Test:

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) niebieskiego
b) żółtego
c) zielonego
d) czerwonego
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Łodzi
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) przebaczenia
b) ustalenia detali topograficznych
c) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
d) ustalenia jego winy
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) złotą menorę
b) dywan perski
c) srebrną kolię
d) srebrną papierośnicę
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wywołania powstania
b) wysadzenia posterunków niemieckich
c) „produkcji” materiałów wybuchowych
d) ucieczki z getta
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Syreny
b) Nike
c) Matki Polki
d) Zwycięskiej Polki
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Wilczkowski
b) Profesor Jan Moll
c) inżynier Sejdak
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Izraelu
b) Australii
c) Nowej Zelandii
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1954
c) 1966
d) 1952
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) szczotek
b) butów
c) konserw
d) odzieży
Rozwiązanie


Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) więzieniu
c) ambulatorium
d) budynku szkolnym
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) pielęgniarza
b) szpitalnego gońca
c) stróża
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
b) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
c) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
d) zastępcy oficera żydowskiej policji
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
b) Himalajach
c) Mount Evereście
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) wyrobów cukierniczych
c) kopert ozdobnych
d) kwiatów
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad czterdzieści osób
b) ponad osiemdziesiąt osób
c) ponad dwadzieścia osób
d) ponad sto dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) zagadkę
b) wieczną niewiadomą
c) przeciwnika lekarza
d) łamigłówkę
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
b) strzelał z procy do zwierząt
c) malował skrzela nieświeżych ryb
d) kolaborował z Niemcami
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Organizacja Wspierania Żydów
b) Rada Pomocy Żydom
c) Żydowska Organizacja Bojowa
d) Żydowska Rada Ocalenia
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie menory
b) żydowskie figurki
c) żydowskie naczynia
d) żydowskie zdjęcia
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) odwrócenia krwiobiegu
b) otwarcia klatki piersiowej
c) założenia bajpasów
d) przeszczepu serca
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies