Test:

„Zdążyć przed Panem Bogiem” składa się z:
a) ośmiu rozdziałów
b) czterech rozdziałów
c) piętnastu części
d) dziesięciu części
Rozwiązanie

Ile z fragmentów książki Krall utrzymanych jest w formie dialogu?
a) 2
b) 8
c) 3
d) 5
Rozwiązanie

Sposób pisania Hanny Krall można porównać do pracy:
a) magla
b) wiertarki
c) obrabiarki
d) wirówki
Rozwiązanie

Metoda tzw. „wskazywania palcem” jest przejawem:
a) skupienia się autorki na drobnych wydarzeniach bez wspominania o tle wydarzeń
b) uporczywego wracania do określonego motywu w celu podkreślenia jego ważności
c) wskazywania konkretnych odpowiedzialnych za holocaust
d) skupiania się na losach jednego bohatera
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies