Test:

W utworze można wyodrębnić:
a) trzy plany czasowe
b) dwa plany czasowe
c) wiele planów czasowych
d) jeden plan czasowy
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) ucieczki z getta
b) wywołania powstania
c) „produkcji” materiałów wybuchowych
d) wysadzenia posterunków niemieckich
Rozwiązanie

Marek Edelman był:
a) ostatnim zastępcą przywódcy powstania w getcie
b) ostatnim przywódcą powstania w getcie
c) pierwszym przywódcą powstania w getcie
d) przedostatnim przywódcą powstania w getcie
Rozwiązanie

Prezes Gminy Żydowskiej – Adam Czerniakow popełnił samobójstwo:
a) w styczniu 1942 roku
b) w lipcu 1942 roku
c) w sierpniu 1942 roku
d) w grudniu 1942 roku
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) zagadkę
b) przeciwnika lekarza
c) wieczną niewiadomą
d) łamigłówkę
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) ambulatorium
b) budynku szkolnym
c) stołówce
d) więzieniu
Rozwiązanie

Hanna Krall zbiór „Sześć odcieni bieli” poświęciła:
a) sprawom niemieckim
b) sprawom polskim
c) sprawom rosyjskim
d) sprawom żydowskim
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Izraelu
b) Nowej Zelandii
c) Australii
d) Kanadzie
Rozwiązanie

W tajniki reportażu wprowadził Hannę Krall:
a) Marian Brandys
b) Ryszard Kapuściński
c) Franciszek Ksawery Pruszyński
d) Melchior Wańkowicz
Rozwiązanie

19 kwietnia 1943 roku:
a) miano aresztować Edelmana
b) miano wywieźć 1000 Żydów z getta
c) miano rozpocząć likwidację getta
d) miano podpalić getto
Rozwiązanie


Za zaliczeniem książki Krall do reportażu nie przemawiają takie czynniki jak:
a) zwięzłość
b) docieranie do osób autentycznych
c) rozbudowanie komentarza odautorskiego
d) dokumentalność faktów
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie naczynia
b) żydowskie figurki
c) żydowskie zdjęcia
d) żydowskie menory
Rozwiązanie

Hanna Krall urodziła się 20 maja 1937 roku w:
a) Warszawie
b) Częstochowie
c) Lublinie
d) Łodzi
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” nie jest książką:
a) historyczną
b) z elementami filozofii
c) dokumentacyjną
d) reportażową
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) zielonego
c) żółtego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy oficera żydowskiej policji
b) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
c) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
d) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) wyrobów cukierniczych
b) długopisów
c) kwiatów
d) kopert ozdobnych
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
b) skupiania się na losach jednego bohatera
c) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
d) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
Rozwiązanie

Książkę Hanny Krall trudno zaklasyfikować do określonego gatunku. Jest to raczej forma prozy:
a) eseistycznej
b) biograficznej
c) reportażowej
d) fabularnej
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Nike
b) Syreny
c) Zwycięskiej Polki
d) Matki Polki
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną papierośnicę
b) złotą menorę
c) dywan perski
d) srebrną kolię
Rozwiązanie

Swoim ciałem zasłonił karabin maszynowy, by ułatwić współtowarzyszom wydostanie się z zagrożonego terenu:
a) Hennoch Rus
b) Icchak Cukierman
c) Michał Klepfisz
d) Zalman Frydrych
Rozwiązanie

Doktor Teodozja Goliborska była współautorką pracy naukowej:
a) „Choroba sercowa”
b) „Przeszczep serca”
c) „Choroba głodowa”
d) „Zawał serca”
Rozwiązanie

Profesor Jan Moll – w czasie II wojny światowej był chirurgiem w:
a) Radomiu
b) Kielcach
c) Rzeszowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad osiemdziesiąt osób
b) ponad czterdzieści osób
c) ponad sto dwadzieścia osób
d) ponad dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) docent Zbigniew Lewandowski
b) inżynier Wilczkowski
c) inżynier Sejdak
d) Profesor Jan Moll
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) otwarcia klatki piersiowej
b) przeszczepu serca
c) założenia bajpasów
d) odwrócenia krwiobiegu
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 3
b) 5
c) 2
d) 8
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pielęgniarza
c) pomocnika policjanta
d) szpitalnego gońca
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1952
b) 1954
c) 1947
d) 1966
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) butów
b) szczotek
c) konserw
d) odzieży
Rozwiązanie

Luba Blum prowadziła w getcie:
a) szkółkę dla dzieci
b) ochronkę
c) ambulatorium
d) szkołę pielęgniarską
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Mount Evereście
b) Himalajach
c) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) czterech rozdziałów
b) ośmiu rozdziałów
c) dziesięciu części
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Wywiad z Edelmanem przeprowadzany był przez:
a) kilka dni
b) trzy miesiące
c) miesiąc
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Rada Pomocy Żydom
b) Organizacja Wspierania Żydów
c) Żydowska Rada Ocalenia
d) Żydowska Organizacja Bojowa
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wiertarki
b) obrabiarki
c) wirówki
d) magla
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” była drukowana w 1976 roku w:
a) „Życiu Warszawy”
b) „Odrze”
c) „Polityce”
d) „Literaturze na Świecie”
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) malował skrzela nieświeżych ryb
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) strzelał z procy do zwierząt
d) kolaborował z Niemcami
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Warszawie
b) Łodzi
c) Lublinie
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

Hanna Krall pracowała jako korespondentka zagraniczna w ZSRR m.in. dla:
a) „Polityki”
b) „Sztandaru Młodych”
c) „Wprost”
d) „Pzekroju”
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia jego winy
b) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
c) przebaczenia
d) ustalenia detali topograficznych
Rozwiązanie

Ocalałe, pojedyncze grupy walczących przetrwały w ruinach getta do:
a) początku lipca
b) 10 lipca
c) połowy lipca
d) końca lipca
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies