Test:

Markowi Edelmanowi do gustu przypadła definicja choroby, którą traktuje się jak:
a) przeciwnika lekarza
b) zagadkę
c) wieczną niewiadomą
d) łamigłówkę
Rozwiązanie

Konstruktorem „sztucznego serca” był:
a) inżynier Sejdak
b) docent Zbigniew Lewandowski
c) inżynier Wilczkowski
d) Profesor Jan Moll
Rozwiązanie

Kobieta, która kilkanaście lat po wojnie odwiedziła Edelmana okazała się być córką Lejkina:
a) zastępcy oficera żydowskiej policji
b) zastępcy przywódcy powstania w gettcie
c) zastępcy dyrektora ambulatoium w getcie
d) zastępcy komendanta Umschlagplatzu
Rozwiązanie

„Żegota” to:
a) Rada Pomocy Żydom
b) Żydowska Rada Ocalenia
c) Organizacja Wspierania Żydów
d) Żydowska Organizacja Bojowa
Rozwiązanie

Teodozja Goliborska po wojnie zamieszkała w:
a) Nowej Zelandii
b) Kanadzie
c) Izraelu
d) Australii
Rozwiązanie

Anna Strońska - kolekcjonerka sztuki ludowej zbierała:
a) żydowskie menory
b) żydowskie figurki
c) żydowskie naczynia
d) żydowskie zdjęcia
Rozwiązanie

Krystyna Krahelska pozowała do pomnika:
a) Matki Polki
b) Zwycięskiej Polki
c) Nike
d) Syreny
Rozwiązanie

Edelman przed wybuchem powstania w getcie pełnił funkcję:
a) stróża
b) pielęgniarza
c) szpitalnego gońca
d) pomocnika policjanta
Rozwiązanie

„Wacław” został wykupiony przez Tosię Goliborską z Gestapo za:
a) dywan perski
b) złotą menorę
c) srebrną kolię
d) srebrną papierośnicę
Rozwiązanie

Zbigniew Lewandowski o pseudonimie „Szyna” przygotowywał młodych Żydów z getta do:
a) „produkcji” materiałów wybuchowych
b) wysadzenia posterunków niemieckich
c) ucieczki z getta
d) wywołania powstania
Rozwiązanie


Wyznaczonym terenem, na którym miało dojść do pierwszych działań bojowych, było tak zwane getto fabryki:
a) konserw
b) odzieży
c) szczotek
d) butów
Rozwiązanie

Ósmego maja na ulicy Miłej Anielewicz zastrzelił siebie i swoją dziewczynę Mirę. Popełniono wtedy zbiorowe samobójstwo w którym zginęło:
a) ponad osiemdziesiąt osób
b) ponad dwadzieścia osób
c) ponad czterdzieści osób
d) ponad sto dwadzieścia osób
Rozwiązanie

Edelman odbywa spotkanie ze Stroopem, zainicjowane przez prokuraturę i Komisję do Badania Zbrodni Hitlerowskich, w celu:
a) ustalenia detali topograficznych
b) przebaczenia
c) ustaleniu dokładnej chronologii powstania
d) ustalenia jego winy
Rozwiązanie

Po raz pierwszy w Polsce otwarto chirurgicznie klatkę piersiową w roku:
a) 1947
b) 1954
c) 1966
d) 1952
Rozwiązanie

Chory na serce alpinista i inżynier – Wilczkowski duma w szpitalu o:
a) szczycie na który nigdy już nie wejdzie
b) Mount Evereście
c) Himalajach
d) tatrzańskim szczycie
Rozwiązanie

Na załadunek do pociągu w getcie ludzie oczekiwali w:
a) ambulatorium
b) stołówce
c) więzieniu
d) budynku szkolnym
Rozwiązanie

Marek Edelman po wojnie ostatecznie zamieszkał w:
a) Łodzi
b) Warszawie
c) Tel Awiwie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Dialog z Markiem Edelmanem rozpoczyna autorka od przypomnienia rozmówcy jego garderoby – konkretnie swetra koloru:
a) czerwonego
b) zielonego
c) niebieskiego
d) żółtego
Rozwiązanie

Bubnerowa zajmowała się sprzedażą:
a) długopisów
b) kwiatów
c) kopert ozdobnych
d) wyrobów cukierniczych
Rozwiązanie

Za najbardziej kontrowersyjne uznano wspomnienie przez Edelmana komendanta Anielewicza, który rzekomo:
a) strzelał z procy do zwierząt
b) wydał Niemcom kryjówkę swojej siostry
c) kolaborował z Niemcami
d) malował skrzela nieświeżych ryb
Rozwiązanie

Na Bubnerowej po raz pierwszy przeprowadzono operację:
a) przeszczepu serca
b) otwarcia klatki piersiowej
c) założenia bajpasów
d) odwrócenia krwiobiegu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies