąt osób
b) ponad sto dwadzieścia osób
c) ponad dwadzieścia osób
d) ponad czterdzieści osób
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Franciszek Ksawery Pruszyński
b) Marian Brandys
c) Melchior Wańkowicz
d) Ryszard Kapuściński
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) otwarcia klatki piersiowej
b) przeszczepu serca
c) założenia bajpasów
d) odwrócenia krwiobiegu
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Pzekroju”
b) „Wprost”
c) „Polityki”
d) „Sztandaru Młodych”
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 8
b) 5
c) 3
d) 2
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1952
b) 1966
c) 1947
d) 1954
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) przeciwnika lekarza
b) zagadkę
c) łamigłówkę
d) wieczną niewiadomą
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) Mount Evereście
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) wywołania powstania
c) ucieczki z getta
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
c) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
d) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
b) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
c) ostatnim przywódcą powstania w getcie
d) pierwszym przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano rozpocząć likwidację getta
b) miano podpalić getto
c) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
d) miano aresztować Edelmana
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) jeden plan czasowy
b) wiele planów czasowych
c) trzy plany czasowe
d) dwa plany czasowe
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Nowej Zelandii
b) Kanadzie
c) Australii
d) Izraelu
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Kielcach
b) Radomiu
c) Rzeszowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Wilczkowski
b) docent Zbigniew Lewandowski
c) inżynier Sejdak
d) Profesor Jan Moll
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
b) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
c) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
d) zastępcy oficera żydowskiej policji
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) ambulatorium
b) budynku szkolnym
c) więzieniu
d) stołówce
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) trzy miesiące
b) miesiąc
c) kilka dni
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Choroba głodowa”
b) „Przeszczep serca”
c) „Zawał serca”
d) „Choroba sercowa”
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) zielonego
b) niebieskiego
c) żółtego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Zwycięskiej Polki
b) Matki Polki
c) Nike
d) Syreny
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies