Test:

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupiania się na losach jednego bohatera
b) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
c) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
d) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 5
b) 3
c) 2
d) 8
Rozwiązanie

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) ośmiu rozdziałów
b) dziesięciu części
c) czterech rozdziałów
d) piętnastu części
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) obrabiarki
b) wiertarki
c) magla
d) wirówki
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies