Test:

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
d) skupiania się na losach jednego bohatera
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) odwrócenia krwiobiegu
b) przeszczepu serca
c) założenia bajpasów
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Nowej Zelandii
b) Australii
c) Kanadzie
d) Izraelu
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) przebaczenia
b) ustalenia jego winy
c) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
d) ustalenia detali topograficznych
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) reportażowej
b) biograficznej
c) fabularnej
d) eseistycznej
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim przywódcą powstania w getcie
b) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Franciszek Ksawery Pruszyński
c) Ryszard Kapuściński
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano podpalić getto
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano rozpocząć likwidację getta
d) miano aresztować Edelmana
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Literaturze na Świecie”
b) „Życiu Warszawy”
c) „Polityce”
d) „Odrze”
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Warszawie
b) Częstochowie
c) Łodzi
d) Lublinie
Rozwiązanie


Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) przeciwnika lekarza
b) zagadkę
c) wieczną niewiadomą
d) łamigłówkę
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom żydowskim
b) sprawom rosyjskim
c) sprawom niemieckim
d) sprawom polskim
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) ochronkę
b) szkołę pielęgniarską
c) szkółkę dla dzieci
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) obrabiarki
b) magla
c) wiertarki
d) wirówki
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Sztandaru Młodych”
b) „Wprost”
c) „Polityki”
d) „Pzekroju”
Rozwiązanie

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) dwa plany czasowe
c) jeden plan czasowy
d) wiele planów czasowych
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) strzelał z procy do zwierząt
c) kolaborował z Niemcami
d) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
b) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
c) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
d) zastępcy oficera żydowskiej policji
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) szczotek
b) butów
c) konserw
d) odzieży
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) ucieczki z getta
c) wywołania powstania
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 2
b) 5
c) 3
d) 8
Rozwiązanie

Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) rozbudowanie komentarza odautorskiego
b) zwięzłość
c) dokumentalność faktów
d) docieranie do osób autentycznych
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) piętnastu części
c) ośmiu rozdziałów
d) czterech rozdziałów
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) wyrobów cukierniczych
c) kwiatów
d) kopert ozdobnych
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) z elementami filozofii
b) historyczną
c) dokumentacyjną
d) reportażową
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Michał Klepfisz
b) Zalman Frydrych
c) Icchak Cukierman
d) Hennoch Rus
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) budynku szkolnym
b) stołówce
c) więzieniu
d) ambulatorium
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1954
c) 1966
d) 1952
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) Mount Evereście
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Tel Awiwie
b) Łodzi
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Rzeszowie
c) Lublinie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pomocnika policjanta
b) szpitalnego gońca
c) stróża
d) pielęgniarza
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Syreny
b) Zwycięskiej Polki
c) Nike
d) Matki Polki
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) trzy miesiące
b) kilka dni
c) dwa tygodnie
d) miesiąc
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Żydowska Rada Ocalenia
b) Organizacja Wspierania Żydów
c) Rada Pomocy Żydom
d) Żydowska Organizacja Bojowa
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad dwadzieścia osób
b) ponad osiemdziesiąt osób
c) ponad czterdzieści osób
d) ponad sto dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w lipcu 1942 roku
b) w styczniu 1942 roku
c) w grudniu 1942 roku
d) w sierpniu 1942 roku
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) Profesor Jan Moll
b) inżynier Sejdak
c) inżynier Wilczkowski
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) czerwonego
b) żółtego
c) niebieskiego
d) zielonego
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Choroba głodowa”
b) „Choroba sercowa”
c) „Zawał serca”
d) „Przeszczep serca”
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) złotą menorę
c) srebrną papierośnicę
d) srebrną kolię
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) połowy lipca
b) początku lipca
c) końca lipca
d) 10 lipca
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie zdjęcia
b) żydowskie menory
c) żydowskie naczynia
d) żydowskie figurki
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies