Test:

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 5
b) 2
c) 3
d) 8
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) piętnastu części
b) dziesięciu części
c) ośmiu rozdziałów
d) czterech rozdziałów
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
d) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) wirówki
b) magla
c) wiertarki
d) obrabiarki
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies