Test:

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 2
b) 8
c) 3
d) 5
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
b) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
c) skupiania się na losach jednego bohatera
d) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) dziesięciu części
b) czterech rozdziałów
c) ośmiu rozdziałów
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wiertarki
b) magla
c) obrabiarki
d) wirówki
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies