Test:

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 3
b) 5
c) 2
d) 8
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) piętnastu części
b) ośmiu rozdziałów
c) dziesięciu części
d) czterech rozdziałów
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) obrabiarki
b) wirówki
c) magla
d) wiertarki
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) skupiania się na losach jednego bohatera
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies