Test:

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) przeciwnika lekarza
b) zagadkę
c) łamigłówkę
d) wieczną niewiadomą
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy oficera żydowskiej policji
b) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
c) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
d) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Rada Pomocy Żydom
b) Żydowska Organizacja Bojowa
c) Organizacja Wspierania Żydów
d) Żydowska Rada Ocalenia
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie zdjęcia
b) żydowskie naczynia
c) żydowskie figurki
d) żydowskie menory
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1952
b) 1966
c) 1947
d) 1954
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) kopert ozdobnych
b) wyrobów cukierniczych
c) kwiatów
d) długopisów
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Syreny
b) Zwycięskiej Polki
c) Nike
d) Matki Polki
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Łodzi
d) Tel Awiwie
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) wysadzenia posterunków niemieckich
b) „produkcji” materiałów wybuchowych
c) ucieczki z getta
d) wywołania powstania
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) czerwonego
b) żółtego
c) niebieskiego
d) zielonego
Rozwiązanie


Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Nowej Zelandii
b) Kanadzie
c) Izraelu
d) Australii
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Wilczkowski
b) Profesor Jan Moll
c) inżynier Sejdak
d) docent Zbigniew Lewandowski
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) srebrną papierośnicę
b) dywan perski
c) srebrną kolię
d) złotą menorę
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) strzelał z procy do zwierząt
b) malował skrzela nieświeżych ryb
c) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
d) kolaborował z Niemcami
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad sto dwadzieścia osób
b) ponad osiemdziesiąt osób
c) ponad dwadzieścia osób
d) ponad czterdzieści osób
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) szpitalnego gońca
c) pielęgniarza
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) Himalajach
b) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
c) Mount Evereście
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia jego winy
b) ustalenia detali topograficznych
c) przebaczenia
d) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) odwrócenia krwiobiegu
c) założenia bajpasów
d) otwarcia klatki piersiowej
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) stołówce
b) budynku szkolnym
c) ambulatorium
d) więzieniu
Rozwiązanie

Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) konserw
b) butów
c) odzieży
d) szczotek
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies